Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ljusdals IF-Utveckling för alla!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ljusdals IF-Utveckling för alla!"— Presentationens avskrift:

1 Ljusdals IF-Utveckling för alla!
=

2 Mål/ambitionsförklaring
Målsättning Ljusdals IF har som mål att ge alla ungdomar trygghet och utveckling utifrån egen vilja och kapacitet, med fotbollen som bas. Ljusdals IF har som mål att fostra fotbollsspelare och människor som blir bra förebilder i föreningen och i samhället i övrigt. Älvvallen skall vara en naturlig samlingsplats som ”andas” trygghet och utveckling Ljusdals IF skall aktivt ”rekrytera” barn till föreningen från 7 års ålder. Ljusdals IF har som målsättning att bli självförsörjande när det gäller spelare och ledare för seniorverksamheten. I Ljusdals IF: Är alla barn och ungdomar som är intresserade av fotboll välkomna. Skall alla respekteras för den man är. Är det ”fair play” som gäller. Skall det vara högt i tak. Vi skall prata med varandra, inte om varandra! Skall alla, från knatte/knatta till seniorer, både ledare och spelare, vara delaktiga i att skapa en bra laganda i föreningen. Ljusdals IF skall verka aktivt mot: Användande av alkohol, tobak och droger. Rasism Mobbning Pennalism Alla ledare i Ljusdals IF skall: Vara justa och rättvisa samt ha ett vårdat och korrekt uppträdande Verka för att stärka gemenskapen i gruppen, och se till att skapa trygghet för individen. Alltid sätta barnet/ungdomarnas bästa i centrum Besitta lämplig kompetens för fotboll och ledarskap för den ålderskull man leder. Se till att det finns en eller flera aktivitetsansvariga föräldrar kring laget som kan hjälpa till med lotter, kafeteria, skjutsar och andra aktiviteter som gagnar laget Vara engagerade och brinna för uppgiften. Se till att fotboll är roligt i allmänhet och i Ljusdals IF i synnerhet! Alla spelare i Ljusdals IF skall: Vara en bra kompis Alltid jobba för lagets bästa Kämpa och ge allt i all situationer Följa tränare och ledares instruktioner Passa tider Alla föräldrar till barn i Ljusdals IF skall: Uppträda korrekt och föredömligt vid alla träningar och matcher. Uppmuntra och stödja barnen i deras fotbollsaktiviteter. Respektera att det är tränare och ledare som ansvarar för uttagningar och coachning av laget Vid behov ställa upp vid aktiviteter och arrangemang som gagnar laget och föreningen

3 Övergripande Detta målsättningsprogram har som syfte att fastställa föreningens arbetsmodell och riktlinjer, kopplat till de ambitioner och målsättningar som är uppställda. Detta program skall följas upp och utvärderas löpande både i stort och område för område. Detta för att hela tiden förbättra och justera programmets innehåll och praktiska genomförande. Varje område kommer att ha en ansvarig person som hela tiden rapporterar till ungdomssektionen om hur modellen fungerar. Det är bara ungdomssektionen som kan förändra, justera modellen. Detta görs på ordinarie styrelsemöten. Nyckeln till att skapa en optimal miljö för att utveckla unga fotbollsspelare är att ha välutbildade och motiverade ungdomsledare med rätt förutsättningar över hela linjen. LIF:s ungdomsverksamhet skall i huvudsak bygga på bredd, men även ge utrymme för individuell talangutveckling. Syftet med detta är att föreningen på sikt skall vara självförsörjande på spelare och ledare till seniorverksamheten. Alla barn och ungdomar som tycker fotboll är roligt, är välkomna att delta i föreningens verksamhet. Föreningen följer Hälsinglands Fotbollförbunds rekommendationer vad gäller åldersindelning i rena åldersgrupper så långt det är möjligt, men undantag kan göras. I dessa fall kan flyttning av spelare ske mellan olika lag. Flyttning sker endast om väldigt speciella skäl finns och alla berörda parter är överens. Flyttningen behöver inte vara permanent utan kan även ske vid enstaka tillfälle. För samtliga åldersgrupper gäller regeln att man måste delta i lagets träning regelbundet för att vara med och spela matcher. Det finns givetvis giltiga förhinder som t.ex. sjukdom m m. Denna regel finns av rättviseskäl till de spelare som tränar regelbundet. Ingen som helst toppning av lag skall inte förekomma i åldersklasserna p/f 14 och neråt. Modellen med att utveckla alla barn är viktigare än resultaten.

