Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Manual för E-CO2 Hej och välkommen! Den här innehållsförteckningen kan du använda för att navigera i manualen. Inloggning Sid 2 Registrera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Manual för E-CO2 Hej och välkommen! Den här innehållsförteckningen kan du använda för att navigera i manualen. Inloggning Sid 2 Registrera."— Presentationens avskrift:

1 Manual för E-CO2 Hej och välkommen! Den här innehållsförteckningen kan du använda för att navigera i manualen. Inloggning Sid 2 Registrera användarkonto 4 Startsida Mina uppgifter Organisation Anläggningslista –Välj anläggning 16 Anläggningsinformation 17 Välj verifierare Rapportera koldioxidutsläpp 24 Verifiera rapport 40 Tips & råd Info 48 Nästa sida Föregående sida Första sidan

2 Inloggning Bild 1 av 2 Gå in på . Om du har registrerat ett användarkonto (se sid 4) har du fått uppgifter om användarnamn och lösenord skickat med post till den angivna mejladressen. Skriv då in användarnamn och lösenord, klicka på Logga in. Vid felaktig inloggning (fel användarnamn eller lösenord) får du ett meddelande om detta och får ett nytt försök. Tänk på att fälten för användarnamn och lösenord är skiftlägeskänsliga, det vill säga gör skillnad på stora och små bokstäver. Håll reda på ditt lösenord. Om du ändå tappat bort det, kontakta Naturvårdsverket. Vid lyckad inloggning kommer du till Startsidan, se sid 8.

3 Inloggning Bild 2 av 2 Om du ej har något användarnamn och lösenord och inte har någon annan inom organisationen som kan lägga till dig som kontaktperson (se sid 14), klicka på länken nedanför inloggningsfältet. Du hamnar då på sidan Registrera ny användare.

4 Registrera användarkonto Bild 1 av 5
På sidan Registrera ny användare ska du skriva in dina uppgifter och skicka med ett bevis på att du får företräda organisationen. Först skriver du in dina kontaktuppgifter och väljer län och kommun. Observera att det är viktigt att du anger en aktuell e-postadress eftersom det är till den ditt lösenord kommer att skickas när registreringen godkänts.

5 Registrera användarkonto Bild 2 av 5
När du har skrivit in dina kontaktuppgifter väljer du Typ av organisation i dropdown-listan (verksamhetsutövare, länsstyrelse eller verifierare) och därefter väljer du i fältet vid Organisation namnet på den organisation du representerar. Om din Organisation ej finns med i dropdown-listan klickar du i rutan där det står Ny organisation. Fritextfält dyker då upp där du kan ange Organisationsnummer och organisationsnamn.

6 Registrera användarkonto Bild 3 av 5
Nästa steg är att bifoga bevis på att du har rätt att företräda din organisation. Detta görs i rutan för Bifogade handlingar. . Bevis för att en person har rätt att företräda organisationen ska innehålla: Registerutdrag från PRV/Bolagsverket om behörig firmatecknare, samt ev. Fullmakt från behörig firmatecknare åt annan person att representera företaget vid användande av Naturvårdsverkets system för elektronisk rapportering av koldioxidutsläpp, E-CO2. Det finns i övrigt inga formkrav för hur fullmakten ska se ut.

7 Registrera användarkonto Bild 4 av 5
Klicka på Bläddra för att kunna välja vilken fil som skall laddas upp, välj fil och klicka därefter på Lägg till dokument. Namnet på dokumentet som laddats upp syns nu under Dokumentnamn, och beskedet Fil uppladdad visas. För att ladda upp fler filer upprepas proceduren. När du klickar på Skicka registrering sänds din ansökan med bilagor till Naturvårdsverket.

8 Registrera användarkonto Bild 5 av 5
När din ansökan godkänts av Naturvårdsverket får du ett mejl till den e-postadress du uppgett och ett lösenord. Mejlet heter ”Begäran om registrering i E-CO2 godkänd” Ditt användarnamn är den e-postadress du angivit, detta kan inte ändras. Du kan däremot när som helst gå in och ändra ditt lösenord i systemet, se sid 13 Även när du blivit tillagd som kontaktperson av en kollega enligt sid 14 får du ett mejl med lösenord till den e-postadress som angivits.

