Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsofts Kommundesign Quick Start för kommuner Douglas Hamilton Solution Specialist Microsoft AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsofts Kommundesign Quick Start för kommuner Douglas Hamilton Solution Specialist Microsoft AB"— Presentationens avskrift:

1 Microsofts Kommundesign Quick Start för kommuner Douglas Hamilton Solution Specialist Microsoft AB Douglas.Hamilton@microsoft.com

2 Bakgrunden till MSKD MS satsning på offentlig sektor  Funderingar/beslut kring E-tjänster  Befintlig IT-infrastrukturen för dyr  Otillräcklig integration mellan skol- och adminnät  Otillräcklig hantering av klienter  E-tjänster kräver ökad IT-säkerhet

3 Hur används IT-budgeten? Miljarder dollar Önskad mix 35 % Nya projekt 65 % Hantering och underhåll av befintlig infrastruktur 69 % Stort tryck för att sänka kostnaderna 31% Mindre pengar för nya projekt. Föråldrad applikationspark Faktiska IT investering Förväntad total IT investering under börsbubblan

4 Drift och underhåll av befintliga system 70 % Utveckling av verksamheten 30 % Drift och underhåll av bef. system 55 % Utveckling av verksamheten 45 % Öka värdet Minska underhåll Dagens utmaning Önskad situation Bättre fördelning av resurserna

5 Ökat värde, minskat arbete Windows 9.x / NT4 PnPAuto-installation Komplexa lösningar Skript Svårt att anpassa Mycket arbete Dålig dokumentation Svårt att få kvalité Windows 2000 Pro Active Directory RIS Group Policies Terminal Server MSI FörbättringarPXE Windows XP SP2 Active Directory 2003 Central patchning SMS 2003 Corp. Error Reporting ”Zero Touch” WinPE Terminal Server Group Policies Säkerhet Minimum av arbete 1995 2000 2005

6 Hur kan Microsoft hjälpa kommuner? Investering i design av MSKD  Hjälper kommuner att adressera utmaningen  Utvecklad tillsammans med kund Bättre partnerskap med WM-data och TE  Två viktiga systemleverantörer  Vi kan påverka partners så att det gynnar kunden Deltar i forum Utbildning av partners på MSKD  Ledande partners levererar MSKD

7 Microsoft Kommundesign En helhetslösning för kommuner baserat på Microsoftplattformen Förslag på lösning baserat på våra ”best practices”  Lösning för ökad säkerhet på klient och server  Bygger på standardprodukter och öppna standarder  Framtidssäker teknik  Låg totalkostnad – korta projekt  Starkt stöd från lokala Microsoftpartners  Mycket utbyggbar och flexibel

8 Målgrupper för MSKD Kommuner som vill något av följande: •Skapa ”ett” enhetligt nät för enklare produktion av IT-tjänster •Konsolidera IT-plattformar av ekonomiska och/eller strategiska skäl •Centralisera drift och kompetens •Förbereda sin infrastruktur för e-tjänster och digital förvaltning

9 Andra fördelar med MSKD Single sign-on  Minska antalet användarkonton Utvinna mer värde i en MS-investering  Mer pengar på tjänster, mindre på tilläggsprodukter Förbättra IT-stödet för lärare  Många lärare har antingen två datorer eller ingen åtkomst till kommunens nät MS Skolportal  E-learningplattform för elever, lärare och föräldrar

10 Konkreta problem som MSKD hanterar För IT-personal Klientadministration av Windows XP Pro och tunna klienter  Programdistribution, inventering, säkerhet, patchning, fjärrhjälp Enklare administration via rollstyrd säkerhet  Policy-hantering i Windows Server 2003 Active Directory Central övervakning, rapportering och felsökning av serversystem  Prestanda, felavhjälpning, rapportering, hälsokontroll av OS och applikationer För tjänstemän och skolpersonal Kommungemensam IT-miljö, portal, mail/kalender etc. Möjlighet till samarbete i Sharepoint Hemarbetsplatser via VPN och Outlook Web Access Säker förbättrad e-posthantering, delade kalendrar, adressbok och organisationsstruktur för samarbete och processtöd