4 Nyrekrytering Föreningen skall aktivt jobba för att locka så många barn som möjligt att spela fotboll från 7 år och uppåt. Varje vår skall föreningen lokalisera och ”värva” intresserade föräldrar i berörd åldersgrupp för att se till att det kommer i gång verksamhet. Finns det inga intresserade föräldrar så skall föreningen starta upp och lämna över så fort verksamheten kommit i gång. Uppstarten skall marknadsföras på skolor, lokaltidning, utskick till föräldrar som har barn i aktuell ålder. Nästa stora nyrekryteringsaktivitet är fotbollsskolan. Den skall marknadsföras genom utskick och lokaltidning. Innehållet för fotbollsskolan skall anpassas efter ålder och färdighet. Föreningen skall under fotbollsskolan informera alla deltagare och föräldrar om föreningens ordinarie verksamhet(informationsbrev) All administration skall genomföras av kansliet. Fotbollsskolans innehåll skall ses över och förbättras för varje år. Det skall finnas en klar ”innehållsförteckning” vad fotbollsskolan skall innehålla.

5 Ledarutveckling/utbildning
Alla ledare som ansvarar för ett lag i LIF skall ha genomgått grundkursen. I takt med att laget man leder blir äldre, krävs också mer utbildning. LIF:s mål är att vara självförsörjande med även ledare till seniorverksamheten. Ungdomsledare skall minst ha följande utbildning i de olika åldersgrupperna: år grundkurs för ungdomsledare år Ungdomsinstruktör steg1 (U1) år Ungdomsinstruktör steg2 (U2) Minst 1 av ledarna i varje lag skall uppfylla målet som gäller för åldersgruppen. Utbildningarna genomförs i samarbete med föreningen, distriktsfotbollförbundet och SISU och skall vara kostnadsfria för ledarna. Utöver formella ledarutbildningar arrangerar föreningen särskilda temautbildningar inom, tex kostlära, droger, mobbning, vid ett par tillfällen under säsongen. Dessa tematräffar är det obligatorisk närvaro på. Dessutom skall ledare medverka vid plusträning, som bedrivs av instruktörer som inte har egna lag i föreningen för att förkovra sig själva. Ett annat bra sätt att utvecklas som ledare är att samarbeta över laggränserna mer praktiskt, t.ex. att ledare deltar vid annat lags träning. Detta sker efter överenskommelse mellan ledarna. När ungdomsledarna har stormöte skall varje lag vara representerat. Det är på dessa möten som alla har chansen att påverka föreningens beslut. Ansvarig: Sven Broman. Mentor från HFF: Pär Olsson

