Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vehicle ICT Arena – Innovation Bazaar 20140904 Urban Kristiansson, Volvo Cars FFI – Elektronik, Mjukvara och Kommunikation – Färdplan Executive Summary.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vehicle ICT Arena – Innovation Bazaar 20140904 Urban Kristiansson, Volvo Cars FFI – Elektronik, Mjukvara och Kommunikation – Färdplan Executive Summary."— Presentationens avskrift:

1 Vehicle ICT Arena – Innovation Bazaar 20140904 Urban Kristiansson, Volvo Cars FFI – Elektronik, Mjukvara och Kommunikation – Färdplan Executive Summary EoM F&T-Säk TrpEff FFI – Forsdonstrategisk Forskning & Innovation EMK Prod

2 Appl. 1 Appl. 2 Appl. 3 Appl. N HW Node 1 NOSDiagnostic SW DL Trafik / Infrastruktur Fordon Fordonstillverkare Del-System Komponent x (hårdvara & programvara) Leverantör1 LeverantörX System Vad styr de stora förändringarna? Myndigheter Mekaniska arkitekturerna på fordons- & systemnivå samt Programvara- / Logisk arkitektur styr de stora förändringarna.

3 Plug-In Hybrider Marknadsandel Aluminum Body Marknadsandel Aluminum Body Minskning av CO 2 2000201020202030204020502060 100% Plug-In Hybrider Minskning av CO 2 Dagens Batteriteknik. Exempel på effekter av Systemförändringar på FFIs Säkerhet och Miljö (CO 2 ) Marknadsandel resp. Påverkan vs. Tid Elsystem Marknadsandel Eftermonterad SW-baserad Funktion Marknadsandel Aktiv Säkerhet; Med alla sensorer och ställdon på plats & ”Rätt System-Struktur”

4 EMK´s Relation till andra FFI-Pgmråd och Kompetensnoder El. Architecture – On-Board / Off-Board Integration / Verification Green Safe Connected HMI & User Experience Consumer Experience Innovation Center SW Center at Chalmers VICTA Lab VICTA Round Table / Challenge / Innovation Systemteknologi & PMTs Basteknologi för Funktioner EoM F&T-Säk TrpEff Brukarperspektivet

5 Förbättring Investering El.-Architecture – On-board El.-Architecture – Off-board Connected functions Green functions Safe functions User Experience / HMI Verification / Validation Stor investering ger Liten förbättring Mognadsgrad hos EMK´s Delområden El.-Architecture – On-board El.-Architecture – Off-board Connected functionsGreen - Safe - User Experience / HMI Verification / Validation EMK´s Delområden

6 Kvalitativt Kompetens Kvantitativ Kompetens El.-Archit. On-board El.-Archit. Off-board Green functions Safe functions User Experience HMI Verification Validation World Leader On-Par with Leaders Follower Basens bredd indikerar antal ingenjörer: <150 150-250 >250 Connected functions Behov av Kompetens

7 El.-Architecture – On-board El.-Architecture – Off-board Connected functionsGreen - Safe - User Experience / HMI Verification / Validation EMK´s Delområden Per Delområde Beskrivs: Syfte Innehåll Förändring Kompetensläget

8 Tillgängliga Medel Inom FFI-EMK – Knappt 70 MSEK/år Inom angränsande FFI-områden med koppling mot FFI-EMK Autonoma Fordon Komplex Reglering BADA – Big Automotive Data and Analyzis

9 ABV – FFI-projekt under beredning -HeavyRoad -Next Generation Electric Architecture

10 HeavyRoad - Background Lead Time Product Cost Development Cost QualityFunctionality

11 HeavyRoad - Topics and Technologies Project Focus Virtual Integration Automation and Synthesis Project Focus Virtual Integration Automation and Synthesis

12 Volvo Cars – FFI-projekt under beredning mot 15 oktober

13 Programförslag - Komplex Reglering

14 Bakgrund  Högre krav på energieffektivitet och säkerhet  => fler och mer avancerade reglersystem  Hög komplexitet på komplettfordonsnivå  Saknas effektiv struktur och samordning  Långa ledtider, resurskrävande kalibrering

15

16 Complex driveline and chassis control, e.g. hybrid Complex transport functions, e.g. real time logistics Complex traffic control, e.g. cooperative driving Complex vehicle control, e.g. automatic vehicles Modular function architecture Combined control engineering and systems engineering development Environment for virtual development, simulation and verification Platforms for Complex Control Information architecure

17 Programförslag – Big Automotive Data Analytics Big Data & Datamining in an Automotive Context FörstudieHuvudprojekt 2014 2015201620172018 Fordonstillverkare & leverantörer Transport & logistikbolag Trafikverket Service providers Städers trafikkontor Andra myndigheter -Metoder -Analysplatformar -Tjänster -Samhällsnytta


Ladda ner ppt "Vehicle ICT Arena – Innovation Bazaar 20140904 Urban Kristiansson, Volvo Cars FFI – Elektronik, Mjukvara och Kommunikation – Färdplan Executive Summary."

Liknande presentationer


Google-annonser