Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Master Data Management (MDM) for the enterprise using BizTalk 2006 R2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Master Data Management (MDM) for the enterprise using BizTalk 2006 R2."— Presentationens avskrift:

1 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Master Data Management (MDM) for the enterprise using BizTalk 2006 R2

2 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Richard Hallgren http://www.richardhallgren.com

3 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Agenda Vad är och varför MDM? Exempel från verkligheten Demo Lärdomar och erfarenheter

4 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Vad är MDM? 1.Samla in 2.Transformera till centralt format 3.Hantera duplikat 4.Applicera regler 5.Lagra 1.Samla in 2.Transformera till centralt format 3.Hantera duplikat 4.Applicera regler 5.Lagra MasterData Storage ERP CRM Finance Marketing ”Organisationens centrala information samlat på ett ställe” Master data management is the set of disciplines and methods to ensure the currency, meaning, and quality of a company's reference data within and across various subject areas. System X Integration

5 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Varför MDM? ”Out-of-the-box” produkter låser in data och lappar över varandra Uppköp av andra organisationer sprider och duplicerar data Snabb växt skapa röra och kräver samlad process Ökade krav på rapportering Ökade krav på integration Data explosion Ökade krav på CRM Förenklar SOA

6 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Ett exempel från verkligheten Översikt Ett centralt ERP-system i stordatormiljö Ca 30 instanser av CRM- systemet SuperOffice i olika versioner (En DB per avdelning). Ett antal ”försystem” till ERP-systemet för att hantera order och fakturaunderlag. Vart system har sitt kundregister.

7 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Ett exempel från verkligheten Vart finns kunden? Ingen absolut källa riktig kundinformation Tidskrävande uppdatering •Adressändring •Kreditstopp Identifiera kunder som också är leverantör Komplicerad SAP integration CRM ERP

8 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Ett exempel från verkligheten Masterdata Party begrepp Vi definerer begrepet Masterdata.Party •Kund •Leverantör •Avdelning

9 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Ett exempel från verkligheten Publisher/subscriber ERP Master Data CRM ERP CRM SAP Party Person Service- system Avdelning Application X

10 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Ett exempel från verkligheten Arkitektur ESB (BizTalk Server 2006 R2) IBM MainframeWindows ERP Masterdata Storage CRM (SuperOffice) SQL - SP SaveParty SQL - SP SaveParty SearchParty MQSeries SQL - SP FindParty CRM (SuperOffice) Masterdata Portal Web Service FindParty() Web Service SaveParty() SaveParty IBM Mainframe ERP MQSeries Web Service FindParty()

11 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Demo Översikt 1.Sök kund 2.Komplettera resultat 3.Validera mot ”Enterprise regler” för kund 4.Lagra kompletterat resultat 5.Titta på lagrat party

12 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. BizTalk 2006 R2 MessageBox Orchestration Business Process MasterData CRM D&B Demo Search Customer WCF Service SearchCustomer WCF Service SearchCustomer WCF Service SaveCustomer WCF Service SaveCustomer 1 1 2 2 Search form

13 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. BizTalk 2006 R2 MessageBox Orchestration Business Process MasterData CRM D&B Demo Save Customer WCF Service SearchCustomer WCF Service SearchCustomer WCF Service SaveCustomer WCF Service SaveCustomer 1 1 2 2 Result form

14 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Demo

15 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Lärdomar Positiva Bygg asynkront Övervaka Datamodulera Ha management support Använd extern leverantör av kunddata (t ex Dun&Bradstreet).

16 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Lärdomar Negativa Underskatta inte politiken Definiera en ”kund” Vem äger kundinformationen? Underskatta inte bristen på datakvalitet

17 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Här finns att göra … Endast 11% av organisationer har konsoliderat data genom organisationen (MDM)! > 50% saknar en utpekad, övergripande kunddata (CDI) – mer än 77% ser detta som ett fokusområde. 56 % tillfrågade ledare menar att deras verksamhet skulle växa 1-20% bara man fick utfyllig kunddata.

18 Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Frågor/kommentarer? !?


Ladda ner ppt "Copyright 2007 Sogeti. All rights reserved. Proprietary and Confidential. Master Data Management (MDM) for the enterprise using BizTalk 2006 R2."

Liknande presentationer


Google-annonser