Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gazaremsan 360 km² stort (som en tredjedel av Öland)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gazaremsan 360 km² stort (som en tredjedel av Öland)"— Presentationens avskrift:

1

2 Gazaremsan 360 km² stort (som en tredjedel av Öland)
Befolkning på ca 1,6 miljoner (en miljon är flyktingar) Ett av världens mest tätbefolkade områden med 3881 pers. per km² (21 pers. per km² i Sverige) 80 % av befolkningen är beroende av bistånd och understöd Hälften av befolkningen är under 18 år

3 BLOCKADEN Infördes 2007 efter att Hamas tagit kontrollen i Gaza
Är enligt Israel införd för att hindra att vapen förs in men stoppar: - All export - Nästan all import (35% av vad som släpptes in innan blockaden förs idag in) - All transport av människor Rafahgränsen till Egypten har delvis öppnats för kvinnor, barn och män över 40 år Jag lägger inte in så mycket konkreta kvantitativa uppgifter eftersom de ändras över tiden. Här är det bra att uppdatera sig. 1,5 millioner innevånare Varav 75% definieras som flyktingar av UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) FN-källor uppskattar att hem har förstörts under kriget och skadorna på vital infrastruktur som skolor, fabriker, el- och vattenförsörjning är mycket stora. Blockaden som redan innan kriget var ett avgörande hinder för ekonomisk utveckling, självförsörjning och byggande av välstånd utgör nu det största hindret för alla försök till återuppbyggnad bra ställen att uppdatera sig på. Fyll på med mer. (UNISPAL: UN Information System on the Question of Palestine)

4 K O N S E V R Arbetslöshet på 45 %, brist på mediciner och sjukvårdsmateriel, byggnader som fortfarande står i ruiner, näringsbrist och sjukdomar, trasigt vatten- och avloppssystem, studenter utan möjlighet att studera, släktingar och vänner som inte får träffas, tunnelekonomi…

5 OPERATION GJUTET BLY 27 dec jan 2009

6 Mellan 1387 och 1417 personer dödades under det 22 dagar långa angreppet

7 70 % uppskattas ha varit civila
350 var barn

8 5300 personer skadades

9 FÖRÖDELSEN

10 förstörda bostadshus FN:s största lager för bistånd totalförstört 170 skadade skolor 15 sjukhus och 43 kliniker skadade Vattenförsörjning och avloppssystem ur funktion Elförsörjning skadad

11 Fortsatt blockad Gaza i ruiner
Israel hindrar införsel av byggnadsmaterial, enligt rapporten ”Failing Gaza” som bl a. Amnesty, Diakonia, Oxfam och Svenska Kyrkan står bakom så kommer det med dagens takt att ta 500 år att bygga upp Gaza

12 70 % av industrierna nedlagda
Krympt fiskezon från 20 till 3 sjömil 46% av odlingsmarken förstörd eller i buffertzoner Timslånga elavbrott varje dag Tunnelekonomin för in allt från livsmedel och boskap till bilar och vapen- många arbetare dör då tunnlar kollapsar eller bombas.

13 Gazas fiskare och bönder lever farligt
Fiskebåtar som är nära att komma längre ut än de av Israel tillåtna tre sjömilen beskjuts Fiskenäringen är utslagen och fattigdomen bland Gazas fiskare är stor Israels ”bufferzon” äter upp 30 % av Gazabornas odlingsmark Bönder som kommer för nära zonen när de försöker bruka sin jord beskjuts En säkerhetsåtgärd enligt Israel

14 ”Att resa in i Gaza är som att ta sig in i ett stort fängelse
”Att resa in i Gaza är som att ta sig in i ett stort fängelse. Det är fortfarande inte möjligt att föra in viss medicinsk utrustning och byggnadsmaterial för återuppbyggnad av de hus som förstördes för mer än två år sedan, och införsel av varor, inklusive livsviktiga mediciner tar ofta oerhört lång tid att föra in i Gaza. Denna blockad mot Gaza gör att människor befinner sig i en kroniskt svår och utsatt situation och man förstår vilken press det måste vara på människor som tvingas leva under dessa förhållanden.” Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström efter ett besök till Gaza

15 NU RÄCKER DET!

16 Ship to Gaza bildades i slutet av 2008 av några aktivister i reaktion mot den kraftigt försämrade situationen i Gaza Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende och består av personer och organisationer som verkar för respekt för mänskliga rättigheter och folkrätt.

