Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attitydundersökning TQ - Trafikintelligens April 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attitydundersökning TQ - Trafikintelligens April 2014"— Presentationens avskrift:

1 Attitydundersökning TQ - Trafikintelligens April 2014
GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn

2 Resultat i korthet Trafikintelligens
14% uppger att de hört om begreppet ”Trafikintelligens”. I kommentarerna ser vi att man tror att det handlar om bland annat visa hänsyn i trafiken, miljöhänsyn, välja cykel istället för bil och att man ska tänka efter hur man rör sig i trafiken. Irritation 79% av de intervjuade uppger att de känner irritation i trafiken. Det som flest irriterar sig på är Västtrafik. Man irriterarar sig bland annat på att vagnen är försenad, trångt på bussen, att turer blir inställda. Andra stora irritationsområden är att folk inte använder blinkers, köer, cyklister som kör för snabbt, bilister som inte visar hänsyn och allmän brist på hänsyn. Osäkerhet 44% upplever situationer i trafiken som gör att de känner sig osäkra. Upplevd och visad hänsyn Samtliga trafikanter upplever att de visar mer hänsyn än vad de får tillbaks. Visar hänsyn Upplevd hänsyn Bilister 4,5 3,1 Cyklister 4,2 3,3 Gångtrafikanter 4,1 3,4 Totalt utfördes 621 intervjuer med göteborgare under april Fältarbetet har bestått av tre delar, intervjuer på stan, webbenkät och telefonintervjuer. Intervjuerna är fördelade över de tio stadsdelsnämnderna. Respondenterna är mellan 20 och 70 år.

3 Transportmedel Hur ofta transporterar du dig med hjälp av följande transportmedel? 47% använder bil minst 1 gång/vecka, 23% cyklar minst 1 gång/vecka, 79% åker kollektivtrafik och 68% går/promenerar i Göteborg minst 1 gång/vecka.

4 Trafikintelligens Har du hört talas om begreppet ”trafikintelligens”?
14% av de 621 göteborgarna svarar att de hört talas om ”Trafikintelligens”. 2% svarar att de hört talas om det men kan inte definiera vad det innebär. Vi noterade ingen nämnvärd skillnad mellan män och kvinnor på denna fråga 14% resp 15%. Däremot noterade vi skillnader när vi tittar på de olika åldersgrupperna. I gruppen år noterade vi högst värde (18%) och i gruppen år (9%) noterade vi lägst värde. De stadsdelar som utmärker sig något från övriga stadsdelar är Angered och Norra Hisingen där andelen som hört talas om begreppet ligger på 8-9%..

5 Trafikintelligens Har du hört talas om begreppet ”trafikintelligens”?
Att man är förståndig, tänka före. Man ska åka miljömässigt bl.a. Att vara miljövänlig och utnyttja det bästa. Motionera mycket. Att veta vad som gäller i trafiken för alla parter, dvs bilister, cyklister, gångtrafikanter. Ställa bilen och ta t ex cykel istället. Att man tar säkraste vägen. Att värna om sina medtrafikanter och ta bra beslut i trafiken. Hur mycket hänsyn man visar området man kör i och i trafiken att vara medveten och kunna regler. Miljömedvetenhet. Se till helheten - vad kan jag göra för att vara en bättre trafikant och att köra miljövänligt. Intelligens betyder ju att vara smart så något med det. Köra säkert. Sunt förnuft. Tar snabbaste och bekvämaste vägen att åka. Är det inte det att göra smartare val med hur man tar sig fram, Att köra miljövänligt, behöver inte gasa mycket i stadstrafik och stänga av vid stop och ha mer koll. att man ska cykla istället för bil. Att man ska åka smart, går det att åka kollektivt eller promenera så ska man göra det. Att man ser sig för innan man agerar. Att man uppför sig i trafiken. Att man ställer bilen och åker kollektivt. Att vara smart i trafiken, veta vilken väg man ska ta. Att man tänker sig för när man gör saker i trafiken. Det är väl defensiv körning. Att tänka smart på miljön. Förflytta sig på ett miljövänligt sätt antar jag. Begåvat sätt att ta sig fram. Hur man beter sig i trafiken på rätt sätt. Försöka att inte köra mer bil än man behöver. Hur man beter sig och hur man ska tänka, säkerhetstänk. Att man är smart inom trafiken. Hur man lägger upp flöden i olika trafiksystem. Använda smartaste möjliga transportmedel. Vägrar och hur man väljer att göra resan. Det kan innebära att köra miljövänligt och att man tar de bästa och smartaste vägarna. Att kombinera olika transportsystem Att man följer alla regler och vet vad som gäller och mognad. Smart beteende i trafiken. Att utnyttja alla kommunala färdmedel och gå mycket. Systemtänkande att förstå samband om saker. Att vi ska åka kollektivtrafik och stänga av biltrafiken i innerstaden. Traffic signaling, traffic intelligence systems. Både ekonomiskt och miljötänk, att tänka på alla saker. Ex: Står jag vid ett övergångsställe och det är halt på vägarna håller jag inte stenhårt på min "rätt. Att man är uppmärksam när man kör. Hur trafikskadad man är.

