Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi inom Horisont 2020 Europadagarna 6 november 2012 Dan Andrée VINNOVA Bryssel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi inom Horisont 2020 Europadagarna 6 november 2012 Dan Andrée VINNOVA Bryssel."— Presentationens avskrift:

1 Energi inom Horisont 2020 Europadagarna 6 november 2012 Dan Andrée VINNOVA Bryssel

2 Presentation  Hur går det i FP7  EU 2020  Introduktion till Horisont 2020  Energi inom Horisont 2020 Bild 2

3 EUs ramprogram för forskning Viktig finansieringskälla för Sverige Bild 3

4 Det svenska deltagandet Bild 4 3,9% av FP7s medel beviljas svenska aktörer Källa: e – CORDA 2011 10 19 864 miljoner euro har beviljats svenska aktörer i FP7 Beviljade medel Totalt Land Andel av beviljade medel Germany16,3% United Kingdom14,8% France11,9% Italy8,3% Netherlands6,7% Spain6,7% Switzerland4,6% Sweden3,9% Belgium3,8% Austria2,7% LandEuro Switzerland131 Sweden92 Finland90 Netherlands90 Denmark87 Iceland85 Belgium78 Norway78 Austria70 Ireland65 Beviljade medel Per Capita Sverige Energi 2,8 %

5 Främsta svenska aktörer i FP7 Bild 5 Främsta svenska näringslivsdeltagare (inkl. SMF) 1VOLVO TECHNOLOGY AB 2ERICSSON AB 3SAAB AKTIEBOLAG 4VOLVO AERO AKTIEBOLAG 5CNET SVENSKA AKTIEBOLAG 6VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 7CHEMREC AKTIEBOLAG 8OLINK AB 9VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG 10 SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AKTIEBOLAG Främsta svenska deltagare 1KAROLINSKA INSTITUTET 2KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3LUNDS UNIVERSITET 4 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5UPPSALA UNIVERSITET 6GÖTEBORGS UNIVERSITET 7RISE-instituten 8STOCKHOLMS UNIVERSITET 9LINKÖPINGS UNIVERSITET 10 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI

6 Svenskt deltagande i Cooperation Bild 6 Över 1 000 projekt 600 utanför EU 12 000 deltaganden

7 Sverige får Bild 7 28 % av projekten 3,9 % av budgeten

8 Multiannual Financial Framework 2014–2020: C ommission’s proposals of 29 June 2011 1.Smart & inclusive growth (€491bn) 2. Sustainable growth, natural resources (€383bn) 3. Security and citizenship (€18.5bn) 4. Global Europe (€70bn) 5. Administration (€62.6bn) Total: € 1,025bn Connecting Europe Cohesion, Convergence Competitive Business SMEs Horizont 2020 €80 bn

9 Global performance and trends

10 Innovation Union – EUs Innovationsstrategi Innovation Union är ett av sju flaggskeppsprojekt Innovation union Youth on the move Digital agenda Smart tillväxt Resource Efficient Europa Industrial Policy for the Globalization Era Hållbar tillväxt Agenda for new Skills and Jobs European Platform Against Poverty Inkluderande tillväxt

11 Horizon 2020 Consultation 2011  Radical simplification needed  Support for Grand Challenge approach  Call for continuity  More bottom up schemes  Instruments for the whole innovation cycle

12 Bild 12 1. Preparation Swedish Position Paper December 2010

13 Horizon 2020 – Three priorities: 1. Excellent Science 2. Industrial Leadership 3. Societal Challenges

14 1. Excellent Science  European Research Council (ERC)  Future and Emerging Technologies  Marie Curie Actions  Research Infrastructures

15 2. Industrial Leadership Bild 15  Leadership in Enabling Industrial Technologies: ICT Nano-technology Advanced materials Biotechnology Advanced manufacturing and processing Space  Innovation in SMEs  Access to Risk Finance

16 3. Societal Challenges  Health, demography and well- being  Food security, sustainable agriculture and bio-economy  Secure, clean and efficient energy  Smart, green and integrated transport  Climate action, resource efficiency and raw materials  Inclusive, innovative and secure societies

17 Proposed funding (million euro, 2014-2020) Health, demographic change and wellbeing8 033 Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research & the bio-economy 4 152 Secure, clean and efficient energy*5 782 Smart, green and integrated transport6 802 Climate action, resource efficiency and raw materials3 160 Inclusive, innovative and secure societies3 819 *Additional €1 788m for nuclear safety and security from the Euratom Treaty activities (2014-2018). Does not include ITER. Priority 3: Societal challenges

18 Energy in Horizon 2020 Energy research and innovation, an important part of Horizon 2020: Included as a key challenge 'Secure, clean and efficient energy' under the societal challenges' block of Horizon 2020 Separate but complementary programme for nuclear energy activities adopted under the Euratom Treaty as well as ITER Important elements in the other pillars of H2020 (ICT, materials, bio- energy etc)

19 Smarta, gröna och integrerade transporter. (1)  Det särskilda målet är att klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem, trots allt knappare resurser, ökande energibehov och klimatförändringar.  Aktiviteter: (1) Minska energiförbrukning och koldioxidavtryck genom smart och hållbar användning; (2) Koldioxidsnål elförsörjning till låg kostnad; (3) Alternativa bränslen och mobila energikällor; (4) Ett enda smart europeiskt elnät; (5) Ny kunskap och teknik; (6) Stabilt beslutsfattande och allmänhetens engagemang; (7) Marknadslansering av innovation på energiområdet.

20 Key challenge "secure, clean and efficient energy" (2) Support the implementation of the SET-Plan Partnering with European stakeholders important to share resources and implement jointly Strong synergies needed with the other societal challenges as well as with the other parts of Horizon 2020 such as 'Excellence Science', 'Industrial leadership' and EIT

21 Simplification: Rules for Participation  1. A single set of rules Adapted for the whole research and innovation cycle Covering all research programmes and funding bodies Aligned to the Financial Regulation, coherent with other new EU Programmes  2. One project – one funding rate Maximum of 100% of the total eligible costs (except for actions close to market, where a 70% maximum will apply) Indirect eligible costs: a flat rate of 20% of direct eligible costs  3. New forms of funding aimed at innovation: pre-commercial procurement, inducement prizes, dedicated loan and equity instruments

22 Vad händer med Horizon? Bild 22 30 nov2012 - 2013 2014 KOM:s förslag Förhandling Rådet/EPBeslut Horizon2020 Startar Implementering 2. Beslut Horizon 2020 Specific programme Euratom Rules for participation

23 Bild 23 The specific objective is to make the transition to a reliable, publicly accepted, sustainable and competitive energy system, aiming at reducing fossil fuel dependency in the face of increasingly scarce resources, increasing energy needs and climate change. Council agreement May 2012

24 Några konsekvenser av Horizon 2020  Inriktningen mot samhällsutmaningar innebär fler mångvetenskapliga projekt vilket kräver att forskarna har relevanta nätverk.  Vissa tematiska områdena blir bredare – samhällsutmaningar – horisontella aspekter i utmaningarna – fokuserade nyckelteknologier.  Fokus innovationer dvs, hela innovationscykeln i projekten – användare deltar i projekten. Bild 24


Ladda ner ppt "Energi inom Horisont 2020 Europadagarna 6 november 2012 Dan Andrée VINNOVA Bryssel."

Liknande presentationer


Google-annonser