Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medeltiden C:a 500 – 1500 e.Kr..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medeltiden C:a 500 – 1500 e.Kr.."— Presentationens avskrift:

1 Medeltiden C:a 500 – 1500 e.Kr.

2 Några hållpunkter År 476: Roms sista kejsare avsätts och romarriket faller : Vikingatiden infaller i Norden 1453: Medeltiden slutar när turkarna invaderar Konstantinopel

3 Tidig medeltid ca. 500-1000 Handeln går tillbaka Städerna dör ut
Kulturlivet försvinner Läskunnigheten minskade

4 Högmedeltiden ca 1000 - 1300 Nya städer Mer handel God ekonomi
Kulturliv

5 Senmedeltid ca Digerdöden - minst 1/3 av Europas befolkning dukar under Lilla istiden: klimatförsämring, dåliga skördar och svält

6 Medeltiden – en förtalad epok
”Den mörka medeltiden” Ljusare syn i dag: Ridderlighet, lärdomen, konsten.

7 Feodalsamhället

8 Kyrkans starka roll Den romersk-katolska kyrkan en maktfaktor i Europa
Klostren viktig kulturbärare klosterbibliotek, universitet. Kyrkan svarade för utbildning och kultur

9 Kyrkans starka roll ”Gud har skapat lotter tre – bonde, riddare och präst är de”. Att inte arbeta hårt = att bryta mot Guds bud. Kyrkan såg till att medeltidens enkla människor levde i ständig skräck för alla grymma helvetesstraff

10 Dante Alighieri (1256-1321) Florens
Gjorde italienskan till litteraturspråk Levde länge som landsflyktig

11 Den gudomliga komedin Till mitten hunnen på vår levnadsvandring hade jag i en dunkel skog gått vilse och irrat bort mig från den rätta vägen.

12 Börjar med att han går vilse i en skog
Träffar på en varg, ett lejon, en leopard

13 När allt ter sig hopplöst möter han den romerske skalden Vergilius – symbol för mänskliga förnuftet
Vergilius lovar att leda Dante genom själarnas tre tillstånd efter döden: Inferno (Helvetet) Purgatorio (Skärselden) Paradiso (Paradiset)

14 Som en medeltidens ”Hänt i veckan”
Stöter på kändisar från den tiden Den är på våning sju och straffas på det sättet. Aktuella personer

15 Inferno Framställs som en jättelik tratt – sänker sig ned genom jordklotet Uppdelat i nio avsatser med trånga passager Modellen kallas contrapasso: människornas plågor efter döden är avhängiga av det liv de levat. De lättjefulla blir således med piska tvingade att springa runt i cirklar och förrädarna är mer eller mindre infrysta i is så att de omöjligen kan göra en svikande gest igen. Alla syndare straffas också (med möjligt undantag för dem i första kretsen, limbo) nakna. Längst ner sittar

16 Längst ned i tratten finns förrädarna: Judas, som förråde Kristus
Längst ned i tratten finns förrädarna: Judas, som förråde Kristus. Brutus och Cassius som förråde Caesar och den romerska staten. Straffen består i att det som var symboler för lasternas påföljder har blivit verklighet. De som hängett sig åt passionens stormar drivs nu fram av en avgrundsorkan som aldrig vilar. Längst ner sitter Lucifer fastfrusen i is fastfrusen i kyla och is. De giriga får känna att ägodelar är en börda, då de välter stora tyngder mot varandra. Alla är ensamma utom kärleksparet Pablo och Francesca.

17 De som varit alltför passionerade drivs fram av en avgrundsorkan.
De giriga får känna att ägodelar är en börda, då de välter stora tyngder mot varandra.

18 Längst ned finns förrädarna:
- Judas, som förrådde Kristus - Brutus och Cassius som förrådde Caesar

19 Allra längst ner sitter Lucifer – fastfrusen i is

20 Skärselden I slutet kommer Dante ur helvetet och vandrar mot Skärseldens topp Skärselden är en väg mot rening – kristna själar som gjort misstag som är förlåtliga Befolkas av historiska personer

21 Paradiset Träffar sin älskade Beatrice Klättrar upp mot Paradiset
Beatrice avlöses av ett helgon och så småningom får Dante möta Gud.

22 Kan tolkas på olika sätt
Vad vill Dante säga? Kan tolkas på olika sätt 1. Bokstavligt: Äventyrshistoria. Hjältens färd till underjorden för att lösa en uppgift eller gåta. 2. Allegoriskt: Skogen symboliserar Italiens nödläge, djuren som jagar Dante står för Florens, Frankrike och påvens Rom. 2. Moraliskt: Vill ge läsarna en moralisk vägledning till hur ett gott kristet liv bör levas. Varnar för konsekvenserna av ett liv i synd 3. Psykologisk resa: Berättelse om människans livsvillkor. Att Konfronteras med sina egna svagheter skulle människan ledas till Gud. 4. Religiöst: Vägen till frälsning

23 Medeltidens helvetesskildringar
Helvetesskildringar vanliga under medeltiden Hade att göra med den verklighet man levde i: epidemier , svält, krig. Döden som dansar med människorna – ett välkänt motiv under medeltiden

24 Medeltidsmänniskan trodde inte att döden var slutet.
De hade hoppet om det eviga livet i glädje hos Gud. Djävulen var en påtaglig makt både i livet och efter döden. Att hamna i hans rike, helvetet, efter döden var något som människorna fasade för. Människans själ behövde renas efter döden innan den kunde få komma till Guds rike. Detta skedde i skärselden, reningselden.


Ladda ner ppt "Medeltiden C:a 500 – 1500 e.Kr.."

Liknande presentationer


Google-annonser