11 Anställda Fjärraccess (VPN) Webbmail Tunna klienter m.m. Internet Medborgare Skolnät, gymnasiernät, bibliotek 802.1x / IPSec Administrativt nät 802.1x / IPSec Nedlåsta elevdatorer Olåsta lärardatorer Tjänstemäns datorer Front-end servrar Verksamhetssystem med IPSec Grunden i Microsofts Kommundesign E-ID Bank-ID

12 Byggstenarna i MSKD Kommungemensam katalogtjänst Ökad klientsäkerhet Patchhantering, inventering, S/W distrib. Sammankoppling av skol- och adminnät Metakatalog E-postsystem Kommunportal E-tjänster Windows Srv 2003 Active Directory Windows XP SP2 + PKI + WSUS SMS 2003 (självbetjäning) ISA Server 2004 Identity Integration Server 2003 Exchange Server 2003 Sharepoint Biztalk Server + Office 2003 MSKD ”Core” EJ ”ALLT ELLER INGET”

13 Plattform för 24-timmarstjänster Verksamhetssystem SHS XML Web Services or adapters Medborgar- tjänster Sharepoint Intranät och portal XML + Web Services Windows Server System AD Information Bridge Framework Word2003 Excel2003Outlook2003InfoPath2003 Project2003 InternetExplorer Visio2003 Service Oriented Architecture

14 Medborgar- tjänster Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Hantering av E-ID i en MS-baserad 24-timmarslösning Windows Server 2003 Kommunal CA (Certificate Authority) Infratjänsten / Bank-ID / E-ID

15 Byggstenar för utökad funktionalitet IT-stöd för skolan för elever, lärare och föräldrar (Microsofts skolportal) Elektroniska arbetsytor för kunskapsdelning, projekt och samarbete i skolan Microsoft Pocket PC och Windows Mobile Stöd och hantering av Windowsbaserade handdatorer och mobiltelefoner. Höjd informationssäkerhet i PDA’er samt minskadsupport för IT-avdelningar Microsoft Content Management Server Få kontroll och samverkan i hanteringen av webbinnehåll på Intra, extra och Internet Office System 2003 Samarbete, informationsbearbetning, elektroniska formulär och ärenden

16 Tre designval i MSKD

17 Säkerhet på djupet Skydd på flera lager: Attacker kan ske på alla lager Alla lager måste skyddas Brandvägg tillräckligt idag De flesta attacker sker på applikationslagret idag Kommundesignen följer säkerhet-på-djupet Internal Network Perimeter Host Application Data Physical Security Polices, Procedures & Awareness

18 Valbara extra projekt Hemarbetsplatser - VPN med smarta kort Smarta kort för kritiska konton/servrar IPSec nedlåsning av nätverk 802.1x för säkert trådlöst/trådbundet nät Software Restriction Policy Självbetjäningsportal (SMS 2003)

19 Förslag på leveranser 1. Genomför 1-2 dags presentation/detaljerad genomgång för att se helheten i designen - MS Quickstart för kommuner 2. Genomför 2-4 veckors Förstudie/Proof of Concept, inkl riskanalys, tidplan, kostnads- och migrationsplan - MS Quickplan för kommuner 3. Beslutspunkt, implementera system enligt förstudien 4. Implementation-/Migrationprojekt (3-6mån) 5. Drift/underhåll samt vidareutveckling

20 Hur blir man en MSKD-partner? Kunskap i Windows, AD, ISA och SMS Partnern måste investera i en MSKD- workshop Minst ett gemesamt projekt som MS kvalitetssäkrar Ömsesidigt förtroende och samarbete mellan partnern och Microsoft

21 © 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.


Ladda ner ppt "Microsofts Kommundesign Quick Start för kommuner Douglas Hamilton Solution Specialist Microsoft AB"

Liknande presentationer


Google-annonser