Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Talsituationen Talare - sändare Lyssnare - mottagare Tidpunkt Plats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Talsituationen Talare - sändare Lyssnare - mottagare Tidpunkt Plats"— Presentationens avskrift:

1 Talsituationen Talare - sändare Lyssnare - mottagare Tidpunkt Plats
Kontext Yttranden - som innehåller vad?

2 Implikatur Distinktionen mellan den bokstavliga betydelsen och det som menas IMPLIKERA - man menar något ”annat” än det man säger IMPLIKATUR - lyssnarens slutsats - (inferens - baserad på antagandet att sändaren iakttar samarbetsprincipen) A: Ska vi äta? B: Jag åt för en halvtimme sedan

3 Implikatur

4 Grice´s samarbetsprincip ”the co-operative principle”
 ”gör ditt bidrag så som krävs i det sammanhang där det förekommer, givet den inriktning eller det syfte som samtalet har” stöds av 4 samtalsmaximer grund för rationellt samarbete inte språkregler

5 Samarbete Ömsesidigt hänsynstagande - Gemensamt mål
1. rationella agenter 2. vill frivilligt nå samma mål 3. tar etisk och kognitiv hänsyn till varandra 4. litar och tror att den andre beter sig i enlighet med 1 och 2 (ur Allwood, 1976 Linguistic Communication as Action and Cooperation)

6 Implikaturer uppstår huvudsakligen på två sätt
Lyssnaren förutsätter att talaren följer maximerna  ”standardimplikaturer” Lyssnaren inser att talaren hånar/exploaterar maximerna  ”floutings”

7 Kvantitetsmaximen Ge lagom mycket information, varken för mycket eller för lite! ”What is not said is not the case” ”Karin har 13 barn” +> Karin har bara 13 barn, inte fler ”Kaklet i köket är grönt” +> Kaklet är bara grönt ”Kalle slog Karin” +> Kalle dödade inte Karin genom att slå henne

8 Kvalitetsmaximen Säg bara sådant som du vet är sant och undvik sådant som inte är tillräckligt underbyggt! ”Karin har tre katter” ”När är middagen klar?” ”Jag hämtar på dagis”

9 Relations/relevansmaximen
Var relevant! En vanlig och viktig samarbetsmaxim - vi förutsätter att andras yttranden är relevanta ”Skicka mjölken” +> skicka mjölken nu och inte någon annan gång A: ”Ska vi gå och bada?” B: ”Det regnar”

10 Maximen för uttryckssätt
Uttryck dig så klart och otvetydigt som möjligt och följ den kronologiska ordningen! Om talaren väljer ett mer ”komplext” uttryckssätt så förutsätts detaljerna vara väsentliga ”Han dammsög och tvättade golvet” ”Först byxorna, sedan skorna” ordning

11 Floutings - Att håna maximerna exploaterar i kommunikativa syften
Visar samarbetsprincipens styrka! Om talaren avviker från maximerna så tolkas yttrandet, så långt som är möjligt, fortfarande som i grunden samarbetsinriktat Kvalitet: ironier, metaforer, absurditeter Kvantitet: tautologier (”slut är slut”, ”var det gott eller gott?”) Relevans: ”han är knäpp” - ”na na na na” Uttryckssätt: ”producerade ljud” vs. ”sjöng”

12 Ulrika: ”Jag är en man” +> ??? Hånar kvalitetsmaximen Martin: ”Jag är en man” Hånar kvantitetsmaximen

13 Hur går det till egentligen?
1. T har sagt att p 2. Det finns ingen anledning att tro att T inte följer maximerna eller åtminstone samarbetsprincipen 3. För T att säga att p, och följa maximer eller samarbetsprincip, så måste T tro att q 4. T måste veta att det är gemensam kunskap att q måste antas om T ska förutsättas vara samarbetande 5. T har inte gjort något för att stoppa mig som lyssnare att tro att q 6. Därför avser T att jag ska tro att q och har genom att säga att p implikerat q

14 Implikaturer är: Beräkningsbara
Upphävbara - kan tas bort eller försvinna Beror på semantiskt innehåll, ej av form Ej beroende av bokstavlig betydelse Kontextkänsliga

