Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Som exempel på utvecklingshjälp från andliga sidan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Som exempel på utvecklingshjälp från andliga sidan"— Presentationens avskrift:

1 Som exempel på utvecklingshjälp från andliga sidan
Jämförelse mellan: Martinus- Kosmologi E. Cayce Readingar En Kurs i Mirakler (ACIM) Som exempel på utvecklingshjälp från andliga sidan - representerar enbart några aspekter av dessa tre verk och gör absolut inget anspråk på att på något som helst sätt vara fullständig. - använder sig för det mesta av ”citat” för att belysa olika aspekter.

2 Verk / konkret Resultat
Översikt Personer & Bakgrund Verk / konkret Resultat Syfte & Budskap Jämförelse Avslutning Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar En Kurs i Mirakler (ACIM) Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6

3 Översikt Del 1 Martinus Kosmologi / 3:e Testament
Edgar Cayce / Readingar En Kurs i Mirakler (ACIM)

4 Översikt 1 / Person .... Tider ... & verk ....
Martinus- Kosmologi E. Cayce Readingar Kurs i Mirakel (ACIM) Resultat: Består bl.a. av ... Personer Helen Schucman William Thetford Martinus Edgar Cayce 1877 – 1945 3:e Testamentet Livets Bog (7 bnd.) Den ev. Världsbild Småskrifter ..... Readingar Hälsa Liv Historisk ...etc. ACIM - Textbok Arbetsbok Manual f.Teach...

5 Översikt 2 / Kärna ... & till vem ...?
Martinus- Kosmologi E. Cayce Readings Kurs i Mirakel (ACIM) Handlar om att .. „det ...finns en annan väg..“ (...“there must be an other way“...) Bl.a. ändrar förnimmelsen ... (perception) vill visa ... ...att allt är mycket gott... (det är riktigt att vara snäll) bl.a. beskriver: - Evig världsbild vår utveckling (bl.a. sexuella..) ..nämner bl.a. .. ...Anden är livet, sinnet är bygg-herren, det fysiska är resultatet. tålamod, ihärdighet, konsekvens .... Spörsmål Ämne ... Resultat ... Anden är livet. Sinnet är byggherren. Det Fysiska är resultatet. Vänder sig till ... Humane sökande Materialisten [.?..hur förstår jag världen..?] Hälsa & förståelse Sökande individ [.?..hur frisknar jag till..?] ..den som söker en annan väg i sina „relationer“ .. [.?..hur förändrar jag min situation..?]

6  Hjälp i vår (andliga) utveckling
Översikt 3, varför finns de ... ? (Citat ...) MK / LB st ”Invigda väsens sjukdomsrisk” ....I denna utvecklingsepok blir människorna på ett visst stadium så pass intellektuella och humana, att de kan vägledas och bibringas de upplysningar och erfarenheter om livslagen och levnadsarten som kan förkorta vägen till ljuset för dem. ... ACIM / MFT (sida 3) ”Who are Gods Teachers?” .... Deras funktion är att spara tid. Var och en börjar som ett enda ljus, .... Och var och en sparar tusen år i tiden så som världen ser det. Men, där kallet kommer ifrån har tiden ingen mening. ....  Hjälp i vår (andliga) utveckling

7 Universellt Vetande, Lagar, Kunskap...
Informationsväg: från utgångspunkt till Mål Andliga Världen .... Universellt Vetande, Lagar, Kunskap... Andliga Världen [ kosmiskt medvetande] Martinus- Kosmologi „...Allt är mycket gott ...“ Readingar ... E. Cayce Readings Kurs i Mirakel (ACIM) Förnimmelse ... Förlåtelse... Fysiska Världen [ fysiskt medvetande] MK kosmiskt tänkande bakum => fokusserat EC: individuella fragor => spretig (divergent) information / Kunskapöverföring ACIM dikterad information => focusserat Människan Förmedlad Kunskap är ... fokuserad spridd 7

8 Del 2 Personer & Bakgrund
Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar En Kurs i Mirakler (ACIM)

9 Martinus – mycket kort livsöversikt / Elddop & följderna
Martinus föddes den 11 augusti 1890 i Sindal i Vendsyssel, norra Jylland (DK). Uppväxtforhållandena var enkla. Hans skolgång begränsar sig till några få år i byskolan. Under sommaren och hösten undervisades han bara två gånger i veckan. När han var 12 år gammal blev han vallpojke 4 år senare började han utbilda sig till mejerist. 1918 blev han väktare 1920 blev han kontorist på mejeriet "Enigheden". upplevde en genomgripande förändring av medvetandet mars *) Denna medvetenhetsförändring och medföljande nya insikt blev utgångspunkten för ett 60-årigt författarskap som varade ända tills Martinus gick bort, år 1981. *) följden av denna förändring (elddop) beskriver han så här: .... "Det kosmiska elddop, som jag hade genomgått, och vars närmare analys jag inte kan komma in på här, hade alltså resulterat i helt nya förnimmelseförmågor inom mig, förmågor som satte mig i stånd att, inte som glimtar, utan i permanent vaket dagsmedvetet tillstånd skåda alla bakom den fysiska världen bärande andliga krafter, osynliga orsaker, eviga världslagar, grundenergier och grundprinciper. Tillvarons mysterier var således inte något mysterium för mig. Jag hade blivit medveten i världsalltets liv och invigd i den gudomliga skapelseprincipen.” ..... Konsekvensen är att Martinus är en fullständigt invigd person = ”kosmiskt medveten”

10 Martinus – Kosmologi (MK) - några Citat
Orsaken varför MK kunde komma nu – och vem är lämpligt att förmedlar MK / LB st ”Det invigda väsendets sjukdomsrisk” ....blir människorna på ett visst stadium så pass intellektuella och humana, att de kan vägledas och bibringas de upplysningar och erfarenheter om livslagen och levnadsarten som kan förkorta vägen till ljuset för dem. Men vem skall ge dem denna vägledning och upplysning? Den kan endast ges verkligt effektivt av de väsen som har nått invigningen, det kosmiska medvetandet eller livets högsta visdom som något självupplevt. .... Martinus om sin egen ställning MK / LB st 22. ”Förord” .... Men då denna andliga process, [elddop] som förut nämnts, upplevs av varje individ, när han i sin eviga tillvaro passerar det för denna upplevelse nödvändiga utvecklingstillståndet, står det här klart att jag inte representerar något särskilt privilegium i fråga om fattningsgåvor eller utgör något som helst undantag från regeln samt att jag således i den eviga utvecklingen omöjligt kan utgöra ett enda grand mera än vad alla väsen före mig har varit och vad alla väsen efter mig skall bli

11 1880 Gertrude Evans född: Hopkinsville (Edgars hustru)
Edgar Cayce 1877 född, Kentucky (USA) 1880 Gertrude Evans född: Hopkinsville (Edgars hustru) 1901 första reading (för sig själv rösten) 1903 gifte sig med Gertrude Evans 1905 Gladys Davis född Centerville Alabama 1907 Föddes Hugh Lynn (äldre son) 1918 Föddes Edgar Evans (yngre son) 1923 Gladys Davids anställdes träffade på begrepp: „reinkarnation“ började med filosofiska, metafysiska & astrologiska read. 1925 flyttade till Virginia Beach (Morton Blumenthal) 1929 „finans- Depressionen“ startade 1931 A.R.E. (Asociation for Reserarch and Enlightenment) startade 1944 Cayce gör sin sista reading (för honom själv) jan. Cayce (och 1 apr. Gertrude) dog Gladys Davids = become family member

12 Readingstyper (tot.14306 st, 6 typer)
Vilka readings-typer finns det? Readingstyper (tot st, 6 typer) Typ antal % __________________________________________________________________________________________ - Hälsa (dvs 2/3) - Livet *) Affärer Drömmar - Andliga **) - Speciella ***) *) sinnet, själen, reinkarnation, karma, astrologiskt inflytandet **) råd i andliga och mentala frågor ***) Atlantis, Lemurien, Egypten, världens tillstånd, organisationen runt Edgar Cayce, första studiegruppen, andlig healing

13 En person bad om att få råd/svar på ett personligt problem eller fråga
Hur gick en „reading“ till? En person bad om att få råd/svar på ett personligt problem eller fråga Edgar försatte sig liggande i ”trance” De övriga närvarande beskrev personen / uppgiften EC svarade på frågan i ”trance” t.ex. för en hälsoreading skulle det gå så här. började ofta med ”....Vi har personen/kroppen här....” sedan följde oftast en tillståndsanalys följd av rekommendationer sedan : ”.... redo för frågor och svar ....” avslutade med ”... vi är färdiga nu...”. Allt som sas antecknades noggrant (Gladys) I vaket tillstånd kunde Cayce inte minnas vad han hade sagt under ”trance”

14 ACIM – Huvudpersoner bakom - Helen Schucman
1909 (Juli 14): född – New York City Upplevelse in Lourdes, France New York University (studium B.C.), Marries Louis Schucman Tunnelbana upplevelse (Subway Experience) New York University (Ph.D.) Anställning som psykologisk forskare under Bill Thetford vid “Presbyterian Hospital/Columbia University” (Juni): “There must be another way” dialog med Bill (Juni - Oktober): För-Kurs visioner och upplevelser : ”Nedtagning” av A Course in Miracles (ACIM) 1969,1978: flera andra mindre skrifter möter Kenneth Wapnick möter Judith Skutch Copyright av ACIM ges till “Foundation for Inner Peace” Distribution av 300 photo-offset kopior av ACIM 67 Publikation av ACIM: första tryckning – 5,000 kopior Pensionerad från – Columbia University 1981 (Februari 9): dog – New York City  Några tidiga andliga upplevelser – akademisk bakgrund

15 ACIM – Huvudpersoner bakom - William Thetford
1923 (April 25): född – Chicago 17 Lindblom High School, Chicago (Diplom) : DePauw University (A.B.) : University of Chicago (Ph.D.) 26-55 Akademisk Forskare, Direktör, rektor etc. 35 Som Direktor I Psykologi Department av Presbyterian Hospital möter och anställer han Helen Schucman som Forskningspsykolog 35 There must be another way” dialog med Helen : “renskrivning” av Helen’s “nedtagning” av ACIM 49 Möter Kenneth Wapnick 52 Möter Judith Skutch 55 Pensioneras från Columbia University, flyttar till California (Tiburon, senare La Jolla) 58 Choose Once Again (book) med Jules Finegold 1988 (Juli 4): dog – Tiburon, California  Inga andliga upplevelser rapporterade – stark akademisk bakgrund

16 några uttalanden från Helen Schucman
ACIM – Helen och Williams inställning till Kursen några uttalanden från Helen Schucman Att skriva sånt…, skulle vara det sista som jag skulle ha förväntat från mig själv... Jag opponerade mig mot det skrivna och kände starkt för att vederlägga det och att bevisa att det var felaktigt !! Slutligen, jag ser det som ”mitt livsverk” Jag befinner mig i ett omöjligt tillstånd att inte tro på mitt livsverk. Situationen var tydligen löjlig och pinsam.“

17 från Williams Thedford
ACIM – Helen och Williams inställning till Kursen några uttalanden från Williams Thedford Innehållet var mycket främmande, jämfört med vår bakgrund Kvalitén fascinerar och textens poesi förstorar påverkan. Det förändrade mitt liv fullständigt Jag undrade hur det skulle vara möjligt att förändra sig så snabbt [ …som lektionerna indikerade] Senare förstod jag att Gud är nådig och inte kräver snabba ändringar. Det finns gott om tid för att ändra mitt tankesätt. Viktig var min beredskap att ändra mig, icke materialens förträfflighet

18 Verk / konkreta resultat
Del 3 Verk / konkreta resultat Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar En Kurs i Mirakler (ACIM)

19 Huvudverk 28 st Småböcker .....
Martinus Kosmologi – Verk – Omfång – Information (1) Martinus’ samlade verk har titeln Det Tredje Testamentet (= alla skriften som han personligen har skriven) Huvudverk Livets Bog 7 band, totalt ca sidor Den Eviga Världsbilden *) 4 band, Symboler, totalt ca 480 sidor Logik, sidor Bisättning, sidor Ca sidor 28 st Småböcker *) original = 4 , idag 5 band dessutom enbart på danska Artikelsamling sidor Intellektualiserad Kristendom sidor INTERNET Information:

20 Martinus Kosmologi – Verk – Omfång – Information (2)
Sidan visar några symboler som exempel Miniatyrer av de första 14 Martinus Symbolerna (det finns ett 40-tal)

21 Publikationer & böcker Edgar Cayces readingar på CD
EC - Vad finns idag ? CD Arkiverade readingar Publikationer & böcker på ett flertal språk bl.a. svenska Edgar Cayces readingar på CD finns att köpa från Readingarna är på engelska. Goda nyheter! A.R.E. medlemmar kan komma åt readingar via A.R.E.s webbplats. Stiftelsens medlemmar kan få ett inloggningsnummer. Dessa finns hos Edgar Cayce Foundation Virginia Beach, som tillsammans med A.R.E. (Association for Research and Enlightenment) förvaltar arvet efter EC och är bas för all information och forskning idag

22 ACIM (A Course In Miracles)
ACIM – Verk – Omfång - Information ACIM (A Course In Miracles) ACIM består av tre (huvud-) böcker TEXT-book sidor WORK-book ( ”Arbetsbok” ) sidor MANUAL for Teachers (”..för Lärare) sidor ACIM nedskrivning: slut editering: Dessutom finns det några mindre skrifter “Psychotherapy: Purpose, Process and Practice“ "The Song of Prayer” ”The Gifts of God” (dikter, publ. efter HS död) INTERNET Information: Lektioner: kan tas på internet .....