6 Trafikintelligens Har du hört talas om begreppet ”trafikintelligens”?
Införsel av trängselskatt. Att man sköter sig i trafiken och är medveten om andra. Tankesätt/system i trafiken som ökar säkerheten för personer i trafiken och minskar negativa effekter. Det är la vad man kan och inte kan när det gäller trafik. Hur man optimerar trafik och transport. Att man förutser vad som händer runt omkring en, att man kan reglerna. Man ska veta hur man ska bete sig i trafiken. Man tänker på vad man håller på med i trafiken. Att tänka och planera sitt åkande. Att minska utsläpp. Nytta för trafiken. Att undvika korta bilresor. Säkerhet och bilolyckor. Det handlar väl om smarta färdsätt rent logistiskt, ta hänsyn till miljön. Uppföra sig i trafiken. Att använda det trafiksätt som passar bäst i varje given situation. Ecoride. För mig handlar det om miljön, att man tänker smart när man ska resa. Att man ska vara miljövänlig så mycket som möjligt. Att man ska välja det alternativet som är bäst för miljön. Hur man beter sig i trafiken. Att man ska välja det som funkar bäst och tänka på miljön. Trafikplanering på individuell nivå. Att man väljer rätt färdmedel. Att transportera sig intelligent med allt från miljö, ekonomiskt. Det är väl när man visar hänsyn till människor i trafiken och är smart i trafiken. Att det har med miljö och smarta sätt att ta sig fram på. Att man använder så lite energi som möjligt och bara åker bil när man måste. Transportera sig smart. Hur man hanterar trafiken.

7 Irritation i trafiken Finns det situationer i trafiken som gör dig irriterad? 79% av de 621 uppgav att det finns situationer i trafiken som skapar irritation. 81% bland kvinnorna och 76% bland männen upplever irriterande situationer. De över 60 år är de som i lägst grad upplever irritation (74%), bland de övriga noterade vi värden mellan 79%-81%. På stadsdelsnivå noterade vi mest irritation i Centrum, Örgryte-Härlanda och Majorna-Linné och minst irritation noterade vi i Angered och Östra Göteborg. Mellan de olika färdmedlen noterade vi små skillnader. Bland de som använder cykel, bil eller är fotgängare (minst 1 gång/vecka) noterade vi värden mellan 78% och 82%.

8 Vad gör dig irriterad i trafiken
Finns det situationer i trafiken som gör dig irriterad? I så fall vad? Läs samtliga kommentarer i kommentardelen längst bak i rapporten.

9 Irritation i trafiken Finns det situationer i trafiken som gör dig irriterad? Bilister som inte känner till / struntar i fotgängares och cyklisters företräde. Cyklister som tror att de rör sig inom samma regler som bilister. Varje gång jag passerar trängselskatten. När folk inte använder blinkers. Långsamma bilister, för snabba cyklister. Tomgångskörning på bilar. Korta sträcker med bil. Ta bilen till affären istället för att gå. Alla vägbyggen i Göteborg. Fotgängare och cyklister som inte kan reglerna. Cyklister som cyklar för fort och inte tar någon som helst hänsyn till sina medtrafikanter. Bussarna tror de äger vägen, de blinkar inte och kollar inte, och de tutar. Folk som går på cykelbanan. Köer.

10 Osäkerhet i trafiken Finns det situationer i trafiken som gör att du känner dig osäker? 44% upplever situationer i trafiken som gör att de känner sig osäkra. 51% av kvinnorna och 37% av männen uppgav att de upplever situationer där de känner sig osäkra. De äldsta (60-70 år) är de som känner sig mest osäkra (51%) och de mellan år känner sig minst osäkra (37%). Störst osäkerhet noterade vi i Örgryte-Härlanda och Majorna-Linné och minst osäkerhet noterade vi i Angered.

11 Osäkerhet i trafiken Finns det situationer i trafiken som gör att du känner dig osäker? Om ja, vilka? När man ser att föraren t ex smsar. Gamla förare som inte verkar ha alla sinnen i behåll. Folk som inte tar hänsyn. Övergångsställen. När cykelbanan tar slut. När jag ska passera gator i innerstan under rush hour. Olika transportmedel korsar varandra. Busschaufförer som kör för fort. När spårvagnar låter så fruktansvärt. Det är så tätt med spårvagnar och bussar. Man värnar ju inte om varandra i den här staden längre.

12 Bilisters hänsyn och upplevd hänsyn
När fotgängare springer ut i gatan. Folk som ligger för nära när jag kör bil. När de inte blinkar när de ska svänga. Cyklister som cyklar för fort och inte tar någon som helst hänsyn till sina medtrafikanter. Människor som inte blinkar, tokiga omkörningar. Cyklister som tror att man ser dem hela tiden och bara slänger sig ut. Bilisterna uppger att de visar mycket stor hänsyn mot andra trafikanter (4,45) men får betydligt mindre hänsyn tillbaks (3,1).

13 Cyklisters hänsyn och upplevd hänsyn
Folk som åker moped väldigt fort När jag cyklar och bilister bara svänger utan att blinka och man vet inte vart de är på väg. Folk kör som idioter,blinkar inte. Jag cyklar nästan varje dag och då är de värsta bilar som vägrar stanna så att de blir farligt. Fotgängare i cykelbanan. Fotgängare som går rakt över cykelbanan utan att se om en cyklist kommer. Cyklisterna uppger att de visar stor hänsyn mot andra trafikanter (4,24) men får betydligt mindre hänsyn tillbaks (3,31).

14 Gångtrafikanters hänsyn och upplevd hänsyn
Övergångsställen när bilar och bussar inte saknar ner När gångtrafikanter som har företräde vid övergångar bilar inte stannar. Ont om plats mellan gång och cykelbana. Cyklister som inte väjer för gående När man ska över vid en korsning vid grönt ljus och bilar fortsätter pressa och vill köra Hänsynslösa cyklister. Gångtrafikanterna uppger att de visar stor hänsyn mot andra trafikanter (4,1) men får mindre hänsyn tillbaks (3,4).


Ladda ner ppt "Attitydundersökning TQ - Trafikintelligens April 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser