Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inför valet till läsåret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inför valet till läsåret"— Presentationens avskrift:

1 Inför valet till läsåret 2014-2015
Gymnasieinformation Inför valet till läsåret Välkomna. Börja med att visa Programväljaren och meddela att all info finns där. Ska även visa webbsidor som kan vara användbara.

2 Gymnasievalet Många frågor, många tankar, många valmöjligheter
Nya ämnen, nya lärare och kompisar Kommunal gymnasieskola, friskola Man riktar in sig mot sitt intresseområde

3 Att välja utbildning Kunskaper om mig själv Kunskaper om omvärlden
Utbildningar, yrken, arbetsmarknad etc Kunskaper om mig själv Intressen, egenskaper, drivkrafter, värderingar etc Göra val, fatta beslut Processen. Man behöver reflektera lite kring hur man väljer. Vad är viktigt för mig? Vad är jag intresserad av? Är det viktigaste av allt att jag får arbeta med djur eller är jag helt inställd på att studera på ett gymnasieprogram där jag kan skaffa mig den behörighet som jag behöver för att kunna söka en tandläkarutbildning? Eller är jag helt övertygad om att jag vill ha en utbildning och ett yrke där jag får vara kreativ, där jag får tillfälle att skapa på ett eller annat sätt? Ta reda på vilka utbildningar som jag kan välja på, kanske lite om olika yrken-finns det jobb när jag är klar med utbildningen? Pratat kring detta lite i åk 8. Två tillfällen. Pratar vidare nu i enskilda samtal. Prata därhemma! Gå på öppet hus! Genomförande

4 Gymnasiets struktur 18 nationella program
högskoleförberedande program och yrkesprogram Introduktionsprogrammet 5 olika inriktningar Särskilda varianter Spetsutbildningar Riksrekryterande utbildningar Särskild variant estetiska varianter tex cirkusutbildning i Gävle båtbyggare orust Riksrekryterande utb dansarutbildning sjöfart idrottsgymnasier Stort intresse av tex matematik eller miljöfrågor

5 Behörighet till gymnasiet
Lägst betyget E i: Svenska/Svenska som andraspråk Engelska Matematik + 5 ämnen för yrkesprogram + 9 ämnen för högskoleförberedande program: - inkl ge, hi, re och sa för EK, HU och SA - inkl bi,ke och fy för NA och TE Om det blir fler sökande än antalet platser så tas ju de elever med högst betyg in först. Det kan alltså behövas högre betyg än såhär för att komma in på ett gymnasieprogram. Ett slags lägsta tröskel.

6 Betyg Urval till gymnasiet: Lägg ihop poängen för de 16 högsta betygen
17 om man har läst modernt språk Vårterminsbetygen blir avgörande Så här värderas betygen

7 De nationella programmen
Högskoleförberedande program: EK: Ekonomi ES: Estetiska HU: Humanistiska NA: Naturvetenskapliga SA: Samhällsvetenskapliga TE: Teknik Yrkesprogram: BF: Barn och fritid BA: Bygg och anläggning EE: El och energi FT: Fordons och transport HA: Handels och administration HV: Hantverk HT: Hotell och turism IN: Industritekniska NB: Naturbruk RL: Restaurang och livsmedel VF: VVS och fastighet VO: Vård och omsorg APL = arbetsplatsförlagt lärande, 15 veckor En del av dessa program finns på flera skolor som tex samhällsvetenskapligt program medan andra som tex vvs och fastighet bara finns på en skola

8 Barn och fritidsprogrammet
Inriktningar Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik)

9 Bygg och anläggningsprogrammet
Inriktningar Anläggningsfordon Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik)

10 El och energiprogrammet
Inriktningar Automation Dator och kommunikations teknik Elteknik Energiteknik YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik))

11 Fordons och transportprogrammet
Inriktningar Godshantering Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik)

12 Handels och administrationsprogrammet
Inriktningar Administrativ service Handel och service YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik)

13 Hantverksprogrammet Finsnickeri Florist Frisör Textil design
Övriga hantverk YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik)

14 Hotell och turismprogrammet
Inriktningar Hotell och konferens Turism och resor YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik)

15 Industritekniska programmet
Driftsäkerhet och underhållsteknik Processteknik Produkt och maskinteknik Svetsteknik YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik) GKN Inriktnnig väls oftast till åk 2 men till en del program bla industri väljs det till åk 1

16 Naturbruksprogrammet
Djur Lantbruk Skog Trädgård YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik)

17 Restaurang och livsmedelsprogrammet
Bageri och konditori Färskvaror, delikatess och catering Kök och servering YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik)

18 VVS och fastighetsprogrammet
Kyl- och värmepumpteknik Ventilationsteknik VVS YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik)

19 Vård och omsorgsprogrammet
Inga nationella inriktningar Programfördjupningar/yrkes utgångar inom tex; Funktionshinder, hälsa och sjukvård, psykiatri och äldreomsorg. YRKESFÖRBEREDANDE (med praktik)

20 Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik STUDIEFÖRBEREDANDE

21 Estetiska programmet Inriktningar Bild- och formgivning Dans
Estetik och media Musik Teater STUDIEFÖRBEREDANDE

22 Humanistiska programmet
Kultur Språk STUDIEFÖRBEREDANDE

23 Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle STUDIEFÖRBEREDANDE

24 Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap STUDIEFÖRBEREDANDE

25 Teknikprogrammet Inriktningar Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande- och miljö Teknikvetenskap STUDIEFÖRBEREDANDE

26 Introduktionsprogram IM(fd IV):
Preparandutbildning IMPRO Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

27 Gymnasieskolor i Tvåstad
Birger Sjöberggymnasiet Magnus Åbergsgymnasiet Nils Ericsonsgymnasiet Drottning Blankas Gymnasieskola Folkuniversitetet Fridagymnasiet Lichron Teknikgymnasium Ljud & Bildskolan Praktiska Trollhättan

28 Idrott och studier Riksrekryterande idrottsgymnasium RIG
Nationell idrottsutbildning NIU Lokal idrottsutbildning LIS Anmälan till idrotten separat Obs! Tidig ansökan En möjlighet för den som vill ha mer idrott på schemat än vad som ändå ingår. RIG och NIU elitsatsningar. Ex fotboll 20 platser i Trh. 400 timmar på 3 år extra fotboll. Provspelning. Rek från tränare. LIS enda kravet att man spelar med i en klubb som är ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet. 200 timmar extra idrott(fotboll) på tre år. 30/11 sista ansökan till NIU fotboll. Ansökningstiderna kan variera

29 Kursplan för gymnasieprogrammen:
YP / HP Gymn.gem.samma ämnen: p/ p Karaktärsämnen: p/ p Gymnasiearbete: p Individuellt val: p Totalt: p Skillnader mellan högskolef och yrkesf program. Studieplan för BF och Ekonomi Inte alla kurser, bara de gymnasiegemensamma ämnena och karaktärsämnena. Sammanlagt läser man, under tre år, 2500 poäng. Poängen är mått på hur långa kurserna är. Engelska 100 p är alltså 100 timmar. Ni ser att man läser mer svenska, engelska och matematik på ekonomi och de övriga högskf programmen. På de flesta högskf programmen är det också obligatoriskt att läsa ett modernt språk. BF kan läser redan svenska 2 obligatoriskt då är det engelska 6 och svenska 3 som man kan få ”plats” med inom individuellt val eller något som heter programfördjupning.BF,VO,HT och HA inom programmet

30 Yrkesexamen Betyg i kurser som omfattar 2500 p
Lägst betyget E på minst 2250 p Lägst betyget E i: Sv/Sva 1 - En 5 - Ma 1 Lägst betyget E på kurser om minst 400 p inom de programgemensamma ämnena E på gymnasiearbetet = grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan Möjlighet till grundläggande behörighet till högskolan Sv 2, Sv 3 och En 6 (300 p) ska erbjudas Gymnasiearbete är ett större arbete som man oftast gör i åk 3 och som ska sammanfatta det som man har lärt sig i gymnasiet Yrkeshögskola eftergymnasial utbildning lokförare eller tandsköterska OBS grundläggande behörigheten-gå tillbaka till BF

31 Högskoleförberedande examen
Betyg i kurser som omfattar 2500 p Lägst betyget E på minst 2250 p Lägst betyget E i: - Sv/Sva 3 - En 6 - Ma 1 E på gymnasiearbetet = grundläggande behörighet till högskolan Kan krävas att man har läst vissa andra kurser, förutom den grundläggande behörigheten. Dessa anges som områdesbehörigheter. Så ska man tex för att vara behörig till förskollärarutbildningen även ha läst samhällskunskap 1b eller 1a1 samt 1a2 och naturkunskap 1b eller nk 1a1 samt 1a2 Jag har en förteckning här. Finns längst bak i Programväljaren

