Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjärrstyrning av fjärrvärmecentraler via TCP/IP Av: Mats Bäckström 2010-03-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjärrstyrning av fjärrvärmecentraler via TCP/IP Av: Mats Bäckström 2010-03-22."— Presentationens avskrift:

1 Fjärrstyrning av fjärrvärmecentraler via TCP/IP Av: Mats Bäckström 2010-03-22

2 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 2 Cetetherm IQHeat Varför använda fjärrstyrning? Åtgärda värmeproblemet direkt innan det börjar kosta pengar. Åtgärda problemet från kontoret istället för att använda servicebilen. Alltid tillgänglig. Lös problemet från kontoret, hotellet eller flygplatsen. Se direkt vem som är ansvarig för att åtgärda felet. Fjärrvärmeleverantören, kunden eller någon annan? Sparar tid och ger mindre telefonsamtal från missnöjda kunder.

3 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 3 IQHeat fjärrvärmecentraler fjärrstyrs utan behov av central server Fördelar Ingen kostnad för central server/hårdvara och årlig drift/underhåll. Inget behov av konsulthjälp för att rita flödesbilder. Flödesbilder och värmekurvor finns redan färdigprogrammerad i fjärrvärmecentralen. Ingen kostnad för serverlicenser och variabellicenser (IO- licenser). Distribuerad lösning. Om kommunikationen ej fungera på en fjärrvärmecentral så fortsätter alla andra att fungera. Alfa Laval använder istället de verktyg som redan finns inköpta på varje PC. Tex webb-browser (Internet Explorer), Microsoft Excel, script och filöverföring (FTP).

4 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 4 Varje IQHeat-kund får ett Excel-övervakningsprojekt som administreras kostnadsfritt av Alfa Laval (Excel-online) Varje Excel-rad motsvarar en fjärrvärmecentral. Exempel: Ställa värmekurva på fjärrvärmecentralen Smyrna 2.  Klicka på fliken ”Webblänkar” och sedan  cell f6 ”Radiator 1000 kW”. Användaren navigeras till Webbserverns värmekurva på Smyrna.

5 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 5 Visa flödesbilden på fjärrvärmecentralen Jämtbo 21 i Avesta Klicka på fliken ”Webblänkar”  Jämtbo 21 ”Flöde” Internet Explorer öppnas och visar flödesbilden  Fjärrvärmen är 106,3 grC Observera länkar för att snabbt hoppa till närliggande fjärrvärmecentraler, tex Skogsbo 32:2.

6 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 6 Vilka fjärrvärmecentraler har larm just nu? Klicka på fliken ”Online data”.  Klicka på cell i4 och sedan sortera. Ormkärrsvägen har 3 st larm den 22 mars kl 10.30 För att undersöka larm, klicka på ”Webblänkar” och ”larmlista”. I detta fallet är det något problem med givaren för fjärrvärme framledning (som visar 0 grC).

7 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 7 Vart skickas larm någonstans? Larm skickas antingen som epost eller SMS-meddelande till mobiltelefoner. Inget GSM-modem behövs för att skicka SMS-meddelanden (skickas istället över TCP/IP). %s innehåler larmtexten. Om det blir larm på fjärrvärmecentralen Härden 19 skickas epost larm till mb@bxt.se och ett SMS-meddelande till mobiltelefon 0733-975546 mb@bxt.se

8 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 8 Vilka fjärrvärmecentraler har hög fjärrvärme retur? Klicka på fliken ”Online data”  cell o4  klicka på sortera. Ragnhildsborg söder har högst fjärrvärme retur (49,8 grC). Fågelbärsträdet har lägst fjärrvärme retur (28,2 grC). Medelvärdet för alla fjärrvärmecentralers fjärrvärme retur är 36,9 grC.

9 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 9 Hur följa upp fjärrvärmetemperaturen grafiskt? Klicka på fliken ”Fjärrvärme” för att lista online-grafik. Observera att Ormkärrsvägen röd stapel är 0 grC (driftstörning beskriven tidigare).

