Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KV211_sve Nr 1 Första halvåret 2011 Industrivärden den 5 juli 2011 ”Långsiktig industriell utvecklare av publika företag”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KV211_sve Nr 1 Första halvåret 2011 Industrivärden den 5 juli 2011 ”Långsiktig industriell utvecklare av publika företag”"— Presentationens avskrift:

1 KV211_sve Nr 1 Första halvåret 2011 Industrivärden den 5 juli 2011 ”Långsiktig industriell utvecklare av publika företag”

2 KV211_sve Nr 2 – Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Ericsson Volvo Sandvik SSAB Skanska SCA

3 KV211_sve Nr 3 Stark bas för värdeskapande Våra styrkor Vår portfölj InnehavMarknads-,PortföljAndel av värde, Mdkrandel, %röster, % Sandvik15,82312,0 Handelsbanken13,72011,5 Volvo11,91812,7 Ericsson 6,91013,8 SCA6,51029,1 SSAB5,4822,6 Skanska3,7524,4 Indutrade3,0436,8 Höganäs1,1210,0 Totalt67,9100  God och konkurrenskraftig långsiktig avkastning till begränsad risk Per den 30 juni 2011 Blue-chip portfölj Långsiktigt aktivt ägande God utväxling av inflytande Omfattnade strukturkapital Vår rating Standard & Poors: A/stable/A–1

4 KV211_sve Nr 4 Fokuserad strategi Villkor Sektorer:Branschgeneralist Affärsmodeller:Geografiskt skalbara Kassagenerering:God förmåga Ägarbild:Huvudägare med styrelse- representation Utvärderings- horisont:5-8 år Krav:Stor värdeskapande- potential Enskild investering Portfölj Omfattning:Koncentrerad portfölj - fokus Marknadsvärde:Stora och medelstora bolag Typ:Noterade aktier Geografi:Nordiska bolag Affärscykel:Expansions- eller förvaltningsfas Exit:Lämplig exitform när målvärden uppnåtts Stor värdeskapandepotential och långsiktigt perspektiv

5 KV211_sve Nr 5 Långsiktigt värdeskapande Substansvärdeutvecklingen 20 år Kr/aktie 135 +10% årligen de senaste 20 åren (inkl. återinvesterade utdelningar) 32 23 58 52 187 181

6 KV211_sve Nr 6 6M:2011 i korthet  Substansvärdet var 52,0 Mdkr eller 135 Kr/aktie  Totalavkastningen var -5% för A-aktien och -1% för index  Aktieförvärv för totalt 3,5 Mdkr netto varav förvärv i Volvo för 1,6 Mdkr

7 KV211_sve Nr 7 Aktieportföljen Nettoskuld Substansvärde Skuldsättningsgrad Substansvärde efter full konv. Skuldsättningsgrad efter full konv. 30 juni 2010 58,9 -12,6 58,9 30 juni 2010 153 -33 120 21% 118 14% Miljarder kr Kr per aktie 31 dec 2010 71,1 -13,4 57,7 31 dec 2010 184 -35 149 19 % 144 13% Substansvärdet 30 juni 2011 67,9 -15,9 52,0 30 juni 2011 176 -41 135 23% 132 11%

8 KV211_sve Nr 8 Varför Industrivärdenaktien? Årlig genomsnittlig överavkastning om 1 procentenhet per år de senaste tjugo åren Per 30 juni, 2011 Industrivärden C Avkastningsindex 919293949596979899000102030405060708091011 200 400 600 800 1000 1232 Totalavkastning Index

