Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WIS version 2.0 Webbaserat nationellt krisinformationssystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WIS version 2.0 Webbaserat nationellt krisinformationssystem."— Presentationens avskrift:

1 WIS version 2.0 Webbaserat nationellt krisinformationssystem

2 Syftet med WIS att ge aktörer i krishanteringssystemet möjlighet att dela information med varandra så att de kan samordna sina verksamheter och ge snabb, korrekt och samordnad information till både allmänhet och media. att alla deltar på lika villkor: WIS är ett icke-hierarkiskt system.

3 Gemensam lägesuppfattning Koordinerade beslut Samordnad information

4 Målet med WIS att vara ett bra verktyg som underlättar för aktörerna att dela information, beslut och lägesrapporter före, under och efter en kris. att fungera för en bred användargrupp: myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och även vissa privata aktörer (t.ex. el- och telebolag).

5 Uppdrag ”Regeringen beslutar att Krisberedskapsmyndigheten skall utveckla…” (Regeringsbeslut februari 2004) ”Det är vidare viktigt att utvecklingen av WIS fortskrider.” (Budgetproposition för 2010)

6

7 Nutidsorientering Några bevis på att WIS används!

8 April 2009

9 Februari 2010

10 April 2010

11 April 2011

12 Juli 2012

13 Skillnader och likheter mellan gamla och nya WIS Beprövat arbetsflöde i ny struktur

14 publiceringsförfrågan REDAKTÖR TALESPERSON utkast publicerad Arbetsflöde SKRIBENT*

15 Arbetsflöde syns aldrig för andra aktörer bara senaste versionen sparas kan delas ut till andra aktörer kan korrigeras, men tidigare versioner finns också kvar publiceringsförfrågan REDAKTÖR TALESPERSON utkast publicerad SKRIBENT*

16 Arbetsvy & Händelsevy bara det vi skrivit bara publicerade noteringar

17

18

19

20

21

22 Roller i en händelse Hantera utdelning och behörigheter Publicera noteringar Spara noteringar som utkast Läsa noteringar Avsluta aktörens deltagande i händelse RedaktörXXXXX TalespersonXXX SkribentXX LäsareX Ej tilldelad

23 Demonstration Att skapa gemensam händelse

24 Gå till Händelser och kontrollera att händelsen inte redan finns Klicka på Skapa händelse (du måste ha standardroll Redaktör)

25 Välj Delad händelse Välja första händelsetyp som passar Skriv datum för händelsens början (för att skilja på flera snarlika händelser) Fyll i händelsenamn respektive beskrivning

26 Välj vilka personer eller grupper som ska ha vilken roll i denna händelse De utan bock kommer inte ens att få läsa denna händelse! Klicka på en grupp för att se vilka som ingår OBS! Att neka läsrätt bland kollegor bör endast användas i undantagsfall!

27 Dela ut: välj aktörer eller aktörsgrupper som ska kunna läsa era noteringar ”Alla-pilen” används för att flytta alla de regionala aktörs- grupperna (länen) Aktörerna är uppdelade i olika grupper Enskilda aktörer väljs genom att veckla ut listan

28 Skicka händelsetips till de närmast berörda aktörerna (men spamma inte) Händelsetips syns som ”gula lappar” hos aktörens standardredaktörer. Prenumerera på ”ärenden till mig som redaktör” för att få dem som e-post eller SMS. Klicka Spara!

29 Demonstration Att publicera en notering

30 Klicka på Skriv notering

31 Er aktör måste delta i händelsen för att kunna skriva:

32 Välj typ av notering. Välj synlighet. Egen aktör = noteringen kan bara läsas av dina kollegor Valda aktörer = noteringen kan läsas av alla de aktörer ni delar ut denna händelse till

33 Skriv ett noteringsnamn (rubrik). Riktigt korta meddelanden skriver man direkt här Skriv längre text här… Man kan bifoga filer Redaktörer och talespersoner kan publicera direkt. Övriga skickar för godkännande till redaktör.

34

35 Fördjupningsbilder Särskilt för dig som är WIS-redaktör

36 Informationsdelning, fyra krav HändelseIntern  Delad Utdelad t. aktörenNej  Ja PubliceringsnivåUtkast  Publicerad SynlighetEgen aktör  Valda aktörer Synlig för andra

37 † † † Aktör A Aktör B Aktör C Här avslutas händelsen definitivt Notifiering skickas till alla inblandade redaktörer Accepterar att händelsen raderas † Avslutar sin del av händelsen ångerfrist åf Avsluta händelse


Ladda ner ppt "WIS version 2.0 Webbaserat nationellt krisinformationssystem."

Liknande presentationer


Google-annonser