Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attitydundersökning TQ - Trafikintelligens April 2014 GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 www.hanneklarssen.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attitydundersökning TQ - Trafikintelligens April 2014 GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 www.hanneklarssen.se."— Presentationens avskrift:

1 Attitydundersökning TQ - Trafikintelligens April 2014 GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 www.hanneklarssen.se

2 Resultat i korthet Trafikintelligens 14% uppger att de hört om begreppet ”Trafikintelligens”. I kommentarerna ser vi att man tror att det handlar om bland annat visa hänsyn i trafiken, miljöhänsyn, välja cykel istället för bil och att man ska tänka efter hur man rör sig i trafiken. Irritation 79% av de intervjuade uppger att de känner irritation i trafiken. Det som flest irriterar sig på är Västtrafik. Man irriterarar sig bland annat på att vagnen är försenad, trångt på bussen, att turer blir inställda. Andra stora irritationsområden är att folk inte använder blinkers, köer, cyklister som kör för snabbt, bilister som inte visar hänsyn och allmän brist på hänsyn. Osäkerhet 44% upplever situationer i trafiken som gör att de känner sig osäkra. Upplevd och visad hänsyn Samtliga trafikanter upplever att de visar mer hänsyn än vad de får tillbaks. Visar hänsynUpplevd hänsyn Bilister 4,53,1 Cyklister4,23,3 Gångtrafikanter4,13,4 Totalt utfördes 621 intervjuer med göteborgare under april 2014. Fältarbetet har bestått av tre delar, intervjuer på stan, webbenkät och telefonintervjuer. Intervjuerna är fördelade över de tio stadsdelsnämnderna. Respondenterna är mellan 20 och 70 år.

3 3 Transportmedel Hur ofta transporterar du dig med hjälp av följande transportmedel? 47% använder bil minst 1 gång/vecka, 23% cyklar minst 1 gång/vecka, 79% åker kollektivtrafik och 68% går/promenerar i Göteborg minst 1 gång/vecka.

4 4 Trafikintelligens Har du hört talas om begreppet ”trafikintelligens”? 14% av de 621 göteborgarna svarar att de hört talas om ”Trafikintelligens”. 2% svarar att de hört talas om det men kan inte definiera vad det innebär. Vi noterade ingen nämnvärd skillnad mellan män och kvinnor på denna fråga 14% resp 15%. Däremot noterade vi skillnader när vi tittar på de olika åldersgrupperna. I gruppen 50-59 år noterade vi högst värde (18%) och i gruppen 60- 70 år (9%) noterade vi lägst värde. De stadsdelar som utmärker sig något från övriga stadsdelar är Angered och Norra Hisingen där andelen som hört talas om begreppet ligger på 8-9%..

