Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning inför uppsatsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning inför uppsatsen"— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning inför uppsatsen
Högskolebiblioteket 29 sept 2014

2 Disposition Informationskompetens
Publikationstyper och var man hittar dom Informationssökning - teori & praktik Skapa konto i RefWorks Relevanta databaser – presentation Exportera referenser till RefWorks Fjärrlån Övning i databaser & RefWorks Mer om referenshantering & plagiatkontroll Infoga referenser och bibliografi i Word-dokument med RefWorks / Write-N-Cite Publicera uppsatsen

3 Informationskompetens
Vilken information behöver jag? Var söker jag informationen? Hur söker jag informationen? Värdering av informationen Bearbetning & analys --> ny kunskap Förmedling av den vunna kunskapen

4 Olika typer av publikationer
Primära (Uppsatser) Forskningsrapporter Konferensbidrag i proceedings Vetenskapliga artiklar i tidskrifter Avhandlingar Sekundära Handböcker, översiktsverk, läroböcker Lexikon Yrkes- och populärtidskrifter, webbplatser

5 …och var hittar man dem. …Via bibliotekets hemsida
…och var hittar man dem? …Via bibliotekets hemsida! Discovery  ”alla” publikationstyper Söka  olika publikationstyper Sökhjälp  Ämnesguide Trädgårdsmästarprogr. Följ bibliotekets länkar via proxyservern så kommer du åt den betalda fulltexten hemifrån!

6 Att hitta böcker och artiklar
Higgins - HiG:s katalog eBook Collection Libris - den nationella katalogen (Discovery) Artiklar om ett ämne Discovery  söker i alla databaser Ämnesguiden  välja databas Databasförteckningar  välja databas Tidskrifter och specifika artiklar Tidskriftslistan

7 Att hitta en avhandling (det står diss. respektive lic. avh
Att hitta en avhandling (det står diss. respektive lic.avh. i posterna) Libris Skriv in ditt ämnesord och klicka på Sök Begränsa till: Typ: Avhandlingar Begränsa ytterligare till: Åtkomst: fritt online eller Typ: e-resurs om du bara vill ha online ELLER ”Mina bibliotek” = HiG:s tryckta + online Avhandlingar, rapporter och artiklar (Sverige) SwePub (svenska lärosäten) Epsilon (SLU)

8 Att hitta examensarbeten
Från HiG Higgins (tryckta uppsatser -2007) (använder Filter: Uppsatser) DiVA (e-uppsatser 2006-) Från SLU (Lantbruksuniversitetet) Epsilon (innehåller även uppsatser) Nationellt Samma databas via två olika gränssnitt: Uppsök Uppsatser.se

9 Elektroniska lexikon Encyclopedia of cultivated plants
Wikipedia (engelsk) : Gardening, garden design, therapeutic garden Horticulture, horticultural therapy Wikipedia är bra för att få överblick, tips om andra resurser & länkar, men kvalitén på artiklarna varierar.

10 Ytterligare resurser Filmer, bild och ljud Internetresurser via:
UR access Internetresurser via: Ämnesguiden för trädgårdsmästarprogrammet

11 Vad är en vetenskaplig tidskrift (scholarly/peer reviewed journal)
Redaktionsråd med vetenskaplig auktoritet Alla forskningsartiklar genomgår en vetenskaplig granskning före publicering = peer review Författare = forskaren De tillgängliga tidskrifterna hittar du i: Tidskriftsförteckningen Uppgifter om ”alla” tidskrifter hittar du i: UlrichsWeb En ”domartröja” anger om tidskriften är refereegranskad

12 Tidskriftsartiklar – två sätt att hitta dem!
Söka Om du söker ”okända” artiklar inom ett ämne – sök i en lämplig databas Bläddra Om du känner till en viss artikel: Bläddra fram till den i tid- skriften via – tidskriftsförteckningen

13 Informationssökning - planering
Vilken tid har jag till förfogande? Får informationssökningen kosta (t ex kostnad för fjärrlån av artiklar)? Svenskt eller internationellt? Nyhetsartiklar, debattartiklar, yrkesartiklar, vetenskapliga dokument? Begränsningar i språk?

