Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingenjörsprojekt för TB Föreläsning 2007-02-26 Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingenjörsprojekt för TB Föreläsning 2007-02-26 Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ)"— Presentationens avskrift:

1 Ingenjörsprojekt för TB Föreläsning 2007-02-26 Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

2 Mål: Kursen ska ge insikt i ingenjörens yrkesroll och introducera ingenjörsmässiga frågeställningar och arbetsmetoder, speciellt modeller för projektarbete och projektledning. Detta skall ske på ett entusiasmerande sätt samt ge en inblick i utbildningens innehåll. Dessutom ska studenten bli van med arbete i grupp på ett sätt som är till nytta i den fortsatta utbildningen. Kursen ska också ge träning i muntlig och skriftlig redovisning. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna: utföra ett projektarbete enligt en projektmodell. planera ett projektarbete utifrån en given kravspecifikation och dokumentera detta i projekt- och tidplaner. söka upp och tillägna sig för projektet relevanta kunskaper aktivt medverka i en fungerande projektgrupp. administrera och dokumentera projektarbetet. Presentera projektresultatet både muntligt och i en skriftlig rapport. Kursinnehåll: Föreläsningar relaterade till projektarbetet innehåller information om CDIO, kursens idé, projektmodellen LIPS, informationssökning, arbete i grupp och gruppdynamik. Föreläsningar med föreläsare från industrin ger insikt i ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. […]

3 Mål: Kursen ska ge insikt i ingenjörens yrkesroll och introducera ingenjörsmässiga frågeställningar och arbetsmetoder, speciellt modeller för projektarbete och projektledning. Detta skall ske på ett entusiasmerande sätt samt ge en inblick i utbildningens innehåll. Dessutom ska studenten bli van med arbete i grupp på ett sätt som är till nytta i den fortsatta utbildningen. Kursen ska också ge träning i muntlig och skriftlig redovisning. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna: utföra ett projektarbete enligt en projektmodell. planera ett projektarbete utifrån en given kravspecifikation och dokumentera detta i projekt- och tidplaner. söka upp och tillägna sig för projektet relevanta kunskaper aktivt medverka i en fungerande projektgrupp. administrera och dokumentera projektarbetet. Presentera projektresultatet både muntligt och i en skriftlig rapport. Kursinnehåll: Föreläsningar relaterade till projektarbetet innehåller information om CDIO, kursens idé, projektmodellen LIPS, informationssökning, arbete i grupp och gruppdynamik. Föreläsningar med föreläsare från industrin ger insikt i ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. […]

4 Vem? MiljövetenskapLUht 1999 EngelskaLiUvt 2000 Teknisk BiologiLiTHht 2000 –Miljöprofilen (R.I.P.) –Examensarbete på Sydkraft Vatten AB

5 Miljöprofilen

6 Sista året 2004/2005. Miljölagstiftning, transport- och energisystem, biogeokemi, våtmarker för vattenrening, biogasprocessen Men biotech då?

7 Högbytorp 2004-03-03

8

9 Klimatrum, Tema Vatten 2004-03-26

10

11 Varamon, Motala 2004-04-06

12

13 Examensarbete

14 Ultrasonic treatment of sewage sludge in order to increase biogas yields. Sydkraft Vatten AB

15 Söka jobb… Skill Studentkompetens, undervisare Sommarjobb Tekniska Verken, laboratorietekniker Manpower, kundtjänst

16 Tekniska Verken-koncernen

17 El och fjärrvärme i Kraftvärmeverket samt Gärstadverket i Linköping. Fjärrvärme i Borensberg, Skärblacka och Kisa. El i 38 vattenkraftstationer i Östergötland, Södermanland och norra Småland. Fjärrkyla i Linköping. Vattenproduktion i Linköping.

18 Organisation, Teknik & Process Affärsområde Vatten Teknik & Process Tekniska Verken Internt Swedish Biogas International Svensk Biogas

19 Arbetsuppgifter, processingenjör Design, utförande och utvärdering av rötförsök Processansvar, produktionsanläggningar Processfrågor, produktionsanläggningar –nya typer av material –förändringar i process/recept –processstörningar Utveckling, optimering…

20 Biogas? Metan? Biogas Gröngas Naturgas. Fordonsgas (Eller tex el/värme)

21 Fordonsgas i Sverige 2002 Göteborg (4) Trollhättan Falkenberg Helsingborg Malmö Lund Eslöv Kalmar Linköping Stockholm (4) Uppsala

22 Fordonsgas i Sverige 20022006 Göteborg (4) Trollhättan Falkenberg Helsingborg Malmö Lund Eslöv Kalmar Linköping Stockholm (4) Uppsala

23 Svensk Biogas 10 års storskalig erfarenhet. 6 procent av allt fordonsbränsle i Linköping. Produktionskostnad motsvarar kostnad för naturgas. Stort internationellt intresse och exportmöjlighet I dag tre st produktionsanläggningar.

24 Produktionsanläggningar i dag Reningsverket Nykvarn – 6000 m3 rötningsvolym – 110 000 m3 primärslam – 2,35 M m3 rågas Linköping Biogas –2 * 3700 m3 rötningsvolym –55 000 ton klass 3 avfall –6,5 M m3 rågas Norrköping Biogas –2000 m3 rötningsvolym –20 000 m3 drank samt spannmål –2,6 M m3 rågas

25

26

27

28 Linköping Biogas – process

29 Norrköping Biogas – process

30 Biogasprocessen

31 Försöksrötning

32

33 Analys av processparametrar

34 Tack!

35 Anders Ek anders.ek@tekniskaverken.se 013 - 308460


Ladda ner ppt "Ingenjörsprojekt för TB Föreläsning 2007-02-26 Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ)"

Liknande presentationer


Google-annonser