Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs/Checklista för kalkylator För Waterski Scoring 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs/Checklista för kalkylator För Waterski Scoring 2011"— Presentationens avskrift:

1 Kurs/Checklista för kalkylator För Waterski Scoring 2011

2 Kursprogram - Del 1 (Kursens mål, installation & inställningar i program)
Kursens genomförande och mål Kursen går ut på att läsa sig vara kalkylator på en stor homologiserad 3-grenstävling med utslag & final På kursen går vi även igenom vilka rutiner som kan förändras på en mindre tävling Tävlingen genomförs med föranmälning & eventuell efteranmälning på plats. Tävlingen innehåller även delfinklassen, kombinationstävling & lagtävling Denna kursplan kan även användas som en checklista inför tävling Installation av programmet Installation av programmet Waterski Scoring Köp programmet från förbundet. Se till att ni har årets utgåva, annars är det risk att kombinationstabellen inte stämmer som baserar sig på aktuella världsrekord Om ni redan har programmet räcker det med en uppdatering som kan hämtas från menyn Help – Check for update… Kopiera innehållet i mappen SVSK\Tävlingar på CD:n till den lokala disken (Innehåller arbetsexempel) Namnet på arbetsbiblioteket är valfritt, programmet klarar av tävlingar lagrade var som helst på hårddisken. Arbetsexempel: TOM Mall för normal tävling med samtliga genar & klasser inklusive delfinklass DM2009 Exempel på distriktsmästerskap med normala klasser MSC2011 Exempel på Mellansvenska cupen med normala klasser & delfinklass OSM200X Exempel på oldboys SM med oldboysklasser KM2005 Exempel på klubbmästerskap med normala klasser & delfinklass DELF2006 Exempel på delfincupen med definklasser Markera mappen med exemplen Högerklicka och avmarkera skrivskyddet för alla undermappar (Kopiering från CD:n innebär att filerna får attributet ”Skrivskyddade”

3 Kursprogram - Del 1 (Installation)
Installation av programmet SVSK:s rekommenderade inställningar (Finns på CD:n) Kopiera alla inställningsfiler med underbibliotek från CD:n \SVSK\Program till mappen C:\ProgramData\Waterski\Scoring\Data, gör ev. kopia på originalinställningarna TRANLATION.ENG (SVSK:s svenska namn på klassindelning m.m. på utskrifterna) PRINTFORMS.DEF (SVSK:s inställningar för Svensk text på utskrifterna) CATEGS.* (SVSK:s Svenska namn på klassindelning i programmet) HOMOLOGS.* (SVSK:s Svenska namn på homologiserinskoder i programmet) PERFSNATIONAL.* (SVSK:s import av alla licensierade åkare i Sverige 2011) CLUBS.* (SVSK:s import av alla klubbar i Sverige 2011) DICIPS.* (SVSK:s Svenska namn på tävlingsgrenar i programmet) LEAGUES.* (SVSK:s import av namn på alla regionala vattenskiddistrikt i Sverige) NORMAL.MSL (SVSK:s minimihastiheter i slalom för normal tävling) DELFINCUPEN.MSL (SVSK:s minimihastiheter i slalom för delfincupen) Övriga *.accdb (Genom att dubbelklicka på dessa access-databas länkar så kan man ändra i alla Paradox-databaser som programmet använder

4 Kursprogram - Del 1 (Inställningar i programmet)
Starta programmet Börja med att välja File, New, Classic Lagra tävlingen på valfri plats Skriv in namnet på tävlingen Nu kommer man direkt in i Setup Assistant

5 Inställningar – Setup Assistant (1)
Competition name: Här matar du in tävlingens namn, kommer med på utskrifterna, kan ändras i efterhand Venue (place): Namnet på sjön Organizing country: SWE Competition code: Tävlingens kod från förbundet, exempelvis 11SWE058 Site code: Anläggningens kod från förbundet, exempelvis SWE0409 Beginning date & End date: Startdatum för tävlingen, kommer med på utskrifterna, kan ändras i efterhand

6 Inställningar – Setup Assistant (2)
Chief judge: Överdomare Homologator: Endast om tävlingen är homologiserad Scorer: Kalkylator Judge: Namnen på övriga domare Chief driver: Båtförare