14 Generella söktekniker - läs hjälpsidorna i resp databas
Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser: trädgård* Kombination med boolska operatorer (AND, OR, NOT) Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: ”garden therapy” Logisk gruppering med parenteser Ex: Gardens AND (Sweden OR Denmark) Fritextsökning eller Fältsökning Begränsningar (årtal, språk, dokumenttyp)

15 Den bibliografiska posten (= grunden för sökningen)
Author: Stasky, Carly Title: Guerilla gardening Source: Utne reader ; Mar/Apr 2002, Issue 110, p 14-15 Year: 2002 Language: English Type: Journal article ; Review Keywords: Gardening ; Seedlings Abstract: Provides tips in doing guerrilla gardening. Materials needed; Technique in growing seedlings at home; Usefulness of guerrilla gardening to beautify the urban landscape. (Fulltext:) …………… ……………

16 Förberedelser inför sökningen
Formulera sökfrågan så klart som möjligt Plocka ut centrala nyckelord och fraser Använd hjälpmedel som t.ex. lexikon för att hitta nya sökord Vanligtvis krävs engelsk terminologi Försök att hitta synonymer, stavningsvarianter och ev. förkortningar Hämta sökord från databasens ämnesords-register (om det finns)

17 Under sökningen tänk på:
Undvik att skapa långa komplicerade söksträngar från början. Lägg till (ta bort) en term åt gången. Då har man kontroll över hur och varför sökresultatet förändras Kontrollera alltid stavning vid dålig träffbild Fulltext ej tillgänglig Kontrollera i tidskriftsförteckningen om tidskriften finns i fulltext i någon annan databas eller i tryckt form

18 Uttagsalternativ Skriv ut - artikeln eller referensen Skicka epost:
referensen, artikeln eller länk till artikeln Spara som en fil Spara till referenshanteringsprogram - RefWorks, EndNote

19 Dokumentation av sökningar
För en söklogg - anteckna databaser, sökord som testats, resultat m.m. Använd databasernas sökhistorikfunktion – skriv gärna ut historiken

20 RefWorks + Write-N-Cite – för referenser och bibliografi
Används för att skapa referenser i texten och bibliografi i slutet på din uppsats eller rapport 1. Samla referenser i RefWorks: Ta del av informationen om RefWorks Skapa ett konto i RefWorks och logga in Skapa foldrar i RefWorks att samla referenserna i - - - Installera Write-N-Cite på din dator via Tools i RefWorks (välj WNC 4 eller eventuellt den äldre WNC 3) Sök fram artiklar/referenser i databaser och kataloger Exportera dina referenser till RefWorks och flytta dom till foldrarna Eller skriv in referenser för hand i RefWorks

21 RefWorks + Write-N-Cite forts
Används för att skapa referenser i texten och bibliografi i slutet på din uppsats eller rapport 2. Lyft in referenserna från RefWorks till din text: Starta Word och öppna ditt dokument Logga in i RefWorks/Write-N-Cite i Word-menyn (kod:RWHIG) Synkronisering med RefWorks sker … Ställ markören i texten där referensen ska vara Välj Style: APA, Harvard eller Oxford Insert Citation  Insert New Välj folder & markera önskad referens  Klicka på OK och referensen infogas på önskad plats. Spara. Fortsätt med övriga referenser Ställ slutligen markören där bibliografin ska börja Bibliography options  Insert Bibliography

22 Academic Search Elite och GreenFile via ämnesguiden
Välj Advanced Search Sök på dina ord och välj sen begränsning till Scholarly (Peer reviewed) och Fulltext Journals Öppna en post i träfflistan (Cite  Skapa referens) Export  Exportera referenser till RefWorks Eller lägg i Foldern från träfflistan och exportera sen Följ länkar till fulltext Välj ämnesord ur ämnesordsregistret (Subject terms) Bläddra bland trädgårdstidskrifter (Publications)

23 Discovery via ämnesguiden
En samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets databaser inkl katalogen samtidigt Plus En genväg till många databaser Ger träff på de flesta ämnen (Cite  Skapa referens) Export  Exportera referenser till RefWorks Beställningsformulär om fulltext saknas (Request this) > Fjärrlån Minus Inget ämnesordsregister Något osäker begränsning till peer-review tidskrifter Ofta dubbletter från de olika databaserna

24 PsycINFO via ämnesguiden
Inkluderar psykologiska aspekter på vistelse & arbete i natur och trädgård Ämnesordsregister finns (Thesaurus) (Cite  Citation style) Export  Exportera till RefWorks

25 Ytterligare databaser via ämnesguiden
Referenser, med länkar till fulltextdatabaser Artikelsök (allmän, svensk, populär- vetenskap, få länkar) Retriever – Research (allmän, svensk, populär- (Mediearkivet) vetenskap, fulltext) ISI Web of Science (allmän) Scopus (allmän) Google Scholar (allmän, även fria resurser) Cinahl (omvårdnad, naturens läkande kraft inkl trädgårdsterapi)

26 Google Scholar Hittar dokument av typen vetenskapliga artiklar
Länkar till bibliotekets fulltextdatabaser Inställningar: Bibliotekslänkar  Gävle och Libris  Spara Bibliografiförvaltare  Visa importlänkar till RefWorks  Spara Använd Avancerad sökning

27 Hämta referenser från Libris eller SwePub
Sök fram en publikation Klicka på Skapa referens Kopiera önskat referensformat (RefWorks) Gå till RefWorks (och välj): References Import (och välj): From text (RefWorks tagged format) Klistra in texten Import View last imported folder Flytta till önskad folder

28 Hämta referenser från Epsilon eller Artikelsök
Referenserna måste skrivas in i RefWorks för hand Öppna en post i Epsilon resp Artikelsök Starta/Gå till RefWorks References  Add new Välj önskad Style och aktuell referenstyp Fyll i alla relevanta fält Ex - Author: efternamn, förnamn; efternamn, förnamn; efternamn, förnamn initial.; Ex - Title: huvudtitel : undertitel Select a folder Save reference

29 Att söka vidare efter artiklar utan fulltextlänk
Sök på tidskriftens namn i Tidskriftsförteckningen  Finns tidskriften i någon annan databas eller i tryckt form på biblioteket? Finns årgången? Om JA: bläddra fram till rätt årg, nr & sida i databasen eller tidskriften och skriv ut respektive kopiera. Om NEJ: kontakta biblioteket för att beställa kopia, fn 40:-/artikel. Man kan också kolla i Google Scholar om artikeln möjligen finns fritt tillgänglig någon annanstans på nätet

30 Fjärrlån Böcker från Nordiska bibliotek – gratis. Avhämtning på HiG. (underlag = utskrift från Libris eller beställ direkt i Libris) Artiklar – 40 kr. Skickas till hemadress. (underlag = referens från databas eller direkt via formuläret i Discovery)

31 Tänk på upphovsrätten - citera korrekt
Upphovsrättslagen gäller för såväl text som bilder Allt som inte är dina egna tankar och forskning ska redovisas som citat och förses med tydliga referenser. Varning för PLAGIAT!!!

32 Läs mer om Referenshantering & plagiatkontroll
Skriva referenser Referenshantering med RefWorks Plagiatkontroll Modulen SafeAssign i Blackboard Antiplageringsguiden Refero

33 Referensstandarder APA – beteende- och samhällsvet.
I många databaser kan man skapa referenser eller ladda ner referenser till RefWorks m.fl. Glöm inte titel/författare på www-sidor. Välj en referensstandard och använd den konsekvent: APA – beteende- och samhällsvet. Harvard – flera olika discipliner Oxford – historia, juridik, teologi Vancouver – medicin och biomedicin

34 Hitta bilder Flickr Fotoakuten Science Photo Library Wikimedia Commons

35 RefWorks + Write-N-Cite Repetition!
Används för att skapa referenser i texten och bibliografi i slutet på din uppsats eller rapport 2. Lyft in referenserna från RefWorks till din text: Starta Word och öppna ditt dokument Logga in i RefWorks/Write-N-Cite i Word-menyn (kod RWHIG) Synkronisering med RefWorks sker … Ställ markören i texten där referensen ska vara Välj Style: APA, Harvard eller Oxford Insert Citation  Insert New Välj folder & markera önskad referens  Klicka på OK och referensen infogas på önskad plats. Spara. Fortsätt med övriga referenser Ställ slutligen markören där bibliografin ska börja Bibliography options  Insert Bibliography

36 Publicera uppsatsen Elektronisk publicering i DIVA Titelsidemallarna
Information från lärarna Sökhjälp  Boka en bibliotekarie Lycka till!


Ladda ner ppt "Informationssökning inför uppsatsen"

Liknande presentationer


Google-annonser