Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Innovative Integration Suite. Välkommen till Utbildning -Inobiz Tech Education Basic – The Innovative Integration Suite.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Innovative Integration Suite. Välkommen till Utbildning -Inobiz Tech Education Basic – The Innovative Integration Suite."— Presentationens avskrift:

1 The Innovative Integration Suite

2 Välkommen till Utbildning -Inobiz Tech Education Basic – The Innovative Integration Suite

3 Utbildningens innehåll och agenda för dag 1: 10:00 – 12:00 Developments System : Uppgift 1 – Lära känna DS Uppgift 2 - Definiera en flatfilsstruktur Uppgift 3 - Recordgroup och loop LUNCH 13:00 – 13:20 PartnerWebben 13:20 – 17:00 Developments System : Uppgift 4 - Manipulera information under mappningen Uppgift 5 - Definiera en XML-struktur Uppgift 6 – Anroppa COMObject från EDIC Uppgift 7 – Debugbreak Uppgift 8 - EDIFACT- PAYMUL The Innovative Integration Suite

4 Inobiz integrationsplattform  Dag 1: Inobiz Development System; The Innovative Integration Suite  Dag 2: Inobiz Integration Server;

5 The Innovative Integration Suite Inobiz Development System EDIFACT UN/EDIFACT ODETTE User defined XML W3C Schema MS Schema User defined Web Services SOAP ebXML Rosetta.net...more Flat file Semicolon files Fixed fields User defined format Styles X.12 SAP iDOC Cargo imp...more SQL ODBC MS SQL Server ORACLE IBM DB2...more

6 Inobiz Development System; filer  Kompilera och spara projektet .eds – Project filen .pgm – Källkod .cep – Compiled EDI-C program The Innovative Integration Suite

7 Uppgift 2 – record och field The Innovative Integration Suite OH OrderXOXOX 20080401 20080403

8 Uppgift 1 – Definiera en flatfilsstruktur  Man bygger en flatfilsstruktur genom att definera ”records”och ”fields”  Mappa m h a drag´n drop  Provkör mappning med en verklig testfil eller en autogenererad testfil  Titta på debug-loggen The Innovative Integration Suite

9 Uppgift 3, recordgroup och loop HAvsA MottB Order11111 20080401 20080403 OR1 Art1 Article 1 RD Order 1 - Article 1 OR2 Art2 Article 2 OR3 Art3 Article 3 OR4 Art4 Article 4 RD Order 1 - Article 4 OR5 Art5 Article 5 RD Order 1 - Article 5 The Innovative Integration Suite HAvsA MottB Order11111 20080401 20080403 L o o p

10 Uppgift 2 – Grupper och loopar i flatfilstrukturer  Import/Export  Skapa ”Record group” för att gruppera flera Records  Skapa loopar genom att mappa repetetiva segment mot repetetiva ”records”  Provkör mappning med en verklig testfil eller en autogenererad testfil  Denna kommer vi köra imorn i IIS 4.5 The Innovative Integration Suite

11 Uppgift 4, Globala variabler The Innovative Integration Suite

12 Uppgift 4, EDI-C Functions The Innovative Integration Suite

13 Uppgift 4 – Field properties Alt + T The Innovative Integration Suite Alt + S

14 Uppgift 4 – Grupper och loopar i flatfilstrukturer  Tips: trim, hjälpfiler The Innovative Integration Suite

15 Uppgift 4, Definiera en XML-struktur The Innovative Integration Suite

16 Demo. summering  Alla versioner av EDIFACT meddelanden finns med installationen av Inobiz Development System  Man bygger en flatfilsstruktur genom att definera ”records”, ”record groups” och ”fields”  Mappa m h a drag´n drop  Skapa loopar genom att mappa repetetiva segment mot repetetiva ”records”  Provkör mappning med en verklig testfil eller en autogenererad testfil The Innovative Integration Suite

17 Demo. summering  Använd EDI-C i Inobiz Development System  Macro-instruktionerna och  EDI-C källkod automatgenereras  Autogenererad dokumentation  Analysverkyg (Analyze source/target)  Debug funktionalitet m h a program-trace  Kompilerings- och körfel  Project settings dialogen The Innovative Integration Suite

