Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnets rättigheter i Sverige och för alla barn i världen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnets rättigheter i Sverige och för alla barn i världen"— Presentationens avskrift:

1 Barnets rättigheter i Sverige och för alla barn i världen
Barnkonventionen Barnets rättigheter i Sverige och för alla barn i världen

2 Barnkonventionen Gäller sedan 1989 Gäller för alla barn i Sverige
Rättighetsfokus Barnkonventionen Gäller sedan 1989 Gäller för alla barn i Sverige Gäller för alla barn i hela världen Det tog tio år att komma överens om innehållet i barnkonventionen. Barnkonventionen är den konvention som flest länder har skrivit på och gjort till sina egna lagar. Bara två länder har inte skrivit på den: Somalia (som har haft krig och inte kunnat skriva på den än) USA (de gillar inte att skola och sjukvård ska vara gratis för alla barn, men har de andra delarna i sin lag) Sverige var ett av de första länderna som skrev på 1991.

3 Barnkonventionen Rätt att utvecklas som person
Rättighetsfokus Barnkonventionen Rätt att utvecklas som person Skydd mot våld och kränkningar Rättigheter i familjen Rätt att vara den du är Man kan dela in barnkonventionen i fem delar: Rött att utvecklas som person Rättigheter i familjen Rätt till ett bra liv Rätt att vara den du är Skydd mot våld och kränkningar. Det finns 54 artiklar i barnkonventionen. Rätt till ett bra liv

4 Rätt att utvecklas som person
Rättighetsfokus Rätt att utvecklas som person Den första delen vi går igenom är rätten att bli allt man kan bli, att utvecklas som person. När barnkonventionen kom till var det vanligt att barnet tillhörde familjen och att man inte såg barnet som en egen person. Barnkonventionen berättade att det är viktigt att barn får vara barn och få en bra barndom.

5 Allt du kan bli Din rättighet:
Artikel 5 & 6 Din rättighet: Du har rätt att utvecklas och bli allt det du kan bli Du har rätt att lära dig nya saker i din egen takt och på ett sätt som du förstår Ditt ansvar: Att ta vara på alla möjligheter att lära dig mer och utvecklas som person Alla barn och ungdomar har rätt att utvecklas och bli allt de kan bli. Barn och ungdomar växer och mognar hela tiden och vuxna ska inte ställa krav eller ha förväntningar på barnet/ungdomen som barnet/ungdomen inte är moget för. Alla barn och ungdomar har rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn och ungdomar har rätt att få den hjälp man behöver i skolan för att lära sig läsa och räkna och allt annat som man ska lära sig i skolan. 5

6 Delaktighet Din rättighet:
Rättighetsfokus Delaktighet Artikel 12 Din rättighet: Du får säga vad du tycker i frågor som handlar om dig Ditt ansvar: Ta chansen att berätta vad du tycker Låta andra få tycka som de vill Alla barn och ungdomar har rätt att säga sin mening, vad man tycker om något, som handlar om dig. Det kan t.ex. handla om att alla elever i skolan ska få säga vad de tycker om vilka regler som ska gälla i klassen, om man ska göra någon förändring i skolan. Alla skolor ska ha elevråd. Vissa skolor har även matråd. Vissa rättigheter har även ett ansvar. Rätten att få säga vad man tycker följer med ansvar att man berättar vad man tycker och låter andra tycka som de vill. När vill du att vuxna lyssnar på dig?

7 Information Din rättighet:
Artikel 13 & 17 Din rättighet: Söka och sprida information via prat, musik, konst, film, sms, e-post, internet m.m. Få information som är bra för dig Ditt ansvar: Informationen får inte användas för att göra någon illa Alla barn och ungdomar har rätt att söka och sprida vidare information. Man får själv välja på vilket sätt. Det kan vara via text, musik, sång. Det kan också vara via sms, e-post, på internet. Det ska finnas bra information för barn och ungdomar och de ska inte behöva se information och bilder som inte är bra för dem, t.ex. pornografi, våld och krig. Ansvaret här är att den information vi sprider till andra inte får användas för att göra någon illa. Vi får t.ex. inte säga elaka saker om någon, mobba ljuga om någon. - Var går gränsen mellan vad som är okej och inte okej att skriva om andra? 7

8 Tänka och tro hur du vill
Artikel 14 Din rättighet: Tänka hur du vill Välja om du vill tro på någon religion Ditt ansvar: Att låta andra tänka och tro som de vill Inte reta eller mobba någon för deras tankar eller religion Alla barn och ungdomar har rätt att tänka fritt på vad de vill, och ingen vuxen ska tvinga dem att berätta om sina tankar. Alla barn och ungdomar får bestämma om de vill tro på någon religion, byta religion eller inte ha någon religion. I Sverige har alla barn och ungdomar religionsfrihet. Muslimska länder har protesterat mot religionsfriheten eftersom de tycker att muslimska barn födds och dör muslimer. Även viss ultrakristna grupper tycker att barnet ska födas in i religionen och måste tillhöra deras tro för att vara en del av familjen och samhället. Det är dock full religionsfrihet i Sverige för alla här. Rätten att få tänka och tro som man vill följer på ett ansvar att andra också får tänka och tro som de vill. Man får inte reta eller mobba någon för hur hon eller han tanker eller för deras religion. - Är alla tankar ok? Är det t.ex. okej att tänka rasistiska tankar? 8

