Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WordPress lektion 2 En fortsättning till publiceringssystem, lektion ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WordPress lektion 2 En fortsättning till publiceringssystem, lektion ett."— Presentationens avskrift:

1 WordPress lektion 2 En fortsättning till publiceringssystem, lektion ett

2 WordPress redaktörsverktyg - Dashboard Övre halvan av vänstermenyn är redaktörens verktyg Nedre halvan innehåller komponenter för funktion och utseende Som inloggad kan man enkelt växla mellan dashboard och siten

3 Word Press – vad jobbar man med 1. Innehållet – är självklart det centrala 2. Temat – ”themes” – totala utseendet 3. Widgets – syns i en kolumn 4. Plugins – kan vara överallt och ingenstans…

4 Word Press – fyra olika typer av innehåll Sidor Media Länkar Blogginlägg eller poster

5 Blogginlägg kan … Publiceras vid viss tidpunkt Kategorier och underkategorier till blogginlägg Kan användas till annat också – nyheter etc. Kan märkas upp med tag och märks automatiskt upp med författarens namn Kan listas och visas upp på många olika sätt

6 Pages - sidor Kan publiceras vid viss tidpunkt Publiceras publikt eller visas efter inloggning Förhandsgranskas Sparas som utkast – draft Läggas i en enklare hierarki – man anger förälder – parent Ha en numrering så att den menyn kommer i rätt ordning Följa en sidmall – template

7 WordPress olika teman innehåller olika standardsidor - Templates standardsidor Dessa sidor finns i de flesta Teman Home Page (front – landing – splash…) Standard Page ( default, index ) Post List Page Single Post Archive, (listningar på författare, kategori, tag ) Search Page 404 Page ( felsida – efterfrågad sida finns inte )

8 Teman – vad är det Stilmallar och en hel del kod som bygger upp sidorna Programmeringen sker i php som är ett programmeringsspråk Man kan enkelt byta tema på sin sajt Man kan enkelt uppdatera teman Teman kan vara gratis men kan också kosta en liten slant ( då får man ofta även support)

9 Theme Framwork – vad är det Det är ett ramverk som man kan bygga vidare på. Det är ett stilrent tema med syftet att byggas på med ett child theme Thematic är ett typiskt sådant Thematic

10 Thematic – lite skryt Perfect to use as-is or as a blank WordPress theme for development Fully Search-Engine Optimized and compatible with many SEO plugins (SEO - Search Engine Optimization) Extra widget-ready areas (13 in total) and more possible in your Child Theme Free and commercially supported Child Themes are widely available

11 Thematic – lite skryt Includes a sample WordPress Child Theme for rapid development Community driven documentation and tutorials Multiple, easy to implement, bulletproof layout options for 2, or 3 column designs Syftet med Thematic är att det är grunden för ett Tema.

12 Child theme Den rekommenderade tekniken för att anpassa till eget utseende och funktion Child theme ärver funktion från huvudtemat Man gör en egen styles.css – här kommer kunskaper om stilmall till nytta Man kan lägga till en functions.php och i den lägger man till den extra funktioner som kan behövas (överkurs) Laddas upp och installeras som ett vanligt tema

13 Child theme – varför denna teknik? Det är enkelt Ändra aldrig i föräldratemat Föräldern kan uppdateras - vilket ofta sker! De anpassningar som man gjort i sitt child theme blir kvar.

14 Hur gör man då? 1. I modertemats css står det: Theme Name: Responsive.. 2. I child theme ska det stå namnet på temat som är förälder: Theme Name: Responsive Child Theme Theme URI: http://themeid.com/responsive-theme/ Template: responsive

15 Hur gör man sedan då? 3. Gör en mapp med samma namn som ditt child theme 4. Lägg dit stilmallen, css:en 5. Gör det till en zip-fil och ladda upp till din WordPress-site 6. Aktivera i WordPress 7. Om du vill påverka html-koden lägger du dit en functions.php 8. Läs noga hur du gör detta på WP Codex

16 Exempel på ett child theme Canonical – ett child till Responsive Canonical Love Responsive, but don’t have time to change the look? No problem! Canonical is only $24.95 Marknadsförs på ThemeId där det även finns dokumentation och showcase till Canonical och Responsive ThemeThemeId Det är enklet också, se härse här

17 WebbriktinjerWebbriktinjer – www.webbriktlinjer.se ” Vägledningen för webbutveckling (fd 24- timmarsvägledningen) är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Även den privata sektorn kan med fördel använda den. Den nya versionen har tagits fram av E-delegationen.”

18 WebbriktinjerWebbriktinjer – www.webbriktlinjer.se Tillgänglig Användbar Förtroendeingivande Effektiv Tekniskt oberoende Åtkomlig över tid

19 Tillgänglig - grundläggande principerna i WCAG 2.0: WCAG 2.0 Möjlig att uppfatta – Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta. Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara. Begriplig – Information och hantering av användargränssnitt måste vara begripligt. Robust – Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

20 Användbar ” Nyttan med tjänster och information uppstår när de används. Genom att utgå från användarnas behov skapas förutsättningar för att nyttor uppstår. ”

21 Förtroendeingivande ” Privatpersoner och företag ska kunna lita på att deras användning av tjänster och information i offentlig förvaltning sker på ett sätt som skyddar den personliga integriteten och minskar risken för att obehöriga får tillgång till deras information. Det innebär bl.a. att man väljer rätt nivå på säkerhetslösningar, skyddar användaren från säkerhetsrisker och säkerställer att information är korrekt och aktuell.”

22 Effektiv ” Privatpersoner och företag förväntar sig att användningen av en e-tjänst bidrar till effektivitet för dem själva. Samtidigt förväntar de sig att myndigheter utvecklar tjänster på ett sätt som leder till ökad effektivitet i utförande av myndighetens uppdrag.”

23 Tekniskt oberoende ” Den programvara och de plattformar som brukas av användarna för att nå e-tjänster förändras ständigt.” ”Det innebär bl.a. att man utgår från standarder vid teknikval och upphandlingar och gör innehåll tillgängligt utan särskild tilläggsprogramvara.”

24 Åtkomlig över tid ” En förutsättning för att allmänheten ska kunna få insyn i en myndighets verksamhet är tillgång till information över tid. Eftersom myndigheters webbplatser är allmänna handlingar ska de bevaras om det inte finns stöd för gallring. Oavsett om innehållet är text-, bild-, film- eller databasbaserat måste bevarandet därför kunna säkerställas. Det innebär bl.a. att man redan från början väljer format och tekniker som är lämpade för långsiktigt bevarande och att under hela bevarandetiden håller informationen åtkomlig och oförvanskad.”

25 Gå igenom några punkter… 1 – wcag, själva grunden 105 – 100 visa på spridning 10 – 15 – om språket


Ladda ner ppt "WordPress lektion 2 En fortsättning till publiceringssystem, lektion ett."

Liknande presentationer


Google-annonser