Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Open access för humanister och rättsvetare Power-pointpresentation kopplad till informationsmaterialet ”Open access för nordiska humanister och rättsvetare”.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Open access för humanister och rättsvetare Power-pointpresentation kopplad till informationsmaterialet ”Open access för nordiska humanister och rättsvetare”."— Presentationens avskrift:

1 Open access för humanister och rättsvetare Power-pointpresentation kopplad till informationsmaterialet ”Open access för nordiska humanister och rättsvetare”. Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se Karolina Lindh och Gunilla Wiklund, 2010 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/ Kompletterande material till rapporten: Lindh & Wiklund. Open access för humanister och rättsvetare. En kartläggning av publiceringspolicy och praxis inom nordisk utgivning. Slutrapport. Lund: Biblioteks- och informationsvetenskap, 2010. Tillgängligt: http://lup.lub.lu.se/record/1578796

2 Vad är open access? Fri tillgång till forskningsinformation på Internet Fri = utan kostnad Fri = fri från de flesta juridiska, ekonomiska och tekniska begränsningar. Libre kontra gratis

3 Varför open access? Dyra tidskriftsprenumerationer Missnöje bland forskarna Digital utveckling  Open access-intitiativ och OA-tidskrifter

4 Källor till open access-skrivningar Exempelvis: PLoS – Public Library Inititative, 2000 Budapest Open Access intitiative, 2002 Berlin Declaration, 2003 Politiska intitiativ Forskningsfinansiärer, ex. Vetenskapsrådet Lärosäten

5 Open access - hur? Två vägar: Den gröna vägen – parallellpublicering Den gyllene vägen – publicering i en open access-publikation

6 Open access-tidskrifter Libre kontra gratis ex. HumanIT kontra FornvännenHumanITFornvännen European Journal of Legal Studies European Journal of Legal Studies kontra EU & arbetsrätt / Harvard Law ReviewEU & arbetsrättHarvard Law Review DOAJ – Directory of Open Access Journals, http://www.doaj.org http://www.doaj.org Hybridtidskrifter Författaravgifter

7 Open access och böcker Hela verk – få förlag Ex. National academic press, re.press och Chicago’s Oriental InstituteNational academic pressre.press Chicago’s Oriental Institute Ibland enstaka kapitel som marknadsföring Minskad försäljning med open access?

8 Parallellpublicering Att tillgängliggöra en kopia av en redan publicerad text i ett öppet arkiv. Tillstånd från förlaget – skriv inte bort dina rättigheter! Hjälp med formuleringar: SURF/JISC License to publish: http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/licence/ http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/licence/ Sparc Addendum to Publication Agreement: http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml Creative commons/ Open Access Law - Publication Agreement: http://creativecommons.org/http://creativecommons.org/ / http://sciencecommons.org/projects/publishing/oalaw/oalawpublication http://sciencecommons.org/projects/publishing/oalaw/oalawpublication

9 Vad tillåter utgivaren? Sherpa/Romeo, http://www.sherpa.ac.uk/romeo Open Access Law Program http://sciencecommons.org/projects/publishing/oalaw/oalawjournals/ http://sciencecommons.org/projects/publishing/oalaw/oalawjournals/ Lista över policy för femtiotal nordiska förlag, http://www.lub.lu.se/publicera > Open Access - Fri tillgänglighet Fråga utgivaren. Ex. på fras: Jag önskar tillåtelse att tillgängliggöra en kopia av min text XXX publicerad i N-bladet, 2008:3, s. 1-34. Kopian kommer att sparas i X, det öppna institutionella arkivet på Z.

10 Inget kontrakt? Vad gäller? Juridiskt oklart - utgivaren har vissa rättigheter men du har många av dina kvar. Utgivare kan tillåta parallellpublicering - författaren har kvar upphovsrätten, vill sprida forskning + marknadsföring Fråga!

11 Checklista för open access-publicering I Gyllene eller gröna vägen? Om gyllene: –Hitta en lämplig open access-publikation, finn genom DOAJ –Skicka in enligt föreskrifter, vänta –Under tiden, lägg en kopia i ett öppet arkiv om utgivaren tillåter det. Glöm inte att ändra status när det publiceras.

12 Checklista för open access-publicering II Om gröna vägen: –Behåll din rätt att parallellpublicera –Hämta tips vid ev. kontraktsskrivning från ex. Sparc Addendum to Publication Agreement: http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml –Kontrollera vad förlaget tillåter: använd SHERPA/RoMEO, lista över nordiska utgivare, fråga utgivaren. –Välj ett öppet arkiv –Inkludera ett försättsblad med uppgifter om verket + var det är publicerat.

13 Läsa mer Open access information: informationsmaterial utvecklat inom KB:s open access-program, http://www.searchguide.se/oa/ Lindh, K. & Wiklund, G. (2010). Open Access för humanister oh rättsvetare. En kartläggning av publiceringspolicy och praxis inom nordisk utgivning. Slutrapport från KB-projekt, http://www.kb.se/OpenAccess/projekt/. Ditt eget lärosätes information om ev. OA-policy och stöd att få vid open access-publicering.


Ladda ner ppt "Open access för humanister och rättsvetare Power-pointpresentation kopplad till informationsmaterialet ”Open access för nordiska humanister och rättsvetare”."

Liknande presentationer


Google-annonser