9 Träffa andra Din rättighet:
Art. 15 Din rättighet: Gå med i och starta vilken klubb, förening eller organisation man vill Ditt ansvar: Respektera andras rätt att träffas i vilken klubb, förening eller organisation de vill Möten får inte bli våldsamma eller kränkande (t.ex. vid demonstrationer och fotbollsmatcher) Du får träffa andra personer i en klubb eller en förening. Man får gå med i vilken klubb, förening och organisation man själva vill. Ingen ska bli tvingad att gå med i en klubb, förening eller organisation. Eftersom alla får välja vad de vill göra på sin fritid, måste man respektera det. Ingen får reta eller mobba något för att de är med i en klubb, förening eller organisaiton. Om man är med i en demonstration eller på en fotbollsmatch får man inte bli våldsam mot den som har en annan åsikt eller håller på ett annat lag. 9

10 Barn med funktionsnedsättning
Rättighetsfokus Barn med funktionsnedsättning Artikel 23 Din rättighet: Att leva ett så vanligt liv som möjligt Att inte bli retad eller mobbad Ditt ansvar: Att inte mobba eller reta ett barn med funktionsnedsättning Alla delar av barnkonventionen gäller också för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Det kan både fysisk funktionsnedsättning (att man är blind, döv, sitter i rullstol eller annat med kroppen) och psykisk funktionsnedsättning (hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt). Dessutom finns det en artikel som enbart gäller barn med funktionsnedsättning. Alla barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning har rätt att leva ett så vanligt liv som möjligt. De har rätt att inte bli retade eller mobbade. Alltså har vi alla ansvar för att inte reta eller mobba ett barn med någon form av funktionsnedsättning.

11 Rätt till utbildning Din rättighet: Du får gå i skolan
Artikel 28 & 42 Din rättighet: Du får gå i skolan Du har rätt att lära dig om barnets rättigheter Skolans regler ska respektera barnets rättigheter Ditt ansvar: Att gå i skolan och lära dig allt du kan Att inte skolka Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan i Sverige. Skolan ska vara kostnadsfri och obligatorisk i grundskolan. Att komma in på gymnasieutbildning eller universitetsutbildning ska bero på ungdomens egna meriter och betyg, man ska inte kunna muta sig till en plats eller känna någon i antagningen som ser till att man kommer in på det program man vill. De ordningsregler man har i skolan ska respektera barnets rättigheter, man får inte kränka, slå eller vara dum mot barn. I skolan har du rätt att få lära dig om barnets rättigheter, som du får just nu. Att ha rätt att få gå i skolan innebär att alla barn har ett ansvar att komma till skolan varje dag, (om man inte är sjuk, bortrest eller det är ledigt för helg, lov och studiedagar).  Man ska inte skolka. - Vad har vi för regler i vår klass? Respekterar de elevernas rättigheter? 11

12 Att lära dig i skolan Din rättighet:
Artikel 29 Din rättighet: Lära dig respekt för alla personers rättigheter, för olikheter mellan människor och för miljön Ditt ansvar: Att respektera alla personers rättigheter, olikheter mellan människor och ta hand om miljön Skolan ska lära alla barn att alla människor är lika mycket värda. Vi ska respektera varandras olikheter och likheter, och alls rätt att vara den de är. Vi ska också lära oss att ta hand om miljön Alla barn och ungdomar har också ansvar för att behandla andra personer med respekt och göra saker som är bra för miljön. Hur är man en bra kompis? Hur kan vi ta hand om miljön? 12

13 Rätt till vila, lek, fritid och kultur
Rättighetsfokus Rätt till vila, lek, fritid och kultur Artikel 31 Din rättighet: Vila, lek, fritidsaktivitet och kultur utifrån din ålder Ditt ansvar: Respektera andras rätt till vila, lek, fritid och kultur Alla barn och ungdomar har rätt till en bra balans i livet. Det ska finnas balans i livet mellan skola, vila, arbete och fritidsaktiviteter. Barn ska ha rätt att få leka utan vuxna, där de hittar på lekar med kompisar. Alla barn har rätt att vara med och leka, ingen ska lämnas utanför. Vi har rätt till fritidsaktiviteter som passar vår ålder. Fritidsaktiviteten ska vara frivillig, dvs. ingen vuxen ska tvinga oss till att t.ex. spela ett instrument, spela en sport eller utöva en fritidsaktivitet om vi själva inte vill. Barn och ungdomar har rätt till kultur (bio, teater, dans, museum, musik, konst etc.) som passar vår ålder. Vi har också rätt att själva utöva vilken kulturform vi vill. Vårt ansvar är att inte reta eller mobba något för det andra gör på sin fritid eller vilken typ av kulturaktiviteter de tycker om. - Hur får du balans i ditt liv?

14 Frågor? Rätt att utvecklas som person Skydd mot våld och kränkningar
Rättighetsfokus Frågor? Rätt att utvecklas som person Skydd mot våld och kränkningar Rättigheter i familjen Rätt att vara den du är Man kan dela in barnkonventionen i fem delar: Rött att utvecklas som person Rättigheter i familjen Rätt till ett bra liv Rätt att vara den du är Skydd mot våld och kränkningar. Det finns 54 artiklar i barnkonventionen. Rätt till ett bra liv


Ladda ner ppt "Barnets rättigheter i Sverige och för alla barn i världen"

Liknande presentationer


Google-annonser