9 Startsida Bild 1 av 3 När du loggat in kommer du till Startsidan.
För att logga ut kan du var du än befinner dig i systemet klicka i övre högra hörnet på Logga ut. Om du varit inaktiv i 120 minuter så kommer du att loggas ut automatiskt. Glöm inte att med jämna mellanrum spara de uppgifter du skrivit in i systemet! Detta är viktigt bland annat för att undvika att data försvinner om du skulle loggas ut vid eventuell inaktivitet. I övre högra hörnet finns också alternativet ”Skriv ut”. Genom att klicka på texten kommer du till en utskriftsvänlig version av den aktuella sidan.

10 Startsida Bild 2 av 3 – Navigering
På startsidan till vänster finner du menyn för att navigera mellan funktionerna i systemet. Under Mina uppgifter fyller du i kontaktuppgifter, och här har du även möjlighet att byta användarnamn och lösenord, se sid 13. Under Organisation ser du uppgifter om din organisation, samt kan lägga till och ta bort kontaktpersoner för din organisation, se sid Anläggningslista är den sida där du ser samtliga anläggningar som din organisation har tillgång till. Sid Det är från Anläggningslistan som du genom att klicka på anläggningsnamnet kommer till sidan för Anläggningsinformation där du kan Rapportera CO2-utsläpp, Sid 24 Skriva verifieringsutlåtande Sid 40 Förnya tillstånd, se tillsynsärenden Sid 46 Läsa rapport, verifieringsutlåtande samt tillstånd

11 Startsida Bild 3 av 3 – Navigering
Under Aktuella tillståndsansökningar ser du vilka ansökningar om tillstånd som gjorts i systemet för din organisation. Mer information om tillståndsansökan och förnyat tillstånd kommer, se sid 48. Sidan för Statistik innehåller ett antal tabeller med data från systemet vilka kan läsas direkt av användare eller exporteras till excel. Mer information om statistiksidan kommer, se sid På sidan Välj Verifierare ska en verifierare (ackrediterad kontrollör) knytas till varje anläggning. Detta gör verksamhetsutövaren. Obs! Om ingen verifierare väljs kan ingen heller gå in och verifiera utsläppsrapporten i systemet. Läs mer på sid 22.

12 Mina uppgifter Bild 1 av 2 Under ”Mina uppgifter” fyller du i alla kontaktuppgifter. Det är viktigt att den information som står här är korrekt så att den kan användas av Naturvårdsverket för att kunna ta kontakt med dig. När du fyllt i eller ändrat uppgifter klickar du på ”Spara”.

13 Mina uppgifter Bild 2 av 2 Under ”Mina uppgifter” kan du även när som helst ändra ditt användarnamn och lösenord. Ändra till önskat lösenord, repetera det nya valda lösenordet och klicka spara. Genom att meddelandet Lösenordet är nu bytt visas på skärmen får du bekräftelse på att bytet har gått igenom.

14 Organisation Bild 1 av 2 Under rubriken Organisation ser du uppgifter för din organisation. Där kan du också se vilka andra som är kontaktpersoner för organisationen i E-CO2. Genom att klicka på namnen ser du information om kontaktpersonerna. På denna sida kan du också lägga till kontaktpersoner för din organisation. Observera att den enda kontaktperson du kan ta bort är dig själv.

15 Organisation Bild 2 av 2 – Lägg till kontaktperson
För att lägga till en kollega, klicka på Lägg till kontaktperson. Du hamnar då på den interna sidan Registrera ny användare. Fyll i alla efterfrågade uppgifter för den nya kontaktpersonen. När du klickar på Skapa användare kommer ett e-postfönster upp med adress till den nya kontaktpersonen. Skicka iväg detta så att användarnamn och lösenord kommer fram. Du kommer också att se användarnamnet och lösenordet på sidan. Det går inte att registrera en e-postadress som redan är registrerad.

16 Anläggningslista Bild 1 av 1 – Välj anläggning
På sidan Anläggningslista ser du en sammanställning över de anläggningar som är knutna till din organisation, i detta exempel är det bara en anläggning. Om du har många anläggningar kan du söka bland dem genom att använda sökfälten överst på sidan. Sammanställningen kan också sorteras på alla kolumner. Genom att klicka på anläggningens namn i listan kommer du till sidan Anläggningsinformation. Det är från Anläggningsinformation du kan rapportera CO2-utsläpp, skriva verifieringsutlåtande, förnya tillstånd, se tillsynsärenden och aktuellt tillstånd mm.

17 Anläggningsinformation Bild 1 av 5
Under rubriken Anläggningsinformation fyller du i uppgifter för anläggningen. Glöm ej att spara! Om någon av uppgifterna inte följer rätt format kommer ett felmeddelande upp. Den nedre delen av vänsterspalten är till för Naturvårdsverkets handläggare och är läsbar för dig som användare men ej redigerbar. Här kan du se vilket löpnummer anläggningen har i Naturvårdsverkets register.

18 Anläggningsinformation Bild 2 av 5
På sidan Anläggningsinformation kan du också se anläggningens tillsynsärenden, det aktuella tillståndet, samt förnya tillståndet. Manualen kommer att kompletteras med information om att ansöka om förnyat tillstånd i E-CO2. Under knappen Visa tillstånd kan du se anläggningens aktuella tillstånd, förutsatt att anläggningen ansökt om tillstånd via E-CO2. Om Länsstyrelsen laddat upp sitt beslut om tillstånd finns det under Bifogade handlingar på samma sida.

19 Anläggningsinformation Bild 3 av 5 – Se tillsynsärende
Genom att klicka på knappen Tillsynsärenden kan du på sidan för tillsynsärenden se vilka ärenden som är aktuella för anläggningen. Du ser vilken typ av ärende det är och när det är påbörjat. Om ärendet är avslutat kan du se vilken typ av beslut som ärendet resulterat i. Under rubriken Status kan du se om ärendet är påbörjat, avfärdat eller avslutat. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för systemet för handel med utsläppsrätter och som handlägger dessa ärenden.

20 Anläggningsinformation Bild 4 av 5
Mitt på sidan Anläggningsinformation finns en ruta för Årsberoende uppgifter. För att kunna se dessa måste du välja ett år i dropdown-listan vid Rapporteringsår. Under 2011 väljer du alltså att rapportera för 2010. Läs om Rapportering på sid 24 och Verifiering på sid 40.

21 Anläggningsinformation Bild 5 av 5
Längst ned på sidan Anläggningsinformation kan du under Kontaktpersoner se vilken Kontrollör och vilken Granskare (Verifierare) som är knutna till anläggningen. Kontaktpersoner på den länsstyrelse som anläggningen är kopplad till syns allra längst ned på sidan.

22 Välj verifierare Bild 1 av 2
På sidan Välj Verifierare ska verifieringsorganisation och kontaktpersoner väljas för var och en av de anläggningar som står listade. Välj det verifieringsföretag som kommer att anlitas för att verifiera anläggningens utsläppsrapport. Detta gör du genom att i dropdown-listorna till höger om ett anläggningsnamn välja först Verifieringsorganisation, och därefter välja Kontrollör och Granskare bland de namn som finns tillgängliga för organisationen. Glöm ej att klicka på Spara. Testanläggning

23 Välj verifierare Bild 2 av 2
När en verifierare knyts till anläggningen får hon/han tillgång till anläggningens data via sidan Anläggningslista. Det är därför viktigt att en verksamhetsutövare väljer Kontrollör och Granskare till sina anläggningar så snart som möjligt. För att kunna väljas måste aktuella verifierare ha en inloggning så att de finns i systemet. Obs! Verifieraren får tillgång till utsläppsrapporten för en anläggning först när den är inskickad. Läs om verifiering av utsläppsrapporten på sid 36.

24 Rapportera Bild 1 av 16 För att rapportera utsläpp, välj Anläggningslista i vänstermenyn. Välj därefter anläggning genom att klicka på anläggningsnamnet. Du kommer då till sidan Anläggningsinformation och rubriken Årsberoende uppgifter. Börja där med att välja Rapporteringsår, det vill säga det år för vilket du ska redovisa utsläppsuppgifter. Därefter klickar du på Utsläppsrapport.

25 Rapportera Bild 2 av 16 – Första sidan
Nu har du kommit till rapportens huvudsida. Här finns en kort förklaring till vad rapportens olika delar ska innehålla. På de blå flikarna överst ser du var du är i rapporten genom att aktuell flik är understruken. Det är också med hjälp av de blå flikarna som du navigerar mellan rapportens olika delar genom att klicka på texten. Du kommer tillbaka till sidan Anläggningsinformation genom att klicka på länken >>Anläggningsinfo till vänster om de blå flikarna.

26 Rapportera Bild 3 av 16 -Spara
Observera att du på alla sidor i rapporten måste klicka på ”Spara ändringar” högst upp på sidan för att ifylld data ska sparas. Gör detta med jämna mellanrum så att ifylld data ej försvinner om du till exempel skulle loggas ut automatiskt på grund av inaktivitet. Du måste alltid spara ändringar innan du lämnar en sida i rapporten. När du klickat på Spara ändringar får du följande meddelande, vilket du bekräftar genom att klicka på OK. Du kan när som helst spara ändringar för en påbörjad rapport och återkomma för att fortsätta rapportera vid ett senare tillfälle.

27 Rapportera Bild 4 av 16 – Del A
För att påbörja rapporteringen, välj del A genom att klicka på den blå fliken. Fyll därefter i all data som krävs för din rapportering. En del data är ifyllt i förväg och du behöver då inte göra mer än att trycka på Spara ändringar för att de ska ligga kvar. För detaljerad information om data som ska rapporteras, se Vägledning till utsläppsrapportering för En länk till Vägledningen finns på rapportens huvudsida, den finns också att hämta på

28 Rapportera Bild 5 av 16 – Listor och kalender
I alla fält i rapporteringsformuläret i E-CO2 där det står ”Välj” finns det en så kallad dropdown-lista där man väljer mellan ett antal värden. Klicka på ”Välj” och en lista kommer upp. Endast värden från denna lista kan väljas. Två dropdown-listor kan vara beroende av varandra, som i Avsnitt 1.4. Där måste först Län väljas för att därefter en Kommun ska kunna väljas i listan under. På de platser i rapporten när du ska ange datum dyker det upp en kalender. Kalendern fungerar så att du navigerar framåt och bakåt mellan månaderna som står i rubriken genom att klicka på pilarna. Därefter kan du välja dag. Om du vill bläddra med större intervall kan du klicka på månaden så byts navigeringsformatet till år.

29 Rapportera Bild 6 av 16 – Boxar
Under Avsnitt 1.6 och 1.7 finns så kallade listboxar, listor där man kan markera flera poster. För att markera flera poster, håll Ctrl nedtryckt när du klickar. Du kan också avmarkera poster på samma sätt. Del A utgörs av ett antal textboxar. I dessa kan man skriva löpande text eller uträkningar eller dylikt. Textboxarna har plats för 1500 tecken.

30 Rapportera Bild 7 av 16 –Spara tabeller
I rapportens del A och D finns ett antal tabeller. Dessa fungerar alla på ett liknande sätt och de hanteras enligt följande. Fyll i alla obligatoriska uppgifter i tabellen. Klicka därefter på Spara rad. Ifylld data läggs då in i systemet. En ny rapporteringsrad blir samtidigt tillgänglig och du kan mata in fler uppgifter i systemet. Därefter måste du även trycka på Spara ändringar högst upp på sidan för att inlagd data ska sparas. Obs! Om du lämnar sidan utan att klicka på Spara ändringar sparas ej ändringarna som lagts in.

