Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.VINNOVA.SE Kommunförbundet Skåne 3 december 2013 Dan Andrée VINNOVA/Bryssel Bild 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.VINNOVA.SE Kommunförbundet Skåne 3 december 2013 Dan Andrée VINNOVA/Bryssel Bild 1."— Presentationens avskrift:

1 WWW.VINNOVA.SE Kommunförbundet Skåne 3 december 2013 Dan Andrée VINNOVA/Bryssel Bild 1

2 Hur kan man ge inspel till kommissionen  EU2020, forskning och innovation  Horisont 2020  Strategi för inspel Bild 2

3 Multiannual Financial Framework 2014–2020: C ommission’s proposals of 29 June 2011 1. Smart & inclusive growth (€491bn)  2. Sustainable growth, natural resources (€383bn)  3. Security and citizenship (€18.5bn)  4. Global Europe (€70bn)  5. Administration (€62.6bn) Total: € 1,025bn Connecting Europe Cohesion, Convergence Competitive Business SMEs Horizon 2020 €80 bn

4 Horizon 2020 En del av EU2020, Innovationsunionen och ERA:  Tackla den ekonomiska krisen – skapa tillväxt och nya jobb  Ta hänsyn till befolkningens oro över försörjning, säkerhet och miljö  Stärka Europas globala ställning inom forskning, innovation och teknologi * Slutlig budget för H2020 70,2 M€ Kommissionens förslag 80 miljarder €* för forskning och innovation – 2014 - 2020

5 Ramprogrammet Ramprogrammet inget ’vanligt’ forskningsprogram – ett politiskt instrument Bild 5

6 EUs ramprogram för forskning Viktig finansieringskälla för Sverige Bild 6

7 Bild 7 LänDeltagandenKoordinatorer Beviljade medel (€) Stockholm930 177367 282 343 Västra Götaland50870186 464 900 Skåne2695199 294 082 Uppsala2465185 955 706 Östergötland1322450 801 433 Västerbotten561121 281 760 Norrbotten76421 145 717 Örebro2015 239 684 Västmanland2554 691 706 Dalarna29 3 597 397 Svenskt deltagande i FP7 per län fram till 19 oktober 2011 (topp 10)

8 Svenska kommuner och landsting i FP7 Organisation SKÅNE LÄNS LANDSTING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING MALMÖ KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING UMEÅ KOMMUN STOCKHOLMS KOMMUN REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN SÖDERHAMNS KOMMUN GÖTEBORGS KOMMUN REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN LUNDS KOMMUN SKELLEFTEÅ KOMMUN SKÖVDE KOMMUN UPPSALA LÄNS LANDSTING STENUNGSUNDS KOMMUN Bild 8 5,4 miljoner euro har beviljats dessa organisationer i FP7 38 deltaganden

9 Svenskt deltagande i Cooperation Över 1 000 projekt 600 utanför EU 12 000 deltaganden Bild 9

10 Sverige får Bild 10 28 % av projekten 3,8 % av budgeten

11 Horizon 2020 The basics - three priorities Bild 11 Excellent science Industrial leadership Societal challenges

12 1.Excellent Science 22 250 M€ -31,7% 12  European Research Council  Maria Skłodowska-Curie Actions;  Research Infrastructures.  Future and Emerging Technologies

13 2. Industrial leadership 16 075 M€ - 22,9% 13  Leadership in enabling and industrial technologies – nanotechnology, biotechnology, advanced materials, advanced manufacturing and processing, ICT, Space  Access to finance  Innovation in SMEs

14 3. Societal challenges 27 048 M€ - 38,53% 14 1. Health, demographic change and wellbeing 2. Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, and the bio-economy 3. Secure, clean and efficient energy 4. Smart, green and integrated transport 5. Climate action, resource efficiency and raw materials 6. Inclusive, innovative and reflective societeis 7. Secure societies

15 Bild 15 Fas I Förstudie av koncept Risk- bedöming IPR Partnersök Affärsplan II Fas II F&U Piloter på innovativa processer, produkter och tjänster Test, prototyp Affärsplan III Fas III Kommers- ialisering Privat risk- finansiering Affärsplan I SME instrumentet Ca 50 000 EURO Ca 6 månader 1-3 miljoner EURO 12-24 månader Ingen direkt finansiering – “Kvalitets- stämpel”

16 Consequences for actors  Involve other actors, e.g. users in the projects - local authorities/actors  Follow EU – policy/strategy  Partnerships programmes – important to be active in relevant platforms and other groups  Higher Technology Readiness Levels  Focus on innovation - higher participation of industrial actors - research institutions.  Public procurement will mean involvement of different kinds of public bodies.  The new SME-instrument will require new types of advice and will stimulate a new category of SMEs not involved in transnational collaboration. Consequence: researchers need to develop relevant networks – regional actors Bild 16