5 5 Trafikintelligens Har du hört talas om begreppet ”trafikintelligens”? Att man är förståndig, tänka före. Att vara miljövänlig och utnyttja det bästa. Att veta vad som gäller i trafiken för alla parter, dvs bilister, cyklister, gångtrafikanter. Att värna om sina medtrafikanter och ta bra beslut i trafiken. Miljömedvetenhet. Se till helheten - vad kan jag göra för att vara en bättre trafikant och att köra miljövänligt. Sunt förnuft. Är det inte det att göra smartare val med hur man tar sig fram, att man ska cykla istället för bil. Att man ska åka smart, går det att åka kollektivt eller promenera så ska man göra det. Att man ställer bilen och åker kollektivt. Att man tänker sig för när man gör saker i trafiken. Att tänka smart på miljön. Begåvat sätt att ta sig fram. Försöka att inte köra mer bil än man behöver. Att man är smart inom trafiken. Använda smartaste möjliga transportmedel. Det kan innebära att köra miljövänligt och att man tar de bästa och smartaste vägarna. Smart beteende i trafiken. Systemtänkande att förstå samband om saker. Traffic signaling, traffic intelligence systems. Både ekonomiskt och miljötänk, att tänka på alla saker. Att man är uppmärksam när man kör. Hur trafikskadad man är. Man ska åka miljömässigt bl.a. Motionera mycket. Ställa bilen och ta t ex cykel istället. Att man tar säkraste vägen. Hur mycket hänsyn man visar området man kör i och i trafiken att vara medveten och kunna regler. Intelligens betyder ju att vara smart så något med det. Köra säkert. Tar snabbaste och bekvämaste vägen att åka. Att köra miljövänligt, behöver inte gasa mycket i stadstrafik och stänga av vid stop och ha mer koll. Att man ser sig för innan man agerar. Att man uppför sig i trafiken. Att vara smart i trafiken, veta vilken väg man ska ta. Det är väl defensiv körning. Förflytta sig på ett miljövänligt sätt antar jag. Hur man beter sig i trafiken på rätt sätt. Hur man beter sig och hur man ska tänka, säkerhetstänk. Hur man lägger upp flöden i olika trafiksystem. Vägrar och hur man väljer att göra resan. Att kombinera olika transportsystem Att man följer alla regler och vet vad som gäller och mognad. Att utnyttja alla kommunala färdmedel och gå mycket. Att vi ska åka kollektivtrafik och stänga av biltrafiken i innerstaden. Ex: Står jag vid ett övergångsställe och det är halt på vägarna håller jag inte stenhårt på min "rätt.

6 6 Trafikintelligens Har du hört talas om begreppet ”trafikintelligens”? Införsel av trängselskatt. Tankesätt/system i trafiken som ökar säkerheten för personer i trafiken och minskar negativa effekter. Att man förutser vad som händer runt omkring en, att man kan reglerna. Att tänka och planera sitt åkande. Att minska utsläpp. Att undvika korta bilresor. Det handlar väl om smarta färdsätt rent logistiskt, ta hänsyn till miljön. Ecoride. För mig handlar det om miljön, att man tänker smart när man ska resa. Hur man beter sig i trafiken. Trafikplanering på individuell nivå. Att transportera sig intelligent med allt från miljö, ekonomiskt. Att det har med miljö och smarta sätt att ta sig fram på. Att man använder så lite energi som möjligt och bara åker bil när man måste. Att man sköter sig i trafiken och är medveten om andra. Det är la vad man kan och inte kan när det gäller trafik. Hur man optimerar trafik och transport. Man ska veta hur man ska bete sig i trafiken. Man tänker på vad man håller på med i trafiken. Nytta för trafiken. Säkerhet och bilolyckor. Uppföra sig i trafiken. Att använda det trafiksätt som passar bäst i varje given situation. Att man ska vara miljövänlig så mycket som möjligt. Att man ska välja det alternativet som är bäst för miljön. Att man ska välja det som funkar bäst och tänka på miljön. Att man väljer rätt färdmedel. Det är väl när man visar hänsyn till människor i trafiken och är smart i trafiken. Transportera sig smart. Hur man hanterar trafiken.

7 7 Irritation i trafiken Finns det situationer i trafiken som gör dig irriterad? 79% av de 621 uppgav att det finns situationer i trafiken som skapar irritation. 81% bland kvinnorna och 76% bland männen upplever irriterande situationer. De över 60 år är de som i lägst grad upplever irritation (74%), bland de övriga noterade vi värden mellan 79%-81%. På stadsdelsnivå noterade vi mest irritation i Centrum, Örgryte-Härlanda och Majorna-Linné och minst irritation noterade vi i Angered och Östra Göteborg. Mellan de olika färdmedlen noterade vi små skillnader. Bland de som använder cykel, bil eller är fotgängare (minst 1 gång/vecka) noterade vi värden mellan 78% och 82%.

8 8 Vad gör dig irriterad i trafiken Finns det situationer i trafiken som gör dig irriterad? I så fall vad? Läs samtliga kommentarer i kommentardelen längst bak i rapporten.

