Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreomsorg Organisationsschema

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreomsorg Organisationsschema"— Presentationens avskrift:

1 Äldreomsorg Organisationsschema
Verksamhets- områdeschef Karin Proos HR-strateg Britt Luttinger Ekonomichef Roland Balkå Koncept- och kvalitetschef Gunilla Rosqvist MAS Viveka OlofsdotterÖhrn Utvecklingsledare Karin Wallner Kommunikationsansv. Lena Berglund Områdeschef Hemvård 1 Carina Juhlin Områdeschef Hemvård 2 Yvonne Bispfors Områdeschef Vårdboenden Mary-Ann Perttu Områdeschef Jour och Stöd Johan Steinbrecher HUL & Uppsala drift Anna Quennerstedt Rev 23 jan 2009

2 Hemvård 1 Områdeschef Carina Juhlin MAS Viveka Olofsdotter Öhrn Ekonom
Inger Hedberg Hemvården i Svartbäcken Carola Bertolino Hemvården Nyby Irja Gudmundsson Svartbäcksgården Lars Östlund Skogsgården Lina Engqvist Hemvården Vaksala 1 Maria Magnusson Lillsjögården & Björkgården Carolina Castillo Hemvården Vaksala 2 Barbara Topalian Hemv. Almunge, Knutby & Sävja Mia Hågelind Hemvården Vaksala 3 Bodil Malmberg Aron & Nora Christina Hedbom Eklund Örnen Tove Lindström Oliven & Violen Mia Thovius

3 Hemvård 2 Områdeschef Yvonne Bispfors MAS Viveka Olofsdotter Öhrn
Ekonom Ann-Christin Carlsson Hemv. Luthagen 1 & Fyrklövern Pia Johansson Hemvården Gottsunda 1 Pia Bergman Hemv.Luthagen 2, Vattholma & Rasbo Katarina Persson Hemv. Gottsunda 2,Galaxen, Björnlyan Janette Olofsson Björngården Ulla-Britt Dahlbom Sävjahus Lotta Forsén Frodegården Anna Ekenor Hemvården Fålhagen Ana Perez Sjukvårdsteamet Britta Rollison Omtanken & Tindran Kerstin Murray

4 Viveka Olofsdotter Öhrn
Vårdboenden Områdeschef Mary-Ann Perttu MAS Viveka Olofsdotter Öhrn Ekonom Roland Balkå Granbommen Lisbeth Erkapers Karl Johansgården 1 Annika Ågren Myrbergska gården Ulla Strannefors Karl Johansgården 2 Mia Runfors Årstagården 1 Renée Wallin Hasselparken 1 Margareta Sundén Årstagården 2 Ann-Kristin Högberg Hasselparken 2 Kristina Holmberg Johannelundsgården 1 Ove Henriksson Stenhagen 1 Maria Eklund Johannelundsgården 2 Inger Rosén Stenhagen 2 Anna Jakobsson

5 Jour och Stöd Områdeschef Johan Steinbrecher MAS
Viveka Olofsdotter Öhrn Ekonom Christer Berndtson Vakansförmedlingen Monica Fagerström Anhörig- och närståendestöd Ann-Catherine Milbrink Trygghetsjouren Martin Larsson Dagverksamheter Mia Lannstål Arbetsledare jourtid Martin Larsson Demensstöd Mia Lannstål Joursjukvård Åke Fredriksson Träffpunkter Ann-Catherine Milbrink Nattpatrullen Johan Göthberg


Ladda ner ppt "Äldreomsorg Organisationsschema"

Liknande presentationer


Google-annonser