23 Del 4 Syfte & Budskap Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet
Edgar Cayce / Readingar En Kurs i Mirakler (ACIM)

24 Del 4 Syfte & Budskap / Citat
Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar En Kurs i Mirakler (ACIM)

25 ACIM / Syfte & Budskap Exempel, ACIM om sig själv (Citat) "... Syftet med arbetsboken är att på ett systematiskt sätt träna dig till en annan uppfattning om allt och alla i hela världen ..." (WB inledning) .... Om du vill lära kursen, så kräver den från dig viljan att ifrågasätta varje värdering som du har (TB s. 464) ..... Några av de idéer arbetsboken innehåller har du svårt att tro på, och andra kan tyckas vara ganska uppseendeväckande. Detta spelar ingen roll. Du förväntas bara att tillämpa de idéer som du är rekommenderad att genomföra. Du är inte ombedd att döma dem alls. Du ombeds bara att använda dem (WB, inledningen) Borttagen .....This course remains within the ego framework, where it is needed. It is not concerned with what is beyond all error because it is planned only to set the direction towards it (MT, introduction)

26 ACIM / Syfte & Budskap Exempel, ACIM om sig själv (Citat forts.) ... Detta är inte en kurs i filosofisk spekulation, det är inte heller fråga om exakt terminologi. Den omfattar endast försoning [Atonement], eller korrigering av perception (MFT, inledningen) ..... Kursen är enkel. Den har en funktion och ett mål. Endast på detta är den helt samstämmig eftersom endast detta i sig kan vara följeriktigt [be consistent ]. ... (MFT, s 73) .... Detta är en handbok för en speciell läroplan, avsedd för lärare i en speciell form av den universella kursen. Det finns tusentals andra, alla med samma resultat (MFT, s. 3) .... Denna kurs är en början, inte ett slut (WB, S. 477)

27 ACIM / Syfte & Budskap Övriga „Ämnen“ (1) som ACIM behandlar, här t.ex. om förlåtelse ..... Förlåtelse är det slutliga målet i kursplanen Att föra det glada budskapet om fullständig förlåtelse till världen, är givet till Guds lärare [teachers of God] (MFT, s 8). ..... Förlåtelse är alltså en illusion, men på grund av dess syfte, vilket är den Helige Andes, är den annorlunda. För till skillnad från alla andra illusioner leder den bort från och inte mot fel (MFT, s 79) Förlåtelse kan kallas en slags lycklig fiktion, ett sätt på vilket ovetande kan överbrygga klyftan mellan sin uppfattning och sanningen (MFT, s. 83) Förlåtelse är det slutliga målet i kursplanen. Den banar väg för vad som går långt bortom allt lärande (MFT s 16).

28 ACIM / Syfte & Budskap Övriga „Ämnen“ (2) som ACIM behandlar, här t.ex. (för-) dömande ..... Världen tränar sig för att förlita sig på bedömning som kriterium för mognad och styrka. Vår läroplan tränar för avveckling av [för-]dömning som en nödvändig förutsättning för frälsning (MFT s ) ... Det är nödvändigt för Guds lärare att inse, att han inte ska döma, men även att han inte kan. Genom att ge upp dom ger han bara upp det han inte hade. Han ger upp en illusion, eller bättre, han har illusionen av att ge upp ..... För att bedöma något rätt, skulle man vara fullt medveten om en ofattbart lång rad saker, dåtid, nutid och framtid. Man skulle tvingas känna i förväg alla effekter av sin bedömning på allt och alla inblandade på alla sätt och vis Vem är i stånd att göra detta? ..... ..... Visdom är inte att döma, det är att avstå från dom .....

29 ACIM / Syfte & Budskap Exempel 1a Lektion (WB) LESSON 1
"Ingenting jag ser i det här rummet [på denna gata, från det här fönstret på denna plats] betyder något." Se dig nu långsamt omkring , och öva att tillämpa denna idé mycket specifikt på allt vad du ser: "Detta bord betyder inte någonting." "Denna stol betyder inte någonting." "Denna hand betyder inte något." "Denna fot betyder inte någonting." "Denna penna betyder inte någonting." Leta längre bort från din närmaste omgivning, och tillämpa idén på längre distans: "Den dörren betyder inte någonting." "Detta organ betyder inte något." "Den lampan betyder inte någonting." "Det tecknet betyder inte något." "Den skuggan betyder inte något." Notera att dessa uttalanden inte är ordnade i någon ordning, och gör inga skillnader på den typ av saker som de tillämpas på. Det är syftet med övningen. Uttalandet bör endast tillämpas på allt du ser Etc ...