9 KV211_sve Nr 9 Aktivt ägande i praktiken  Olof Faxander ny VD  Konsolidering av genomförda förvärv.  Strukturprogram för att anpassa kostnader och produktionskapacitet till marknadsläget.  Konsekvent genomförd affärsmodell.  Organisk tillväxt på hemmamarknader i Norden och Storbritannien.  Stark finansiell ställning och stärkt marknadsposition i en turbulent omgivning.  Martin Lindqvist ny VD  Ny marknadsorienterad organisation.  Besparingsprogrammet har fått snabbare genomslag än planerat.  Förvärvet av IPSCOs nordamerikanska stålverk samt kommande kapacitetsinvesteringar i Nordamerika stärker positionen som ledande aktör samt möjliggör fortsatt global expansion.  Fokus på lönsam tillväxt med starka varumärken inom hygienområdet.  Effektiviseringsåtgärder i förpackningsverksamheten.  Omfattande omstruktureringar i produktportföljen.  Stark position inför operatörernas satsningar på nästa generations telekomsystem (LTE)  God tillväxt inom området Services.  Förvärvet av Nortels amerikanska mobilsystem- verksamhet tillsammans med centrala kundkontrakt gör bolaget till marknadsledande även i Nordamerika.  Effektiv byggverksamhet ger goda kassaflöden.  Beprövad modell för värdeskapande projektutveckling.  Strategiskt fokus på miljöanpassade och energieffektiva lösningar.  Kontinuerliga företagsförvärv.  Decentraliserad affärsmodell.  Etablering på nya geografiska marknader.  Stärkt position inom energisegmentet.  Olof Persson ny VD fr om sept. 2011.  Stark position med förvärvsdriven expansion bl a i Asien.  Utveckling av ny plattform inom medeltunga motorer. Handelsbanken SSAB Ericsson Skanska Volvo Indutrade SCA Sandvik  Stort fokus på samverkan med kunderna för utveckling av nya komponenter.  Förvärv av pulververksamhet i USA. Höganäs

10 KV211_sve Nr 10 Portfölj med branschledande företag Genom nischfokusering och en stark position inom forskning och utveckling har bolaget skapat en världsledande ställning inom materialteknik med produkter inom främst tillverknings- och gruvindustrin. En decentraliserad kontorsrörelse med lokalt kundansvar ger hög kundnöjdhet och möjliggör god lönsamhet. Världsledande position inom kylda stål samt avancerad höghållfast tunnplåt skapar solid bas för tillväxt och hög lönsamhet. Det ledande europeiska bolaget inom hygienprodukter, med snabbväxande nischprodukter, samt inom förpackningar. Marknadens största och mest lönsamma leverantör av mobila telekomsystem med en ledande position inom telekomutveckling. Genom innovativ, kundanpassad produktutveckling och hög kvalitet har bolaget en världsledande position inom kommersiella transportlösningar. Ett unikt helhetskunnande inom byggverksamhet kombinerat med ett processfokus har skapat ett ledande byggföretag med en värdeskapande projektutveckling. Kombinationen försäljning av industriella förbrukningskomponenter, god organisk tillväxt och en välutvecklad modell för förvärvsbaserad tillväxt har resulterat i en imponerande lönsamhetsutveckling. 15,8 13,7 6,5 6,9 11,9 3,73,0 23% 20% 10% 18% 5% 4% Marknadsledande inom den växande nischen metallpulver, främst för komponenttillverkning i bilindustrin. 1,1 2% Per 30 juni 2011 Portföljvärde: 67,9 Mdkr Marknads- värde, Mdkr Portfölj- andel, % 8% 5,4

11 KV211_sve Nr 11 God finansiell ställning Räntebärande nettolåneskuld (Mdkr) Nettoskuldsättningsgrad 23% 15,9 Mdkr 30 juni31 dec30 juni Mdkr201120102010 Börsaktier687159 Nettoskuld-16-13-13 Skuldsättn.grad23%19%21% Skuldsättn.grad e. full konvertering11%13%14% S&P rating: A/stable/A–1

12 KV211_sve Nr 12 Hög direktavkastning Utdelning:4,182,902,753,003,504,505,004,503,004,00kr/aktie Varav ord- inarie utd.2,502,502,753,003,504,505,004,503,004,00 3,3% 3,2%

13 KV211_sve Nr 13 Industrivärden online   ReuterskodINDUa.ST BloombergskodINDUA SS www.industrivarden.se  info@industrivarden.se  +46-8-666 64 00  +46-8-661 46 28  Box 5403, SE-114 84 Stockholm, Sweden


Ladda ner ppt "KV211_sve Nr 1 Första halvåret 2011 Industrivärden den 5 juli 2011 ”Långsiktig industriell utvecklare av publika företag”"

Liknande presentationer


Google-annonser