6 Spelarutveckling/utbildning
Pojkar och flickor år (5,7-manna) Åldersgruppen tränar/leker fotboll och andra idrottsliga övningar 1 gång i veckan. Finns det tillräckligt underlag i åldergruppen skall det genomföras internmatcher. På sommaren arrangeras fotbollsskola. Träningen skall huvudsakligen innehålla övningar som domineras av teknik, lek och motorik. Konditions- och styrketräning är inte aktuellt för denna åldersgrupp. Alla spelar såklart lika mycket. Spelarna skall också få prova att spela på flera positioner i laget. Pojkar och flickor år (7-manna) Åldersgruppen år tränar/leker fotboll och andra idrottsliga övningar 1-2 gånger i veckan. Från 9 år deltar laget i poolspel med andra lag från andra orter. Från 10 år deltar man i resultatlöst seriespel. På sommaren arrangeras fotbollsskola. Premiär för deltagande i föreningens egna cup (Ljp) Träningen skall huvudsakligen innehålla övningar som domineras av teknik, lek och motorik. Konditions- och styrketräning är inte aktuellt för denna åldersgrupp. Alla spelar såklart lika mycket. Spelarna skall också få prova att spela på flera positioner i laget. Pojkar och flickor år (7,9 manna) Nu börjar man träna fotboll lite mer rationellt. Två till tre gånger i veckan. På sommaren arrangeras fotbollsskola. Fortfarande finns leken med som en viktig del i träningen. I själva fotbollsträningen läggs tyngden på teknik och spelförståelse. Laget deltar i distriktsförbundets resultatserie. Deltagande sker i föreningens cupspel. Dessutom har laget möjlighet att delta i andra cuper som arrangeras inom och utom distriktet. Alla spelar såklart lika mycket. Spelarna skall också få prova att spela på flera positioner i laget. Plusträning finns som tillval för spelare som vill träna extra. Pojkar och flickor år För denna åldersgrupp gäller 11-fotboll. Spelet börjar nu ställa krav på både spelare och ledare när det gäller utveckling. Träningen ökar till 3 ggr i veckan. Teknik och spelförståelse fortsätter som det mest viktiga inslaget i träningen, men även konditionsträning blir moment som börjar förekomma. Särskild målvaktsträning tillkommer för åldersgruppen. Styrketräning omfattas endast av övningar på planen, utan tyngder och dylikt. Det äldre laget i åldersgruppen deltar i distriktmästerskapet. DM är en tävling i cupform mellan distriktets föreningar. Utöver DM skall laget delta i de cuper som föreningen arrangerar, dessutom gäller att inom ramen för lagets ekonomiska anslag delta i valfria externa cuper. Vid seriematcher gäller att alla som tränar regelbundet ska vara med och spela. Har laget en stor trupp på t.ex. 20 spelare blir det dock ohanterligt att låta alla vara med samtidigt och spela match. Ledarna rekommenderas i sådana situationer att spela med t.ex. 16 spelare. På detta sätt vilar 4 spelare och sedan varvas detta så att alla får vara med och spela matcher. Att alla spelare under en och samma match ska spela exakt lika mycket är inget krav. Det är dock viktigt att alla spelare som är med i laget vid matchen får spela. Talangträning förekommer för de som är motiverade att träna extra. Pojkar och flickor år Detta är den äldsta åldersgruppen inom ungdomsfotbollen. Från 17 år övergår spelarna till junior- och seniorverksamheten, vilket betyder mer rationell träning. Träningen omfattar fortfarande minst tre tillfällen per vecka med stor betoning på teknik och spelförståelse. Konditions- och styrketräning är återkommande moment. Dessutom kommer taktik in som en viktig del i utbildningen. Även om ungdomarna nu har blivit äldre och kravet på fotbollskunnande ökar, så är det fortfarande lika viktigt som ledare att uppmuntra alla att kämpa på. Detta innebär att de som tränar regelbundet också är med och spelar matcher även om alla inte spelar lika mycket i alla matcher. Särskild målvaktsträning har hög prioritet. I detta åldersintervall skall lagen ha som mål att kvalificera sig för pojk, flick elitserier. De bör också delta i cup eller läger som laget själv väljer, som t.ex. Gothia Cup Spelarna skall själva under ett par år ha jobbat med bingolottoförsäljning m m. och på detta sätt tjänat in större delen av kostnaden. Föreningen ställer detta som krav på ungdomarna för att resan skall kunna finansieras. Plusträning finns för utvald målgrupp.

