Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEKNOLOGISKA FRAMSTEG SETT UR KEMISTENS SYNVINKEL III. Hälsa och medicin Genom kemisternas arbete har många av de medicinska genombrotten varit möjliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEKNOLOGISKA FRAMSTEG SETT UR KEMISTENS SYNVINKEL III. Hälsa och medicin Genom kemisternas arbete har många av de medicinska genombrotten varit möjliga."— Presentationens avskrift:

1 TEKNOLOGISKA FRAMSTEG SETT UR KEMISTENS SYNVINKEL III. Hälsa och medicin Genom kemisternas arbete har många av de medicinska genombrotten varit möjliga. Dessa har gjort att vi kan leve längre och framförallt vara frisk längre upp i åldrarna. Under den mesta tid människan funnits på jorden har mediciner och sjukvård varit mycket primitiva. Blev man sjuk kunde läkaren inte göra så mycket mer än att göra det bekvämt för patienten, hålla sår rena etc. De senaste 100 åren har det skett en revolution när det gäller båda förebyggande sjukvård och metoder för att bota sjukdomar och andra hälsoproblem. Hårt arbetande kemister och kemiingenjörer har lyckats framställa nya mediciner, nya medicinsk utrustning och förfinade diagnosmöjligheter. Många miljoner liv har kunnat räddas och människors livskvalité har kunnat höjas tack vare de medicinska framsteg som kemisterna bidragit till. III.1. Behandling mot smärta och inflammationer Morfin Aspirin Kortison III.2. Psykofarmaka Klorpromazin Tricykliska antidepressiva medel Bensodiazepiner III.3. Hormoner och hormonregulatorer Insulin Testosteron Östrogen, progesteron och preventivmedel III.4. Mag- och tarmmediciner Magsårsmediciner III.5. Medicinska diagnoser Medicinska avbildningstekniker Isotopanvändning Kemiska analysmetoder Självtester III.6. Läkemedel mot infektioner Salvarsan och Prontosil Penicillin AZT III.7. Hjärt- och blodkärl Hjärtrytmskontroll Behandling av hjärtfel Blodproppar Kontroll av kolesterolhalten i blodet III.8. Cancerbehandlingar Cellgiftsbehandlingar Cytotoxiska läkemedel Tamixofen III.9. Nya medicinska material Konstgjorda kroppsdelar och organ Medicinsk utrustning Desinfektionsmedel

2 III. Teknologiska framsteg inom medicin och hälsa Kronologi 1899 Aspirin börjar säljas mot smärta och för att bota inflammationer och svullnader. 1909 Salvarsan är det första verksamma kemiska preparat mot cancer. 1922 Insulin börjar användas mot höga blodsockerhalten hos diabetiker. 1923 Morfins kemiska struktur bestäms. 1927 Graviditetstester utvecklas som kan detektera östrogen i urinen. 1935 Prontosil botar de farliga streptokockinfektionerna. 1942 Användningen av kvävesenap utgör starten för utvecklingen av cellgifter. 1943 Penicillin botar infektioner och tiden med tillgång till effektiva antibiotika börjar. 1954 Digoxin godkänns för användning för behandling mot blodproppar. 1954 Med klorpromazin inleds den moderna antipsykotiska terapin. 1960 Enovid börjar säljas och blir då det första preventivmedlet som kan tas genom munnen. 1963 Cytotoxiska läkemdel från växtriket börjar används för att bota cancer. 1976 Tagamet minskar syraproduktionen i magen och börjar används för behandling av magsår. 1977 Tamoxifen fungerar genom att blockera vissa hormons funktion vilket används för att bota cancer. 1987 Zidovudin (AZT) godkänns av FDA för användning mot HIV. FDA är USA:s motsvarighet till vårt Läkemedelsverk. Paul Ehrlich, Salvarsans upptäckare Frederick Banting och Charles H. Best som var de första att extrahera rent insulin Prontosil En bild av Alexander Fleming, på ett glasfönster Bilden visar hur bakterier reagerar på närvaron av penicillin. ENOVID Den kemiska formeln förTaxol, ett cytotoxiskt läkemedel Magsår Rosa bandet som symboliserar kampen mot bröstcancer. Röda bandet symboliserar kampen mot AIDS Aspirin, den första industriellt tillverkade tabletten (1900) Morfins kemiska struktur Graviditetstest


Ladda ner ppt "TEKNOLOGISKA FRAMSTEG SETT UR KEMISTENS SYNVINKEL III. Hälsa och medicin Genom kemisternas arbete har många av de medicinska genombrotten varit möjliga."

Liknande presentationer


Google-annonser