31 Rapportera Bild 8 av 16 – Redigera tabeller
Om data som matas in i tabellen inte har rätt format kommer ett felmeddelande upp och raden kan ej sparas förrän det är åtgärdat. Du kan i efterhand gå in och ändra i en tabell: Genom att klicka på Redigera i den aktuella tabellraden blir raden redigerbar och du kan göra ändringar. Glöm inte att Spara ändringar efteråt. Genom att klicka på Radera bredvid en inmatad tabellrad tar du bort den aktuella raden.

32 Rapportera Bild 9 av 16 – Del B & C
I del B och C ska utsläpp från bränslen och processer redovisas. Del B1 fylls i för alla fossila bränslen. Del B2 fylls i för alla biobränslen eller blandbränslen. Del B3 är summarader vilka fylls i automatiskt av systemet. Del C1 fylls i för alla processer med fossilt insatsmaterial. Del C2 fylls i för alla processer med biomassa eller blandat insatsmaterial. Del C3 fylls i automatiskt för den fossila delen av utsläppet, medan mängden biomassa som använts ska fyllas i manuellt. Observera att Totalt utsläpp koldioxid i del B3 och C3 måste stämma överens med summan av koldioxidutsläpp i rapportens del A2.1!

33 Rapportera Bild 11 av 16 – Del B & C
Om data som matas in i tabellen inte har rätt format kommer ett felmeddelande upp och raden kan ej sparas förrän du har åtgärdat felet. Om du klickar på Rensa försvinner allt som skrivits in i den aktuella rutan. För att ta bort en ruta som du tidigare sparat, klicka på Radera. Du kan också välja Redigera om du vill ändra något i en ruta som du sparat sen tidigare. Då måste du återigen klicka på Spara ruta för att ändringarna ska sparas, och därefter klicka på Spara ändringar överst på sidan.

34 Rapportera Bild 10 av 16 – Del B & C
Del B1-2 och del C1-2 består av liknande rutor som fylls i för varje typ av bränsle eller process. Fyll i bränslen/process och källa och notera datum genom att välja i kalendern. Välj därefter övervakningsmetod i dropdown-listan. Notera därefter alla relevanta uppgifter för bränslet/processen. Välj enhet och övervakningsnivåer i dropdown-listorna. Observera att du själv måste se till att enheterna stämmer överens för de olika parametrarna så att slutberäkningen stämmer. Beräkningen sker automatiskt när du klickar på Spara ruta. Du kan också när som helst trycka på Beräkna för att se om resultatet stämmer. När du klickar på Spara ruta läggs ifylld data in i systemet, och en ny ruta kommer upp att fylla i. Om du inte vill ange fler bränslen/processer kan du bara bortse från denna. Observera att du i systemet måste klicka på Spara ändringar högst upp på sidan för att ifylld data ska sparas.

35 Rapportera Bild 12 av 16 – Del B & C
I del C2 och B2 ska andelen biomassa respektive fossilt bränsle anges. Dessa ska anges i heltal och summan måste bli 100. Om andelen fossilt bränsle är 0 behöver denna del inte fyllas i.

36 Rapportera Bild 13 av 16 – Del D1
Tabellen i del D1 fungerar på samma sätt som tabellerna i del A. Efter varje tabellrad som ska fyllas i är det viktigt att trycka på Spara rad så att ifylld data läggs in i systemet. Detta görs genom att data flyttas upp i en tabell ovanför raden där den fylls i och en ny rapporteringsruta blir tillgänglig. Observera att du även måste klicka på Spara ändringar högst upp på sidan för att ifylld data ska sparas. Ange de bränslen/material för vilka massbalansmetoden har tillämpats. Varje bränsle/material måste anges på separat rad och ska beskrivas så som det beskrivits i del B eller i del C. Fältet Förbränt under kalenderåret är låst och beräknas automatiskt när de övriga uppgifterna lagts in i tabellen. För varje rad måste samtliga siffror anges i samma enhet, till exempel i ton eller kubikmeter.

37 Rapportera Bild 14 av 16 Tabell D2 skall fyllas i om massbalansmetoden för processutsläpp har använts. Ange de material för vilka massbalansmetoden har tillämpats. Varje material måste anges på separat rad och skall beskrivas så som materialet (aktivitetsdatan) i del C. Kolinnehåll ska anges i procent av materialet (typ 22,3%). För varje rad måste samtliga siffror anges i samma enhet, till exempel i ton eller kubikmeter Summan för det totala kolinnehållet för Lagerförändringar, Införsel, Utförsel och Produkter beräknas automatiskt. Fältet Utsläpp ton CO2 är låst och beräknas automatiskt när de övriga uppgifterna lagts in.

38 Rapportera Bild 15 av 16 – Skicka in rapport
När rapporten är helt klar klickar du på Spara ändringar en sista gång för att se till att allt du skrivit in kommer med. Om det är något som fyllts i fel kommer det upp ett felmeddelande i rött bredvid det aktuella fältet. Rapporten kan inte skickas iväg om det är något fält som inte är korrekt ifyllt. När rapporten är helt klar ska rutan Rapport är färdigställd högst upp till höger på sidan klickas i. Därefter är det möjligt att klicka på Skicka rapport. Om allt gått rätt till får du meddelandet Rapport skickad. När rapporten skickats iväg kommer det upp ett e-postfönster med förifyllda adresser till Kontrollör och Granskare. Skicka iväg detta för att meddela att rapporten är färdigställd. Meddelandets rubrik är: Utsläppsrapport inskickad. Anläggningsnamn: XX Anläggningsnr: XX Det kan dyka nya upp felmeddelanden i rapporten när du klickar på Skicka rapport. Åtgärda då felen, klicka på Spara ändringar, och gör därefter om stegen ovan för att skicka in rapporten.

39 Rapportera Bild 16 av 16 – Skicka in rapport
När rapporten skickats iväg kan den ej längre redigeras. Den har då blivit läsbar för Granskaren/Kontrollören för granskning. Om du som Kontrollör vill att något i rapporten ska ändras, kan en komplettering begäras. Genom att klicka på Begär komplettering i Verifieringsutlåtandet öppnas rapporten för anläggningens kontaktpersoner igen. Om du som kontaktperson vill göra några kompletteringar eller ändringar i rapporten efter det att den skickats in måste du be Kontrollören att låsa upp rapporten genom att klicka på begär komplettering. Observera att kontaktpersonen efter att ha ändrat i rapporten återigen måste klicka i Rapport är färdigställd och Skicka rapport för att den ska gå tillbaka till den ackrediterade kontrollören. Efter den 31 mars kan inga ändringar göras.

40 Verifiera rapport Bild 1 av 6
Du har som verifierare tillgång till de anläggningar där du är vald som Granskare eller Kontrollör. Läs mer om detta på sidan 22, välj verifierare. Klicka på den aktuella anläggningen i Anläggningslistan för att komma till sidan Anläggningsinformation. Välj rapporteringsår och klicka därefter på Verifieringsutlåtande. I verifieringsutlåtandet fyller du i all data som efterfrågas. Du kan när som helst klicka på Spara och därefter stänga sidan, för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

41 Verifiera rapport Bild 2 av 6
Observera att Verifieringsutlåtandet öppnas i ett separat fönster, för att det ska vara möjligt att öppna utsläppsrapporten samtidigt. Om din webbläsare blockerar så kallade pop-ups så måste du klicka på ”godkänd pop-up från den här webbplatsen” för att det ska vara möjligt att se verifieringsutlåtandet. När du verifierar kan du alltså samtidigt läsa utsläppsrapporten i E-CO2. För mer information om hur Utsläppsrapporten är uppbyggd, se manualen sid 24, samt Vägledning till utsläppsrapportering för 2010 som finns på Verifieringsutlåtandets utformning ser du på de två följande sidorna.

