Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIVETS VÄRDE OCH ABORTETIK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIVETS VÄRDE OCH ABORTETIK"— Presentationens avskrift:

1 LIVETS VÄRDE OCH ABORTETIK
ETIK ht -14 LIVETS VÄRDE OCH ABORTETIK

2 SIMON FRÅN STUDENTGRUPPEN FLOV.

3 VAD ÄR MENINGEN MED LIVET?

4 MENINGEN MED LIVET !? Vad är det för slags fråga? • Är den retorisk? • Vilka saker har mening? • Mening=Syfte? Implicerar ”mening” en avsikt? • Är liv (existens) snarare ett villkor för mening?

5 OMFORMULERING Hur bör vi leva?
En lista över saker som gör livet värt att leva Mening = Värde Vad är värdefullt med/i livet? Vad är ett gott liv?

6 FOKUS – LIVETS VÄRDE Om vi kan svara på vad som är värdefullt, kanske svar på de andra normativa frågorna följer Livets syfte: att befrämja detta värde Hur ska jag leva? Så att värdet maximeras (t.ex) Vad innebär ett bra liv? Ett med så mycket värde som möjligt

7 TRE HUVUDTEORIER ”Objective list” Teorier - Ett gott liv innehåller: hälsa, relationer, framgång, utveckling av förmågor, kunskap, godhet, dygder, skönhet osv. Preferentialism - Ett gott liv är ett där preferenser (önskningar) tillfredsställs i så hög grad som möjligt Hedonism - Ett gott liv innehåller så mycket lyckoupplevelser som möjligt

8 TÄNNSJÖ – ÄR LYCKA LIVETS MENING?
Är lycka livets mening? Bör vi i så fall använda oss av lyckopiller? Enkelt argument: Lycka är bra, olycka dåligt. Vi bör maximera det tidigare, minimera det senare

9 UPPLEVELSEMASKINEN En maskin som ger dig lyckoupplevelser, eller de upplevelser du vill ha (Nozick) Skulle du låta dig kopplas in i en sådan maskin? Varför tacka nej? Instrumentella eller intrinsikala skäl? Vad är det som saknas? Vad är fel på livet i maskinen?

10 ABORTETIK OCH LIVETS MENING
Abortfrågan formuleras oftast i termer av rättigheter, snarare än i termer av värde • Rätt till abort vs rätt till liv

11 ABORT OCH INFANTICID Michael Tooley – ”In defense of Abortion and Infanticide” - Viktig och kontroversiell Finns det någon relevant skillnad mellan abort och infanticid - spädbarnsdödande? (http://spot.colorado.edu/~tooley/)

12 ARGUMENT MOT ABORT P1) Rätt till liv för oskyldiga personer: dessa får ej dödas avsiktligt P2) Abort är avsiktligt dödande av foster P3) Ett foster är en oskyldig person Slutsats: Abort är fel/otillåtet

13 HUVUDFRÅGAN I ABORTETIKEN
Är foster personer? När blir man en person? • Konceptionsögonblicket? Ännu tidigare? • Livsduglighet? Möjlighet att rädda? Beroende av omständigheter. (Vecka 22 i Sverige) • Självmedvetenhet? (1-2 år, Spegeltestet)

14 RÄTTIGHETER BASERAS PÅ INTRESSEN
Begreppsligt villkor för att ha rättigheter: intressen The particular interest principle: Jag kan bara ha en rättighet om jag kan ha ett intresse som tjänas av att jag har den rättigheten (Tooley) Tex: Katter har inte rätt till universitetsutbildning Rättigheter innebär skyldigheter för andra Villkor: att den som har rätten har ett intresse, och/eller inte har avsagt sig rättigheten ifråga

15 TOOLEYS VILLKOR Vi kan bara ha ett intresse för X om vi har begreppet X. Vi kan inte ha rätt till X om vi inte förstår X En individ kan inte ha ett intresse för fortsatt existens om det inte finns någon tidpunkt då hon har begreppet om ett kontinuerligt jag En kattunge kan ha rätt att inte bli torterad, men inte rätten att inte bli dödad Foster har inte de egenskaper som krävs för att ha rätt till liv. Inte heller spädbarn upp till en viss ålder

16 DISKUSSION

17 DISKUSSIONSFRÅGOR LIVETS VÄRDE
Är lycka det enda som är värdefullt i sig självt? Upplevelsemaskinen: Vad är fel på livet i maskinen? Skulle ni låta er kopplas in? Skulle det vara bra om ni gjorde det?

18 DISKUSSIONSFRÅGOR ABORT OCH RÄTT TILL LIV
Har vi rätt att leva? Vad krävs för att erhålla den rätten? Var kan man dra gränsen för när någon blir en person? Är någon sådan gräns moraliskt relevant? Tooley tycks mena att man måste ha ett begrepp om X för att ha rätt till X. Är det rimligt? Är abort moraliskt neutralt? Kan det vara dåligt, men ändå tillåtet? Bra, men ändå förbjudet?

19 GRUPPINDELNING

20 PÅ MÅNDAG Djuretik - Peter Singer “All animals are equal”


Ladda ner ppt "LIVETS VÄRDE OCH ABORTETIK"

Liknande presentationer


Google-annonser