Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historia år 6 Vasatiden, stormaktstiden, frihetstiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historia år 6 Vasatiden, stormaktstiden, frihetstiden"— Presentationens avskrift:

1 Historia år 6 Vasatiden, stormaktstiden, frihetstiden

2 Vad ska vi lära oss? De typiska dragen för de olika tidsepokerna.
Vad brytpunkterna mellan epokerna är. Viktiga händelser. Viktiga personer. Om historiska källor. Begrepp inom området.

3 Vad hände innan i historien?

4 Tidsepokerna vi jobbar med nu

5 VASATIDEN Gustav Vasa och hans söner blev kungar i Sverige, bondeuppror, kyrkans makt och upptäcksresor i världen.

6 Sverige och Danmark bråkar (medeltid)
I slutet av 1400-talet är Sverige i union med Danmark och Norge. Den kallades kalmarunionen. De tre länderna har mycket makt tillsammans. Men i Sverige bråkade två olika gäng: de som ville fortsätta ha union och de som var emot. För att få slut på bråken och framförallt för att få mer makt så attackerar danskarna Sverige runt år De lyckas döda Sveriges kung Sten Sture, och danskarnas kung Kristian II blir krönt till kung även för Sverige.

7 Stockholms blodbad 1520 Kristian II vill bli av med sina fiender i Sverige. Han bjuder mäktiga adelsmän och biskopar till fest på slottet. Mitt under festen låser de dörrarna och gästerna bli fångar. Kungen dömer dem till döden för kätteri. Dagen efter tas fångarna till stortorget i Stockholm, där väntar bödeln på dem. 94 adelsmän och biskopar halshuggs direkt på torget. Deras blod forsar genom gamla stans gränder. Denna händelse kallas Stockholms blodbad.

8 Svenskarna blir ARGA! Svenskarna blir arga på danske kungen Kristian II,som börjar kallas för Kristian tyrann. De vill göra uppror och få bort kungen, men de behöver en ledare. Vem ska det bli? Alla adelsmän och stora krigare hade ju mördats i blodbadet. Då dök det upp en ung man som hette Gustav Eriksson. Gustavs pappa hade dödats i Stockholms blodbad, därför var Gustav extra arg. Denne man kallades Gustav Vasa. Död åt Kristian Tyrann!!!

9 Gustavs krig för Sveriges frihet
Gustav Vasa åker till Dalarna och samlade bönderna där till uppror mot kungen. Men det räckte inte för att besegra danskarna. Staden Lübeck i Tyskland lånar Gustav pengar för att han ska ha råd att kriga mot Danmark. Alla Sveriges landskap ställer upp i kriget. Efter ett år vinner de och landet befrias. 1523 väljs Gustav Vasa till Sveriges kung. Vasatiden har börjat.

10 Vasa och kyrkan Sverige var fattigt efter alla krig mot Danmark.
Staten var pank och man behövde pengar till det nya försvaret (till soldater och vapen) och för att betala tillbaka de pengar man lånat från Lübeck. Men oj oj oj! Var ska jag få pengarna ifrån?!

11 Hm… Hm… Vilka har pengar i samhället? Vem kan jag ta pengar ifrån? Vilka är rika nu igen, sen medeltiden?! Jo just det! Kyrkan!

12 Kyrkan var rik Gustav Vasa bestämmer sig för att ta pengar från kyrkan. Vasa tvingar präster, biskopar och klostren att ge av sina rikedomar till honom. De fick också flytta från sina borgar och fina hus. De som inte lydde avsattes och blev utan jobb. Klostren stängdes och gavs till adelsmän. Munkar och nunnor fick fly utomlands. Vasa kom också på att han kunde styra folket om han styrde kyrkan. Han gjorde sig till kyrkan överhuvud. Gustav Vasa lät bibeln översättas från latin till svenska, så att fler skulle kunna läsa den. Han bestämde också att svenskarna skulle sluta vara katoliker, och istället börja tro på Luthers lära.

13 Bönderna gör uppror Gustav Vasa hade gjort Sverige till ett fritt land. Därför tyckte bönderna att han var en hjälte. Men nu när Vasas män kom ut i byarna och tog rikedomarna från deras kyrkor blev bönderna arga. De ville säga ifrån och startade flera uppror. De kallade Vasa för tjuv och kättare. Vasa ville krossa upproren, han åkte dit där upproren var och skrämde bönderna genom flera avrättningar. Även gamla bondevänner avrättade han.

