Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. Att se det enkla i det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. Att se det enkla i det."— Presentationens avskrift:

1 1 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. Att se det enkla i det komplexa Fyra ansatser från fyra olika företag (inom ramen för projekt NySUM) Bengt Lennartsson benle@ITN.LiU.se ITN, Campus Norrköping, Linköpings Universitet

2 2 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. Hantering av gemensam kunskap/förståelse på våra olika arenor: u CelsiusTech Systems: Abstraktion - systemarkitektur u ABB Info Systems: Gemensam terminologi/gemensamt språk u Ericsson UAB: Ett enhetligt begreppsmässigt ramverk med kraftfullt datorstöd u Whirlpool Microwave Ovens: “ Sokratiskt ledarskap - speciellt i projektens tidiga faser

3 3 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. Olika utgångspunkter. Ur Kate Ehrlich : A conversation with Austin Henderson. ACM Interactions. Volume 5, No. 6 (Nov./Dec. 1998) http://www.acm.org/pubs/contents/journals/interactions/1998-5/ beskriva Science Att beskriva det som finns utforma inte Design Att utforma det som inte finns Enginineering realisera inte Att realisera det som inte finns

4 4 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. Modeller, baserade på statiska dokument, fungerar inte (alltid): Hur förmedlar man förståelse, som man (ännu) inte kan beskriva? ?

5 5 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. CelsiusTech Systems: Abstraktion - systemarkitektur (Ulf Cederling, Bengt Lennartsson) Traditionell ingenjörsansats: u Bryt ner i delsystem u Beskriv funktionen i varje delsystem u Återanvänd delsystemen i nya leveranser Erfarenhet: u Dokument enligt standarden DoD-2167A fungerade inte som gemensam plattform u Först när det fanns en fungerade systemprototyp var det möjligt att etablera en gemensam förståelse

6 6 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. ABB Info Systems: Gemensam terminologi/gemensamt språk (Tommy Wedlund) Traditionell “ADB-ansats”: u Utveckla en gemensam definition/tolkning av alla begrepp u Beskriv relationer mellan begreppen Dessa två insatser ger som resultat ett ”företagsspråk” Erfarenheter: u Fungerar under ganska stationära förhållanden u Förutsätter ganska homogen projektgrupp

7 7 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. Ericsson UAB: Ett enhetligt begreppsmässigt ramverk med kraftfullt datorstöd (Lars Taxén) Förutsättningar: u Krav, organisation och systemstruktur i ständig förändring u Mycket stort antal krav, personer och komponenter Ansats: u Ett enhetligt väl sammansatt ramverk av metoder, modeller och verktyg Erfarenheter: u Avsevärt förkortade ledtider i projekt där ansatsen prövats.

8 8 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. A Conceptual Framework for Managing the Development of Complex Systems Lars Taxén, NUTEK project P10518-1 lars.taxen@uab.ericsson.se Example: New group switch being developed in Sweden, Italy and Australia Complexity is fought by enabling the reinforcements in the project. This is done by the framework, where the core models, the support system and one or several management components are used in the development context Information about the framework and its applications Conference Contributions Taxén, L: The Dialectical Approach to System Design, Proceedings of Integrated Design and Process Technology, Austin, Texas, 1995. Taxén, L. and Karlsson, E. A: Incremental Development for AXE 10, Ericsson Conference on Software Engineering, Frankfurt, 1998. Taxén, L: Organisational Knowledge Evolution, Proceedings of HSS 99 (Högskola och Samhälle i Samverkan), 1999 ------------------------------- Taxén L.: “A Strategy for Organisational Knowledge Evolution”, Enterprise Management and Resource Planning Systems: Methods, Tools and Architectures, Venedig nov 99. Cederling U., Ekinge R., Lennartsson B., Taxén L. and Wedlund T.: A Project Management Model Based on Shared Understanding, HICSS 2000, Hawaii, 2000. Seminars SigPM'98 Nutek'98 Sem Norrköping Konstr.stämman'99 IIR PDM'99, Helsinki Sintef, e'99, Oslo HWDS'99, Helsinki (///) Nutek'99 CimData'99, Nice STF'99, Stockholm EMRPS’99, Venice IIR Conf. Management '99 IIR PDM ‘99, Stockholm Reports Taxén, L.:Project Decisions subject to Contextual Insecurity, Uppsats i doktorandkurs Industriell Projektledning, Linköpings Universitet, 1998 Taxen, L: Organisatorisk kunskapsförändring - en fallstudie, Uppsats i doktorandkurs Kunskap och Handling, Linköpings Universitet, 1998 Taxen, L: Modularisation of Process Products, Uppsats i doktorandkurs “Modular Product Design”, Royal Institute of Technology, 1998 Research Field: Development of Complex Telecommunication Systems The research field is analysed by the Grounded Theory approach. The data are collected from interviews with key persons and documents. Based on this and and a theoretical investigation, a tentative theory has been suggested: Seven Reinforcements in the Project orientation: need to understand how things are related participation:everybody must feel that they important in the project federation: divide the project into loosely coupled contexts focus:the project must have clear deliverables in time and content core:there must be some basic structure in the project isomorfism:translations between contexts must be understandable evolution:make use of existing knowledge, don’t start from scratch The purpose of the Framework is to support as many of the reinforcements as possible provides the experience arena provides the reflection arena Organisational Knowledge Evolution Design Methodology Functional Anatomy Project Decisions and Contextual Insecurity Axiomatic DesignQuality Function Deployment Gaussian Adaption Framework Management Components Context Based Specification Model Context Pattern Model Context Action Model Context Support System Framework Core Models Framework Basic Principles The Context Pattern Model and the Organisational Knowledge Evolution component is used to define the management domain for three different development projects at Ericsson UAB The Context Action Model, the Context Pattern Model, the Context Support System and the Organisational Knowledge Evolution component is used to define the Engineering Change Order Process The the Context Support System is used to monitor the status of the project The Functional Anatomy component and the Context Support System is used to monitor the functional dependencies in the system The Context Pattern Model and the Context Support System is used to trace requirements to design items (documents, products) Ericsson UAB: Ett enhetligt begreppsmässigt ramverk med kraftfullt datorstöd:

9 9 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. Whirlpool Microwave Ovens: “ Sokratiskt ledarskap - speciellt i projektens tidiga faser” (Louise Bonta, Barbara Hedlund, Bengt Lennartsson, Tommy Wedlund) Roland Ekinge, utvecklingschef Affärsområdet Mikrovågsugnar inom Whirlpool.

10 10 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. Läs mera i: A Project Management Model Based on Shared Understanding Ulf Cederling, Växjö universitet Roland Ekinge, Whirlpool Sweden AB Bengt Lennartsson, Linköpings universitet Lars Taxén, Ericsson Utvecklings AB Tommy Wedlund, Linköpings universitet


Ladda ner ppt "1 NUTEK, Luleå, 1999-10-05 -- 06. Att se det enkla i det komplexa Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-09-09. Kl. 09:58. Att se det enkla i det."

Liknande presentationer


Google-annonser