Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsofts samverkande plattform Douglas Hamilton Lösningsspecialist – Offentlig sektor Microsoft AB Douglas Hamilton Lösningsspecialist – Offentlig sektor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsofts samverkande plattform Douglas Hamilton Lösningsspecialist – Offentlig sektor Microsoft AB Douglas Hamilton Lösningsspecialist – Offentlig sektor."— Presentationens avskrift:

1 Microsofts samverkande plattform Douglas Hamilton Lösningsspecialist – Offentlig sektor Microsoft AB Douglas Hamilton Lösningsspecialist – Offentlig sektor Microsoft AB

2 Agenda Nulägesanalys – våra utmaningar Den samverkande plattformen MS tekniska initiativ inom offentlig sektor

3 Utmaningar för offentlig sektor Att med mindre resurser leverera bättre tjänster och service till medborgare  Ekonomisk åtstramning  Pensionsavgångar  Behov att frigöra resurser för utvecklingsprojekt istället för drift Offentlig sektors kostnader för IT ligger på 29,3 miljarder kronor/år*  Vi vill hjälpa till att sänka den kostnaden Top 3 prioriteringar bland våra kunder:  Reducera kostnader  Öka säkerheten  Stödja innovation

4 IT investeringar – vad består de av? Miljarder dollar Source: McKinsey Önskad mix Source : Accenture 35 % Nya projekt 65 % Hantering och underhåll av befintlig infrastruktur 69 % Stort tryck för att sänka kostnaderna 31% Mindre pengar för nya projekt. Föråldrad applikationspark Faktiska IT investering Förväntad total IT investering under börsbubblan

5 Vad lägger man tiden på? Source: IDC 2002, Microsoft Primary Quantitative Research. 400, 30 min phone surveys of IT professionals in data centers with 25 or more servers För mycket tid går åt till manuellt arbete 53%24%23% 54% 17%29% 56% 17%28% 58% 18%24% 60% 16%24% 62%14%25% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Svar i procent Säkerhet Nätverk Händelser Prestanda Datalagring Konfiguration Grad av automatisering ManuellSkriptAutomatiserade verktyg

6 Ökat värde, minskat arbete Windows 9.x / NT4 PnPAuto-installation Komplexa lösningar Skript Svårt att anpassa Mycket arbete Dålig dokumentation Svårt att få kvalité Windows 2000 Pro Active Directory Fjärrinstallation Centrala policies Terminal Server MSI FörbättringarPXE Windows XP Active Directory 2003 Automatisk: - Installation av OS - Programdistrib. - Självbetjäning - Nedlåsning - Patchhantering Tunna klienter Minimum av arbete 1995 2000 2005

7 Microsofts tre initiativ Trustworthy Computing (TWC).NET Dynamic System Initiative (DSI)

8 Utvecklingsverktyg Övervakning, hantering, säkerhet ExchangeServer SQLServer Content Manage- ment Server SharePoint Portal Server ProjectServer BizTalkServer IdentityIntegrationServer Applikations-tjänster Nätverk, Säkerhet, Katalogtjänst WindowsSharepointServices File/PrintServices MediaServicesTerminalServices RightsMgmtServices Office System Windows Server System

9 MS teknikinitiativ för kommuner Infrastruktur  Microsofts Kommundesign E-tjänster / E-förvaltning  eGovernment Starter Kit E-ID och autentisering  Tekniska lösningar med MS produkter MS Skolportal  Paketerad lösning för att stödja pedagogisk verksamhet Connected Government Framework Whitepaper Connected Government Framework Whitepaper

10 Adminnät Skolnät MS Kommundesign Hemarbetsplats (VPN) Kommungemensam: • Katalogtjänst • Meddelandesystem • Portal • Klienthantering Internet Medborgare

11 Tilläggsfunktioner i MSKD Hemarbetsplatser med VPN med smarta kort Smarta kort för lärare (gemensamma datorer) Nedlåsning av servrar med IPSec 802.1x för säkert trådlöst/trådbundet nät Nedlåsning av elevdatorer (Software Restriction Policy) Självbetjäning: installation av OS och applikation Infrastruktur för autentiering av medborgare Detaljerad riskanalys

12 E-government starter kit Affärspartner Andra myndigheter Applikation Kommunanställda Medborgare Internet E-gov starter kit Front-End E-gov starter kit Back-End Applikation

13 Sambruk och Programverket? MS Biztalk Server Adapter Utveckling av kommunala adaptrar  Vem ska äga, förvalta och supporta dem?

14 Plattform för 24-timmarstjänster Verksamhetssystem XML Web Services or adapters Medborgar- tjänster Sharepoint Intranät och portal XML + Web Services Windows Server System AD Information Bridge Framework Word2003 Excel2003Outlook2003InfoPath2003 Project2003 InternetExplorer Visio2003 Service Oriented Architecture

15 Medborgar- tjänster Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Hantering av E-ID i en MS-baserad 24-timmarslösning Windows Server 2003 Kommunal CA (Certificate Authority) Nationell CA Infratjänsten / Bank-ID / E-ID / SAMSET etc.

16 Summering Kundanalyser påverkar vår utveckling Vår plattform kan hjälpa er nå era mål Connected Government Framework  Whitepaper för infrastruktur, e-tjänster och e-ID

17 © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. Douglas.Hamilton@microsoft.com


Ladda ner ppt "Microsofts samverkande plattform Douglas Hamilton Lösningsspecialist – Offentlig sektor Microsoft AB Douglas Hamilton Lösningsspecialist – Offentlig sektor."

Liknande presentationer


Google-annonser