15 Implikaturen kan upphävas eller försvinna
”Jag har kr” +> har kr men inte mer ”Jag har kr, faktiskt kr” - upphävd Kontext: För att vara med iett visst spel måste man kunna lägga en deposition på kr A: ”Har du kr” B: ”Jag har kr” +> ??? - försvinner

16 Bokstavlig och implikerad betydelse
”Jag springer 60 m på 9,2 sek [inte mer än 9,2], faktiskt på 9,4 sek Bokstavliga betydelser kan inte upphävas utan att skapa en kontradiktion ”Jag springer 60 m på 9,2 sek [inte mindre än 9,2], faktiskt på 9,1 sek Implikaturer är slutsatser som dras av lyssnaren och dessa kan upphävas

17 Olika typer av kommunikativt innehåll

18 Olika typer av kommunikativt innehåll

19 Olika implikaturer 1. Konversationell implikatur
Maxim- och samarbetsrelaterad  Generaliserad - oberoende av kontext Kvantitativ skalbunden implikatur (Gazdar) Kvantitativ satsimplikatur (Gazdar)  Partikulär - beror på kontext 2. Konventionell implikatur Betydelsen ligger i orden - implikaturen uppstår inte genom maximerna - är genom konvention förenad med orden

20 Generaliserad implikatur
”Jag gick in i ett hus” +> huset var inte mitt eget ”Jag har 1000 kr på banken” +> jag har precis 1000 kr, inte mer ”En del människor tror på gud” +> inte alla

21 Kvantitativa skalbundna implikaturer
Generaliserad kvantitetsimplikatur En lingvistisk skala förutsätts bestå av kontrastiva element inom en och samma grammatiska kategori som kan arrangeras i linjär ordning beroende på grad av informationsinnehåll eller semantisk styrka Det finns regler för hur kvantitetsimplikaturerna uppstår Om T använder ett ”ord” som ligger långt ner på skalan så implikerar T samtidigt att det som ligger högre på skalan inte gäller

22 Skalbundna implikaturer
<alla, några> <säkert, trolig, möjlig> <utmärkt, bra> <alltid, ofta, ibland> ”Alla kossor gick in i hagen” ”Några kossor gick in i hagen”

23 Kvantitativ satsimplikatur
Satsbyggnad - val av formulering 1. ”Jag tror att han kommer” 2. ”Jag vet att han kommer” Genom att säga 1 så implikerar jag, utifrån vad jag vet, att det är möjligt att han inte kommer. Annars hade jag sagt 2.

24 Satsimplikatur 1. ”Annika eller Anders ska göra det”
Bokstavlig betydelse: Annika eller Anders ska göra det Implikerad betydelse: det är möjligt att Annika ska göra det och det är möjligt att Annika inte ska göra det, vad jag vet Implikaturen uppstår p g a att jag valt 1 istället för 2 som innebär att jag vet att Annika ska göra det 2. ”Annika och Anders ska göra det”

25 Partikulär implikatur
De flesta hånanden Alla implikaturer som uppstår via relevansmaximen eftersom yttranden är relevanta endast i förhållande till kontexten ”gjort är gjort” ”AIK vann” +> om de brukar vinna - inget speciellt, om de aldrig annars vinner - fantastiskt (kontext och omvärldskunskap)

26 Konventionell implikatur
Står i kontrast till de konversationella på de flesta punkter ”Han är från Stockholm, men är ganska trevlig” (bokst. konjunktion, impl. kontrast) ”I answered their questions truthfully, including questions about my private life, questions no American citizen would ever want to answer. Still, I must take full responsibility for all my actions” Bokstavlig betydelse - nu och framåt Konventionell implikatur - trots vad som sagts tidigare så finns det nu ytterligare en situation att beakta

27 Markörer Uttrycker hur säker man är på sitt yttrande En indirekt kommentar på betydelsen och innehållet av eget yttrande Intensifiers - en hänvisning om i vilken utsträckning man följer maximerna Hedges - garderar sig ”Jag tror att…”, ”De säger att…”, ”…om du förstår”, ”Det är säkert …”


Ladda ner ppt "Talsituationen Talare - sändare Lyssnare - mottagare Tidpunkt Plats"

Liknande presentationer


Google-annonser