30 ACIM / Syfte & Budskap Exempel på Lektioner (WB), 1, 2, 3, 4, etc... 1) Inget jag ser i det här rummet [på denna gata, från det här fönstret på denna plats] betyder någonting. 2) Jag har gett allt jag ser i det här rummet [på denna gata, från det här fönstret på denna plats] all den innebörd det har för mig. 3) Jag förstår inte någonting jag ser i det här rummet [på denna gata, från det här fönstret på denna plats]. 4) Dessa tankar betyder inte någonting. De är som de saker jag ser i det här rummet [på denna gata, från det här fönstret på denna plats]. 5) Jag är aldrig upprörd av den anledningen jag tror. .... )

31 ACIM – Exempel om ytterligare Lektioner (SE & EN blandat)
1) Nothing I see ....street , window, place... means anything 5) I am never upset for the reason I think 8) My mind is preoccupied with past thoughts 14) God did not create a meaningless world 15) My thoughts are images that I have made 21). Jag är fast besluten att se saker annorlunda 33) There is another way of looking at the world 62) Forgiveness is my function as the light of the world 108) To give and to receive are one in truth 126). Allt som jag ger ges till mig själv 129) Beyond this world there is the world I want 136) Sickness is a defence against the truth 153) In my defencelessness my safety lies 193). Allt är lärdomar Gud vill att jag skall lära mig 240) Fear is not justified in any form 243). Idag kommer jag inte att döma något som sker 247) Without forgiveness I will still be blind 249) Forgiveness ends all suffering and loss 252) The son of God is my identity Let me remember... 257) what my purpose is 258) that my goal is God 259) that there is no sin 260) God created me 281). Jag kan inte skadas av någonting annat än mina egna tankar 294) My body is a wholly neutral thing 314) I seek a future different from the past 316) All gifts I give my brother are my own 333) Forgiveness ends the dream of conflict here 338) I am affected only by my thoughts 352) Judgement and Love are opposites. From one came all the sorrows of the world. But from the other comes the peace of God

32 ACIM bjuder på ett koncept = KURSUS som kan bryta den onda cirkeln
ACIM – hur vi hamnade där vi är nu ACIM ORSAKEN : vi tror att det finns separation mellan Gud, vår nästa och oss FÖLJDERNA: => vi känner skuld pga att vi utmanade Gud - för att åstadkomma något som vi saknade i Guds skapelse => vi tror att vi måste bli straffade för detta vi möter skulden genom att projicera den utåt vi uppfinner begreppet synd vi själva har rätt – fel har vår nästa vi har rätt att fördöma vår nästa – men upphöja oss själva därmed är vi i en ond cirkel ACIM lägger allt på det ”psykiska” Stämmer inte med MK ACIM bjuder på ett koncept = KURSUS som kan bryta den onda cirkeln

33 ACIM / Syfte & Budskap - Förlåtelse - Undervisning (teaching)
Övriga „Ämnen“ som ACIM behandlar - Förlåtelse - Undervisning (teaching) - Bedömning, att döma, ... (judgement) - Ego [viktig begrepp inom ACIM ! ] - Speciella relationer - Kunskap - Offer (sacrifice ) etc ...

34 Del 4 Syfte & Budskap Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet
Edgar Cayce / Readingar En Kurs i Mirakler (ACIM)

35 Martinus – Kosmologi - Citat (n1)
Några Martinusanalyser fritt citerat: ... ”allt är mycket gott” ... ... ingen kan i verkligheten lida orätt, och ingen kan göra orätt. .... ... det finns inte något ont i världen, och allt är kärlek och intellektualitet..... ... ingenting är slumpartat ..... ... Verket är även ett försvar för de som angriper det ... Bibeln säger: ”... Gud skapade människan efter sin bild....” ”... Gud såg att allt var gott....” Kan vi förstå detta? ….. Martinus använder som sitt huvudargument (för att bevisa allt som han har skrivet är rätt): ... Att det inte finns en enda del i hans verk som inte påvisar kärlek som djupaste orsak till allting ....

36 1:a Kristen / kyrklig tradition 2.a Kristen / kyrklig tradition
Martinus Kosmologi (historisk position och citat ...) 1:a Kristen / kyrklig tradition 2.a Kristen / kyrklig tradition 3:e Testament “Ny världsimpuls” Bibel / Testamentet - Härefter behövs inget ytterligare testament - Det kommer upplysta för att hjälpa till ....Min avsikt är sålunda att klargöra för läsaren att den universella världsbilden ...., på intet sätt gör anspråk på att vara något ”allena saliggörande”.... (LB I st 10) .... Dessa analyser utgör inte svar på allt som det överhuvud taget kan frågas om, när det gäller kosmiska upplysningar, men de utgör ett absolut fullgiltigt och mer än tillräckligt material för att framstå som den absolut ofelbara och enda vägen ut ur mörkret. ... (LB 7 st 2659)