17 Input – must take into account the three phases 1. Preparation e.g. Framework Programme (legal act) 2. Decision 3. Implementation Annual Work Programmes (WP) Commission Proposal Right of initiative + Consultation Council European Parliament Commission Lobbying Commission Programme Committees, External input FP FP72003-2004 2005 – 20062007 - 2013 H2020 2009-20112012 – 2013 2014 – 2020 Horizon II 2016-2018

18 Bild 18 2014201520162017201820192020 WP 1 WP 2 WP3 WP4

19 Horizon 2020 – Strategic programme 2014-2016  Exiting the current economic crisis  Areas of high EU added value  Integrated approach,  Potential for the European economy to be more innovative, productive and competitive  Focus areas (societal challenges/KET/ICT) Bild 19

20 Focus – areas SP 2014 - 2016 1. Personalising health and care (U1) 2. Sustainable food security (U2) 3. Blue growth: unlocking the potential of the oceans (U2) 4. Competitive low-carbon energy (U3) 5. Energy Efficiency (U3) 6. Mobility for growth (U4) 7. Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials (U5) 8. Water innovation: boosting its value for Europe (U5) 9. Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe (U6) 10. Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate change (U7) 11. Digital security (U8) 12. Smart cities technologies (Ux) Bild 20

21 Mobility for growth  The Public-Private Partnerships on Green Vehicles  Clean Sky and  SESAR (Single European Sky ATM Research)  EU Road Map to Single European Transport Area;  EU approach to R&I for Europe's future mobility;  EU Low Carbon Economy Roadmap. Bild 21

22 Strategi för deltagande i ramprogrammet – ger också strategi för inspel  Artikulera vad man vill uppnå Utgå från egna/regionala styrkeområden, nationella program, deltagande i ramprogrammet, synergier med strukturfonderna.  Nationella Nätverk Regionala FoU-aktörer (UoH, institut) Deltagare i EU-projekt Nationella delegater kommittéer/NCP Påverkansplattformar, Strategiska Innovationsområden (VINNOVA)  Allianser –- europeiska nätverk Kontakter i KOM, ETPs, EIPs, EUA, branschorgansiationer  När ska man ge inspel? Motiverade inspel (seminarier/workshops, bilateraler) vid rätt tidpunkt. Skillnad mellan förhandling och övertalning.

23 Bild 23 2013 2014201520162017201820192020 Strategic Programme 1 WP1 Strategic Programme 2 WP2 Strategic Programme 3 WP3 WP 4 Spring SP1 Summer WP1 1 st Calls WP1 Dec ? July 2 nd call WP1 Autumn SP2 Summer WP2 July 1 st Call WP2 July 2 nd call WP2 Autumn SP3 Summer WP3 July 1st Call WP3 July 2nd call WP3 Summer WP4 Call WP4

24 Implementeringen Rätt inspel vid rätt tidpunkt Most impact is before a draft exists Adoption PC opinion Draft Consultation Possibility to give input Your input should come here adjustments Protect Too early

25 Bild 25 Hållbara attraktiva städer Framtidens hälsa och sjukvård Konkurrenskraftig produktion Informations- samhället 3.0

26 VINNOVAs nya roll i vård och omsorg:  Inte bara en finansiär av innovativa projekt…  …utan en långsiktigt strategisk partner för verksamhets- utveckling!  Identifiera och hantera de faktorer som hämmar införande och användning!

27 ATTRACT Bild 27  Scope Demand for metals and minerals Durable attractive cities in cold climates Take advantage of opportunities in the social transformation taking place in Kiruna and Gällivare Aiming for solutions for attractive urban planning, smart low-energy buildings, water & waste, and transportation and communication infrastructure  Constellation: Academia. Municipalities, Multinationals & SMEs Photo: Kiruna municipality From threat to opportunity

28 Converging technologies and benefit for societies Scope:  Develop a new attractive part of Stockholm - The Royal Seaport  Need to change todays closed ICT-, energy- and transportation systems with high costs and low resource efficiency and with limited innovation potential  Involving users to develop smart energy solutions, new ICT- and service solutions including new business models Constellation:  Research Institutes, City of Stockholm, Multinationals (ICT, Energy, Automation, Telecom, Developers), Housing organizations, Universities and SMEs

29 Brysselkontoret Dan Andrée, Sandra Olivera, Louise Lundberg  Del av VINNOVAS Internationella Avdelning  Nätverksbyggande och informationsinhämtning  Strategiskt och policyinriktat arbete och bevakning  Service- besöksverksamhet/workshops samt förfrågningar, kontakter  Interface med Sverige (medverkan i konferenser)  Ny VINNOVA blogg om EU och andra delar av världen Ny VINNOVA blogg om EU och andra delar av världen Bild 29

30 Bild 30


Ladda ner ppt "WWW.VINNOVA.SE Kommunförbundet Skåne 3 december 2013 Dan Andrée VINNOVA/Bryssel Bild 1."

Liknande presentationer


Google-annonser