9 9 Tomgångskörning på bilar. Korta sträcker med bil. Ta bilen till affären istället för att gå. Varje gång jag passerar trängselskatten. När folk inte använder blinkers. Folk som går på cykelbanan. Alla vägbyggen i Göteborg. Cyklister som cyklar för fort och inte tar någon som helst hänsyn till sina medtrafikanter. Bilister som inte känner till / struntar i fotgängares och cyklisters företräde. Cyklister som tror att de rör sig inom samma regler som bilister. Fotgängare och cyklister som inte kan reglerna. Bussarna tror de äger vägen, de blinkar inte och kollar inte, och de tutar. Långsamma bilister, för snabba cyklister. Irritation i trafiken Finns det situationer i trafiken som gör dig irriterad? Köer.

10 10 Osäkerhet i trafiken Finns det situationer i trafiken som gör att du känner dig osäker? 44% upplever situationer i trafiken som gör att de känner sig osäkra. 51% av kvinnorna och 37% av männen uppgav att de upplever situationer där de känner sig osäkra. De äldsta (60-70 år) är de som känner sig mest osäkra (51%) och de mellan 50- 59 år känner sig minst osäkra (37%). Störst osäkerhet noterade vi i Örgryte-Härlanda och Majorna-Linné och minst osäkerhet noterade vi i Angered.

11 11 Övergångsställen. Olika transportmedel korsar varandra. När man ser att föraren t ex smsar. Man värnar ju inte om varandra i den här staden längre. När cykelbanan tar slut. Busschaufförer som kör för fort. Gamla förare som inte verkar ha alla sinnen i behåll. När jag ska passera gator i innerstan under rush hour. När spårvagnar låter så fruktansvärt. Det är så tätt med spårvagnar och bussar. Folk som inte tar hänsyn. Osäkerhet i trafiken Finns det situationer i trafiken som gör att du känner dig osäker? Om ja, vilka?

12 12 Bilisters hänsyn och upplevd hänsyn Bilisterna uppger att de visar mycket stor hänsyn mot andra trafikanter (4,45) men får betydligt mindre hänsyn tillbaks (3,1). När fotgängare springer ut i gatan. När de inte blinkar när de ska svänga. Människor som inte blinkar, tokiga omkörningar. Folk som ligger för nära när jag kör bil. Cyklister som cyklar för fort och inte tar någon som helst hänsyn till sina medtrafikanter. Cyklister som tror att man ser dem hela tiden och bara slänger sig ut.

13 13 Cyklisters hänsyn och upplevd hänsyn Cyklisterna uppger att de visar stor hänsyn mot andra trafikanter (4,24) men får betydligt mindre hänsyn tillbaks (3,31). Folk som åker moped väldigt fort Folk kör som idioter,blinkar inte. Fotgängare i cykelbanan. När jag cyklar och bilister bara svänger utan att blinka och man vet inte vart de är på väg. Jag cyklar nästan varje dag och då är de värsta bilar som vägrar stanna så att de blir farligt. Fotgängare som går rakt över cykelbanan utan att se om en cyklist kommer.

14 14 Gångtrafikanters hänsyn och upplevd hänsyn Gångtrafikanterna uppger att de visar stor hänsyn mot andra trafikanter (4,1) men får mindre hänsyn tillbaks (3,4). Övergångsställen när bilar och bussar inte saknar ner Ont om plats mellan gång och cykelbana. När man ska över vid en korsning vid grönt ljus och bilar fortsätter pressa och vill köra När gångtrafikanter som har företräde vid övergångar bilar inte stannar. Cyklister som inte väjer för gående Hänsynslösa cyklister.


Ladda ner ppt "Attitydundersökning TQ - Trafikintelligens April 2014 GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 www.hanneklarssen.se."

Liknande presentationer


Google-annonser