Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007. Fortsatt ökad vinst och omsättning Första halvåret 2007 Omsättningen ökade med 64 procent till 244,4 MSEK (148,7)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007. Fortsatt ökad vinst och omsättning Första halvåret 2007 Omsättningen ökade med 64 procent till 244,4 MSEK (148,7)"— Presentationens avskrift:

1 VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007

2 Fortsatt ökad vinst och omsättning Första halvåret 2007 Omsättningen ökade med 64 procent till 244,4 MSEK (148,7) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 14,1 MSEK (3,9) Rörelseresultatet förbättrades till 7,0 MSEK (1,5) Resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (0,6) Bolaget har påbörjat processen med att ansöka om notering vid OMX Nordiska Börs (Small Cap) EBITDAMSEK Omsättning

3 Snabb expansion sedan starten 2004 - 2006 Bolaget bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med över 12 procent på befintliga enheter under 2005. 2006 sker en snabb expansion genom förvärven av franchisekedjan Taco Bar, 7 Burger King-restauranger i Danmark och förvärven av två food courts i Täby Centrum och Nacka Forum. Omsättningen ökade med över 55 procent och EBITDA ökade till 22,5 MSEK (4,5). 2007 Ökar omsättningen med 64 procent för de första sex månaderna Förvärvar nio Burger King-restauranger i Skåne (Euroburger) samt det Thailändska konceptet Tasty Thai med en restaurang på Norrlandsgatan Under året öppnas tre nya food courts, två nya Taco Bar samt tre Burger King- restauranger i Danmark Påbörjar processen med notering vid OMX Nordiska Börs (Small Cap)

4 Verksamheten idag Food Solutions Sverige 3 food courts NSP Holding AB Taco Bar Sverige 15 Taco Bar Tasty Thai Sverige 2 Tasty Thai Cresco Danmark 8 Burger King NSP Sverige 30 Burger King

5 Affärsidé Vision NSPs affärsidé är att förvärva och utveckla varumärken och koncept inom food service, för att med stöd av NSP Holdings organisation och kunskap skapa förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet. Ett ledande food service-företag i Norden Nordens ledande operatör av koncept inom food service.

6 Bekväma måltidslösningar – vår marknad Kundens tre valmöjligheter Färdiglagat Takeaway Restaurang HMRSnabbservice

7 Diagrammet visar hushållens procentuella andel matinköp från QSR- och HMR- marknaden år 2002 i förhållande till den totala livsmedelskonsumtionen i olika länder. (Källa: Eurostat/SHR) Stor marknadspotential

8 Diagrammet visar hushållens procentuella andel matinköp från QSR- och HMR- marknaden år 2002 i förhållande till den totala livsmedelskonsumtionen i olika länder samt den svenska utvecklingen fram till 2005. (Källa: Eurostat/SHR)

9 Restaurangbranschen i snabb tillväxt Källa: SCB/SHR, Restaurangbranschens omsättningsutveckling (årlig procentuell förändring)

10 Fastfood tar marknadsandelar Källa: SCB, FastFood

11 NSP växer ännu snabbare Källa: SCB, FastFood, NSP

12 ”Gyllene tider för färdiglagat” - DN Ekonomi 24 aug Fortsatt stark framtidstro från branschens aktörer Om fem år kommer 50 procent av alla hushåll att vara singelhushåll Marknadsstorlek Förväntningar om utvecklingen av efterfrågan på hotell- och restaurangföretagens tjänster Källa: SHR/SCB - - - - Förväntan  Utfall

13 Försäljningen följer handelns (Retail) utvecklingsmönster NSPs försäljning i jämförbara butiker följer handelns försäljningsutveckling Utemåltider utgör drygt 25 procent av hushållens livsmedelsutgifter Cirka 65 procent av omsättningen kommer från privatpersoner Index Månatlig försäljning, jämförbara enheter, tom juni-07 Källa: SCB/NSP  Sällanköp  NSP försäljning  Dagligvaruhandel

14 Köpcentrumhandeln växer och driver utvecklingen av allt fler etableringar av ”multikoncept” där olika branscher och tjänster möts för att tillgodose kundens ”alla” behov Fastighetsägarna efterfrågar professionella partners Kedjerestauranger med starka varumärken  Sandys, Texas Smoke House, Wayne´s Coffee, Harrys Kunder efterfrågar ett varierat utbud  Thai, mexikanskt, kebab, asiatiskt, sushi etc. Hälsotrender  Nyckelhålsmärkt, kravmärkt, GI-metoden, transfetter Restaurangbranschens utveckling

15 Profilering i branschpress Artikel i Fast Food nr 6 2007

16 Framgång genom hög förvärvstakt och operativt fokus Stark underliggande marknadstillväxt Hög förvärvstakt Framgångsrikt införlivade företagsköp Nordens bästa QSR – Team  Medarbetarfokus  Driftsoptimering Stark finansfunktion Rationalisering och IT-stöd

17 Goda framtidsutsikter 2007 Genom förvärven av Tasty Thai och de nio Burger King-restaurangerna i Skåne har bolaget ytterligare förstärkt sin plattform för ökad tillväxt och ökad lönsamhet Vår prognos är att omsättningen för helåret stiger till cirka 575 MSEK med en EBITDA överstigande 40 MSEK Fortsatt stark tillväxt 2007 på omsättning och resultat – organiskt samt genom nyöppningar och förvärv Fokus på organisk tillväxt och nya etableringar Fortsatt utvärdering av kompletterande förvärv Har påbörjat processen med notering vid OMX Nordiska Börs (Small Cap)

18 Planerad expansion Burger King-restauranger Sverige: Planerar att öppna minst två fristående restauranger per år med en snittomsättning på 15 MSEK. Burger King-restauranger Danmark: Planerar att öppna minst tre fristående restauranger per år med en snittomsättning på 18 MSEK. Taco Bar: Planerar att etablera 5-10 nya restauranger per år och en fortsatt utveckling av varumärket. Food court-marknaden har enorm potential. Närmare 50 ny- eller ombyggnader av köpcenter är projekterade i Sverige, alla med food courts. NSP planerar att operera minst 15 enheter i Sverige med en omsättning på 15-25 MSEK.

19

20 Koncernresultaträkning

21 Koncernbalansräkning

22 Nyckeltal

23 Aktieinformation First North sedan 2 maj 2006 Har påbörjat processen med notering vid OMX Nordiska Börs (Small Cap) Största ägare, i % av kapital  Cresco Holding APS, 16,96 %  Dunstar Investment Enterprises Limited, 12,32 %  Ulf Wahlstedt, 11,17 % 141,5 miljoner aktier  9 miljoner teckningsoptioner utställda till nyckelpersoner Genomsnittlig aktieomsättning januari – juli 2007: 91 343 Euro Certified Advisor: Remium Kursutveckling 12 månader  NSP Holding  OMXSPI Källa: www.avanza.se


Ladda ner ppt "VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007. Fortsatt ökad vinst och omsättning Första halvåret 2007 Omsättningen ökade med 64 procent till 244,4 MSEK (148,7)"

Liknande presentationer


Google-annonser