Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Belysning Greppa Näringen, Energikollen grundkurs 9-10 maj 2012, Linköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad 0325-618 685.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Belysning Greppa Näringen, Energikollen grundkurs 9-10 maj 2012, Linköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad 0325-618 685."— Presentationens avskrift:

1 Belysning Greppa Näringen, Energikollen grundkurs 9-10 maj 2012, Linköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad david.harsmar@radgivarna.nu 0325-618 685 Behov av belysning Ljusprogram och ljusbehov för olika djurslag Olika ljuskällor, teknik och egenskaper Ljusstyrning

2 Varför behövs ljus? Ljuset är till för att vi ska kunna se… Bra miljö Trygghet, stämning Viktigt för upplevelsen OBS! Gäller även för djuren

3 Vad är ljus? Den elektromagnetiska strålning som vi ser. (våglängder 390 – 770 nm) Djur uppfattar ljus/färger annorlunda än människor Bild hämtad från: http://scioly.org/wiki/

4 Temperatur och färgåtergivning Bild hämtad från: http://rwwise.com/blog/

5 Enheter belysning Lumen [lm] Hur mycket ljus källan avger Ljusflöde Lumen per watt [lm/W] Förhållande mellan ljusflöde och elektrisk effekt. Verkningsgrad Ljusutbyte Candela [cd] Hur ljusets sprids. Lumen per steradian Ljusstyrka Lux [lx] = [lm/m2] Hur stort ljusflöde som träffar en viss yta Belysningsstyrka

6 Olika ljuskällor / tekniker Egenskaper –Fysisk storlek / utförande –Brinntid och ljusutbyte över tid –Tändtid –Återtändningstid –Verkningsgrad – lm/W (obs! inräknat ev förluster i driftdon) –Ljusutbyte vid olika omgivningstemperatur –Färgåtergivning (Ra-index) –Temperatur (Kelvin) –Innehåll av kvicksilver etc –Möjlighet att ”dimra”

7 Översikt Bild hämtad från: expressel.se

8 Olika teknik för belysning Glödljus GlödlamporHalogenlampor Urladdningslampor Lågtryckslampor Lysrör T8 T5 KompaktlysrörLågtrycksnatrium Lysrörslampor (”Lågenergilampor”) Högtryckslampor Metallhalogen (Strålkastare) Högtrycksnatrium (gul vägbelysning) Kvicksilverlampor Plasmaljus LED Induktions- lampor

9 Glödlampor Glödljus Glödlampor 1000 h 10-14 lm/W Halogenlampor 2000-4000 h 15-36 lm/W

10 Urladdningslampor Lågtryckslampor Lysrör T8 / T5 67-104 lm/W 12 000 / 17 000 h Kompakt lysrör 46-76 lm/W 11000-16000 h Lågtrycksnatrium 200 lm/W 16 000 h Lysrörslampor 33-67 lm/W 6000-15000 h wikimedia.org www.lighting.philips.com

11 Urladdningslampor Högtryckslampor Metallhalogen 74-97 lm/W 2000 - 6000 h Keramiska metallhalogen Högtrycksnatrium 70-130 lm/W 16 000 h Kvicksilverlampor 63-61 lm/W 4000 - 16 000 h www.delaval.com

12 Lysrör Källa: Exaktor, E-katalog 2009, http://www.proton.se/Lighting/

13 Maximalt ljusflöde www.fagerhult.se

14 Driftdon – lysrör –konventionell förkoppling = konventionell reaktor = magnetisk reaktor = ”drossel” Eng: Magnetic ballast = Reactive ballast –elektronisk förkoppling = elektronisk reaktor = högfrekvensdon = ”HF-don” Eng: Electronic ballast

