Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KV311_sve Nr 1 Första nio månaderna 2011 Industrivärden den 5 oktober 2011 ”Långsiktig industriell utvecklare av publika företag”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KV311_sve Nr 1 Första nio månaderna 2011 Industrivärden den 5 oktober 2011 ”Långsiktig industriell utvecklare av publika företag”"— Presentationens avskrift:

1 KV311_sve Nr 1 Första nio månaderna 2011 Industrivärden den 5 oktober 2011 ”Långsiktig industriell utvecklare av publika företag”

2 KV311_sve Nr 2 – Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Ericsson Volvo Sandvik SSAB Skanska SCA

3 KV311_sve Nr 3 Stark bas för värdeskapande Våra styrkor Vår portfölj InnehavMarknads-,PortföljAndel av värde, Mdkrandel, %röster, % Handelsbanken12,32311,4 Sandvik11,62212,2 Volvo8,41614,7 SCA5,91129,1 Ericsson 5,01013,8 SSAB2,9622,6 Skanska2,8523,9 Indutrade2,4536,8 Höganäs0,8210,0 Totalt52,2100  God och konkurrenskraftig långsiktig avkastning till begränsad risk Per den 30 september 2011 Blue-chip portfölj Långsiktigt aktivt ägande God utväxling av inflytande Omfattnade strukturkapital Vår rating Standard & Poors: A/stable/A–1

4 KV311_sve Nr 4 Fokuserad strategi Villkor Sektorer:Branschgeneralist Affärsmodeller:Geografiskt skalbara Kassagenerering:God förmåga Ägarbild:Huvudägare med styrelse- representation Utvärderings- horisont:5-8 år Krav:Stor värdeskapande- potential Enskild investering Portfölj Omfattning:Koncentrerad portfölj - fokus Marknadsvärde:Stora och medelstora bolag Typ:Noterade aktier Geografi:Nordiska bolag Affärscykel:Expansions- eller förvaltningsfas Exit:Lämplig exitform när målvärden uppnåtts Stor värdeskapandepotential och långsiktigt perspektiv

5 KV311_sve Nr 5 9M:2011 i korthet  Substansvärdet var 35,0 Mdkr eller 91 Kr/aktie  Totalavkastningen var -34% för A-aktien och -20% för index  Aktieförvärv för totalt 4,7 Mdkr netto varav förvärv i Volvo för 2,9 Mdkr där röstandelen uppgår till 14,7 procent

6 KV311_sve Nr 6 Aktieportföljen Nettoskuld Substansvärde Skuldsättningsgrad Substansvärde efter full konv. Skuldsättningsgrad efter full konv. 30 sept 2010 63,5 -12,6 50,9 30 sept 2010 164 -32 132 20% 128 13% Miljarder kr Kr per aktie 31 dec 2010 71,1 -13,4 57,7 31 dec 2010 184 -35 149 19% 144 13% Substansvärdet 30 sept 2011 52,2 -17,2 35,0 30 sept 2011 135 -44 91 33% 95 16%

7 KV311_sve Nr 7 Varför Industrivärdenaktien? Årlig genomsnittlig överavkastning om 1 procentenhet per år de senaste tjugo åren Per 30 september 2011 Industrivärden C Avkastningsindex Totalavkastning Index 919293949596979899000102030405060708091011 200 400 600 800 1000 1200 1524 1400

8 KV311_sve Nr 8 Aktivt ägande i korthet Fokus på värdeskapande åtgärder; strategi, utveckling och positionering Värdeskapande Ägaragenda inkl. handlingsplan Deltagande i valberedningar Deltagande på bolagsstämmor Styrelse- representation/ ägarsamarbete Direkt dialog med företags- ledningarna Djupanalys Företaget, konkurrenter, branschen Megatrender Analytiker- presentationer Företagsbesök Databassökningar

