Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-201 Första antagningen med nya reglerna – uppföljning av antagningen till ht 2010 Beställ eller ladda ner rapporten (2011:7 R) i Högskoleverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-201 Första antagningen med nya reglerna – uppföljning av antagningen till ht 2010 Beställ eller ladda ner rapporten (2011:7 R) i Högskoleverkets."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-201 Första antagningen med nya reglerna – uppföljning av antagningen till ht 2010 Beställ eller ladda ner rapporten (2011:7 R) i Högskoleverkets webbshop: www.hsv.se/publikationerwww.hsv.se/publikationer

2 2014-11-202 Underlag till rapporten Material från VHS – antagningen till fem yrkesutbildningar; socionom, sjuksköterska, civilekonom, civilingenjör och läkare Enkät till sökande till höstterminen 2010 – svarsfrekvens omkring 44 procent, särskilt låg svarsfrekvens bland ej antagna

3 2014-11-203 Grupp II – kompletteringsgruppen Avsikt med gruppen var att kompletteringar skulle löna sig mindre. Sjuksköterskeutbildningen hade 43 sökalternativ. För 39 sökalternativ lägre meritvärde i grupp II än i grupp I. Socionomutbildningen hade 31 sökalternativ. Lägre i grupp II än i grupp I för 25 sökalternativ. Civilekonomutbildningen hade 28 sökalternativ. Lägre i grupp II än i grupp I för 11 sökalternativ. Civilingenjörsutbildningen hade 140 sökalternativ. Lägre i grupp II än i grupp I för 33 sökalternativ.

4 2014-11-204 Grupp III – utländska betyg Avsikten var att sökande med utländska betyg skulle värderas likvärdigt med svenska sökande. Inga platser i grupp III till 264 program och 237 kurser. Endast 271 av 481 med maximala meriter (500) antogs. Sjuksköterskeutbildningen – inga platser till 20 alternativ. Socionomutbildningen – inga platser till 18 alternativ. Civilekonomutbildningen – inga platser till 18 alternativ.

5 2014-11-205 Meritpoäng Avsikten med meritpoäng var: – bättre förberedda studenter – belöna vissa val i gymnasieskolan Vanligast att engelska B ger meritpoäng (varierar per utbildning vilken kurs som avses). Därefter matematik. Därefter områdeskurser (flest möjligheter). Sist moderna språk.

6 2014-11-206 Vilka fick maximala 2,5 meritpoäng? De sökande med 2,5 hade jämförelsetal mellan 13,25 och 20,00. Median 17,5. Sökande med 2,5 är i 8 fall av 10 en kvinna med svensk bakgrund som gått ut gymnasieskolan 2009 eller 2010. För det högsta möjliga påslaget – 2,5 – får 64 procent av kvinnorna poängtillägg. 36 procent av männen.

7 2014-11-207 Hur valde de sökande? Påverkade de nya reglerna dina val i gymnasieskolan?

8 2014-11-208 Yngre valde enligt reglerna

9 2014-11-209 Reflektioner Information och vägledning avgörande för god position i konkurrensen om högskoleplatser. Kompletteringar lönar sig trots grupp II. Meritpoäng gynnar de yngsta högskolenybörjarna. Sökande med utländska betyg missgynnas.

10 2014-11-2010 Meritpoäng bidrar inte till betygens förmåga att förutsäga studieframgång Meritpoäng väger tungt i urvalet trots att det räcker med betyget godkänt för meritpoäng. Betygen VG och MVG är de viktigaste för att lyckas i högskolan. Andra ämnen än de som ger meritpoäng har betydelse för studieframgång, t.ex. matematik och fysik för ingenjörsutbildning och svenska och samhällskunskap för juristutbildning. Meritpoäng har tillkommit för att lösa ett problem i gymnasieskolan och har inte utformats för högskolan.


Ladda ner ppt "2014-11-201 Första antagningen med nya reglerna – uppföljning av antagningen till ht 2010 Beställ eller ladda ner rapporten (2011:7 R) i Högskoleverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser