Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

─ den ideala formen för vetenskaplig publicering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "─ den ideala formen för vetenskaplig publicering"— Presentationens avskrift:

1 ─ den ideala formen för vetenskaplig publicering
OPEN ACCESS ─ den ideala formen för vetenskaplig publicering Malmö högskola 22 oktober 2008

2 Skrift – en förutsättning för vetenskap
Student från Attika, c:a 480 f.Kr.

3 E-publicering – senaste länken i skrivteknikens historia
Nulla dies sine linea

4 TVÅ VIKTIGA BEGREPP E-PUBLICERING = digital publicering
= elektronisk publicering = publicering på nätet OPEN ACCESS = fri tillgänglighet = öppen spridning

5 E-PUBLICERING PÅ NÄTET
gör det tekniskt möjligt att snabbt och billigt sprida vetenskapliga verk till ”alla” länka referenser och audiovisuella data

6

7

8

9

10

11 Open Access – två vägar 1. Det som forskarna skriver läggs i (högskolans) elektroniska arkiv och kan där sökas fritt. 2. Arbeten publiceras i öppna OA-tidskrifter. De båda vägarna kompletterar varandra. ”Parallellpublicering” = öppet arkiv + stängd (eller öppen) tidskrift

12 TILLVÄXTEN AV SVENSKA ÖPPNA ARKIV 2002-2008

13

14 OA-tidskrifter kan… finnas enbart på nätet, eller vara både tryckta och nätburna samtidigt tillämpa OA för samtliga artiklar, eller enbart för vissa finansieras genom olika kombinationer av författaravgifter, prenumerationer och annonser

15 (Impact factor = 14.1)

16 HUR HITTAR JAG EN LÄMPLIG OPEN ACCESS-TIDSKRIFT?

17

18

19 (Från bloggen ”The Imaginary Journal of Poetic Economics”)

20

21

22 E-PUBLICERING PÅ NÄTET
gör det tekniskt möjligt att snabbt och billigt sprida vetenskapliga verk till ”alla”. Varför blir då ännu inte all ny vetenskap fritt tillgänglig (OA)?

23 KVARDRÖJANDE BROMSAR ett visst motstånd hos förlag som värnar sina prenumerationsintäkter vetenskaplig och layout-mässig kvalitet förutsätter redaktioner. Hur finansiera – om gratis att läsa? smidigare system med ”författaravgifter” behöver utvecklas många forskare är ännu obekanta med OA… …och saknar vana att parallellpublicera i öppna arkiv

24 (Karin Meyer Lundén: ”Forskare och parallellpublicering”, 2008)
SLU-FORSKARES (N = 254) SVAR PÅ FRÅGAN ”HAR DU NÅGON GÅNG LAGT UT EN KOPIA AV EN AV DINA PUBLIKATIONER PÅ EN ALLMÄNT TILLGÄNGLIG WEBBSIDA?” (Karin Meyer Lundén: ”Forskare och parallellpublicering”, 2008)

25 SLU-FORSKARES UPPGIVNA SKÄL FÖR ATT INTE
PARALLELLPUBLICERA FÖR OPEN ACCESS (Karin Meyer Lundén: ”Forskare och parallellpublicering”, 2008)

26 (Karin Meyer Lundén: ”Forskare och parallellpublicering”, 2008)
FÖRLAGENS PARALLELLPUBLICERINGSPOLICIES FÖR 246 SLU-FORSKARES SENASTE ARTIKEL (Karin Meyer Lundén: ”Forskare och parallellpublicering”, 2008)

27 HUR FÅR JAG REDA PÅ VAD OLIKA FÖRLAG OCH TIDSKRIFTER TILLÅTER BETRÄFFANDE OPEN ACCESS OCH PARALLELLPUBLICERING?

28

29

30 en epokgörande rörelse i tiden
OPEN ACCESS – en epokgörande rörelse i tiden ger fler tillgång till ny kunskap och utveckling ökar forskares synlighet för varandra ökar synligheten för svensk forskning internationellt © photo by Marily Silverstone Magnum Photos

31

32 ”…the challenges of the Internet as an emerging functional medium…”

33 ”Our organizations are interested in the further promotion of the new open access paradigm to gain the most benefit for science and society. Therefore, we intend to make progress by encouraging our researchers/grant recipients to publish their work according to the principles of the open access paradigm. encouraging the holders of cultural heritage to support open access by providing their resources on the Internet.

34 developing means and ways to evaluate open
developing means and ways to evaluate open access contributions and on-line journals in order to maintain the standards of quality assurance and good scientific practice. advocating that open access publication be recognized in promotion and tenure evaluation. advocating the intrinsic merit of contributions to an open access infrastructure by software tool development, content provision, metadata creation, or the publication of individual articles.”

35 Läget idag 255 organisationer har hittills signerat Berlin- deklarationen I Sverige: Kungl. Vetenskapsakademien Vetenskapsrådet Sveriges Universitets- och Högskoleförbund Stockholms universitet Kungl. Biblioteket Svensk Biblioteksförening Svensk Förening för Informationsspecialister

36 Diskussionspapper från
EU-kommissionen 2006

37

38 President Bush has signed a bill requiring NIH to mandate OA for NIH-funded research
”The Director of the National Institutes of Health shall require that all investigators funded by the NIH submit or have submitted for them to the National Library of Medicine's PubMed Central an electronic version of their final, peer-reviewed manuscripts upon acceptance for publication to be made publicly available no later than 12 months after the official date of publication: Provided, That the NIH shall implement the public access policy in a manner consistent with copyright law.” (December 2007)

39 ”By taking this step, the NIH will join other funding agencies—including the Wellcome Trust, the UK Research Councils, the European Research Council, and the Howard Hughes Medical Institute—all of which have recently required their investigators to deposit publications in PMC or equivalent public libraries, such as UKPMC, within six months to a year.”

40

41 ”--- 6) INVITES THE COMMISSION TO --- ---”

42

43

44

45 European Research Council kräver också Open Access

46

47

48

49 HUR KAN JAG VETA VAD OLIKA ANSLAGSGIVARE KRÄVER BETRÄFFANDE OPEN ACCESS?

50

51

52

53

54 VR stöder Open Access

55 SUHF rekommenderar…

56 […]

57

58

59

60

61

62

63 © photo by Marily Silverstone Magnum Photos


Ladda ner ppt "─ den ideala formen för vetenskaplig publicering"

Liknande presentationer


Google-annonser