37 Martinus-Kosmologi – Världsimpulser (DEVB symbol #1...)
Strålhavet symboliserar Gudomens allgenomträngande skapande ande, medvetande, vilja och allmakt. Ny Världsimpuls Religionerna, trosformerna upphör, andliga sidan av livet blir till absolut vetenskap Gammal Världsimpuls buddismen, kristendomen och islam, etc.. Urmänniskornas Medvetandeliv primitiva människornas andliga liv Cirklarna symboliserar världsalltets solar och planeter och tillhörande väsendenas medvetandeliv. Dubbel cirkel symboliserar Jorden

38 Martinus-Kosmologi (centrala begrepp)
LEVANDE VÄSEN - X1, X2, X3 - Mikro-, Mellan- Makrokosmos PRNCIPIERNA - Treenige princip (X1, X2, X3) - dräpande princip ... etc etc (8 huvudprinciper) 1) Polprincip, eller det gudomliga skaparprincip 2) Livsenhetsprincip 3) Kontrastprincip 4) Perspektivprincip 5) Rörelseprincip 6) Talangkärneprincip 7) Kretslopps- och spiralkretsloppsprincip 8) Världsåterlösningsprincip ENERGIERNA - moderenergi - 6 grundenergier

39 Martinus-Kosmologi - hur vi hamnade där vi är nu (framställd i 4 steg)
1) spiralkretslopp 2) 6 tillståndsriken 3) andliga + fysiska omr. 4) Senast: andl. -> fys. Spiralkretslopp (evigt) Visdomsrike Gudomliga världen andligt Riktiga Människorike Vår senaste väg från andligt till nuvarande fysiskt uppträdande .... Vi är här och är .... Fyra aspekter: 1 + 2 = Central begrepp i MK : Spiralkretslopp och de 6 tillvaraariken (saligh. ....udomliga världen) 3 vaart uppträdande ( andlig och fysiskt) 4 senaste vär gron det andliga till det fysiska Salighets rike / Mineral rike Den jordiska människan är ej längre något renodlat djur, men ej heller en färdigutvecklad människa. Hon är en sårad flykting mellan två riken. (LB 1 st 81) fysiskt Växt rike Djurrike

40 Martinus – Kosmologi / Symbol relaterad till ”Synd”
Symbol # 20, ”Syndens förlåtelse” Gula lågor = väsendens ökande humanitet från liv till liv (nästakärlek) Oranga halvcirklar = återkommande ”mörk” karma (från nuvarande liv) ”Syndens förlåtelse” är ”karma-neutralisation genom ökande nästakärlek” Martinus: ”...absolut sett finns det ingen form av synd ...” [DEV. Symb.20, 5]

41 Del 4 Syfte & Budskap / Citat
Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar En Kurs i Mirakler (ACIM)

42 E. Cayce, allmänt om hälsa eller sjukdom
Balans eller koordination är ett nyckelord för Cayce, inte enbart i kroppen (t.ex. 80 % basisk, 20 % sur) utan också mellan aktiviteter: arbete, lek, rekreation, andlig strävan. EC kunde aldrig fås att göra generella behandlingsrekommendationer för sjukdomar Fritt citerat: ”...det finns inga sjukdomar – det finns bara sjuka individer...” Om det finns otillfredsställande koordination mellan de fysiska, mentala och andliga krafterna, då blir de motstridiga Allt helande kommer inifrån och beror på inställningen gentemot alla element och erfarenheter som man besitter Om personen har ett ”ricinoljemedvetande” då skall ricinolja tillämpas, om personen har ett ”kirurgimedvetande” då skall kirurgi tillämpas EC frågade ofta: ”Varför vill du bli botad”? (tvingade den sökande att tänka över vilka livsförändringar han/hon var beredd att göra för att samma sjukdom inte skulle återuppstå) In terms of maintaining good health, a keyword in the Cayce readings is "balance” Appart from food, Cayce's readings also suggested balance in activities between work, play and relaxation, and spiritual pursuits. However, attempts to get the sleeping Cayce to make general treatment outlines, applicable to all similar cases of specific illnesses, were generally unsuccessful . One of the healing methods mentioned in Cayce's readings is known as the "laying on of hands" when there is the improper coordination between the physical, the mental and the spiritual forces, these become antagonistic . . for, while healing of any nature must be from within, it depends upon the attitude taken toward all elements and influences within the experience ... when there is co-ordination within self, in the inner self then healing is complete. 275-32 If the person had a "castor oil consciousness" then castor oil packs became part of the treatment. If the patient had a "surgery consciousness" then that might be a necessary part of the treatment. Cayce often asked, "What do you want to be healed for?" He appealed to the seeker to consider what life changes he or she could make so that the same condition would not be recreated. Cayce, in his holistic approach, addressed not only the physical condition but also the attitudes, emotions, and experiences that brought the illness into manifestation. Further, he stated: Know that there is within self all healing that may be accomplished for the body. For, all healing must come from the Divine ... As the attitude, then, of self, how well do ye wish to be? How well are ye willing to cooperate with the divine influences which may work in and through thee ?