7 Inställningar – Setup Assistant (3)
Hom many rounds will be run: Normalt 2 om det inte är en tävling med utslag & final Ange det som gäller för den gren som har flest åk Säråk gemomförs som Tie break & behöver ej anges här Round Names: Normalt Round 1 = Utslag Round 2 = Final Exempelvis för SM, DM, Oldboys SM & delfincupens riksfinal där det är en dag utslag & en dag final Alternativ Round 1 = Åk 1 Round 2 =Åk 2 Exempelvis för Mellansvenska cupen & KM där 2 åk genomförs på rad

8 Inställningar – Setup Assistant (4)
Event: Kryssa i de grenar som ska genomföras Homologation level: NTE Nationell tävling ej homplogiserad NTH Normal homologisering ITH Normal homologisering internationell RLH Ranking list homologisering RCH Rekord homologisering Judges: Antal domare / gren Viktigt om elektronisk åkardeklaration/kalkylering ska användas i trick Overall: Kryssa om det är en kombinationstävling Overall table: Normalt Czech där 1000 poäng = värdsrekordet Om B-banan används på exempelvis Delfincupen så kommer inga kombinationspoäng att ges om inte Overall type Danish väljs. Observera att denna tabell inte kan användas för övriga åkare som ska använda Czech. Då måste 2 separata tävlingar läggas upp

9 Inställningar – Setup Assistant (5)
Sex: Ange om det är både herrar & damer Cathegory: Ange de tävlingsklasser som ska genomföras Om det är delfinklass i exempelvis Mellansvenska cupen ska Ungdom C -12 kryssas. På defincupen ska följande kryssas: Ungdom D –10 Ungdom C –12 Ungdom (B –14) Yngre juniorer (A -16) Divisions: Används normalt inte, lämnas som den är

10 Inställningar – Setup Assistant (6)
Number of series Lämna orört Slalom starting speed Lämna orört, importeras senare med hjälp av en inställningsfil

11 Inställningar – Setup Assistant (7)
Event Schedule: Flytta ev. upp damerna ett steg med pilarna om de ska starta först Om båda åken ska genomföras på rad exempelvis vid Mellansvenska cupen & KM så bör åk 2 flyttas upp direkt efter åk 1 Detta för att inmatningen av resultat ska bli enklare Ändring av startordning slalom, trick & hopp behöver normalt sätt inte ändras, bara om ”Event schedule” ska skrivas ut från programmet fast den används normalt inte

12 Inställningar – Setup Assistant (8)
Create a classification per event for each category and division: - Preliminary round and final 2-dagars tävling med finaldag exempelvis DM, Oldboys SM, Delfincupens riksfinal, SM - 1 round competition Tävling med endast ett åk - Best of 2 rounds Tävling med 2 åk i rad där det bästa gäller som resultat exempelvis MSC, KM Create overall classification for each sex, category and division: - Overall on best score per event (2 rounds) Om det är en kombinationstävling eller lagtävling Annars: Kryssa inte Create a performance classification per event for each cathegory, division: Kryssa inte

13 Inställningar – Setup Assistant (9)
Create an overall team classification for all skiers: Kryssa om det är en lagtävling Take team from: Normalt är det Club=Klubb På delfincupens riksfinal är det League=Distrikt Number of counting skiers: Normalt är det 3 Take a best overall per event from rounds: Normalt är det åk 1 & 2 som ska ingå i lagtävlingen

14 Inställningar – Setup Assistant (10)
Klart, tryck på Finnish Tryck bara OK om den här rutan dyker upp: Gå då in i Setup Assistan igen och välj keep settings

15 Inställningar – Setup Assistant (11)
Event schedule används normalt inte Kontrollera däremot att det är rätt homologation på alla grenar (Den är ibland tom trots att man valt tidigare) Ställ in rätt antal hopp Avsluta med kryssrutan