15 Glimtändare – lysrör Standard glimtändare Säkerhetständare Elektronisk glimtändare

16 Effektförlust i driftdon LjuskällaMärkeffekt (W)Systemeffekt (W)Omräkningsfaktor Glödlampa60 1,00 Kvicksilverlampa1251370,91 Lågenergilampa (CFL)18200,90 Metallhalogen/Metallhalid (MH)4004400,91 Keramisk Metallhalogen (CDM / CPO)70750,93 Högtrycksnatrium (HPS / SON)4004400,91 T5 lysrör14170,82 T5 lysrör35390,90 T836450,80 T8 med HF-don? 0,90 LED? 0,90

17 Ljusutbyte LED Källa: Ljuskultur nr 3, 2011; www.ljuskultur.se

18 Verkningsgrad Bild hämtad från: www.omslighting.com

19 LED – framtiden? Bild hämtad från: www.get-green.nl

20 Behov av ljus Ljusprogram för olika djurslag –Över dygn –Över period –Färg (vilka våglängder) –Intensitet Arbetsbelysning

21 Behov belysning, kor Källa: Dansk Landbrugsrådgivning, 2006 (Byggninger, 32 A)

22 Produktion Belysning styrka [lux] Effekt lysrör W/m2 Effekt glödsljus W/m2 Rek. kapsling N ÖTDJURSSTALL Mjölkrum2007,5–10IP 55 Mjölkavdelning lösdrift400-50025-35IP 55 Djuravdelning / foderbord1505-7,5IP 44 D Båsplats2509-12IP 44 D Kalvavdelning1505-7,5IP 44 D G RISSTALL Box752,5–4,5IP 44 D Lösdriftsavdelning502-3IP 44 D Grisning/smågris1505-7,5IP 44 D F JÄDERFÄSTALL Värphöns53-5IP 54 D Slaktkyckling502-3,56-9IP 54 D H ÄSTSTALL Spilta /box1003,5-515-20IP 54 D S PANNMÅL Spannmålslager502-3,56-9IP 54 D Inlastningsavdelning1003,5–7,5IP 54 D Foderberedningsutrymme1003,5-6IP 54 D Ö VRIGT Nattbelysning3-50,3-0,40,6-0,8 Maskinhall752,5–4,59-14IP 34 Loge752,5–4,59-14IP 54 D Verkstad1003,5-6IP 23 Arbetsbänk400-50025-35 Källa: LBK-pärmen, Lantbrukets Brandskyddskommitté

23 Designa ljus Reflektorer för högre höjder – mindre ljus läcker till tak och väggar Undvika punktbelysning – bra spridning Ljus på rätt ställe

24 Behov av nattbelysning

25 Åtgärder – Belysning Utnyttja naturligt ljus –Rengör fönster, tak och väggar Rengör armaturer –reflektorer/ damma av lysrör Släck! (10 min regeln) Styr belysning Gruppera (eller snarare – dela upp!) Byt ljuskälla Foto: David Hårsmar

26 Styr belysning Tid –Timer –Tidur / klocka –Astronomiskt ur Ljus –Ljusrelä / skymningsrelä Närvaro –Rörelse (IR mfl tekniker) –Akustisk Dimmer Foto: David Hårsmar Astronomiskt ur, bild från: www.gycom.com

27 Gruppera Var tredje lampa på samma fas Omkoppling ett av två lysrör i armaturen? Godkänt? Extra lampa (exempel arbetsbänk)

28 Byte av ljuskällor Först styra! – till slut lönar det sig inte att byta… Ekodesigndirektivet (utfasning pågår…) Nya rör i befintlig armatur? –Problem med CE-märkning Byt till HF-don med lägre förluster? –Troligen bättre och billigare att byta hela armaturen

29 Ställ krav! Verkningsgrad –(lumen per watt, lm/W) Livslängd –Brinntid –Antal tändcykler Effekt över livslängd –minskande ljusmängd med ökande ålder Ljusutbyte vid olika temperaturer Klassning och kapsling (IPxx) Kostnad för byte av lampor –arbetstid och utbyteslampa Foto: David Hårsmar

