Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindlov - Allt om tillstånd En kortfattad presentation av den kommande webbplatsen Vindlov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindlov - Allt om tillstånd En kortfattad presentation av den kommande webbplatsen Vindlov."— Presentationens avskrift:

1 Vindlov - Allt om tillstånd En kortfattad presentation av den kommande webbplatsen Vindlov

2 Vindlov Projektuppdrag (regleringsbrevet) Energimyndigheten ska i samråd med Boverket, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket och efter samråd med Riksantikvarieämbetet, Luftfartsstyrelsen, Försvarsmakten, Svenska Kraftnät samt Länsstyrelserna utforma en handbok riktad till företag och personer som vill investera i vindkraft och behöver information kring tillståndsprocessen. Handboken ska ge stöd i alla tillståndsfrågor som kan bli aktuella för vindkraftsutbyggnad. I handboken ska hänsyn tas till förändringar i lagar och andra bestämmelser som kan komma att ändras fram till juni 2009. Handboken ska utformas som en webbaserad tjänst som aktualiseras löpande. Klart: 1 november 2009 (v.45) Mottagare: Näringsdepartementet

3 Vindlov Effektmål / Nyttoeffekter E1. Den webbaserade plattformen används som den mest kompetenta, kompletta och uppdaterade informationspunkten för tillståndsfrågor kring etablering av vindkraftverk i Sverige. Detta gäller såväl företag och personer som vill investera i vindkraft som myndigheter i sin tillståndsgivande roll. E2. Tiden för att informera sig om tillståndsprocessen i allmänhet och få svar på vanliga tillståndsfrågor kring typiska vindkraftprojekt i synnerhet kortas ner. E3. Tillståndsprocessen kring vindkraftverk uppfattas som mindre krånglig, mer transparent och skälig p.g.a. ett förbättrat informationsläge hos företag, privatpersoner och offentliga aktörer.

4 Vindlov Projektmål En webbaserad plattform som ska ge stöd i alla tillståndsfrågor som kan bli aktuella för vindkraftsutbyggnad i Sverige. Plattformen ska –vara användarvänlig för och målgruppsanpassad till företag och personer som vill investera i vindkraft samt offentliga aktörer med en tillståndsgivande roll –kunna fungera som ett levande informationsverktyg där all målgruppsrelevant information kring tillståndsprocessen tillhandahålls och uppdateras –vara förberett för att kunna integreras med en e- ansökningstjänst, VindGIS och planerings-/driftuppföljning.

5 Vindlov Kontaktuppgifter Mer information? Projektledare Jörg Neubauer, tel. 016 – 544 2148 e-post: vindlov@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se/vindlov


Ladda ner ppt "Vindlov - Allt om tillstånd En kortfattad presentation av den kommande webbplatsen Vindlov."

Liknande presentationer


Google-annonser