Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

URBANISERING Kapitel 7 Vad är en stad?  Enligt EU: minst 50 000 invånare, befolkningstäthet 500inv/km 2  Administrativt område  Område med urban karaktär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "URBANISERING Kapitel 7 Vad är en stad?  Enligt EU: minst 50 000 invånare, befolkningstäthet 500inv/km 2  Administrativt område  Område med urban karaktär."— Presentationens avskrift:

1

2 URBANISERING Kapitel 7

3 Vad är en stad?  Enligt EU: minst 50 000 invånare, befolkningstäthet 500inv/km 2  Administrativt område  Område med urban karaktär

4 I Finland  Tätort= <200 invånare, husen tätt  Stadsartad kommun= <90% av invånarna bor i tätorter/ största orten <15000 invånare

5 Urbanisering = förändring av markanvändningen, näringsstrukturen och människors vanor  I urbana områden är markanvändningen effektiv  Tätt trafiknät  Kulturella centrum  Urbaniseringsgrad= andel av ett lands befolkning som bor i städer

6 Städer 1975

7 Städer 2009

8 Städers uppkomst  Kring gamla jordbruksområden  Vid knutpunkter för handel ( floder, vägar )  Metropol = > 10 miljoner inv. internationell betydelse ‏  Megapolis= flera städer sammanvuxna  Var finns kända megopolisområden idag?

9 Klassificering  Huvudstäder  Industristäder  Exporthamnar  Universitetsstäder  Kulturstäder

10 Industri- vs utvecklingsland I-länder  Började på 1800-talet  Långsam tillväxt  Väldigt strukturerad markanvändning  Stor utflyttning U-länder  Började på 1900-talet  Snabb tillväxt  Problem med bostäder, skolning, hygien  Mycket kåkstäder/ shantytowns

11 Industri vs. utvecklingsland

12

13 STÄDERS STRUKTUR Kapitel 18

14 Var placerar man olika funktioner?  Markanvändning styrs av pengar  Vad finns oftast i centrum? - affärer, banker, resturanger http://www.finlandlive.info/members/snow-2-albums-christmas-helsinki-picture1745-alexanterinkatu.jpg

15 Affärscentrum http://1heckofaguy.com/wp-content/uploads/2009/09/manhattan.jpg

16 Industriområde http://www.mikiemetric.net/USAPics/Industries/IndustrialArea-Brooklyn,NY.jpg

17 Bostadsområde http://www.ola.fi/herttoniemi/herttoniemenranta1.jpg

18 Grönområde http://www.snec.se/bilder/Centralparken,%20Helsingfors.gif http://fthats.files.wordpress.com/2009/04/central-park-new-york-wallpaper.jpg

19 Industriland -Utvecklingsland http://bbs.chinadaily.com.cn/attachments/month_0904/mumbai-slums_dZmTIHmqD4zf.jpg

20 http://photos.igougo.com/images/p72631-New_York-Compact_Quarters.jpg http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/00/18/c9/d1/the-jewish-ghetto.jpg

21 Stadsmodeller

22 Stadsstrukturen förändras http://kaande.wippiesblog.com/files/2008/1 2/vanhakaupunki.jpg

23  planläggningsöversikt planläggningsöversikt http://www.ramboll.fi/news/~/media/Images/RFI/News%20120x80/Jatk asaari_270x270.ashx?bc=ffffff&w=270&as=1 http://www.hel2.fi/taske/media/kuvat/Jatkasaari_viistokuva_Suomen%20Ilmakuva. JPG

24 REGIONPLANERING Kapitel 23

25 Markplaneringen  Nya områden ska bilda fungerande helheter  Plan för markanvändningen: bostäder, vägar, industri, natur, service etc.  Markanvändnings och bygglagen styr i Finland  Miljökonsekvensbedömning utvärderar miljövärden och –risker  Intressenter = alla som påverkas av planerna

26 Planering på kommunnivå  Generalplan = vad får olika markområden i kommunen användas till, vad kan/bör utvecklas i framtiden  Detaljplan = städer och tätorter, utförligare än generalplanen (som namnet antyder)  Strandplan = stränder och fritidsbebyggelse, hänsyn till naturen, obebyggda strandområden bevaras

27 Markplaneringens skeden 1. Förberedande skede: utredning och miljökonsekvensbedömning 2. Planutkast: en råversion av planen, intressenterna bjuds in för att kommentera  ev. förändringar 3. Planförslag: ett första förslag som visas för allmänheten 4. Godkännande: kommunens miljönämnd godkänner förslaget  kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänner  planen träder i kraft.


Ladda ner ppt "URBANISERING Kapitel 7 Vad är en stad?  Enligt EU: minst 50 000 invånare, befolkningstäthet 500inv/km 2  Administrativt område  Område med urban karaktär."

Liknande presentationer


Google-annonser