16 Kursprogram - Del 1 (Inställningar i programmet)
Competition Parameters – Competition Här kan man i efterhand ändra tävlingsnamn, tävlingstyp, datum Competition Parameters – Rounds Här kan man ändra antal åk, namn på åk och kombinationstabell Competition Parameters – Display Här kan man ändra visning av klubb, båttup m.m. Competition Parameters – Cup points Här är cuppoänginställningen för exempelvis Sweden cup Competition Parameters – Slalom starting speed Här är bashastigheterna för slalom även anpassade för Delfincupen Competition Parameters – Jury panel Här kan man redigera domare, kalkylator, homologator & båtförare Competition Parameters – Network user permissions Här kan man ¨lägga till rättigheter för andra användarkonton, exempelvis Gäst Competition Parameters – Jump table setup (inmätning av mättorn) Här måste värden från homologiseringsprogrammet läggas in vid hopptävling Competition Parameter – Individual classification setup Här kan man ändra beräkningsmetoden för individuella resultat & kombinationsresultat Competition Parameter – Team Classification setup Här kan man ändra beräkningsmetoden för lagresultat

17 Competition Parameters – Competition
Normalt sätt så är allt rätt inställt från Setup Assistant

18 Competition Parameters – Rounds
Normalt sätt så är allt rätt inställt från Setup Assistant

19 Competition Parameters – Display
Normalt sätt så är allt rätt inställt från Setup Assistant Display individual skier indicator ? Display Bib number ?

20 Competition Parameters – Cup points
Vid Sweden cup: Load from file… FIS.pts

21 Competition Parameters – Slalom starting speed
Vid normal tävling Load from file Normal.msl Vid defincupen Load from file Delfincupen.msl

22 Competition Parameters – Jury panel
Normalt sätt så är allt rätt inställt från Setup Assistant

23 Competition Parameters – Jump table setup
Ta bort minustecken Lägg in värdet från homologiseringsprogrammet

24 Competition Parameters – Individual classification Setup
Normalt sätt är allt rätt inställt från Setup Assistant Vid delfincupen så behöver kombinationsberäkningen ändras: Overall mode: Slalom + Tricks To be classified in overlall a skier must have: Overall points in Slalom + Trick Spara med 

25 Competition Parameters – Team classification Setup
Normalt sätt är allt rätt inställt från Setup Assistant Ändra däremot texten: Classification’s name {Event} {Selection} Lagresultat Spara med 

26 Kursprogram – Del 2 (Förberedelser innan tävling)
Att tänka på vi utskick av tävlingsinbjudan Lägg ut anmälningsblanketten & masterprotokoll på hemsidan eller maila till klubbarna (Finns på CD:n) Skriv att de som skickar in masterprotokollen i förväg för granska poängen & ändra innan tävlingsstart Senaste dag för anmälan & betalning Mailadress och eventuellt postadress till tävlingssekreterare för anmälan & masterprotokoll Inbetalning till klubbens konto Se till att det finns en tävlingskassör om betalning ska ske på plats. Det är nästan omöjligt att både vara kalkylator & tävlingskassör om betalning & anmälan ska ske på plats Kontrollera att mättornen i god tid är inmätta vid hopptävling Kontrollera att banorna i god tid är inmätta vid homologiserad tävling Inmatning av åkande Mats in födelseår från anmälan = Year of birth. Detta ger automatiskt ”Real Categori” – observera att ”Real categori for the tournament” är klassen de kommer att tävla i. Programmet anpassar sig automatiskt efter datorklockans år – Detta innebär att det går att köra med förra årets program om annat ej erhållits från förbundet (Kombinationstabellen är dock ej uppdaterad) Kontrollera mot förbundets hemsida att alla har betalt licensen Licensnummer läggs in som ”License / ID” och kan skrivas ut som ”List of skiers”, ”Team list of skiers” Inmatning av masterprotokoll Eventuell utskrift av inskickade masterprotokoll för granskning av åkande Provmätning av hopp Lägg ut 3 bojar på ca 20m, 30m, 40m där man normalt hoppar (Ej viktigt med exakta värden) Lägg in ytterligare en åkare ”TEST” i en klass som inte används på tävlingen Mät vinklarna från mättornen – Helst med de inmätare som ska jobba på tävlingen Mata in mätningarna på åkaren test (Enligt samma princip som beskrivs senare i kursen) Kontrollera att trianglarna ligger inom 0,5m – helst bättre Vid större fel: rapportera till inmätaren & upprepa processen till det blir bra

