Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen i Trelleborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen i Trelleborg"— Presentationens avskrift:

1 Psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen i Trelleborg
Utvecklingspsykologi: skillnader från normal utveckling, ”red flags” på BVC Kristina Mähler Psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen i Trelleborg

2 Människor med utvecklingsstörning är i de flesta avseenden lika alla andra människor Precis som alla andra människor har de olika personlighet, olika intressen och olika utseende. De lever också sina liv med olika förutsättningar beroende på vilken familj de växer upp i och var någonstans i Sverige de bor.

3 Svårigheterna märks och blir tydliga i olika skeden i utvecklingen.

4 Fyra veckor: Två månader Nyföddhetsreflexer
Symmetriska rörelser av armar och ben Händerna knutna Fixerar föremål. Tittar på förälders ansikte och följer en röd boll i sidled på 3-5 dm avstånd. Två månader Håller upp huvudet i bukläge. Öppnar händerna Barnet ler tillbaka och svarar med jollerljud när föräldern pratar.

5 6 månader: Symmetriska rörelser i armar och ben. Griper föremål.
Nyföddhetsreflexerna borta. Vänder runt rygg-mage och/eller mage-rygg. Drar sig upp mot sittande. Barnet medverkar med böjda armar och ben. Huvudet följer med. Flyttar föremål mellan händerna. Tittar efter tappad leksak. Jollrar nyanserat.

6 10 månader Reser sig och går utmed möbler. Fallskyddsreflex.
Pincettgrepp Förstår enstaka ord t.ex var är lampan? Leker tittut, vinkar, ramsor och härmningslekar. Slår två klossar mot varandra. Vid psykomotorisk försening görs ytterligare en uppföljning vid 12 mån. Barnläkare tar ställning till utredningsbehov.

7 18 månader Går säkert utan stöd Bygger torn av 2-3 klossar
Klotterritar – Ritar streck Talar 8-10 enkla ord, förstår mer. Gömmalek Pekar ut kroppsdelar Hämtar föremål på uppmaning.

8 3 år Hoppar på hela fotsulan och klarar hålla balansen.
Sparkar boll. Träffar bollen och håller balansen. Cirkelklotter. Kan rita en bågform. Talar i 3 ords satser Klarar att sitta stilla och lyssna på sagor. Leker enkla rollekar t.ex. bil och mata dockan Benämner och använder föremål

9 4 års kontrollen Observation: Förstår barnet instruktioner, koncentration, klarar det motgångar. Balansgång Ritar huvudfoting Imiterar kors Räknar tre föremål Språkbedömning. Barnet gör sig förstått, använder minst fyra ord i en mening och använder ordet jag. Trä pärlor på tråd. Förstå instruktioner i flera led. Leker med jämnåriga och klarar turtagning. Kan grundfärgerna

10 Barn med utvecklingsstörning utvecklas på liknande sätt som alla andra barn motoriskt, intellektuellt, språkligt, känslomässigt och socialt. Skillnaden är en långsammare utvecklingstakt och skillnaden blir tydligare ju äldre barnet blir. De når sitt utvecklingstak tidigare.

11 Källa: Omsorgboken. Ann Bakk och Karl Grunewald. Liber

12 Det personer med utvecklingsstörning har gemensamt och som skiljer dem från andra människor är att de har svårt att bearbeta information, utveckla ny kunskap och att tillämpa ny kunskap i vissa situationer.

13 En person med utvecklingsstörning utvecklas under hela livet även om den intellektuella utvecklingen stannar av. Man får nya erfarenheter och behoven förändras. Utvecklingen fortsätter på det känslomässiga och personliga planet

14 Gunnar Kyléns modell över begåvning och begåvningsnedsättning
Tre begåvningsnivåer beskrivs i Kyléns modell. A-nivå: Svår utvecklingsstörning B-nivå: Måttlig utvecklingsstörning C-nivå: Lindrig Utvecklingsstörning

15 Gunnar Kyléns fem olika typer av verklighetskategorier som visar hur personer med utvecklingsstörning löser praktiska uppgifter och/eller resonerar praktiskt. Tidsuppfattning: Hur många dagar framåt och bakåt personen kan tänka sig/redogöra för/planera, om personen kan avläsa olika klockslag, om personen kan matcha objektiv tid (klocka) mot tidsåtgång/vad hon hinner på en viss tid Rumsuppfattning: Hur personen hittar i en viss miljö, om personen kan orientera sig med hjälp av en karta, använda genvägar Kvalitetsuppfattning: Om personen kan plocka ut föremål som har gemensamma egenskaper, hur personen sorterar händelser och föremål. Kvantitetsuppfattning: Hur personen handskas med mängder och vikter, hur personen kan förstå och använda siffror. Orsaksuppfattning: Hur många steg i en orsakskedja personen förstår, om personen kan jämföra följderna av olika sätt att utföra en aktivitet

