Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se OPEN ACCESS ─ den ideala formen för vetenskaplig publicering Malmö högskola 22 oktober 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se OPEN ACCESS ─ den ideala formen för vetenskaplig publicering Malmö högskola 22 oktober 2008."— Presentationens avskrift:

1 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se OPEN ACCESS ─ den ideala formen för vetenskaplig publicering Malmö högskola 22 oktober 2008

2 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se Skrift – en förutsättning för vetenskap Student från Attika, c:a 480 f.Kr.

3 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se Nulla dies sine linea E-publicering – senaste länken i skrivteknikens historia

4 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se E-PUBLICERING = digital publicering = elektronisk publicering = publicering på nätet OPEN ACCESS = fri tillgänglighet = öppen spridning TVÅ VIKTIGA BEGREPP

5 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se E-PUBLICERING PÅ NÄTET gör det tekniskt möjligt att snabbt och billigt sprida vetenskapliga verk till ”alla” länka referenser och audiovisuella data

6 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

7

8

9

10

11 1. Det som forskarna skriver läggs i (högskolans) elektroniska arkiv och kan där sökas fritt. 2. Arbeten publiceras i öppna OA-tidskrifter. De båda vägarna kompletterar varandra. ”Parallellpublicering” = öppet arkiv + stängd (eller öppen) tidskrift Open Access – två vägar

12 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se TILLVÄXTEN AV SVENSKA ÖPPNA ARKIV 2002-2008

13 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

14 finnas enbart på nätet, eller vara både tryckta och nätburna samtidigt tillämpa OA för samtliga artiklar, eller enbart för vissa finansieras genom olika kombinationer av författaravgifter, prenumerationer och annonser OA-tidskrifter kan…

15 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se (Impact factor = 14.1)

16 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se HUR HITTAR JAG EN LÄMPLIG OPEN ACCESS-TIDSKRIFT?

17 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

18

19 (Från bloggen ”The Imaginary Journal of Poetic Economics”)

20 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

21

22 E-PUBLICERING PÅ NÄTET gör det tekniskt möjligt att snabbt och billigt sprida vetenskapliga verk till ”alla”. Varför blir då ännu inte all ny vetenskap fritt tillgänglig (OA)?

23 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se KVARDRÖJANDE BROMSAR ett visst motstånd hos förlag som värnar sina prenumerationsintäkter vetenskaplig och layout-mässig kvalitet förutsätter redaktioner. Hur finansiera – om gratis att läsa? smidigare system med ”författaravgifter” behöver utvecklas många forskare är ännu obekanta med OA… …och saknar vana att parallellpublicera i öppna arkiv

24 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se SLU-FORSKARES (N = 254) SVAR PÅ FRÅGAN ”HAR DU NÅGON GÅNG LAGT UT EN KOPIA AV EN AV DINA PUBLIKATIONER PÅ EN ALLMÄNT TILLGÄNGLIG WEBBSIDA?” (Karin Meyer Lundén: ”Forskare och parallellpublicering”, 2008)

25 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se SLU-FORSKARES UPPGIVNA SKÄL FÖR ATT INTE PARALLELLPUBLICERA FÖR OPEN ACCESS (Karin Meyer Lundén: ”Forskare och parallellpublicering”, 2008)

26 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se FÖRLAGENS PARALLELLPUBLICERINGSPOLICIES FÖR 246 SLU-FORSKARES SENASTE ARTIKEL (Karin Meyer Lundén: ”Forskare och parallellpublicering”, 2008)

27 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se HUR FÅR JAG REDA PÅ VAD OLIKA FÖRLAG OCH TIDSKRIFTER TILLÅTER BETRÄFFANDE OPEN ACCESS OCH PARALLELLPUBLICERING?

28 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

29

30 OPEN ACCESS – en epokgörande rörelse i tiden ger fler tillgång till ny kunskap och utveckling ökar forskares synlighet för varandra ökar synligheten för svensk forskning internationellt © photo by Marily Silverstone Magnum Photos

31 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

32 ”…the challenges of the Internet as an emerging functional medium…”

33 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se ”Our organizations are interested in the further promotion of the new open access paradigm to gain the most benefit for science and society. Therefore, we intend to make progress by encouraging our researchers/grant recipients to publish their work according to the principles of the open access paradigm. encouraging the holders of cultural heritage to support open access by providing their resources on the Internet.

34 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se developing means and ways to evaluate open access contributions and on-line journals in order to maintain the standards of quality assurance and good scientific practice. advocating that open access publication be recognized in promotion and tenure evaluation. advocating the intrinsic merit of contributions to an open access infrastructure by software tool development, content provision, metadata creation, or the publication of individual articles.”

35 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se Läget idag 255 organisationer har hittills signerat Berlin- deklarationen I Sverige: ► Kungl. Vetenskapsakademien ► Vetenskapsrådet ► Sveriges Universitets- och Högskoleförbund ► Stockholms universitet ► Kungl. Biblioteket ► Svensk Biblioteksförening ► Svensk Förening för Informationsspecialister

36 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se Diskussionspapper från EU-kommissionen 2006

37 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

38 ”The Director of the National Institutes of Health shall require that all investigators funded by the NIH submit or have submitted for them to the National Library of Medicine's PubMed Central an electronic version of their final, peer-reviewed manuscripts upon acceptance for publication to be made publicly available no later than 12 months after the official date of publication: Provided, That the NIH shall implement the public access policy in a manner consistent with copyright law.” (December 2007) President Bush has signed a bill requiring NIH to mandate OA for NIH- funded research

39 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se ”By taking this step, the NIH will join other funding agencies—including the Wellcome Trust, the UK Research Councils, the European Research Council, and the Howard Hughes Medical Institute—all of which have recently required their investigators to deposit publications in PMC or equivalent public libraries, such as UKPMC, within six months to a year.”

40 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

41 ”--- 6) INVITES THE COMMISSION TO --- ---”

42 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

43

44

45 European Research Council kräver också Open Access

46 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

47

48

49 HUR KAN JAG VETA VAD OLIKA ANSLAGSGIVARE KRÄVER BETRÄFFANDE OPEN ACCESS?

50 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

51

52

53

54 VR stöder Open Access

55 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se SUHF rekommenderar…

56 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se […]

57 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

58

59

60

61 http://www.searchguide.se/

62 Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se

63 © photo by Marily Silverstone Magnum Photos


Ladda ner ppt "Inge-Bert Täljedal www.taljedal.se OPEN ACCESS ─ den ideala formen för vetenskaplig publicering Malmö högskola 22 oktober 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser