Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens Bioraffinaderi - ett gott exempel Jonas Joelsson Umeå, 25/4 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens Bioraffinaderi - ett gott exempel Jonas Joelsson Umeå, 25/4 2014."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens Bioraffinaderi - ett gott exempel Jonas Joelsson Umeå, 25/4 2014

2 Framtidens Bioraffinaderi Framtidens Bioraffinaderi är ett initiativ och mötesplats som handlar om att få ut mer av skogen.  Genom att fokusera på hållbar utveckling skapar vi basen för en långsiktig regional och nationell tillväxt  Involverar företag, samhällsfunktioner och universitet längs norrlandskusten  Processer och projekt där målet är att med skog och energigrödor som råvaror möta dagens energi- och klimatutmaningar  Framtidens Bioraffinaderi drivs med SP Processum som värd

3 Processum organisation 21 medlemsföretag Processum Intresseförening 40 % FoU, projekt och andra aktiviteter 60 % SP Processum AB

4 OM SP SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. SP-koncernen ägs till 100% RISE Dotterbolag 8 Anställda 1270 Omsättning 1 230 MSEK Kunder Fler än 10 000

5 SP PROCESSUM Vår verksamhet präglas av samarbete och öppenhet.  Bildades år 2003  Omsättning 18 miljoner kr  Antal anställda 15  Värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi  Finansiering via; medlemsavgifter, EU, Vinnova, länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun och Umeå kommun.

6 SP Processums verksamhet Idén om bioraffinaderiet den gröna tråden i vår verksamhet.  Finansiering av gemensamma ”innovationer” genom FoU-rådet  Pilotutrustning  Kontaktnod för företagskontakter  Deltagare i små och stora FoU-projekt  Patentingenjör inom Bioteknik/biokemi  Uppdrag  Examensarbeten  …

7 FoU-rådet Finansiering från VINNOVA och EU för att skapa tillväxt inom svensk bioraffinaderiindustri Projects Description Succinic acid and Butanol Production of succinic acid and butanol by fermentation Electricity from low-value heat sources Production of electricity from low-value heat sources Yeast project Optimization of industrial yeast cultivation within the BoF-cluster Hemiextraction Extraction of polymeric hemicellulose NIR project Analysis of process streams using ”near infrared spectrometry” Hemp project New products from energy crops Green liquor sludge New products from green liquor sludge Fibersludge project Utilization of fibersludge for production of enzymes and fuels Lignosulfonate project Lignosulfonate as a lubricant Fertilizers Production of fertilizers from waste streams Biogas Optimizing the biogasproduction within the BoF-cluster Green chemicals Invetsigate the potential of producing new chemicals within the BoF-cluster Refined lignosulfonate Methods for lignosulfonate refining Methanol project Methods for purification of methanol from kraft pulp mills Lignin from hydrolysis Quality improvements and new applications for lignin from hydrolysis processes Energy crops Otimization of the cultivation of energy crops Plywood substitutes New materials for replacement of tropical wood in plywood Ash Modification of ashes to enable return of ashes to the forests Cellulose refining Refining of the cellulose within the BoF-cluster R/F-project Optimization of retention and formation during paper production Multilayer project Increase the strength of TMP-pulp. Trainee program A trainee program with five of the companies within the BoF-cluster The School of green chemistry Biorefinery as a option for students of a upper secondary school in Örnsköldsvik Komtek A projekt for promoting chemistry in schools GreenRoom A meeting place/visitor center for presenting the biorefinery concept Ca 6 miljoner kr/år för FoU-projekt Idéer Nya produkter och nya processer

8 FRAMTIDEN KomTek Grundskola / Gymnasium Högskola/Universitet Traineeprogram

9 VI ÄR SPETSIGA OCH BREDA

10 Tack för uppmärksamheten! www.processum.se Jonas Joelsson jonas.joelsson@processum.se 010-516 67 60


Ladda ner ppt "Framtidens Bioraffinaderi - ett gott exempel Jonas Joelsson Umeå, 25/4 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser