Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsofts Kommundesign Innehåll i version 3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsofts Kommundesign Innehåll i version 3"— Presentationens avskrift:

1 Microsofts Kommundesign Innehåll i version 3
Microsofts Kommundesign Innehåll i version Måns Barklund, Joke Palmkvist eller Teresa Ryberg mbarkl, jokep eller

2 Varför ser det ut så här?

3 Vad är MSKD för en kommun?
Infrastrukturlösning: kopplar samman skol- och adminnät Standardklient, programdistribution och patchning Säkerhet, rollhantering (elever, lärare, tjänstemän) Kommungemensamma tjänster för E-post, kalender, kontakter, IM Intranätportal, Intranät och e-processer Beslutstöd och verksamhetsuppföljning Medborgarnytta Medborgarportal,. E-ID, E-tjänster, E-demokrati Skolportal (lärare, elever, föräldrar)

4 Utvecklingen av MSKD MSKD 3.0 Bygger vidare på MSKD 2.0.
Illustrerar en ”roadmap” hur en kommun kan dra nytta av sin infrastruktur för att bli en E-kommun. Paktering av befinliga initiativ och lösningar: Business Desktop Deployment 3.0 Infrastruktur Optimering Branch Office Infrastructure Solution E-legitimation och tjänster MSKD 2.0 Bygger på designen i 1.0. Ökat fokus på säkerhet och åtkomst av kommunens resurser från skolnäten MSKD 1.0 Grundläggande funktionalitet för att koppla samman skol- och administrationsnät

5 MSKD 3.0 stödjer Infrastructure Optimization
IO är en modell för att kartlägga hur optimerad IT-infrastukturens är Täcker många områden som patchning, datalagring, automatisering etc. Ju mer optimerad, ger IT-investeringen ökat värde till lägre kostnad Basic – Grundläggande IT-drift Standardized – Förbättrad men reaktiv drift Rationalized – Proaktiv IT, stödjer verksamheten Dynamic – IT autimatiserad och strategisk för verksamheten / io

6 MSKD 3.0 – en ”roadmap” för kommuner
Kommungemensam IT-infrastruktur Hög säkerhet, en inloggning, central IT-drift av kommunens alla datorer Standardiserade arbetsplatser, minskad manuell IT-support Säker åtkomst för lärare till administrativt nät/resurser Kommungemensam informationsmiljö Rollbaserad portal för tjänstemän, lärare, elever Gemensam e-post, kalender, kontakter, resursbokning och snabbmeddelanden Elektronisk förvaltning Interna e-processer systemintegrationmellan verkamheterna Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning Service till medborgare Medborgarportal E-tjänster, E-formulär E-ID, Skolportal Infrastructure Optimization Model

7 Kommungemensam IT-infrastruktur
En eller flera katalogtjänster beroende på förutsättningar Standardiserad arbetsplats (OS + applikationer) Patchhantering, programdistribution, inventering, självbetjäning Åtkomst för lärare till admin-nät och/eller centrala appliaktioner Säkerhet i flera nivåer: Patchhantering Nedlåsning Virtualisering av nätverk (IPSec, domain / resource isolation) Övervakning av servermiljö för hög tillgänglighet Övervakning av dataintrång

8 Säkerhet på djupet Skydd på flera lager:
Attacker kan ske på alla lager Alla lager måste skyddas Brandvägg tillräckligt idag De flesta attacker sker på applikationslagret idag Kommundesignen följer principen säkerhet-på-djupet Internal Network Perimeter Host Application Data Physical Security Polices, Procedures & Awareness

9 Kommungemensam informationsmiljö
E-post, kalender, kontakthantering för lärare, elever, tjänstemän Rollbaserad Intranätportal för lärare, elever, tjänstemän Webbpublicering, gruppsamarbete, dokumenthantering Skolportal för att stödja samarbete mellan elever och lärare Snabbmeddelanden för förbättrad kommunikation

10 Elektronisk förvaltning
Portalen är hjärtat i e-förvaltning Elektroniska processer stöds med ärendehantering och formulär Digitala signaturer kan införas Verksamhetssystem integreras för att stödja kommunens processer Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning kan publiceras i portalen

11 Ökad service till medborgare
Medborgarportal – en ingång till kommunen E-tjänster kan publiceras i portalen E-formulär kan publiceras i portalen och vara startpunkt för ärenden Diskussioner och medborgarkommunikation Sökmotor Enkätundersökningar ”Mina Sidor”, ”Mina ärenden” ”Chatt” med handläggare Etc. E-legitimation Skolportal tillgänglig även för föräldrar

12 Exempel på elektroniskt formulär

13 SharePoint som informationsplattform
Individ Grupp Organisation Webb

14 Demonstration SharePoint
Miljöförvaltningens chef kollar nyckeltalen Informationsansvarig på miljöförvaltningen (samhällsbyggnad) gör en uppdatering på hemsidan. Beställer en Radonmätning En medborgare kollar sina ärenden

15 Skolnät, gymnasiernät, bibliotek
Anställda Fjärraccess (VPN) Webbmail Tunna klienter m.m. E-ID Bank-ID Medborgare Internet Administrativt nät 802.1x / IPSec Skolnät, gymnasiernät, bibliotek 802.1x / IPSec Verksamhetssystem med IPSec Front-end servrar Tjänstemäns datorer Nedlåsta elevdatorer Olåsta lärardatorer

16 Byggstenarna i MSKD 3.0 Ej ”allt eller inget”
Medborgarportal och sökmotor E-tjänster, e-formulär och blanketter E-legitimation och extern skolportal Office Sharepoint Server 2007 ISA Server Microsoft Learning Gateway Ej ”allt eller inget” Alla kommuner har olika förutsättningar Byggstenar i MSKD väljs efter förutsättningar och mål MSKD 3.0 ger vägledning om de olika stegen Licenspaketeringar finns för olika scenarion Skolor har egen licensmodell Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning Elektroniska processer och integration SQL Server 2005 och Office 2007 Biztalk Server 2006 Kommungemensamt e-postsystem Snabbmeddelanden Rollbaserad gemensam portal och sökmotor Skolportal Exchange Server 2003 eller 2007 Live Communication Server Office Sharepoint Server 2007 Microsoft Learning Gateway Kommungemensam katalogtjänst Anpassningsbart klient-OS Automatisk klienthantering och patchning Serverövervakning Sammankoppling av skol- och adminnät Active Directory – Windows Server 2003 & MIIS 2003 Windows XP eller Windows Vista & Office 2007 SMS 2003 & BDD MOM 2005 ISA Server 2006


Ladda ner ppt "Microsofts Kommundesign Innehåll i version 3"

Liknande presentationer


Google-annonser