Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strama Wik Uppsala Slutenvårds Workshop Mars 2013 Peter Ulleryd www.vgregion.se/strama.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strama Wik Uppsala Slutenvårds Workshop Mars 2013 Peter Ulleryd www.vgregion.se/strama."— Presentationens avskrift:

1 Strama Wik Uppsala Slutenvårds Workshop Mars 2013 Peter Ulleryd www.vgregion.se/strama

2 Uppgift Work-shop Vanliga problemställningar Lösningar i funktion hos er Idéer framåt Frågor, funderingar och diskussion!!

3 You can´t trust Batman anymore, taking the antibiotics from the people of Gotham City - even Ro(b)bin(g).

4 ”Doctors are men who prescribe medicines of which they know little, to cure diseases of which they know less, in humans of whom they know nothing”. Francois-Marie Arout (Voltaire) 1696-1778.

5 Patienten Vill bli frisk/symtomfri Helst veta att symtomen är ofarliga och inte kräver medicinsk intervention Gärna ha/få en förklaring till symtom/varför inte medicinsk intervention

6 Kunnig befolkning på många frågor! Men avs biv, spridningsmekanismer lägre Liten web-us i Västra Götaland höst 2012:

7 Riskbedömning – Olika för olika människor

8 Riskbedömning-dualism

9 Olika sätt att presentera statistik Mer exakt resp klatschigare?

10

11 > 420 380 – 420 250 – 380 <250 (Regeringens och SKLs mål) Recept/1000inv. och år Tom aug 2012 Tom dec 2012 Förskrivning av antibiotikarecept i Västra Götaland per kommun 2012

12 Behandlingsriktlinjer 3 Hur många av era sjukhus har behandlingsriktlinjer för patienter med vanliga infektioner?

13 Behandlingsriktlinjer 2 Hur följer förskrivarna dessa?

14 Behandlingsriktlinjer 3 Hur vet ni hur de följs?

15 Behandlingsriktlinjer 4 Hur återkopplar ni det?

16 Nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvården Ref: Strama och Svenska Infektionsläkarföreningen

17

18

19 Stramas PPS 2003-2010 20032004200620082010 Inneliggand e 1353611348171361631817648 Behandlad e 4178 (30,9%) 3622 (31,9%) 5588 (32,6%) 5339 (32,7%) 5928 (33,6%) Terapier43963841593356866360 Preparat51234442692466007286 DDD50854612704070727597 DDD/100 inneliggand e vuxenspec. 40,343,143,645,945,7 Samällsförv. 17,0%18,0%17,9% 18,7% Vårdrel.9,2%9,4%10,4% 10,6% Profylax6,3%6,4% 6,5%6,7% Kommentar: Mätningen omfattar somatiska patienter i svensk slutenvård och motsvarar cirka 85% av alla inneliggande patienter under en dag. Andelen antibiotikabehandlade patienter och antibiotikatrycket (DDD/100 inneliggande) ökar.

20 Kommentar: Bilden inkluderar alla opererande kirurgiska specialiteter, invärtesmedicinska specialiteter är exkluderade.

21 Kommentar: Data innefattar odling före peroral och intravenös terapi vid samhällsförvärvad och vårdrelaterad infektion.

22 Hur har ni det med Barnklinik, akutmottagning, IVA, hematolog, urolog…. VRI – hur ofta? Vårdhygieniska mätetal? Resistensdata – Nivå? Hur ofta? Regelbundna möten? Mäts det något – feed-back? Styr- och ledningssystem?

23 Klokt Antibiotikaval/SAI visar hur man kan få saker att hända om antibiotika- och vårdhygienfrågor har ett starkt stöd i sjukhusledningen, engagerade Strama-medlemmar och som hjälpmedel föregångaren (SAI) till Infektionsverktyget. Hälsar/Peter Ulleryd Kvartal 4, 2012 Södra Älvsborgs Sjukhus Bilder: Anders Lundqvist, Infektionskliniken, Borås Länk till data SAI/Klokt antibiotikaval via Strama Västra Götaland Statistik

24 Självdeklarationsblankett för vårdcentraler 2013 Västra Götaland Gå in på Nyhet 19 februari 2013 på Strama i Västra Götaland www.vgregion.se/strama

25 Sammanfattning diskussion Varför gör inte våra kollegor som vi säger? (utan som vi gör…..) Enskild ångest att patienten dör pga avhållsamhet från ab. Delat ansvar? Har vi Strama Uppdrag-Mål-Uppföljning? Ekonomi/tjänster/tjänsteutrymme för Strama-arbete? Specificerat? Mål: Ab-Totalmängd, kvoter,diagnoskoppl. ”Samkör” medvårdhygieniska- resp patientsäkerhetsmål-samma mynt. Process-/strukturella mål? Ekonomi – ser ngn patsäkerhetspengarna (1/20) eller vet vad de går till i landstingen (ngt fler). 10-punktsprogrammet www.strama.se/www.infektion.nu Infektionsverktyget – GYLLENE MÖJLIGHET för aktivering av sjukhus- Strama-arbete. Och många goda lokala exempel och tips på fungerande Strama-jobb! Lycka till/Peter Ulleryd, www.vgregion.se/strama


Ladda ner ppt "Strama Wik Uppsala Slutenvårds Workshop Mars 2013 Peter Ulleryd www.vgregion.se/strama."

Liknande presentationer


Google-annonser