Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

0 © Synovate 2008 Realtid: Helene Rothstein Synovate: Nicklas Källebring 2008-04-09 Utmaningar för Sverige S-115231 © 2008. Synovate Sweden AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "0 © Synovate 2008 Realtid: Helene Rothstein Synovate: Nicklas Källebring 2008-04-09 Utmaningar för Sverige S-115231 © 2008. Synovate Sweden AB."— Presentationens avskrift:

1 0 © Synovate 2008 Realtid: Helene Rothstein Synovate: Nicklas Källebring 2008-04-09 Utmaningar för Sverige S-115231 © 2008. Synovate Sweden AB.

2 1 © Synovate 2008 Innehåll Sammanfattning2 Om undersökningen4 Resultaten6 Bilaga 1 – Frågeställning9

3 Sammanfattning

4 © Synovate 2008 3 Klimathotet den största utmaningen för Sverige i framtiden Drygt var tredje (35 %) anser att klimathotet är den största utmaningen för Sverige i framtiden På delad andra plats över utmaningar kommer arbetslösheten (14 %), den åldrande befolkningen (14 %) och den organiserade brottsligheten (13 %) Därefter följer invandringen/integrationen (10 %), den globala konkurrensen (7 %) och skattetrycket (3 %)

5 Om undersökningen

6 © Synovate 2008 5 Om undersökningen Uppdragsgivare:Realtid Kontaktperson: Helene Rothstein Ansvarig på Synovate:Nicklas Källebring Metod:Telefonintervjuer i Synovate Direkt Målgrupp:Allmänheten 16-64 år Omfattning:1 148 genomförda intervjuer Intervjuperiod:31 mars – 8 april 2008

7 Resultat

8 © Synovate 2008 7 Klimathotet den största utmaningen för Sverige i framtiden Vilket av följande alternativ tror du kommer att vara den största utmaningen för Sverige i framtiden?

9 © Synovate 2008 8 Klimathotet i topp Drygt var tredje (35 %) anser att klimathotet är den största utmaningen för Sverige i framtiden -Kvinnor anger oftare klimathotet än vad män gör -Klimathotet anges oftare av de som röstar på mp eller v än av de som röstar på något annat parti På delad andra plats över utmaningar kommer arbetslösheten (14 %), den åldrande befolkningen (14 %) och den organiserade brottsligheten (13 %) -Ju kortare utbildning man har desto vanligare att man nämner arbetslösheten -Ju högre utbildning man har desto vanligare att man nämner den åldrande befolkningen -Arbetslösheten nämns oftare av väljare som röstar på socialdemokraterna än av andra partiers väljare -Den organiserade brottsligheten nämns oftare av väljare som röstar på moderaterna än av andra partiers väljare Därefter följer invandringen/integrationen (10 %), den globala konkurrensen (7 %) och skattetrycket (3 %) -Ju högre utbildning man har desto vanligare att man nämner den globala konkurrensen -Den globala konkurrensen nämns oftare än väljare som röstar på moderaterna än av andra partiers väljare

10 Bilaga 1 Frågeställningar

11 © Synovate 2008 10 Frågeställning Vilket av följande alternativ tror du kommer att vara den största utmaningen för Sverige i framtiden? LÄS 1-7 I SLUMPMÄSSIG ORDNING 1) Klimathotet 2) Den globala konkurrensen 3) Invandringen/integrationen 4) Arbetslösheten 5) Den åldrande befolkningen 6) Den organiserade brottsligheten 7) Skattetrycket 8) Annat #LÄS EJ UPP 9) Osäker, vet ej 10) Ej svar


Ladda ner ppt "0 © Synovate 2008 Realtid: Helene Rothstein Synovate: Nicklas Källebring 2008-04-09 Utmaningar för Sverige S-115231 © 2008. Synovate Sweden AB."

Liknande presentationer


Google-annonser