43 E. Cayce - några citat (1) [hälsa eller sjukdom]
....all styrka, all läkning av all natur är den invändiga ändringen av vibrationer – intoning [attuning] av det gudomliga i kroppens levande vävnad till de Kreativa Energierna. Enbart detta är läkning. Vare sig det sker med hjälp av droger, kniven eller vad som helst, så är det ”intoning” [attuning] av de levande cellulära krafterna i den atomära strukturen till sitt andliga arv. ".... (1967-1) . . . Inom människans räckhåll finns i naturen allt det som är motsvarigheten till det i de mentala och andliga rikena, och ett motgift för varje gift, för varje individuellt upplevd sjukdom, om naturen och naturliga källor skulle tillämpas”.... (2396-2)

44 E. Cayce - några citat (2) [hälsa eller sjukdom]
.... all healing, psykiskt eller materiellt, är intoning [attuning] av varje atom i kroppen, av varje reflex i hjärnan till den medvetenhet om det gudomliga som ligger i varje atom, i varje cell i kroppen. ... (3384-2) .... ” var säker på, att attityder har inflytande på kroppens fysiska tillstånd. Ingen kan hata sin nästa utan att ha mag- eller leverproblem. Ingen kan vara avundsjuk och tillåta morsvarande vrede och utan att ha störd matsmältning eller hjärtsjukdom. ".... (4021-1)

45 E. Cayce - några citat (3) [hälsa eller sjukdom]
Q-4. Varför ska det finnas problem med matsmältningen? A-4. Många saker som lätt kan intas, blir svåra att smälta om de tas när kroppen är arg. Det spelar ingen roll om [man är] ett barn eller 105. I alla åldrar producerar ätandet gift när man är arg, precis som det är med de flesta andra saker som man gör under sådana störande omständigheter. (3172-2) Q-1. Hur kan jag undvika nervstress som plågar mig ibland? A-1. Genom att stänga ögonen och meditera inifrån, så att det uppstår - genom nervsystemet - det nödvändiga inslag som ger lugn till nervkrafterna..... och som är det rätta brödet, sann styrka i livet självt. Tyst, meditation, för en halv till en minut ger styrkan .... (311-4) Q-5. Hur kan jag slippa oroa mig så mycket för min hustrus hälsa? A-5. Varför oroa, när du kan be? Vet att din egen kraft är mycket begränsad, men potentialen i kreativa kraften är obegränsad (2981-1)

46 E. Cayce - några citat (4) [hälsa eller sjukdom]
"Kroppen får inte tappa modet att fortsätta, utan arbeta i tålamod. Vet att all healing, all hjälp måste komma från konstruktivt tänkande, konstruktiva åtgärder och först och främst, konstruktiv andlig inspiration .... Använd [kroppens] störningar som språngbräden mot högre och bättre och större förståelse. "(528-9) ..... Det är lika nödvändigt att hålla kroppen samordnad och ren som det är att [be]hålla rätta mentala attityder, rätta andliga syften och önskningar och framför allt, att göra det konsekvent för alla tre; och inte behandla en sak på ett sätt och en annan på ett annat sätt Gör rätt själv, fysiskt, mentalt och andligt och det bästa kommer till dig (5203-1)

47 Del 5 Några Jämförelser Martinus Kosmologi / 3:e Testamenter
Edgar Cayce / Readingar En Kurs i Mirakler (ACIM)

48 Jämförelse: nuvarande läge
Martinus-Kosmologi E. Cayce ACIM Varför hamnade vi här (i denna värld – eller situation) ? ... Pga att vi förlorade vårt andliga medvetande ..., som resultat av vår uppror eller egoism ... Pga att vi följer universella lagar... .., som vi inte kan undvika ... Pga att vi tror på separation mellan Gud och vår nästa Vad är meningen med att vara här ? Edgar Cayce would say that man's experiences in the earth, as well as the solar system, continue to be for the purpose of returning to spiritual consciousness: ... För att förnya vårt medvetande, ..annars inget liv ... Inget logiskt tänkande ... För att hitta tillbaka till vårt andliga medvetande och därmed återupptäcka vår samhörighet med Gud

