Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat från Bilprovningens webbenkät om bilisters inställning och vanor gällande bilkörning och alkohol. September 2011 22014-11-25 Enkätresultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat från Bilprovningens webbenkät om bilisters inställning och vanor gällande bilkörning och alkohol. September 2011 22014-11-25 Enkätresultat."— Presentationens avskrift:

1

2 Resultat från Bilprovningens webbenkät om bilisters inställning och vanor gällande bilkörning och alkohol. September 2011 22014-11-25 Enkätresultat

3 3 Enkäten genomfördes på Bilprovningens webbplats den 12-23 september 2011. Samtliga 1 674 respondenter är anonyma. Enkäten bestod av sju frågor med fasta svarsalternativ, varav tre var demografiska (kön, ålder och bostadsort). Inga frågor var obligatoriska. Enkäten var endast tillgänglig via Bilprovningens webbplats och gör därför inte anspråk på att vara representativ för andra än för besökarna på Bilprovningens webbplats under den givna perioden. Materialet har därför heller inte viktats. Enkätansvarig är Bilprovningens marknadsanalytiker Joachim Köhler, e-post: joachim.kohler@bilprovningen.se. Enkäten 2014-11-25 Om enkäten

4 42014-11-25 Fördelning Av de 1 674 respondenterna var 73,7 procent män och 26,3 procent kvinnor.  73,7 procent män  26,3 procent kvinnor Könsfördelning

5 52014-11-25 Åldersfördelning bland respondenterna Ålderfördelning Totalt antal respondenter: 1 674

6 62014-11-25 Fördelning av bostadsort Bostadsort Totalt antal respondenter: 1 674

7 72014-11-25 Fråga 1 Är det okej att köra bil efter att ha druckit en öl eller ett glas vin? Fördelning samtliga respondenter  Nej – 71,2 procent  Ja – 28,8 procent Fråga 1

8 82014-11-25 Andel respondenter som svarade ja på frågan om det är okej att köra bil efter att ha druckit en öl eller ett glas vin. Fördelning fråga 1 N = Sammanlagt antal respondenter i respektive grupp.

9 92014-11-25 Fråga 2 Under de senaste 12 månaderna, har du kört bil mindre än två timmar efter att ha druckit en öl eller ett glas vin? Fördelning samtliga respondenter Fråga 2  Ja, vid flera tillfällen - 4,5 procent  Ja, någon enstaka gång - 16 procent  Nej, aldrig - 79,5 procent

10 102014-11-25 Andel respondenter som svarade ja på frågan om de hade kört bil mindre än två timmar efter att ha druckit en öl eller ett glas vin. Fördelning fråga 2 N = Sammanlagt antal respondenter i respektive grupp.

11 112014-11-25 Fråga 3 Under de senaste 12 månaderna, har du åkt med någon som kört bil mindre än två timmar efter att ha druckit en öl eller ett glas vin? Fördelning samtliga respondenter Fråga 3  Ja, vid flera tillfällen — 2,9 procent  Ja, någon enstaka gång – 15,2 procent  Nej, aldrig  81,9 procent

12 122014-11-25 Andel respondenter som svarade ja på frågan om har de har åkt med någon som kört bil mindre än två timmar efter att ha druckit en öl eller ett glas vin. Fördelning fråga 3 N = Sammanlagt antal respondenter i respektive grupp.

13 132014-11-25 Fråga 4 Under de senaste 12 månaderna, har det hänt att du har kört bil tidigt dagen efter att du har varit påverkad av alkohol? Fördelning samtliga respondenter Fråga 4  Ja, vid flera tillfällen  4,9 procent  Ja, någon enstaka gång – 28,4 procent  Nej, aldrig – 66,7 procent

14 142014-11-25 Andel respondenter som svarade ja på frågan om de hade kört bil tidigt dagen efter att de varit påverkade av alkohol. Fördelning fråga 4 N = Sammanlagt antal respondenter i respektive grupp.

15 15


Ladda ner ppt "Resultat från Bilprovningens webbenkät om bilisters inställning och vanor gällande bilkörning och alkohol. September 2011 22014-11-25 Enkätresultat."

Liknande presentationer


Google-annonser