Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susanne Wickberg Lena Andersson Lotti Orwelius Patientinformation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susanne Wickberg Lena Andersson Lotti Orwelius Patientinformation."— Presentationens avskrift:

1 Susanne Wickberg Lena Andersson Lotti Orwelius Patientinformation

2 Webbsidans flik För patienter vänder sig till de som kommit i kontakt med vården på en intensivvårdsavdelning som patient, närstående eller besökare i något sammanhang. 2015-01-10Svenska Intensivvårdsregistret- SIR2 För patienter

3  Beskriver vilken vård som erbjuds och vad det kan innebära att få en livshotande/svår sjukdom och genomgå olika behandlingar  Beskriver vad som händer efter att patienten har lämnat intensivvårdsavdelningen  Hur det kan påverka patientens fysiska och psykiska hälsa, och hur patienten kan få hjälp att bearbeta det som hon/han har gått igenom 2015-01-10Svenska Intensivvårdsregistret- SIR3

4 Närstående  För närstående kan information ge förståelse och svar på vad det innebär att vara närstående till någon som drabbats av en svår sjukdom  Vad innebär det när vårdtiden på intensivvårdsavdelningen är slut och vården fortsätter på en vårdavdelning med annan vårdnivå?  Vad händer när patienten kommer hem?  Vad händer om patienten inte överlever? 2015-01-10Svenska Intensivvårdsregistret- SIR4

5 Frågor från allmänheten Svar från oss  På webben välkomnar vi också frågor från allmänheten  SIR tar inte emot frågor som rör enskilda patientfall  Vi vill även bjuda in allmänheten att ge oss tips för att förbättra verksamheten och webbplatsen  Patientinformationen går att skriva ut som pdf och i wordformat 2015-01-10Svenska Intensivvårdsregistret- SIR 5

6 Innehåll  Vad är Intensivvård Vad är Intensivvård  Att vårdas på Intensiven Att vårdas på Intensiven  För dig som är närstående (anhörig) För dig som är närstående (anhörig)  Att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Att ge eller inte ge livsuppehållande behandling  Organdonation Organdonation  Tiden efter intensivvården Tiden efter intensivvården  Uppföljningsmottagning Uppföljningsmottagning  Mobil Intensivvårdsgrupp - MIG Mobil Intensivvårdsgrupp - MIG 2015-01-10Svenska Intensivvårdsregistret- SIR6

7 Fortsättning.. Utforma informationsmaterial för:  Specifik regionsjukvård  Postivamottagning Ordlista 2015-01-10Svenska Intensivvårdsregistret- SIR7

8  Vi vill gärna ha tips och förslag från er medlemmar om utveckling av informationssidan 2015-01-10Svenska Intensivvårdsregistret- SIR8

9 Eija Blomander Västerås 2015-01-10 Svenska Intensivvårdsregistret- SIR 9 Illustratör


Ladda ner ppt "Susanne Wickberg Lena Andersson Lotti Orwelius Patientinformation."

Liknande presentationer


Google-annonser