10 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 10 Vilka fjärrvärmecentraler har högst effektuttag? Klicka på fliken ”Online data”  cell 4AB  klicka på sortera. Fjärrvärmecentralen Härden 19 har högst effekt (751,5 kW).

11 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 11 Vilka fjärrvärmecentraler har högst effektuttag (visa med grafik)? Klicka på fliken ”Effekt”.  Röda pilen visar Härden19 med högst effekt. På Ormkärrsvägen är effekten 0 kW. Troligen pga något problem med M-Bus kommunikation.

12 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 12 Hur arbetar framtidens fastighetsskötare? Om några år har de flesta fastighetsskötare/driftpersonal en avancerad mobiltelefon. Genom att IQHeat är utvecklad för öppna standarder och gränssnitt kan vi redan idag ta del av framtidens mobila applikationer. Exemplet till höger visar hur flera fjärrvärmecentraler kan övervakas via Excel Online i mobiltelefonen

13 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 13 Snabbt hitta driftstörningar Med IQHeat Excel-online går det snabbt att hitta: Problem med fjärrvärmeleveransen, tex för låg temperatur på fjärrvärmen. Ventiler som kärvar pga smuts eller någon som glömt ställdonet i manuellt läge. Utegivare som ej är rätt placerade (träffas av solljus eller ventilationsutblås). Kabelbrott/rost. Dåligt flöde i fastigheten pga att pumpen stannat eller lågt tryck i expansionskärl. Det blir kallt inomhus. Ojämn reglering av tappvarmvatten. Snabb indikation om någon hårdvara åldrats och behöver bytas ut.

14 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 14 Andra fördelar Energidata och debiteringsfiler hämtas via filöverföring FTP. Fjärrvärmecentralen har inbyggd FTP-server. Det går att skicka script till fjärrvärmecentralerna. Tex att med en knapptryckning parallellsänka värmen 6 grC för 20 st fjärrvärmecentraler. Datahistorik lagras i varje fjärrvärmecentral i minst 20 år. Excel-online kan administreras från moderna mobiltelefoner. Testat på följande plattformar: Apple Iphone och HTC Windows Mobile Online-data ligger publikt på Internet. Det behövs inget VPN-krångel eller inloggning för att övervaka driftdata. Om fjärrvärmecentralen saknar Internetaccess ansluts en 3G-router. Datakommunikation sker då via mobilnätet. Lokalt i fjärrvärmecentralen kan en bärbar PC anslutas direkt till fjärrvärmeskåpet för att få tillgång till driftdata och historik.

15 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 15 IQHeat Excel-Online och central Server Om det ändå finns behov av en central server så kan Excel-projektet samexistera med central server. Fördelen är att endast de viktigaste 20 driftdataparametrarn knyts in i centrala servern istället för kanske 300 parametrar. Sparar konsulttid och variabel-licenser. Exemplet nedan visar Siemens Desigo som via BacNet hämtar driftdata från IQHeat. Det är onödigt att knyta upp värmekurvan i Siemens Desigo eftersom dessa parametrar endast förändras några få gånger per år. Istället länkas användaren till den web-baserade värmekurvan. Flödesbild skapad av: Siemens SBT i Kristianstad för Karlshamn Energi

16 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 16 Välkommen att testa IQHeat fjärrstyrning Elite Palace Hotel, St Eriksgatan 115, Stockholm Värme1 700 kW radiator Hotell, Ställdon Siemens SKD62 Värme2 1100 kW Ventilation, Ställdon Siemens SKD62 Värme3 650 kW radiator kontor, Ställdon Siemens SKD62 Tappvarmvatten 975 kW, Ställdon Siemens Magnetic Flödesbild: http://elite-palace-hotel.iqheat.comhttp://elite-palace-hotel.iqheat.com Username: READ Lösenord: Read123! Klicka på Historik (Report100) för att se driftdatahistorik.

17 www.alfalaval.com © Alfa LavalSlide 17 Elite Palace Hotel, tappvarmvattenreglering


Ladda ner ppt "Fjärrstyrning av fjärrvärmecentraler via TCP/IP Av: Mats Bäckström 2010-03-22."

Liknande presentationer


Google-annonser