17 Humanitärt – att föra med oss välbehövt bistånd till Gazas befolkning.
Ett tredelat syfte: Humanitärt – att föra med oss välbehövt bistånd till Gazas befolkning. Politiskt – att återupprätta folkrätten och bryta den illegala blockaden. Solidariskt – att visa Gazas befolkning att de varken är ensamma eller glömda. “Vår resa är en självklar medmänsklig handling, vår avsikt är humanitär, vår grund är folkrätten och vår metod är ickevåld.”

18 I sammarbete med Gaza PNGO (The Palestinian Non-Governmental Organizations Network) - en religiöst och partipolitiskt obunden organisation med bred legitimitet, regionalt och internationellt. Palestinska Röda Halvmånen Röda Korset i den muslimska världen De kommer att ta emot och distribuera de förnödenheter vi skänker. Det är främst med dem som vi diskuterar biståndets sammansättning och vilka förnödenheter som just nu kan göra mest nytta.

19 Den andra Frihetsflottan seglar mot Gaza Freedom Flotilla - Stay Human
10 båtar, varav två är lastbåtar Hundratals passagerare från hela världen, inklusive parlamentariker, artister, författare, aktivister och journalister, kristna, judar, muslimer och ateister, turkar, kurder, greker, svenskar, amerikaner, fransmän, israeler och palestinier. Ship to Gaza Sverige har med sig bland annat 600 ton cement, en ambulans, mediciner, sjukvårdsutrustning, teaterutrustning, svetsaggregat, ett prefabricerat kulturhus och 600 fotbollar skänkta av Gothia Cup.

20 Bo Harringer … Niklas Berg … Torbjörn Björlund … Mohammed Kharraki
Salamaah Abdul- Karim … Erik Helgesson … Evert Svensson … Mattias Gardell Henry Ascher … Victoria Strand … Kalle Larsson … Jabar Amin … Johannes Anyuru Bo Harringer … Niklas Berg … Torbjörn Björlund … Mohammed Kharraki Henning Mankell … Anna Nordfjell … Maria- Pia Boëthius … Helena Hägglund Stellan Vinthagen … Faraj Abu Iseifan … Åsa Andersson … Stefan Jonsson … Dror Feiler

21 ”Det handlar om människovärde.”
”Den enkla sanningen att "ingen är fri så länge någon är ofri" gäller fortfarande.” Henning Mankell, författare ”Det handlar om människovärde.” Salamaah Abdul- Karim, lärare ”Min grundläggande uppfattning är att vi alla har ett alldeles eget individuellt ansvar för vad som sker framför våra ögon.” Victoria Strand, läkare

22 ”Det civila initiativet Frihetsflottan handlar om att ställning för rättvisa och solidaritet instängda palestinier – då era regeringar inte gör det. Vi uppmanar Flott- rörelsen att växa och att fortsätta segla tills dess att blockaden mot Gaza är fullständigt hävd och palestinier i Gaza ges samma grundläggande mänskliga rättigheter och fri rörlighet som medborgare runt om i världen kan avnjuta.” 46 st NGO:s i Gaza

23 ”Stay Human!” Vittorio Arrigoni

24 Välkommen ombord! shiptogaza.se


Ladda ner ppt "Gazaremsan 360 km² stort (som en tredjedel av Öland)"

Liknande presentationer


Google-annonser