16 Nivå A: Svår utvecklingsstörning Konsekvens i vardagen
Rumsuppfattning Hittar inte alls eller dåligt inom närområdet. Rummen är där man just då är. Tidsuppfattning Lever helt i nuet. Förstår inte ”strax”. Återkommande rutiner kan ge struktur åt dagen och en viss förväntan att något snart ska hända. Kvalitétsuppfattning Känner bara till det man själv har erfarenhet av och som finns här och nu. Egenskaper= det man kan göra med saker. Bulle - äta, skor - gå ut Mängduppfattning Förstår inte mängd eller antal, men kan välja det största av det de kan se. Orsaksuppfattning Uppfattar enkla orsak-verkansamband. Gråt – ger tröst, Kan efterhand medvetet använda andra som hjälpmedel för att få saker gjorda. Symboltänkande Förstår inga symboler, varken talade eller ritade. Kan bara uppfatta och hantera konkret information. Man måste visa vad man menar. Förstår inte bilder, fotografier, TV-bild etc. Inlärning - Minne Har ett ”känna-igen-minne” men kan inte återkalla det upplevda senare. Kommunikation Använder och förstår ej talat språk. Kommunicerar via kroppsspråk. Kan uppfatta enstaka ord som signaler. Vissa ord står för en hel situation.

17 Konsekvenser i vardagen
B-nivå: Måttlig utvecklingsstörning Konsekvenser i vardagen Rumsuppfattning Förstår inte att det finns andra platser än den man själv besökt. Hittar intränade vägar, går då på kännemärken. Hittar inom närområdet. Har ingen övergripande uppfattning om platsers inbördes läge och kan därför inte välja alternativ väg till målet. Tidsuppfattning Kan ordna händelser i tidsföljd och förstår begrepp som igår, imorgon, sedan. Veckodagarna är bara namn, svårt veta vilken dag som är måndag. Svårt planera sin tid. Kommer för sent eller tidigt. Kvalitétsuppfattning Kan urskilja flera egenskaper samtidigt hos saker och ordna efter likhet. Men fortfarande bara för sådant man känner till, bilar man sett etc. Kan nu städa och lägga på saker på rätt plats. Mängduppfattning Kan namn på siffror/tal men vet knappt vad de står för. Kan skilja mellan mer och mindre. Kan betala med stor sedel. Vet inte hur mycket de ska få tillbaka. Kan inte duka till fem, men till A, B, C, D. Orsaksuppfattning Kan lära sig att vissa handlingar får bestämda effekter, men ibland svårt förstå orsak-verkan, liksom att förstå att en effekt han ha många orsaker. Kunskap måste byggas på egna erfarenheter. Symboltänkande Förstår talat språk och talar. Förstår bilder på sådant man sett tidigare. Förstår inte teckensymboler, kan inte lära sig läsa, räkna. Läser blockord, små siffergrupper. Svårt tillämpa kunskaper från en situation till en annan snarlik. Inlärning - Minne Har ett plocka-fram-minne. Kan lära långa kedjor av handlingar . Svårt hålla ihop längre berättelser. Kommunikation Kan tala, förstår andra om de talar vanligt, enkelt språk. Svårt hålla ihop långa meningar. Förstår inte fackord, slang, ironier. Förstår fler ord än de kan hitta. Bilder underlättar berättandet om tidigare upplevelser.

18 Konsekvenser i vardagen
Nivå A: Lindrig utvecklingsstörning Konsekvenser i vardagen Rumsuppfattning Förstår att världen är större än den man sett. Kan inte använda karta för att hitta till nya platser. Har svårt att i huvudet jämföra avstånd eller färdsätt. ( Är det längre till Grekland än till mamma?) Tidsuppfattning Förstår att det finns gången tid och framtid. Kan klockan men har svårt att beräkna hur lång tid saker tar. Svårt följa med om berättelse hoppar mellan olika tidsåldrar. Kvalitétsuppfattning Vet att det finns saker man inte sett och hört. Bil är t.ex. fler än de man sett. Bestämmer vad något är utifrån konkreta egenskaper. Svårt förstå en övergripande princip. Mängduppfattning Kan använda alla fyra räknesätten. Huvudräkning får långsamt. Förstår pengar men inte deras relativa värde och knappast symboler för pengar: konto, checkar. Problem att planera ekonomin. Orsaksuppfattning Kan räkna ut många effekter i huvudet utan att behöva pröva dem i praktiken, men bara kring konkreta ting. Alltför långtgående sammanhang inses inte. Symboltänkande Förstår sådana symboler som tecken och bokstäver, siffror. Kan lära sig läsa, skriva, räkna, men förstår bara sådant som handlar om verkligheten. Kan tänka saker i huvudet och jämföra tänkta alternativ. Svårt med ordspråk/bildspråk. Inlärning - Minne Begränsat korttidsminne, Kan lära sådant som kräver att man förstår det som skall läras. Svårt använda tidigare kunskaper för att lösa nya problem. Kommunikation Svårt med ord med abstrakt innehåll t.ex. rättvisa. Kan ha svårt följa med i ett samtal om vissa ämnen, i artiklar som innehåller abstrakta begrepp etc.


Ladda ner ppt "Psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen i Trelleborg"

Liknande presentationer


Google-annonser