Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Avgifter för studenter utanför EES området Förväntat antal masterstudenter vid ICT-skolan EES-området: 43 Utanför EES-området: 341 Nu totalt 350 platser,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Avgifter för studenter utanför EES området Förväntat antal masterstudenter vid ICT-skolan EES-området: 43 Utanför EES-området: 341 Nu totalt 350 platser,"— Presentationens avskrift:

1 1 Avgifter för studenter utanför EES området Förväntat antal masterstudenter vid ICT-skolan EES-området: 43 Utanför EES-området: 341 Nu totalt 350 platser, men KTH har nått takbeloppet vilket betyder att detta reduceras till ca 100 studenter från EES-området (inkl. Sverige)+ betalande studenter. Som tidigare tillkommer CI-studenter och utbytesstudenter

2 2 Åtgärder vid ICT-skolan Anpassning av antalet masterprogram – Det är mer flexibelt att variera kursstruktur än att variera programmen Rekryteringsresor till Indien och Kina (Urban Westergren) Centralt projekt att rekrytera studenter från mindre universitet och högskolor (Stefan Östlund) 3 år där –avsluta med KTH master = CI. Avtal klart med Mittuniversitetet, fler på gång. Räknas till kvoten CI-studenter Rekrytera från våra egna program på kandidatnivå

3 3 Masterprogram vid ICT-skolan Communication Systems Embedded Systems (nytt från 2011) Nanotechnology Photonics Software Engineering of Distributed Systems System-on-Chip (SoC) Design Erasmus Mundus Program: Distributed Computing Photonics Security and Mobile Computing

4 4 Effekten av ICT-skolans uteblivna masterstudenter 2011 förloras ca 11.5 mnkr (termin 1 på master ht2011) 2012 förloras ca 23 mnkr (termin 2 och 3 vt+ht2012) 2013 förloras ca 11.5 mnkr (termin 4 vt2013) Dock: Vi har 2011 möjlighet att öka antalet icke-betalande till 100, mot ca 40 nu. Det innebär 60 HST och kanske 50 HPR, dvs. ca 32 000 * 60 + 41 000 * 50 = ca + 4 mnkr Vi har inte budgeterat för inkommande betalande studenter. I övrigt krävs nya externa uppdrag och fler pensioneringar samt personalavveckling/omflyttning som sista åtgärd.

5 5 Åtgärder pga avgifter, per enhet inom ICT-skolan En stor del av KTH-kursutbudet som i dag ges av DSV/SU kommer att avvecklas. 10 mnkr 2011. På samma gång avvecklas ca 5 mnkr i uppdrag från DSV/SU, netto 6 mnkr En ny omgång av uppdragsutbildning mot Ericsson planeras. Lärare pensioneras – inte så frekvent, men några varje år. Vi räknar med ökade externa forskningsanslag, svårt att prediktera. Hårdast drabbas enheterna COS, SCS, Tslab och ES.

6 6 Utveckling av ett eller två civilingenjörsprogram IT, ME, D och E skall slås samman till ett eller högst två program Tre skolor: EES, CSC och ICT, men bara max två program! Det skall fortsätta att finnas utbildning på grundläggande och avancerad nivå i Kista. Programmet ska vara klart inför ht 2011. Arbetsgruppens hypotes är ett program med gemensam ingång för ICT-området – ”Open Source”

7 7 Före: Åk 4-5 2-3 1 Masterprogram Prog: I, F, T, D mfl OPEN (öppen ingång) E E DIT MEME Masterprogram + Japanska, Kinesiska, Internationell Σ 13 ingångar

8 8 Efter: Åk 4-5 2-3 1 Masterprogram Prog: I, F, T mfl OPEN Classic Masterprogram + Open Source International (OSI) Σ 2 ingångar E D IT ME OPEN Source


Ladda ner ppt "1 Avgifter för studenter utanför EES området Förväntat antal masterstudenter vid ICT-skolan EES-området: 43 Utanför EES-området: 341 Nu totalt 350 platser,"

Liknande presentationer


Google-annonser