14 Dackefejden 1542 Nils Dacke startat ett uppror i Småland 1542.
Det tog över ett år för kungen Vasa att slå ner upproret. Då fångade Vasas män Nils Dacke och halshögg honom. Huvudet sattes på en påle utanför Kalmar som en varning till bönderna. Varför var de så arga? Kyrkorna plundrades Kungen skulle bestämma över hur de skötte sitt jordbruk.

15 Vasas söner blir också kungar
Gustav Vasa var en mycket sträng kung som gjorde livet svårt för folket och kyrkan. Han slog ner böndernas motstånd, tog över kyrkan och kontrollerade landet hårt. Samtidigt mådde Sverige bra av hans sätt att styra, det var fred och ordning och staten och försvaret hade mycket pengar. Gustav Vasa dör Men innan han dog så bestämdes en ny lag som betydde att Sverige skulle vara ett arvsrike, alltså att kungakronan ärvdes från far till son. Det ledde till att tre av Gustav Vasas fyra söner också blev kungar. Den sista vasasonen är Karl IX och han dör Därför kallas tiden 1523 (när Gustav Vasa blev kung) till år 1611 (när sista sonen Vasa dör) för VASATIDEN.

16 Vasas söner Erik XIV Var en kung med rykte om sig att vara galen och han inbillade sig saker, avrättade folk och gjorde konstiga saker. Han gifte sig med en tjänsteflicka och avsattes då som kung, det ansågs inte tillräckligt fint. Johan III ”Byggarkungen” lät bygga om vasaslotten till lyxiga palats. Gifte sig med en polsk prinsessa som var katolik. Deras son Sigismund blev kung när pappan dog. Det tyckte inte hans farbror Karl om, som var emot katoliker. Han kämpade mot Sigismund och fick honom avsatt som kung 1599, då tog hand som tredje Vasason över tronen. Karl IX Under Karls tid som kung avrättade han adelsmän som varit på brorsonen Sigismunds sida, och krig började härja mellan länderna runt Östersjön eftersom alla ville kontrollera handeln där.

17 Viktiga händelser och personer ute i världen vid den här tiden
Omkring 1500-talet hände massor av spännande saker inte bara i Sverige med alla kungar och kyrkan, utan runt om i världen, som fått stor betydelse för hela historien. Jag ska berätta om några av dem!

18 1. Columbus upptäcker Amerika!
Fast av misstag. Han skulle hitta snabbaste vägen till Indien och hade precis fått veta att jorden troligtvis var runt och om man seglade åt andra hållet borde man snart komma runt till Indien, tänkte han. En ny arabisk uppfinning, kompassen, ledde honom rätt ute på havet Atlanten. Efter två månader nådde skeppen land! Columbus var övertygad om att han hittat bakvägen till Indien, därför kallade han folket där för indianer. Men istället hade han upptäckt Amerika! Europeer åkte till Amerika efter att de hört om guld och rikedomar som Columbus hittat där, de tog amerikanska urbefolkningens rikedomar och gjorde dem till slavar.

19

20 2. Boktryckarkonsten På medeltiden skrev alla böcker för hand, det tog lång tid. På 1400-talet uppfann tysken Johann Gutenberg boktryckar-konsten, alltså konsten att med metallplattor trycka bokstäver på papper och göra böcker av dem. Detta hade stor betydelse för hela historien, nu kunde bibeln och andra viktiga böcker göras i många exemplar och spridas! Kunskap och idéer kunde nå ut till fler människor snabbare!

21 3. Reformationen I början av 1500-talet startade Martin Luther en ny form av kristendom: protestantismen. Han protesterade mot påven och katolska kyrkans sätt att se på tro och på Gud. Luther ville rena och förnya kyrkans lära, denna förnyelse kallas för reformationen. Eftersom man kunde trycka böcker och information nu så spred sig Luthers lära snabbt. De som höll med Luther kallades protestanter. I Europa blev det krig mellan katoliker och protestanter om vilka som skulle styra, kyrkan delades. En av Luthers elever var Olaus Petri, han berättade om Luthers lära för Gustav Vasa. Efter det bestämde Vasa att Sverige skulle vara protestantiskt. Det är Sverige än idag.

22 Sverige som stormakt, krig, enväldiga kungar, häxjakterna.
Stormaktstiden Sverige som stormakt, krig, enväldiga kungar, häxjakterna.

23 Gustav II Adolf blir kung
Karl IX var den sista av Gustav Vasas söner som blev kung. När han dog 1611 slutar vasatiden. Sonen Gustav II Adolf blir då kung. Han var då 16 år. Adelsmannen Axel Oxenstierna hjälpte den unga kungen att styra landet, de blev goda vänner. Sverige delades in i län, varje län hade en landshövding som styrde och samlade in skatt. Kungen ville ha mer företag och affärsmän i Sverige för att riket skulle få mer pengar, han grundlade därför många nya städer. Men de flesta svenskar fortsatte trots det vara bönder och bergsmän.

