Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningens förslag. SEKO:s ställningstaganden i remissvaret. Tidpunkter för beslut i Riksdagen. Vad gör SEKO? Tidigare erfarenheter. Medlemmarnas villkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningens förslag. SEKO:s ställningstaganden i remissvaret. Tidpunkter för beslut i Riksdagen. Vad gör SEKO? Tidigare erfarenheter. Medlemmarnas villkor."— Presentationens avskrift:

1 Utredningens förslag. SEKO:s ställningstaganden i remissvaret. Tidpunkter för beslut i Riksdagen. Vad gör SEKO? Tidigare erfarenheter. Medlemmarnas villkor i en bolagisering. Viktiga områden att försvara. Bolagiseringsfrågan- Nulägesfakta 2008- 03-04.

2 Utredningens förslag Utredningsdirektiven starkt styrande mot utredningens slutsatser. Verksamhet i statens regi anses utgöra ett konkurrenshinder därav förordas bolagsformen. VV-Konsult och BV Projektering sambolagiseras från 2009 VV Produktion bolagiseras 2009 BV Produktion bolagiseras 2010.

3 SEKO:s ställningstaganden i remissvaret SEKO säger nej till förslaget. SEKO hävdar att idag finns inga konkurrenshinder. Förslaget kostar mycket, men ingen finansiering presenteras. Dagens koppling med beställare utförare försvinner. Det är en uppenbar risk att vi får mindre väg & järnväg för pengarna. VV och BV förlorar dagens intäkter från producerande enheter.

4 SEKO:s ställningstaganden i remissvaret Svårare att uppfylla de trafikpolitiska målen och planerna. Förslaget sätter företagsekonomin före samhällsekonomin. Det finns inget förslag på hur pensionsskulderna ska finansieras. I övrigt konstateras att utredaren valt att utelämna negativa erfarenheter från bl.a. England, Norge och Nya Zeeland trots att utredaren varit på studiebesök i vissa av dessa länder. Detta förmodligen för att erfarenheterna inte ”passar in” i det förväntande utredningsresultatet.

5 Tidpunkter för riksdagsbeslut. Första budet var att beslut kommer i vårpropositionen, denna är nu senarelagd till hösten, september månad. Regeringen säger sig vilja lägga ett komplett förslag som även omfattar luft och sjöfarten. Frågan kommer som en del i en större infrastrukturproposition.

6 Vad gör SEKO? Inom VV-Konsult och BV Projektering finns utsedda förtroendevalda för att delta i processen fram till beslut och i det eventuella genomförandet. SEKO förhandlingsenhet har tillsatt en grupp med branschansvariga ombudsmän samt representanter för VV och BV företagsfack. Uppdraget är att bevaka medlemmarnas villkor och samordna vårt agerande i VV och BV om och när ett beslut fattas i riksdagen. Viktigt att ha en klar och gemensam strategi främst på grund av de olika tidpunkterna för bolagisering som föreslås.

7 Tidigare erfarenheter Förbundssamordningen kommer att ta tillvara de tidigare erfarenheterna från t.ex. Telia, Posten och SJ bolagiseringar. Erfarenheten är att villkoren förändras ganska lite i första ledet. Villkorsförändringar/försämringar har visats sig senare i samband med försäljning av bolag/avknoppningar. Slutsatsen är att vi behöver säkerställa villkoren för så långa perioder som möjligt och säkra även nästa led.

8 Medlemmarnas villkor i en bolagisering- Viktiga områden att försvara. Pensionsfrågan, värdet och övergångsreglerna. Trygghetssystemet, inbetalda förmåner och efterskydd. Semestervillkor. Bibehållen facklig struktur.


Ladda ner ppt "Utredningens förslag. SEKO:s ställningstaganden i remissvaret. Tidpunkter för beslut i Riksdagen. Vad gör SEKO? Tidigare erfarenheter. Medlemmarnas villkor."

Liknande presentationer


Google-annonser