Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är MSKD för en kommun? Infrastrukturlösning: –kopplar samman skol- och adminnät –Standardklient, programdistribution och patchning –Säkerhet, rollhantering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är MSKD för en kommun? Infrastrukturlösning: –kopplar samman skol- och adminnät –Standardklient, programdistribution och patchning –Säkerhet, rollhantering."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Vad är MSKD för en kommun? Infrastrukturlösning: –kopplar samman skol- och adminnät –Standardklient, programdistribution och patchning –Säkerhet, rollhantering (elever, lärare, tjänstemän) Kommungemensamma tjänster för –E-post, kalender, kontakter, IM –Intranätportal, Intranät och e-processer –Beslutstöd och verksamhetsuppföljning Medborgarnytta –Medborgarportal,. E-ID, E-tjänster, E-demokrati –Skolportal (lärare, elever, föräldrar)

4 Utvecklingen av MSKD MSKD 1.0 Grundläggande funktionalitet för att koppla samman skol- och administrationsnät MSKD 2.0 Bygger på designen i 1.0. Ökat fokus på säkerhet och åtkomst av kommunens resurser från skolnäten MSKD 3.0 Bygger vidare på MSKD 2.0. Illustrerar en ”roadmap” hur en kommun kan dra nytta av sin infrastruktur för att bli en E-kommun. Paktering av befinliga initiativ och lösningar: - Business Desktop Deployment 3.0 - Infrastruktur Optimering - Branch Office Infrastructure Solution - E-legitimation och tjänster

5 MSKD 3.0 stödjer Infrastructure Optimization IO är en modell för att kartlägga hur optimerad IT-infrastukturens är Täcker många områden som patchning, datalagring, automatisering etc. Ju mer optimerad, ger IT-investeringen ökat värde till lägre kostnad –Basic – Grundläggande IT-drift –Standardized – Förbättrad men reaktiv drift –Rationalized – Proaktiv IT, stödjer verksamheten –Dynamic – IT autimatiserad och strategisk för verksamheten www.microsoft.com / io

6 MSKD 3.0 – en ”roadmap” för kommuner Kommungemensam IT-infrastruktur Hög säkerhet, en inloggning, central IT-drift av kommunens alla datorer Standardiserade arbetsplatser, minskad manuell IT-support Säker åtkomst för lärare till administrativt nät/resurser Kommungemensam informationsmiljö Rollbaserad portal för tjänstemän, lärare, elever Gemensam e-post, kalender, kontakter, resursbokning och snabbmeddelanden Elektronisk förvaltning Interna e-processer systemintegrationmellan verkamheterna Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning Service till medborgare Medborgarportal E-tjänster, E-formulär E-ID, Skolportal Infrastructure Optimization Model

7 Kommungemensam IT-infrastruktur En eller flera katalogtjänster beroende på förutsättningar Standardiserad arbetsplats (OS + applikationer) Patchhantering, programdistribution, inventering, självbetjäning Åtkomst för lärare till admin-nät och/eller centrala appliaktioner Säkerhet i flera nivåer: –Patchhantering –Nedlåsning –Virtualisering av nätverk (IPSec, domain / resource isolation) –Övervakning av servermiljö för hög tillgänglighet –Övervakning av dataintrång

8 Säkerhet på djupet Skydd på flera lager: Attacker kan ske på alla lagerAttacker kan ske på alla lager Alla lager måste skyddasAlla lager måste skyddas Brandvägg tillräckligt idagBrandvägg tillräckligt idag De flesta attacker sker på applikationslagret idagDe flesta attacker sker på applikationslagret idag Kommundesignen följer principen säkerhet-på-djupet Internal Network PerimeterPerimeter HostHost ApplicationApplication DataData Physical Security Polices, Procedures & Awareness

9 Kommungemensam informationsmiljö E-post, kalender, kontakthantering för lärare, elever, tjänstemän Rollbaserad Intranätportal för lärare, elever, tjänstemän –Webbpublicering, gruppsamarbete, dokumenthantering Skolportal för att stödja samarbete mellan elever och lärare Snabbmeddelanden för förbättrad kommunikation

10 Elektronisk förvaltning Portalen är hjärtat i e-förvaltning Elektroniska processer stöds med ärendehantering och formulär Digitala signaturer kan införas Verksamhetssystem integreras för att stödja kommunens processer Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning kan publiceras i portalen

11 Ökad service till medborgare Medborgarportal – en ingång till kommunen E-tjänster kan publiceras i portalen –E-formulär kan publiceras i portalen och vara startpunkt för ärenden –Diskussioner och medborgarkommunikation –Sökmotor –Enkätundersökningar –”Mina Sidor”, ”Mina ärenden” –”Chatt” med handläggare –Etc. E-legitimation Skolportal tillgänglig även för föräldrar

12 Exempel på elektroniskt formulär

13 SharePoint som informationsplattform

14 Demonstration SharePoint Miljöförvaltningens chef kollar nyckeltalen Informationsansvarig på miljöförvaltningen (samhällsbyggnad) gör en uppdatering på hemsidan. Beställer en Radonmätning En medborgare kollar sina ärenden

15 Anställda Fjärraccess (VPN) Webbmail Tunna klienter m.m. Internet Medborgare Skolnät, gymnasiernät, bibliotek 802.1x / IPSec Administrativt nät 802.1x / IPSec Nedlåsta elevdatorer Olåsta lärardatorer Tjänstemäns datorer Front-end servrar Verksamhetssystem med IPSec E-IDBank-ID

16 Byggstenarna i MSKD 3.0 Kommungemensam katalogtjänst Anpassningsbart klient-OS Automatisk klienthantering och patchning Serverövervakning Sammankoppling av skol- och adminnät Active Directory – Windows Server 2003 & MIIS 2003 Windows XP eller Windows Vista & Office 2007 SMS 2003 & BDD MOM 2005 ISA Server 2006 Kommungemensamt e-postsystem SnabbmeddelandenSnabbmeddelanden Rollbaserad gemensam portal och sökmotor SkolportalSkolportal Exchange Server 2003 eller 2007 Live Communication Server Office Sharepoint Server 2007 Microsoft Learning Gateway Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning Elektroniska processer och integration SQL Server 2005 och Office 2007 Biztalk Server 2006 Medborgarportal och sökmotor E-tjänster, e-formulär och blanketter E-legitimation och extern skolportal Office Sharepoint Server 2007 ISA Server 2006 + Microsoft Learning Gateway Ej ”allt eller inget” –Alla kommuner har olika förutsättningar –Byggstenar i MSKD väljs efter förutsättningar och mål –MSKD 3.0 ger vägledning om de olika stegen –Licenspaketeringar finns för olika scenarion –Skolor har egen licensmodell


Ladda ner ppt "Vad är MSKD för en kommun? Infrastrukturlösning: –kopplar samman skol- och adminnät –Standardklient, programdistribution och patchning –Säkerhet, rollhantering."

Liknande presentationer


Google-annonser