18 Demo. summering  Import/exproport av trädstrukturer  Skriv egna EDI-C funktioner  Funktionerna ibzLoadDataStructure()...  Override  Den inbyggda EDI-C Editorn The Innovative Integration Suite

19 Uppgift 2 – Flatfil till EDIFACT  Virtuella records och fält  Tilldela konstanter till EDIFACT element  Macroinstruktionen  Deklarera variabler  Olika radioknapparna  Dimension fältet The Innovative Integration Suite

20 Mappa till SQL  Välj en ”ODBC data source”  Skapa ”Table operations”  Skapa ”Table operation groups”  Tilldela konstanter till kolumner  Den inbyggda SQLSTATE variabeln  Den inbyggda ”SQL query” verktyget The Innovative Integration Suite

21 XML mappningar  Mapping XML  Create the structure by importing a Schema, DTD or a XML document  Export to Schema and DTD  XML virtual groups  The xmlqual() function The Innovative Integration Suite

22 Inobiz Development System  Skapa egna EDI-C funktioner  Möjlighet till att skapa funktionsbibliotek genom att använda #include  Den autogenererade EDI-C programets struktur  Funktionen ibzLoadDataStructure()  Funktion ibzConvert()  Funktion ibzSaveDataStructure()  Möjlighet till att ”override” en EDI-C funktion  Exportera och importera strukturer i Inobiz Development System The Innovative Integration Suite

23 EDI-C  EDI-C Compiler – cedic.exe  EDI-C Interpreter – edics.exe  Kompilera ett ett EDI-C program  C:\SomeDir>cedic.exe program.pgm  Kör EDI-C programmet  C:\SomeDir>edics.exe program.cep The Innovative Integration Suite

24 Vad är Web Services?  Koncept för integration  Består av befintliga standarder  XML  SOAP  HTTP  WSDL  Schema  UDDI The Innovative Integration Suite

25 Inobiz stöd för Web Services  Inobiz Development System  XML  SOAP  Schema  WSDL  Inobiz Integration Server  HTTP The Innovative Integration Suite

26 Frågor! The Innovative Integration Suite

27 Inobiz Development System EDI-C EDIFACT XML UN/EDIFACT ODETTE User defined W3C Schema MS Schema User defined Web Services SOAP ebXML Rosetta.net...more Flat file Semicolon files Fixed fields User defined format Styles X.12 SAP iDOC Cargo imp...more SQL ODBC MS SQL Server ORACLE IBM DB2...more EBCDIC/ASCII COM EDI-API XML-API Flat file - API SQL-API String functions Log functions Date and time functions Call functions File system functions

28 The Innovative Integration Suite Inobiz marknad EAI - integration av applikation internt på ett företag B2B – integration med externa parter via XML eller EDIFACT Webintegration – integration mellan websystem och företaget

29 The Innovative Integration Suite Inobiz Development System Analysverktyg Analysera infil och resultatsfil Testmiljö Dokumentation DebugEditorMacro Testkör med autogenererad testfil eller extern test-fil Autogenererad dokumentation över ditt projekt i fyra utföranden Olika metoder för att felsöka i projektet Integrerad editor med färgkodning Genvägar för att åstadkomma mer avanserad programmering

30 Inobiz Development System; grunder  Kompilera och spara projektet .eds – Project filen .pgm – Källkod .cep – Compiled EDI-C program  Simple mapping/extended mapping  Deklarera globala variabler  Variable name fältet  Cut/paste  Hur det autogenererade EDI-C programet är strukturerat  Sekvensen av EDI-C programmet är baserad på en av strukturerna i EDI-C The Innovative Integration Suite

31 Uppgift 1 – Definiera en flatfilsstruktur  Använd funktionen ediqual för att hitta rätt EDIFACT segment  Skapa ”Record group” för att gruppera flera Records  Tilldela konstanter, = ”Hej”; The Innovative Integration Suite


Ladda ner ppt "The Innovative Integration Suite. Välkommen till Utbildning -Inobiz Tech Education Basic – The Innovative Integration Suite."

Liknande presentationer


Google-annonser