7 Plusträning Syftet med plusträning är att ge de som är särskilt motiverade, intresserade och mottagliga för instruktioner en möjlighet t utvecklas vidare. Träningen varvas med teori och praktik. Träningens upplägg bygger helt på teknik och spelförståelse och attityd. Det är också viktigt att poängtera att det handlar om extraträning, utanför den ordinarie lagträningen. Man kan alltså inte delta i talangträningen och utebli från det egna lagets träning. Talangträningen genomförs 1-5 gånger i månaden beroende på åldersgrupp. Det är lagtränaren som tillsammans med föreningens utbildningsansvarige ser till att plocka ut de som är aktuella att vara med. Är det fler i ett lag som är intresserade att vara med är det upp till lagtränaren att plocka in lämpligt antal spelare i ett rullande schema. Träningarna leds av en tränare som inte är bunden till den ordinarie lagverksamheten, detta gäller även målvaktstränaren. Talangträningen ger också ledare möjlighet att medverka i syfte att utveckla sig själva som ungdomstränare. Lagens tränare skall medverka vid minst en talangträning i månaden. Ett steg ytterligare i spelarutvecklingen är att inte alltid hålla fast vid rena åldersgrupper. En spelare som är talangfull och mogen för en större utmaning skall kunna lyftas upp till ett äldre lag, i syfte att ge spelaren bästa möjliga utveckling. Detta gäller givetvis endast om spelaren själv vill. Detta ligger i linje med hur fotbollförbundet vill att föreningarna jobbar. Här är det viktigt att ledarna inte enbart ser till det egna lagets framgång i serien, utan ser som sin viktigaste uppgift att utveckla bra fotbollspelare, även om det kan innebära att en eller ett par spelare lämnar laget till förmån för ett äldre lag. Målet är att LIF:s seniorlag på sikt skall bli självförsörjande på egna välutbildade och duktiga fotbollspelare. Ansvarig: Sven Broman, Mentor: Pär Olsson HFF

8 Ungdomsdomarutbildning
Fr.o.m. 14 år är det obligatoriskt att delta i domarutbildningens grundkurs och för åringarna är det fortsättningskursen som gäller. Dessutom skall samtliga ungdomsledare gå domarutbildningen varje år. Denna utbildning är dels för att öka förståelsen för hur det är att vara domare, men också för att få fram domare till vår 7-, 9- och 11-fotboll. För att LIF skall kunna bedriva sin ungdomsverksamhet bör samtliga som gått utbildningen vara beredda att döma.

9 Socialt ansvar och fair play
Alla lag från LIF skall uppträda korrekt och sportsligt mot motståndare och domare. Det är ledarnas ansvar att spelare, föräldrar och övriga supporters inte uppträder illa när vi spelar matcher. Ledare ansvarar också för att spelarna uppträder sportsligt mot varandra inom laget. Istället för ”gnäll” så uppmuntrar vi varandra. Detta gäller särskilt om någon har misslyckats. I själva spelet är det självklart att uppträda enligt de regler som gäller inom fotbollen, både vad gäller utrustning och spel. Om spelare avsiktligt bryter mot reglerna skall spelaren plockas av planen. Det är också ledarnas ansvar att lära spelarna att ta en förlust på ett sportsligt sätt. Detta innebär t.ex. att man efter match alltid tackar motståndare och domare. Vad gäller droger är det en självklarhet att detta inte förekommer inom föreningens ungdomsverksamhet. En temadag per år skall genomföras för att bli informerad och få kompetens på detta område.

10 Föräldramedverkan Föräldrar är en given resurs i verksamheten. Ledarna rekommenderas att skapa en föräldraorganisation kring laget som bl. a. kan bistå ledarna med lagets lotterier, försäljning, skjutsar till bortamatcher och andra aktiviteter. Ledarna skall också under vår- och höstsäsong samla föräldrarna, dels för att skapa en naturlig kontakt men också för att ge nödvändig information om lagets aktiviteter. Finns behov av tätare träffar är det givetvis upp till varje ledare att avgöra detta.


Ladda ner ppt "Ljusdals IF-Utveckling för alla!"

Liknande presentationer


Google-annonser