32 Medicinsk SYV Bra att fundera på om man har några fysiska
åkommor som kan försvåra eller förhindra vissa yrken. T.ex: astma, allergi, eksem, defekt färgseende, syn- hörselnedsättning, epilepsi, ryggproblem -bygg -frisör -sjöfart -fordon -restaurang -polis

33 Vägen fram till gymnasiet.
Under hösten; Klassinformation om gymnasiet Samtal med Agneta om gymnasiet Programväljaren delas ut Föräldrainformation om gymnasiet Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasieskolor på besök Besök på de kommunala gymnasieskolorna på skoltid ”Skuggning” . Samtal pågår, klara till dec. Återbesök. Ni får gärna delta. Visa PV Massor av reklam Föräldrainfo även på gymnasierna Gymnasieskolor på besök NB idag kommer fler? Öppet hus 12/11 på KF:s skolor Besök på gymnasieskolor i slutet på nov.dec Skugga kontakta mig

34 Vägen fram till gymnasiet.
Januari Brev från antagningen med kod till webbsidan där valet ska göras Spara koden! Yrkesmässa Februari 1:e februari ska ditt val vara klart April 15:e april kommer preliminärt svar på ansökan 15:e april tom 15:e maj kan omval till gymnasiet göras Första omgången är en ”försöksomgång” men det är ändå viktigt att man gör sitt val. Skolorganisationen ska sättas, man anpassar programmens storlek efter hur många som söker. Dessutom kan man se ungefär hur höga antagningspoängen kommer att bli. Spar koden

35 Vägen fram till gymnasiet.
Juni Slutbetyget skickas från skolan till antagningskansliet Juli I början av månaden kommer ett definitivt svar på gymnasieansökan. Detta besked ska besvaras. Augusti Reservintagning. En del obehöriga elever får besked nu.

36 Valet (exempel ) 1. TE 2. VVS och fastighet 3. ES
Rangordningen viktig!

37 1:a-handsmottagning Birger Sjöberggymnasiet Magnus Åbergsgymnasiet
Nils Ericsonsgymnasiet Naturbruksgymnasier (inom VG) Fristående gymnasieskolor. (CSN beslutar om inackorderingsbidrag) Riksrekryterande utbildningar Riksidrottsgymnasium Spetsutbildningar IB – international baccalaureate (Gäller elever folkbokförda i Vänersborgs och Trollhättans kommun)

38 2:a handsmottagning ”Frisök”
Möjlighet att söka nationella program, särskilda varianter och nationell idrottsutbildning i annan kommun än hemkommunen/samverkansområdet, MEN: Eleven blir mottagen i andra hand, dvs ”i mån av plats” Hemkommunen är inte skyldig att betala inackorderingstillägg

39 Nya tillträdesregler till högskolan (från och med antagning ht 2010)
Urval: En ny urvalsgrupp införs, ”direktgruppen”, där enbart det ursprungliga meritvärdet (jämförelsetal + meritpoäng) från de gymnasiala studierna räknas (inga kompletteringar alltså). I ”kompletteringsgruppen” är konkurrensen om platserna hårdare än i ”direktgruppen” på vissa utbildningar. Meritpoäng: Du kan skaffa dig upp till 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet. Meritpoäng kan fås genom kurser i: moderna språk, engelska och matematik. För ytterligare och mer detaljerad information, se Högskoleverkets hemsida: Jag har infoblad om meritpoäng med mig

40 Studier efter gymnasieskolan
Högskola/universitet: grundläggande behörighet särskild behörighet (ex. Ma 2a, Hi 1b, etc.) – nya områdesbehörigheter Yrkeshögskola/KY Folkhögskola Komvux Studier utomlands

41 Länktips Trollhättan och Vänersborgs gymnasieskolor:
Naturbruksgymnasier: Gymnasieansökan samt länkar till fristående gymnasieskolor, och information om öppet hus mm: Sveriges samtliga gymnasieskolor, info om studier utomlands mm: Yrken: Har länkförteckning här Utbildningsinfo filmer om programmen Yrmis filmer om olika yrken

42 Till slut….. Gymnasievalet är viktigt men Inte livsavgörande…. Det man väljer nu behöver inte alls vara det som man kommer att syssla med resten av livet I dagens arbetsliv kommer de flesta att vidareutbilda sig och kanske byta yrke flera gånger


Ladda ner ppt "Inför valet till läsåret"

Liknande presentationer


Google-annonser