30 Tips vid nybyggnation Naturligt ljus –Nock och gavel –Perforerad plåt –Leda in ljus? Ljusa färger i tak Lätt att hålla rent Åtkomst för byte av lampa Gruppering Automatisk styrning Dubbla ljusbrytare Foto: David Hårsmar

31 Exempel mjölkgropen Nuläge: –Tänds manuellt, lyser ca 14 h/dag. Totalt 32 lysrör a 36 W. = 7 360 kWh/år Åtgärd: –Rutin att släcka då ingen mjölkning sker. Resultat: –Tänt under mjölkning, ca 7 h/dag Hälften, dvs 3 680 kWh/år sparas

32 Varning! Hur mycket påverkar ljuset produktionen?

33 Exempel belysningsåtgärder Byggnad/platsNuvarande funktionNuvarande energianvändning, kWh/år ÅtgärdFunktion efter åtgärdEnergianvändning efter åtgärd, kWh/år Besparings- potential, kWh/år Ränne kalvstall2 st 2x36W lysrörsarmatur plus en armatur med kvicksilverlampa lyser ca 12 h per dag (tänds samtidigt som belysning inne i kalvstallet) 1 340Byte av armatur för kvicksilverlampa till T8-lysrör. Montering knapp med timer. Efter åtgärd totalt 6 lysrör som tänds med tryckknapp på timer (släcks automatiskt efter inställd tid). Antas vara tänd under sammanlagt 1 h/dag under hela året. 1001 240 "Plansilo" - plats för ungdjur Tänt dygnet runt, året om3 150Inkoppling på samma tidur (astronomiskt) som idag styr utestrålkastare. Strålkastare ger ljus åt ungdjur i de små plåtstallarna. Kan även tändas manuellt med brytare. Som mest tänt från klockan 06:00-21:00 och släcks automatiskt ner mitt på dagen beroende på årstid. Antar medeltal tänt 2h/dag sett över året 2602 890 Gamla verkstaden / hundhus Äldre gruppering "nattbelysning" vilket innebär 2 st 36W lysrör som lyser dygnet runt året runt 790Montering knapp med timer för ett lysrör. Resterande rör (5 st) placeras på egen knapp för manuell tändning vid behov. Ett lysrör tänds endast vid behov då hundar hämtas/lämnas, antar 0,5 h/dag. Övriga lysrör antas vara tända 1 h/vecka i medeltal. 20770 MjölkgropTänds manuellt, lyser ca 14 h/dag. Totalt 32 lysrör a 36 W. 7 360Rutin att släcka då ingen mjölkning sker.Tänt under mjölkning, ca 7 h/dag3 680 Robot 1 och 22 st armaturer 2x36W lyser alltid över robot. Ytterligare 2 st armaturer (servicebelysning) som finns på egen brytare är också tända. 3 160Servicebelysning kopplas till knapp med timer. Ev. med möjlighet att koppla förbi timer vid längre servicebesök Antar att servicebelysning endast lyser i medeltal 1 h/dag 1 6401 520 Robot 31 st armatur 2x36 W lyser alltid över robot. Ytterligare 1 st armatur (servicebelysning) är också tänd. 1 580Servicebelysning kopplas till knapp med timer. Ev. med möjlighet att koppla förbi timer vid längre servicebesök Antar att servicebelysning endast lyser i medeltal 1 h/dag 820760 Verkstad5 st armaturer 2x36 W lyser under 14h/dag året runt. Tänds då verkstad larmas av. 2 300Ytterligare ljuskälla på timer installeras.Halogenstrålkastare, 500 W, på timer som används vid tillfällig passering. Antas användas 0,5 h/dag. 902 210 Summa13 070

34 Exempel LED Foto: Baltzar Karlsson Bild hämtad från: www.agrilight.nl Bild hämtad från: www.sirled.se

35 Högtrycksnatrium Foto: David Hårsmar Bild hämtad från: www.agrilight.nl


Ladda ner ppt "Belysning Greppa Näringen, Energikollen grundkurs 9-10 maj 2012, Linköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad 0325-618 685."

Liknande presentationer


Google-annonser