27 Inmatning av åkare

28 Inmatning & utskrift av masterprotokoll

29 Förberedelser för utskrift (1)

30 Förberedelser för utskrift (2)

31 Förberedelser för utskrift (3)

32 Utskrift av masterprotokoll

33 Kursprogram – Del 3 (Förberedelser på tävling)
Föreberedelser på tävling inför utslagåk Kontrollera med tävlingsledningen i vilken ordning som grenarna ska genomföras Skapa & skriv ut startlistor för publicering (Vid föramälan) Skapa resultatlistorna individuellt för varje klass Kontrollera med tävlingsledningen om slumpmässig startordning ska gälla Programmet lägger automatiskt högre höjder sist Flytta eventuell åkare som vill åka tidigt (Endast möjligt inom klassen) Efteranmälda för starta först – Mata in dessa som startnummer 1,… då flyttar de övriga nedåt Utskrift av alfabetisk lista på åkande för avstämning av betalningar med tävlingskassör Skriv ut anmälningsblankett för tävling så att efteranmälda kan fylla i sina uppgifter (Finns på CD:n) Betalningsrutiner på plats med tävlingskassör (Kvittensmall finns på CD:n) Lägg ut förinmatade masteprotokoll exempelvis i kiosken (Meddela speaker att de finns för granskning) Kalla in klubbrepresentanter via speaker om startavgifter eller licenser är obetalda – Samarbete med tävlingskassör Kontrollera kommunikationsvägar med funktionärer & domare – Fråga tävlingsledaren vilken kanal som används Förberedelser för preliminärvisning av hoppresultat (Visning i båten eller på land)

34 Kursprogram – Del 3 (Förberedelser på tävling, fortsättning)
Sekretariatets arbetsmiljö & utrustning Datorutrustning med snabb skrivare (Gärna multiskrivare med scanner & kopiator) Eventuellt separat kopiator & scanner Eventuellt mobiltelefon med mobilt Internet för att koppla upp sig mot Internet & maila , publicera resultat resultat Radio Blanketter & papper för notering av slalom, trick & hoppresultat Regelböcker Ostörd miljö helst med möjlighet att se de åkande Eventuell bisittare i sekretariatet Inmatning av efteranmälningar & förändringar före tävling med masterprotokoll för trick Skapa, skriv ut och publicera uppdaterade startlistor Se till att domare & funktionärer får protokoll & startlistor Skriv ut trick Judges form for 2 runs, slalom calculation for free speed till domarna & slalom judges for free speed till överdomaren Lämna dokumenten dokumenten ”Tävlingsrapport” & ”JURY” (Vid rankad tävling) för ifyllnad av tävlingsledaren – Se Efterarbete i presentationen

35 Skapa startlistor

36 Kursprogram Del 4 (Utslagsåk)
Genomförande av tävling - Utslagsåk Antal till final – Förbered streckdragning på resultatlistorna Antal till final 1-5                           Alla 6-10                       5 11-12                    6 13-15                    8 Observera att nollresultat ej ger finalplats Kalkylering alternativt inmatning av trickresultat Mall för översättning från domarprotokoll till masterprotokoll finns på CD:n Utskrift av resultatlistor trick (Gärna efterhand klasserna blir klara) Eventuell utskrift av detaljerat trickresultat med bedömningar Inmatning av slalomresultat Programmet känner igen om det är hastighet eller linlängd exempelvis: 2 49 = 2 på 49 km/k 3 13 = 3 på 13 meters lins Som separator fungerar både mellanslag & / (Divisionstecken på det numeriska tangentbordet)

37 Kursprogram Del 4 (Utslagsåk, fortsättning)
Delfinklasserna Lägsta åkhastighet är 25 km/h för alla åkande Åkare i B-banan matas in som 22 km/h oavsett hastighet Åkare i A-banan matas in som 22 km/h under tills de gått igenom banan oavsett hastighet Åkare i A-banan matas in med aktuell hastighet när det gått igenom banan Verifiering av resultat med överdomarprotokoll Utskrift av resultatlistor slalom (Gärna preliminärt efterhand klasserna blir klara) Kalkylering av hoppresultat Vid samma över & undre tryck bara enter eller tab Vi samma vinken med annan decimal tryck exempelvis bara ,2 (,0 fungerar ej) Stor triangel rapporteras endast efter att samtliga åk är avslutade. Då ser man om det går att förbättra resultatet – Hopparen ska erbjudas omhopp Utskrift av resultatlistor hopp (Gärna efterhand klasserna blir klara) Utskrift av kombinationsresultat Utskrift av lagresultat

