Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3 Programmeringsteknik och Matlab DD1312

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3 Programmeringsteknik och Matlab DD1312"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 3 Programmeringsteknik och Matlab DD1312
moduler, Jämförelse operatorer Styrstrukturer (if, if-elif,if-else) Slingor (while)

2 Importering av moduler
Det finns en hel del funktioner man kan använda genom att importera dem från pythons standard bibliotek. För att importera de så använder man reserverade ordet import. Exempel: import math math.sin(3.14) import random random.random()

3 randrange Om man vill slumpa ett heltal i ett givet intervall, så skrivet man: import random # returnerar ett tal mellan 3 och 10 (exklusiv 10) random.randrange(3,10)

4 Jämförelse operatorer
Följande är operatorer som returnerar ett boolskt värde d.v.s. sant (True) eller falskt (False). Med hjälp av följande operatorer kan man skapa villkor-sats: ==, is !=, not < <= > >=

5 Exempel A=1 B=1 A==B True A=”hej” B=”hej” A == B True A=1 B=1 A is B

6 Skillnad mellan == och is
is: kontrollerar om de är samma ==: kontrollera om de är likvärdiga A= input(”mata in hej:”) B= ”hej” A is B False A==B True

7 If-sats En If-sats används för att undvika eller påtvinga exekvering av en eller flera satser. Exempel: if bokpris > 500: print(”dyr bok!”) print(”ingen affär”) print(”hejdå”)

8 If-satsens struktur if villkor : Sats(er) Kod efter if-satsen Falskt
sant Sats(er) Kod efter if satsen...

9 Exempel if bokpris > 500: print(”dyr bok!”) print(”ingen affär”)
print(”hejdå”) falskt bokpris>500 sant print (”dyr bok!”) print (”ingen affär”) print(”hejdå”)

10 Exempel age=input(”ålder:”) age=float(age) if age<20:
print (”Åldersgräns är 20 för att kunna vara systembolagets kund”)

11 elif och else if -satser kan kombineras med elif och else för att åstadkomma lite mer avancerade program. Exempel: if bokpris>500: print(”dyrbok, ingen affär!”) elif bokpris>300: print(”dyr men jag behöver boken!”) else: print(”billig bok, köp snabbt!”)

12 elif och else elif och else måste användas i samband med if.

13 Exempel if age < 20: print(”för ung för att handla här”) else:
print(”Välkommen till systembolaget!”) Falskt Villkor print(”Välkommen….”) Sant print(”för ung…”) Kod efter if satsen…

14 while-loop(while-slinga)
while-slinga används för att exekvera en eller flera satster ett antal gånger. Exempel: varv=0 while varv < 3: print(”Hej”) varv = varv+1

15 while-satsen struktur
while villkor: kod som ska upprepas villkor falskt sant Kod som ska upprepas Kod efter while

16 Indentering varv=0 while varv < 3: print (”Hej”) varv = varv+1
Indentering (indragning av kod) har stor betydelse i python. Hur många gånger skrivs Hej ut av följande program? varv=0 while varv < 3: print (”Hej”) varv = varv+1

17 Nästlade slingor Multiplikationstabell upp till 4: i=1 while i<4:
j=1 while j<4: k=i*j print(k,end=” ”) j=j+1 print() i=i+1

18 Logiska operatorer Villkor kan kombineras med operatorerna and, or, not Exempel: if pris<1000 and taltid>=100: print(”Telefonfynd!”) A B A and B A or B not A True False

19 Formatering forkortad diverse: div 5 string 3
a=”forkortad diverse:%5.3s”%”divers” forkortad diverse: div 5 string 3

20 Formatering A 52687.43 number float 11 2
t=”A%11.2f number”% A number float 11 2

21 Formatering t=”A big%10d number”%52687 A big number digit 10

22 Sammanfattning För att använda funktioner i pythons standard bibliotek använder man import If-satser används för att villkorlig köra en eller flera satser. while-slinga ( while-sats) används för att upprepa en eller flera satser flera gånger. Genom att använda while-satser får man kortare kod, mer genomskådig kod och ett mer flexibelt program. När två eller fler while-sligor hamnar i varandra kallas det nästlade slingor.


Ladda ner ppt "Föreläsning 3 Programmeringsteknik och Matlab DD1312"

Liknande presentationer


Google-annonser