24 Nytt i Sverige Nyheter lästes upp av prästen i kyrkan på söndagarna. Prästerna berättade det kungen ville folket skulle veta. Nya skolor öppnade för affärsmännens och adelsmännens barn. Bönder fick inte gå i skolan. Posten införs 1636, brev kunde skickas på fyra dagar mellan Stockholm och Skåne. Det var viktigt för att kunna styra Sverige bra. Sverige började tillverka kanoner, vapen och stora krigsskepp för att kunna kriga mot andra länder. Vi kunde tillverka allt tack vare kopparmalmen i gruvorna. Kungen samlade in soldater från alla håll i Sverige och Finland, han hyrde också soldater från andra länder.

25 Vasaskeppet 1628 Vasa skulle bli Sveriges största krigsskepp, det skulle vara med och skydda Sveriges kuster och tvinga andra länder betala tull till Sverige om de ville segla med handelsfartyg på Östersjön. Skeppet lastades tungt för sin första resa, det avgick från kajen vid slottet och folk hade samlats kring stränderna. De hurrade och jublade! Alla ville se vasaskeppets avgång! När skeppet kom ut där det blåste så välte det nästan direkt, luckorna till kanonerna var öppna och skeppet tog in vatten, snabbt sjönk hela skeppet till botten. Idag vet vi att skeppet sjönk för det var felbyggt. Skeppet plockades upp och finns nu att se på vasamuseet.

26 Sverige börjar kriga I Tyskland är det krig mellan katoliker och protestanter, kriget kallas 30-åriga kriget. Kungen känner sig hotad av att den tyska kejsaren, som slogs för katolikerna och påven, närmade sig Östersjön och Sveriges gränser. Sverige går med i kriget. Vi vinner mer och mer mark. 6 november 1632 sker slaget vi Lützen. Ett slag kallas det när arméer från olika sidor möts och försöker besegra varandra. Gustav II Adolf skjuts till döds och Sverige förlorar sin kung, även om vi vinner slaget.

27 Drottning Kristina Gustav II Adolf hade ingen son, bara en dotter som hette Kristina och var 6 år gammal när pappan dog. Då blev hon drottning. Kungens vän Axel Oxenstierna och regeringen styrde landet tills Kristina blev myndig. Sverige fortsatte kriga mot Tyskland, vilket kostade pengar som staten lånade av adelsmännen som fick slott och stora gårdar som tack. När Kristina blev myndig ville hon bli katolik, vilket blev en skandal eftersom hennes pappa kämpat mot katolikerna. Kristina lät sin kusin Karl X Gustav bli kung då. Han fortsatte krigen, nu från Tyskaland till Köpenhamn, de lyckades nå dit genom att gå över isarna. Sverige vann och skåne blev svenskt.

28 Karl XI – ville bestämma allt själv
Även Karl XI hade blivit kung när han var barn, i väntan på att han skulle bli myndig styrde adeln över Sverige. Det tyckte inte Karl XI om. När han blev kung straffade han dem, de fick lämna tillbaka jord de fått av staten, och han delade ut en del av det till bönderna. Han gjorde också adeln maktlös. Folket älskade den nya kungen, som var hård mot adeln och lät bönderna få mark att odla mat på. Han ville också att alla skulle kunna Guds lära och prästerna blev ”poliser” som kunde straffa de i församlingen som inte kunde tillräckligt mycket ur den förenklade bibeln ”katekesen”.

29 Häxjakter på 1600-talet ”Kloka gummor” hade funnits på medeltiden, de hjälpte sjuka med örter och ramsor. På 1600-talet började folk skylla på dessa ”kloka gummor” när skörden blev fel eller om någons djur dog. Man trodde de var häxor i kontakt med onda makter. De kvinnor som anklagades för att vara häxor torterades, förhördes och tvingades till slut erkänna. Då brändes de ofta på bål tills de dog.

30 Hur vet man vad som hände förr i tiden?
Historiska källor Hur vet man vad som hände förr i tiden?

31 Källor om vasatiden? En av de viktigaste källorna från vasatiden är en historiebok, som kallades Gustav Vasas krönika. Det var Gustav Vasa som lät den boken skrivas.


Ladda ner ppt "Historia år 6 Vasatiden, stormaktstiden, frihetstiden"

Liknande presentationer


Google-annonser