9 KV311_sve Nr 9 Aktivt ägande i praktiken  Strategisk fokusering och ny organisation  Ny koncernledning  Konsolidering av genomförda förvärv.  Starka positioner på tillväxtmarknader.  Konsekvent genomförd affärsmodell.  Organisk tillväxt på hemmamarknader i Norden och Storbritannien.  God finansiell ställning och stärkt marknadsposition i en turbulent omgivning.  Ökat fokus på höglönsamma specialprodukter.  Förvärv i Nordamerika ökar kapaciteten inom nischprodukter och möjliggör fortsatt expansion på tillväxtmarknader, bl a i Asien.  Omstrukturerad produktportfölj med fokus på tillväxt inom hygienområdet.  Stärkt närvaro på hygienområdet i Brasilien  Stärkta globala och regionala varumärken.  Ökad innovationstakt.  Stark position inför operatörernas satsningar på nästa generations telekomsystem (4G)  Nordamerikas ledande leverantör av nätsystem genom selektiva förvärv.  Förvärvet av amerikanska Telcordia för 7 Mdkr stärker verksamheten inom multimedia.  Effektiv byggverksamhet ger goda kassaflöden.  Framgångsrik modell för värdeskapande projektutveckling.  Förvärvet av Schweiziska Abima plattform för fortsatt expansion i Centraleuropa.  Flexibilitet genom en decentraliserad affärsmodell  Olof Persson ny VD  Strategisk fokusering och ny organisation  Nya finansiella mål  Stark position med förvärvsdriven expansion bl a i Asien. Handelsbanken SSAB Ericsson Skanska Volvo Indutrade SCA Sandvik  Ökad aktivitet i tillväxtregioner som Asien och Brasilien.  Fokus på samverkan med kunderna för utveckling av nya komponenter. Höganäs

10 KV311_sve Nr 10 Portfölj med branschledande företag Genom nischfokusering och en stark position inom forskning och utveckling har bolaget skapat en världsledande ställning inom materialteknik med produkter inom främst tillverknings-, gruv- och anläggningsindustrin. En decentraliserad kontorsrörelse med lokalt kundansvar ger hög kundnöjdhet och möjliggör god lönsamhet. Världsledande position inom kylda stål samt avancerad höghållfast tunnplåt skapar solid bas för tillväxt och hög lönsamhet. Det ledande europeiska bolaget inom hygienprodukter, med snabbväxande nischprodukter, samt inom förpackningar. Marknadens största och mest lönsamma leverantör av mobila telekomsystem med en ledande position inom telekomutveckling. Genom innovativ, kundanpassad produktutveckling och hög kvalitet har bolaget en världsledande position inom kommersiella transportlösningar. Ett unikt helhetskunnande inom byggverksamhet kombinerat med ett processfokus har skapat ett ledande byggföretag med en värdeskapande projektutveckling. Kombinationen försäljning av industriella förbrukningskomponenter, god organisk tillväxt och en välutvecklad modell för förvärvsbaserad tillväxt har resulterat i en imponerande lönsamhetsutveckling. 11,6 12,3 5,9 5,0 8,4 2,82,4 22% 23% 11% 10% 16% 5% Marknadsledande inom den växande nischen metallpulver, främst för komponenttillverkning i bilindustrin. 0,8 2% Per 30 september 2011 Portföljvärde: 52,2 Mdkr Marknads- värde, Mdkr Portfölj- andel, % 6% 2,9

11 KV311_sve Nr 11 Hög direktavkastning Utdelning:4,182,902,753,003,504,505,004,503,004,00kr/aktie Varav ord- inarie utd.2,502,502,753,003,504,505,004,503,004,00 3,3% 3,2%

12 KV311_sve Nr 12 Industrivärden online   ReuterskodINDUa.ST BloombergskodINDUA SS  www.industrivarden.se  info@industrivarden.se  +46-8-666 64 00  +46-8-661 46 28  Box 5403, SE-114 84 Stockholm, Sweden


Ladda ner ppt "KV311_sve Nr 1 Första nio månaderna 2011 Industrivärden den 5 oktober 2011 ”Långsiktig industriell utvecklare av publika företag”"

Liknande presentationer


Google-annonser