42 Verifiera rapport Bild 3 av 6 – Verifieringsutlåtande

43 Verifiera rapport Bild 4 av 6 – Verifieringsutlåtande

44 Verifiera rapport Bild 5 av 6 – Komplettera rapport
Om du som verifierare anser att något i rapporten behöver kompletteras så klickar du på Begär komplettering nederst på sidan. Rapporten öppnas då återigen för redigering för kontaktpersonerna för anläggningen. Observera att det inte är möjligt för en Granskare/Kontrollör att se utsläppsrapporten under tiden den är öppen för redigering. Kontaktpersonen för anläggningen måste efter att ha ändrat i rapporten återigen klicka på Rapport är färdigställd och Skicka rapport för att den ska gå tillbaka till den ackrediterade kontrollören. När komplettering begärs kommer det upp ett e-postfönster med förifyllda adresser till anläggningens kontaktpersoner med titeln Komplettering av utsläppsrapport begärd. Skicka iväg detta mejl. Det att möjligt att begära komplettering hur många gånger som helst, inom tiden för rapportering, det vill säga till och med den 31 mars.

45 Verifiera rapport Bild 6 av 6
När verifieringsutlåtandet är färdigställt klickar den som är Granskare i checkboxen och sedan på Skicka in verifieringsutlåtande. Därefter är verifieringsutlåtandet inlämnat till Naturvårdsverket. När verifieringsutlåtandet är klart kommer det upp ett epostfönster med förifyllda adresser till anläggningens kontaktpersoner med titeln Verifieringsutlåtande klart. Skicka iväg detta mejl Observera att det fortfarande är verksamhetsutövarens ansvar att en verifierad rapport är Naturvårdsverket tillhanda senast den 31 mars.

46 Tips & råd Bild 1 av 2 När koldioxidutsläpp ska rapporteras elektroniskt är det några saker som är bra att komma ihåg När du loggat in kommer du till Startsidan. För att logga ut kan du var du än befinner dig i systemet klicka i övre högra hörnet på Logga ut. Om du varit inaktiv i 120 minuter så kommer du att loggas ut automatiskt. Glöm inte att kontinuerligt spara de uppgifter du skrivit in i systemet genom att klicka på Spara ändringar. Observera att du först måste lägga till data i en tabell eller ruta genom att klicka på lägg till rad eller spara ruta innan du kan Spara ändringar. När du klickar på Spara ändringar eller Skicka rapport får du ett kontrollmeddelande liknande det nedan. På så vis får du bekräftat att du sparat ändringar eller skickat rapporten. .

47 Tips & råd Bild 2 av 2 Behörigheter
Kontaktpersoner för en organisation (verksamhetsutövare) har tillgång till alla anläggningar som hör till organisationen. Kontrollörer och Granskare (verifierare) har tillgång till alla anläggningar som de är kopplade till via sidan Välj verifierare. Kopplingen görs av en organisations kontaktpersoner. Handläggare vid Länsstyrelse har tillgång till alla anläggningar i samma län Definitioner Det som kallas Kontrollör i E-CO2 = revisionsledare i Naturvårdsverkets vägledning för verifiering av utsläppsrapporter. Det som kallas Granskare i E-CO2 = reviewer i Naturvårdsverkets vägledning för verifiering av utsläppsrapporter.

48 Manualen kommer inom kort att kompletteras med beskrivning av följande aktiviteter
Sök tillstånd för en helt ny anläggning På sidan Ny anläggning kan du om det dyker upp en ny anläggning som ska vara med i handelssystemet ansöka om tillstånd för den här. Förnya tillstånd Om något behöver förändras i anläggningens tillstånd kan detta göras genom att ansökan läggs upp i E-CO2 på sidan Förnya tillstånd och därigenom blir tillgänglig för länsstyrelsen. Se statistik På sidan Se statistik kommer statistik för utsläppen inom handelssystemet att läggas upp och bli tillgängligt för alla användare i E-CO2.


Ladda ner ppt "Manual för E-CO2 Hej och välkommen! Den här innehållsförteckningen kan du använda för att navigera i manualen. Inloggning Sid 2 Registrera."

Liknande presentationer


Google-annonser