Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:1 En transformator är en ”komponent”. Ström och spänning måste kunna beräknas. Vad är spänningsfallet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:1 En transformator är en ”komponent”. Ström och spänning måste kunna beräknas. Vad är spänningsfallet."— Presentationens avskrift:

1 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:1 En transformator är en ”komponent”. Ström och spänning måste kunna beräknas. Vad är spänningsfallet för transformatorn i figurerna? Hur stor är strömmen?

2 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:2 En transformator kan ertsättas med en ekvivalent tvåpol. Med tvåpolen kan alla beräkningar utföras enklare. Figuren visar tvåpolen för sekundärsidan av transformatorn. Visardiagram: Markera, namge, spänningarna i tvåpolen och visardiagrammet. Antag att R 2K = 1 Ω. Vad blir X 2K ? Bestäm lindningsresistanserna om även R 1 = 1 Ω.

3 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:3 Beräkning av lindningsresistanserna

4 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:4 Samma transformator, annan belastning: Markera, namge, spänningarna i tvåpolen och visardiagrammet. Bestäm sekundär- och primärström

5 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:5 Belastning ZB cos φ = 0.8 ind Visardiagram: Samma transformator

6 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:6 Procentuella spänningsfall Vanligen uttrycks spänningsfallen vid märkström i procent av märkspänningen. Med värden enligt tidigare sidor erhålls då för resistansspänningsfallet: Observera samma värden erhålls Liknande beräkningar kan utföras för reaktansspänningsfallet och resulterande spänningsfallet

7 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:7 Exempel 2.1, sid 67 Uppspänningslindningen på en 1-fas 6000/400 V fulltransformator innehåller 5700 varv och är avsedd för anslutning till 6000 V. På nedsidan erhålles då 400 V. I uppspänningssidan finns ett extra uttag 300 varv från lindningens ena ändpunkt. Beräkna tomgångsspänningen på nedsidan om 6000 V anslutes till det extra uttaget.

8 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:8

9 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:9

10 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:10

11 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:11

12 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:12

13 Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:13


Ladda ner ppt "Elkraft 7.5 hp distans: Kap. 2 Transformatorn 2AX:1 En transformator är en ”komponent”. Ström och spänning måste kunna beräknas. Vad är spänningsfallet."

Liknande presentationer


Google-annonser