49 EC MK ACIM – varifrån – vart på väg - Sammanställning
Martinus - Kosmologi E. Cayce Readings ACIM Martinus argumenterar bl.a. enbart med evighetsperspektiv Där finns bl.a. evigt växlande mellan andliga och fysiska epoker Detta växlande är livsnödvändigt Senaste utveckling: från andlig till fysisk existens Kommande: från fysiskt till andligt osv. från evighet till evighet Vi separerade från Guds (medvetande) pga att vi saknade något Gud skapade inte världen vi ser – men vårt Ego skapade den Målet är att övervinna separationen, dvs återfå rätt medvetande Människan var skapad andligt med gudsmedvetande Separerade genom egoistisk revolt Meningen med fysiska livet är att återförenas med Gud Enligt MK är detta en ”lokal sanning“

50 Några Jämförelsepunkter
Martinus Cayce ACIM Universell & komplett världsbild ? ja nej nej Dualistisk världsbild ? nej ja nja Har vi ett mål ? ja ja ja Har livet en mening? ja/nej ja ja Finns Reinkarnation ? ja ja jaså Finns karma? ja ja jaså (29) EC : It is every soul's purpose to discover its relationship to God and to manifest the glorification of Creative Forces in the earth. (2487-1) Förlåtelse ja ja ja Utveckling ja ja jaså

51 Jämförelse i en liknelse / Rekommendationer
– vad skall du läsa ?..... – vad önskar du ?..... (asiatisk) talesätt (från K.Wapnicks bandföredrag [ACIM]) .... Antar att du befinner dig i ett ”brinnande hus” ... 1) fråga inte hur branden uppstått - men se till att du kommer ut!  studera ACIM och vi tillägger till K Wapnicks frågor följande två: 2) hur tar vi oss förbi lokala bränder (t.ex. sjukdom)?  studera EC 3) varför brinner huset?.., hur kom jag in?.., vad sker efter branden?  studera MK

52 Del 6 Avslutning Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet
Edgar Cayce / Readingar En Kurs i Mirakler (ACIM)

53 (citat... – tolerans ... frihet ... för den som söker)
MK / LB 15: ....Sålunda kommer hans [..läsarens..] egna tankar, meningar och synpunkter inte på något sätt, vare sig nu eller i framtiden, att bli dogmatiskt bundna av denna bok. Tvärtom skall den skänka honom all möjlig inspiration till att i full frihet tänka själv, arbeta själv och ytterligare att själv, av egen fri vilja, söka sin kunskap i vilken annan bok som helst eller från varje tänkbar källa, där dessa för honom särskilt lämpade och därigenom inspirerande realiteter kan finnas tillgängliga .... ACIM .... Detta är en handbok för en speciell läroplan, avsedd för lärare i en speciell form av den universella kursen. Det finns tusentals andra, alla med samma resultat (MFT, s. 3)

54 Utvecklingsområden inom viljans räckvidd: (7 rekommendationer)
Martinus Kosmos, 1933 nr 3 s. 14 Utvecklingsområden inom viljans räckvidd: (7 rekommendationer) Utplåna begreppet fiende ur ditt medvetande 1 Tag aldrig till genmäle inför vrede, baktalande eller andra former av obehag, som är riktade mot dig 2 Säg aldrig något ont om någon eller något 3 Var absolut sann och ärlig i alla livets förhållande 4 Var absolut opåverkbar av smicker, ros eller klander 5 Var aldrig med om att dräpa, såra eller lemlästa 6 Låt aldrig dina tankar avvika från att ägna sig åt på vilket sätt du absolut bäst kan tjäna dina medväsen. 7

55 Edgar Cayce - ( som avslutning )
Vad säger Cayce om vår utveckling .... Bl.a. pekar han i samband med kroppens hälsa på att : ”.... Ångest är största hindret för en bra [proper] utveckling i varje normalt balanserad individ...” (554-3) ”....Sorg och ångest är de största motståndarna till en frisk fysisk kropp, de förvandlar de uppbyggande [assimilerande] krafterna i systemet som egentligen är till för livsbefodrande ändamål ..., till gifter som måste utsöndras....” (5497-1) In talking about fear in connection with the physical body, he pointed out that " ... fear is the greatest drawback in the proper development of any well balanced, normal individual”. (554-3) He further stated: Worry and fear being the greatest foes to normal healthy physical body, turning the assimilated forces in the system into poisons that must be eliminated, rather than into life giving vital forces for a physical body Sök upp den gemenskap – och/eller gå den väg som ger störst inre frid

56 Martinus-Kosmologi – (som avslutning, världsåterlösningsprincipen)
Martinussymbol # 02 ”Världsåterlösningsprincipen”  Alla vägar leder till målet (Gud, kosmiskt medvetande)  Gamla religiösa motsättningar är en illusion  Vi vandrar gemensamt med våra bröder och systrar till målet - var och en på sitt sätt, sin väg och med sina ”hjälpmedel”


Ladda ner ppt "Som exempel på utvecklingshjälp från andliga sidan"

Liknande presentationer


Google-annonser