Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3 Programmeringsteknik och Matlab DD1312 moduler, Jämförelse operatorer Styrstrukturer (if, if-elif,if-else) Slingor (while)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3 Programmeringsteknik och Matlab DD1312 moduler, Jämförelse operatorer Styrstrukturer (if, if-elif,if-else) Slingor (while)"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 3 Programmeringsteknik och Matlab DD1312 moduler, Jämförelse operatorer Styrstrukturer (if, if-elif,if-else) Slingor (while)

2 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 2/18 Importering av moduler Det finns en hel del funktioner man kan använda genom att importera dem från pythons standard bibliotek. För att importera de så använder man reserverade ordet import. Exempel: import math math.sin(3.14) import random random.random()

3 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 3/18 randrange Om man vill slumpa ett heltal i ett givet intervall, så skrivet man: import random # returnerar ett tal mellan 3 och 10 (exklusiv 10) random.randrange(3,10)

4 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 4/18 Jämförelse operatorer Följande är operatorer som returnerar ett boolskt värde d.v.s. sant (True) eller falskt (False). Med hjälp av följande operatorer kan man skapa villkor-sats: ==, is !=, not < <= > >=

5 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 5/18 Exempel A=1 B=1 A==B True A=1 B=1 A is B True A= ” hej ” B= ” hej ” A is B True A= ” hej ” B= ” hej ” A == B True

6 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 6/18 Skillnad mellan == och is A= input( ” mata in hej: ” ) B= ” hej ” A is B False A==B True is: kontrollerar om de är samma ==: kontrollera om de är likvärdiga

7 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 7/18 If-sats En If-sats används för att undvika eller påtvinga exekvering av en eller flera satser. Exempel: if bokpris > 500: print(”dyr bok!”) print(”ingen affär”) print(”hejdå”)

8 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 8/18 If-satsens struktur Sats(er) Kod efter if satsen... Villkor Falskt sant if villkor : Sats(er) Kod efter if-satsen

9 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 9/18 Exempel if bokpris > 500: print(”dyr bok!”) print(”ingen affär”) print(”hejdå”) print (”dyr bok!”) print (”ingen affär”) print(”hejdå”) bokpris>500 falskt sant

10 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 10/18 Exempel age=input( ”å lder: ” ) age=float(age) if age<20: print ( ”Å ldersgr ä ns ä r 20 f ö r att kunna vara systembolagets kund ” )

11 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 11/18 elif och else if -satser kan kombineras med elif och else för att åstadkomma lite mer avancerade program. Exempel: if bokpris>500: print(”dyrbok, ingen affär!”) elif bokpris>300: print(”dyr men jag behöver boken!”) else: print(”billig bok, köp snabbt!”)

12 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 12/18 elif och else elif och else måste användas i samband med if.

13 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 13/18 Exempel if age < 20: print(”för ung för att handla här”) else: print(”Välkommen till systembolaget!”) print(”för ung…”) Kod efter if satsen… Villkor Falskt Sant print(”Välkommen….”)

14 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 14/18 while-loop(while-slinga) while-slinga används för att exekvera en eller flera satster ett antal gånger. Exempel: varv=0 while varv < 3: print( ” Hej ” ) varv = varv+1

15 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 15/18 while-satsen struktur while villkor: kod som ska upprepas Kod som ska upprepas Kod efter while villkor falskt sant

16 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 16/18 Indentering Indentering (indragning av kod) har stor betydelse i python. Hur många gånger skrivs Hej ut av följande program? varv=0 while varv < 3: print ( ” Hej ” ) varv = varv+1

17 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 17/18 Nästlade slingor Multiplikationstabell upp till 4: i=1 while i<4: j=1 while j<4: k=i*j print(k,end=” ”) j=j+1 print() i=i+1

18 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 18/18 Logiska operatorer Villkor kan kombineras med operatorerna and, or, not Exempel: if pris =100: print( ” Telefonfynd! ” ) ABA and BA or Bnot A True False TrueFalse TrueFalse TrueFalseTrue False True

19 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 19/18 Formatering a=”forkortad diverse:%5.3s”%”divers” forkortad diverse: div 5 3 string

20 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 20/18 Formatering t=”A%11.2f number”%52687.43456 A 52687.43 number 11 2 float

21 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 21/18 Formatering t=”A big%10d number”%52687 A big 52687 number 10 digit

22 Översikt import Jämförelse operatorer If,elif, else while Logiska operatorer Formatering Sammanfattning 22/18 Sammanfattning För att använda funktioner i pythons standard bibliotek använder man import If-satser används för att villkorlig köra en eller flera satser. while-slinga ( while-sats) används för att upprepa en eller flera satser flera gånger. Genom att använda while-satser får man kortare kod, mer genomskådig kod och ett mer flexibelt program. När två eller fler while-sligor hamnar i varandra kallas det nästlade slingor.


Ladda ner ppt "Föreläsning 3 Programmeringsteknik och Matlab DD1312 moduler, Jämförelse operatorer Styrstrukturer (if, if-elif,if-else) Slingor (while)"

Liknande presentationer


Google-annonser