38 Kalkylering av trickresultat

39 Koder för inmatning av trickresultat
Runs OK – För inmatning av masterprotokoll utan poängberäkning Score OK – För inmatning av domarprotokoll med poängberäkning 1SKI = På 1 skida 2SKIS = På 2 skidor 1 = Trick bortdömt av 1 domare 2 = Trick bortdömt av 2 domare 3 = Trick bortdömt av 3 domare X = Trick bortdömt R = Upprepat trick P = Trick finns ej med i åkaren masterprotokoll N = Trick ej utfört (Trots att det fanns med i åkaren masterprotokoll) F = Fall T = Tid slut Felkoder * = Positionsfel (Ofta 180 grader fel) ? = Ogiltigt trickkod

40 Utskrift av trickresultat

41 Utskrift av detaljerat trickresultat med bedömningar

42 Inmatning av slalomresultat

43 Inmatning av slalomresultat för delfiner i B-banan

44 Utskrift av slalomresultat

45 Kalkylering av hoppresultat

46 Utskrift av hoppresultat

47 Utskrift av kombinationsresultat

48 Utskrift av detaljerat lagresultat

49 Kursprogram – Del 5 (Final)
Föreberedelser på tävling inför finalen Inmatning av förändringar före tävling med masterprotokoll för trick Skapa, skriv ut och publicera startlistor Kontrollera med tävlingsledningen vilken startordning som gäller Normalt omvänd startordning eller omvänt från resultat Mata in antalet åkande enligt bestämmelserna för antal till final Flytta eventuellt åkare som vill åka tidigt Se till att domare & funktionärer får protokoll & startlistor Skriv ut trick Judges form for 2 runs, slalom calculation for free speed till domarna & slalom judges for free speed till överdomaren Genomförande av tävling - Final Kalkylering alternativt inmatning av trickresultat Utskrift av resultatlistor trick (Gärna efterhand klasserna blir klara) Eventuell utskrift av detaljerat trickresultat med bedömningar Inmatning av slalomresultat Verifiering av resultat med överdomarprotokoll Utskrift av resultatlistor slalom (Gärna preliminärt efterhand klasserna blir klara) Kalkylering av hoppresultat Utskrift av resultatlistor hopp (Gärna efterhand klasserna blir klara) Utskrift av kombinationsresultat Utskrift av lagresultat

50 Kursprogram – Del 6 (Efterarbete)
Underskrifter på resultatlistorna Scanna gärna in dom om scanner finns Eventuell kopiering/utskrift av resultatlistor till klubbarna på plats Eventuella ersättningar till externa funktionärer – Samarbete med tävlingskassör Tävlingsrapport till förbundet (Finns på CD:n) Scanna gärna in den om scanner finns Skapa resultatlistor i HTML-format Redovisning till homologator/överdomare vid rankad tävling Följande dokument på diskett eller CD (Vissa även i pappersformat) Hoppvinklar i HTML Samtliga resultatfiler från tävlingen Resultat i HTML-format + Underskrivna kopior i pappersformat och som fil Tävlingen i ISWF-format Tävlingsrapport – Underskriven i pappersformat och som fil Dokumentet JURY ifyllt med domare– Underskriven i pappersformat och som fil Inmätningsfilerna Resultat till klubbar, distriktet & förbundet via post eller mail (Endast mail för mellansvenska) Publicering av resultat på Internet (Exempel finns på CD:n) Lägga till tävlingen med Microsoft Frontpage – Mall finns på CD:n Publicera resultaten på Internet med hjälp av Internet Explorer Om mobilt Internet finns via mobiltelefon kan allt skötas på plats Redovisning av anmälda/betalningar med uppföljning av eventuella obetalda startavgifter i samarbete med tävlingskassör. Sammanställning till klubbkassör Introduktion till homologisering

51 Skapa resultat i HTML-format

52 Öppna mallen i Word

53 Lägg till tävlingen

54 Publicera på Internet (1)
Skriv in klubbens FTP-adress på Internet i Internet Explorer eller FTP-program som exempelvis Filezilla Exempelvis: ftp://www.svsk.se b är användarnamnen Sedan efterfrågas lösenordet

55 Publicera på Internet (2)
När förbindelse är upprättad är det bara att föra över filerna


Ladda ner ppt "Kurs/Checklista för kalkylator För Waterski Scoring 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser