Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De första civilisationerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De första civilisationerna"— Presentationens avskrift:

1 De första civilisationerna

2 Sidor att läsa i boken Sid 148 – 167 Mesopotamien Sid 168 – 181 Egypten Sid 182 – 185 Kina

3 Det finns 4 tidiga civilisationer och de är
Egypten Mesopotamien Indien Kina

4

5

6 Även om dessa 4 ligger långt i från varandra har de flera saker gemensamt men framförallt en
De har alla vuxit fram vid floder Egypten – Nilen Mesopotamien – Eufrat – Tigris Indien – Indus Kina - Huang-ho ( eller Gula Floden )

7

8 Det som var speciellt med dessa samhällen är att de var organiserade.
Man hade lagar Man hade ledare Man uppfann saker, saker om används än i dag i vissa fall Man tog hand om sina döda

9 MESOPOTAMIEN ”Kom till” mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak Här uppkom de första städerna: Ur Uruk Nippur & Erudu

10 Varje stad styrdes av en kung
Kungen hade direkt kontakt med gudarna och ”förmedlade” till folket vad gudarna sa Detta samhälle var INTE jämlikt I detta samhälle fanns härskare & tjänare Detta var det första klassamhället

11 Det fanns: Härskare Präster – krigare Bönder Slavar

12 Sumeriska uppfinningar
Man uppfann bl Konstbevattningen Plogen Hjulet Koppar – Brons Skriften

13 HAMMURABI Var kung i Mespotamien Grundade de första lagarna
Levde omkring 1700 f. Kr

14 Hammurabis lagar Dessa lagar var mycket stränga
Öga för öga, tand för tand Gällde inte bara brottslingar utan även olika yrkesgrupper såsom: läkare, byggmästare mm. Gjordes för att förhindra fusk

15 EGYPTEN Växte fram längs Nilen
Dess historia kan delas upp i 4 olika delar Forntida Egypten 3300 f Kr – ca 330 f Kr Gamla Riket ca 3000 f Kr – 2200 f Kr Mellersta Riket 2200 f Kr – ca 1700 f Kr Nya Riket Antikens Egypten Arabiska och osmanska Egypten Egyptens moderna historia fr 1882

16

17 Landet styrdes av Farao.
Han ansågs vara gudomlig och son till solguden Re Han härskade inte bara över alla egyptier, han var även den förnämste prästen Farao ägde all jord i landet Han hade även all makt Farao var manlig men det har funnits några kvinnliga och den mest kända av dom är Hatchepsut

18 Hatchepsut Styrde riket i över 20 år Gifte sig med sin halvbror
Födde ingen son utan ”bara” en dotter Uppförde sig som en man Bar manliga attribut Efter hennes död skulle hon ”raderas” bort från egyptiernas medvetande så man förstörde alla bilder, statyer mm som fanns av henne

19 Samhället Precis som i Mesopotamien var Egypten uppdelat i olika samhällsklasser

20 Egypterna trodde på ett liv efter döden
För detta måste kroppen vara väl bevarad och därför balsamerade man kropparna så att de blev mumier Att bli balsamerad var dyrt och det var de rika som hade råd När man balsamerade tog man ut hjärnan och andra inre organ. Detta ledde till att egyptierna lärde sig mycket om kroppens inre och de blev duktiga läkare Dock tog man inte reda på varför man blev sjuk utan man konstaterade att det var så men man lärde sig att hela kroppen

21 Pyramiderna Egyptierna mest kända ”arv” är nog pyramiderna
Än idag vet man inte riktigt hur dom blev byggda Den mest kända pyramiden är Cheopspyramiden utanför Kairo Att bygga en pyramid tog lång tid, ca 20 år Pyramiden användes som en begravnings plats och man fick med sig det man behövde i det andra livet

22 Egyptierna använde en skrift som heter hieroglyfer
Man visst inte hur man skulle tyda dom förrän man hittade Rosettstenen, som Napoleon och hans soldater hittade 1799 Rosettstenen var skriven på två olika språk, Egyptiska och grekiska

23 Tutanchamon Den mest kända mumien är Tutanchamon
Man hittade hans grav av en arkeolog som hette Howard Carter Tutanchamons grav var fylld av vagnar, möbler, statyer och andra konstverk Tutanchamon var begravd i 4 olika kistor som skulle skydda mumien. Den innersta kistan var av rent guld och vägde mer än 1 (!) ton Tutanchamon var egentligen ingen speciell farao, han dog när han var 19 år gammal, han vara sjuk, handikappad mm utan han har gått till historien genom att man har hittat hans grav helt orörd

24

25 KINA Uppkom vid Huang-ho eller som Gula Floden

26

27 Kina var ett kejsardöme som styrdes av en kejsare
Precis som i Mesopotamien och Egypten var Kina uppdelat i olika samhällsstånd Överst var kejsaren, han var gudomlig Adel Hantverkare Bönder

28 Kvinnorna hade absolut inget att säga till om.
De fick lära sig att beundra männen: fadern, bröderna och sina äkta män Pojkarna fick lära sig att läsa, skriva, räkna, spela och att dansa Flickorna lärde sig att väva och sköta hemmet…. En kvinna kunde inte skilja sig från sin man men han kunde göra det från henne En man kunde också ta flera hustrur

29 Kinesiska uppfinningar
Kineserna var ett uppfinningsrikt folk Man uppfann bl: Papper Tryckpress Krut & Kompass

30 KINESISKA MUREN Är idag ca 6400 km lång, från början var den ca 8300 km låg Byggdes i omgångar Byggdes som skydd för nomadiska folkslag i norr Började byggas ca 220 f Kr Till skillnad mot pyramiderna, som byggdes av fria män, byggdes muren av straffångar & politiska fångar Man har hittat människor inmurade i muren

31

32 KONFUCIUS Filosof Levde på 500-talet f Kr
Menade att samhället skulle vara i balans Den balansen skulle man uppnå genom att varje medborgare hade sin bestämda plats i samhället och där skulle man leva efter de grundregler som fanns Regeln var: Den som är underordnad ska lyda och visa respekt mot den som står över honom. Den överordnande ska å sin sida visa kärlek och godhet mot sin underordnande

33 Dessa tankar fick stor genomslagskraft och ”styrde” Kina under många år


Ladda ner ppt "De första civilisationerna"

Liknande presentationer


Google-annonser