Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Får kommunens invånare veta vad de vill veta? Stefan Fölster, Anders Morin, Monica Renstig, Karin Westlin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Får kommunens invånare veta vad de vill veta? Stefan Fölster, Anders Morin, Monica Renstig, Karin Westlin."— Presentationens avskrift:

1 Får kommunens invånare veta vad de vill veta? Stefan Fölster, Anders Morin, Monica Renstig, Karin Westlin

2 Vår bästa kommun Vårbästa/äldreomsorg.nytt.se FÅR KOMMUNENS INVÅNARE VETA DET DE VILL VETA? En jämförande studie av hur Sveriges kommuner via hemsidan ger information om kvaliteten inom skola, hemtjänst och äldreboende Stefan Fölster Anders Morin Monica Renstig Karin Westlin

3 Kunskap om de gemensamma verksamheterna är demokratins fundament Hur används skattepengarna? Hur sköter sig ansvariga tjänstemän och politiker? Hur kan användarna engagera sig i verksamheten och välja rätt? Hur får utförare respons på sitt arbete och engagemang?

4 Hur väl informeras medborgarna via kommunernas hemsidor om kvaliteten i skolan och omsorgen? Gått igenom alla 290 kommuners hemsidor för att leta efter information om valmöjligheter, kvalitetsredovisningar och kundundersökningar för - skola - hemtjänst - äldreboende

5 Hur gjordes rapporten? Sju kriterier för varje område (skola, hemtjänst, äldreboende) - framgår valmöjlighet? - finns kvalitetsredovisning? - är den lättillgänglig? - finns kundundersökning? - görs denna regelbundet? - är den lättillgänglig? - finns standardiserad jämförelse? = 7 poäng/område, 21 poäng totalt

6 Andel av kommunerna som anger valmöjlighet

7 Andel av kommunerna som publicerar kvalitetsredovisningar

8 Andel av kommunerna som genomför kundundersökningar

9 Andel av kommunerna med standardiserade jämförelser i syfte att underlätta val

10 Redovisning av val och kvalitet på internet – så här presterar Sveriges kommuner

11 Dessutom, så långt vi hittat… 116 av landets kommuner gör inget alls för att via sin hemsida ge information om alternativ eller kvaliteten på verksamheterna Endast 22 kommuner publicerar kvalitetsinformation om hemtjänst eller äldreboende

12 Så har vi bedömt vad som ger poäng inom skola, hemtjänst, äldreboende ”Valmöjlighet finns” eller ”Tas hänsyn till önskemål” ger 1 poäng Hittar vi kvalitetsredovisning – 1 poäng Surfar, söker på kvalitetsredovisning – Om lättillgänglig ger 1 poäng Surfar, söker på attitydundersökning, kundenkät, brukarenkät – Om lättillgänglig 1 p Regelbundna enkäter för alla ger 1 p Jämförelser mellan enheter? – Ger 1 p

13 De 13 bästa kommunerna 1. Göteborg13 pBalanserade styrkort 2. Nacka12 pTydliga valmöjligheter 2. Piteå12 pAmbitiöst inom äldreomsorg 4. Ale11 pRegelbundna kundenkäter 4. Växjö11 pSvårthittade kundenkäter 6. Stockholm 8 pKvalitet redov. inom skolan 6. Ulricehamn 8 pJämförelser skolresultat 8. Danderyd 7 pFritt kundval – svårt att välja 8. Höganäs 7 pVal hemtjänst. Skolenkäter 8. Lekeberg 7 pÄldreenkäter 2 ggr per år 8. Norberg 7 pJämförelser mellan skolor 8. Södertälje 7 pVal hemtjänst. Äldreenkäter 13. Vara 6 pSkol- och äldreenkäter

14 Vad bör då mätas? Brukares bedömningar och fackbedömningar Kundenkäter – skola, äldreboende, hemtjänst Kunskapsmått o sociala mått för skolan, medicinska mått för äldreboende och hemtjänst Mät på enhetsnivå och mät samma variabler, så att jämförelser möjliggörs och skillnader framkommer Mät output i stället för input Brukaren ska ha mycket stort inflytande vad är kvalitet

15 Inom skola (enhetsnivå) kan detta redovisas/mätas Andel elever som inte når målen i åk 8/åk 9 Genomsnittligt meritvärde åk 9, inkl SALSA-värde (beaktar socioekonomiska förhållanden) Nationella prov, åk 5 o 8 Årliga elevenkäter som mäter bl a: - undervisningens kvalitet m m - respekt mellan elever med olika ursprung/värderingar Kommunen bör också styra med kvalitetsmåtten

16 Inom hemtjänsten (enhetsnivå) kan detta mätas/redovisas Är kunden tillfreds med biståndsbeslutet? Får kunden de tjänster/den tid hon har beviljats? Pensionärens kundnöjdhet mäts t ex avseende - omsorg, mat, personlig service m m Finns missnöje? Målstyr även här!

17 Inom äldreboenden (enhetsnivå) kan detta mätas/redovisas Antal fallskador, fall av felaktig läkemedelshantering etc Omsorgstagarens nöjdhet med omsorg/vård/mat/samspråk/promenader etc Känner omsorgstagaren att hon har inflytande/delaktighet? Målstyr även här!


Ladda ner ppt "Får kommunens invånare veta vad de vill veta? Stefan Fölster, Anders Morin, Monica Renstig, Karin Westlin."

Liknande presentationer


Google-annonser