Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens Bioraffinaderi - ett gott exempel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens Bioraffinaderi - ett gott exempel"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens Bioraffinaderi - ett gott exempel
Jonas Joelsson Umeå, 25/4 2014

2 Framtidens Bioraffinaderi
Framtidens Bioraffinaderi är ett initiativ och mötesplats som handlar om att få ut mer av skogen. Genom att fokusera på hållbar utveckling skapar vi basen för en långsiktig regional och nationell tillväxt Involverar företag, samhällsfunktioner och universitet längs norrlandskusten Processer och projekt där målet är att med skog och energigrödor som råvaror möta dagens energi- och klimatutmaningar Framtidens Bioraffinaderi drivs med SP Processum som värd En växande världsbefolkning och krav på större miljöhänsyn kräver energilösningar som är högeffektiva och koldioxidsnåla. Det gäller allt från att värma och kyla byggnader och att ta vara på avfall till att utveckla nya drivmedel och förnybara energikällor. Vi har stora resurser i form av laboratorier och kompetenta medarbetare. Vi leder utvecklingen av nya teknik- och processlösningar för effektivare resurs- och energianvändning och lägre miljöpåverkan. Uppdragen kan röra allt från utvärdering av komponenter till analys av lösningar och deras inverkan på en överordnad systemnivå.

3 Processum organisation
21 medlemsföretag Processum Intresseförening 40 % 60 % SP Processum AB FoU, projekt och andra aktiviteter

4 OM SP SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. SP-koncernen ägs till 100% RISE Dotterbolag Anställda Omsättning MSEK Kunder Fler än

5 SP PROCESSUM Vår verksamhet präglas av samarbete och öppenhet.
 Bildades år 2003 Omsättning 18 miljoner kr Antal anställda 15 Värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi Finansiering via; medlemsavgifter, EU, Vinnova, länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun och Umeå kommun. Det gäller att ge alla befolkningsgrupper ökade möjligheter att ta del av informations- och kommunikationssamhället. För att nå dit krävs raffinerade kommunikationssystem för smarta telefoner och stöttning av utvecklingen som innebär att i princip alla maskiner och system kopplas upp mot internet. Fordonskommunikation, framtida transportlösningar och lösningar för styrning och visualisering av smartare energisystem är några områden där SP är engagerade. Vi har breda resurser för provning och forskning inom bland annat kommunikationsteknik, mikrovågsteknik, optronik, pålitliga system och robust elektronik.

6 SP Processums verksamhet
Idén om bioraffinaderiet den gröna tråden i vår verksamhet. Finansiering av gemensamma ”innovationer” genom FoU-rådet Pilotutrustning Kontaktnod för företagskontakter Deltagare i små och stora FoU-projekt Patentingenjör inom Bioteknik/biokemi Uppdrag Examensarbeten

7 FoU-rådet Idéer Ca 6 miljoner kr/år för FoU-projekt Nya produkter och
Finansiering från VINNOVA och EU för att skapa tillväxt inom svensk bioraffinaderiindustri Projects Description Succinic acid and Butanol Production of succinic acid and butanol by fermentation Electricity from low-value heat sources Production of electricity from low-value heat sources Yeast project Optimization of industrial yeast cultivation within the BoF-cluster Hemiextraction Extraction of polymeric hemicellulose NIR project Analysis of process streams using ”near infrared spectrometry” Hemp project New products from energy crops Green liquor sludge New products from green liquor sludge Fibersludge project Utilization of fibersludge for production of enzymes and fuels Lignosulfonate project Lignosulfonate as a lubricant Fertilizers Production of fertilizers from waste streams Biogas Optimizing the biogasproduction within the BoF-cluster Green chemicals Invetsigate the potential of producing new chemicals within the BoF-cluster Refined lignosulfonate Methods for lignosulfonate refining Methanol project Methods for purification of methanol from kraft pulp mills Lignin from hydrolysis Quality improvements and new applications for lignin from hydrolysis processes Energy crops Otimization of the cultivation of energy crops Plywood substitutes New materials for replacement of tropical wood in plywood Ash Modification of ashes to enable return of ashes to the forests Cellulose refining Refining of the cellulose within the BoF-cluster R/F-project Optimization of retention and formation during paper production Multilayer project Increase the strength of TMP-pulp. Trainee program A trainee program with five of the companies within the BoF-cluster The School of green chemistry Biorefinery as a option for students of a upper secondary school in Örnsköldsvik Komtek A projekt for promoting chemistry in schools GreenRoom A meeting place/visitor center for presenting the biorefinery concept Idéer Ca 6 miljoner kr/år för FoU-projekt Nya produkter och nya processer Framtidensbioraffinaderi har finansiering från Vinnova och Eu för att kapa tillcväxt i den svenska bioraffinasderi industrin. En del av denna finansiering har vi avsatt till vårat FoU råd. Så företag, universitet, och andra samhällsaktörer kan ansöka om forskningsmedel från processums FoU råd. Här en en lista över några av projekten som pågår just nu. De flesta projekten är tekniska forskningsprojekt men vi gör också en del sk mjukaprojekt. Vi har ca 4 miljoner/år. Testa ideer…. Så om det är någon av er som har en intressant projektide med bioraffinaderianknytning och vill göra något tillsammans med oss så är ni välkomna att söka pengar från vårat fou råd

8 FRAMTIDEN KomTek Grundskola / Gymnasium Högskola/Universitet
Traineeprogram

9 VI ÄR SPETSIGA OCH BREDA
Vi blir allt fler och andelen äldre ökar i många länder. Det ökar behovet av allt från hållbar livsmedelsproduktion till utveckling av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel. Vi har bred – i vissa fall världsledande – kompetens på området. Här finns unika kunskaper om biomaterial, ytkemi, förpackningar, jordbruksteknik och livsmedels klimatpåverkan som är till nytta för läkemedelsföretag, tillverkare av medicintekniska produkter och aktörer i livsmedelskedjan. Vi erbjuder avancerade resurser inom mätteknik, kemiska analyser och karakterisering av alla typer av material.

10 Tack för uppmärksamheten!
Jonas Joelsson


Ladda ner ppt "Framtidens Bioraffinaderi - ett gott exempel"

Liknande presentationer


Google-annonser