Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Workshop om ”norska modellen”, Göteborgs UB 13 juni 2012 12.30 - 12.50 Välkommen 12.50 - 14.30 Presentationer av Göteborgs UB, Linköpings UB,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Workshop om ”norska modellen”, Göteborgs UB 13 juni 2012 12.30 - 12.50 Välkommen 12.50 - 14.30 Presentationer av Göteborgs UB, Linköpings UB,"— Presentationens avskrift:

1 Workshop om ”norska modellen”, Göteborgs UB 13 juni Välkommen Presentationer av Göteborgs UB, Linköpings UB, Mittuniversitetet, KTH Kaffepaus Presentationer Lunds UB, Chalmers, Uppsala UB, Stockholms UB Allmän diskussion

2 Karin Henning Cecilia Sandberg Workshop Göteborgs UB, 13 juni 2012 Göteborgs UB:s arbete med den norska modellen

3 Databaslösning (Sql) Databearbetning (Excel) Problem

4 Databaslösning (”Bibmet”) Sql-databas, PostgreSQL GUP (GU:s publ- databas) GUP (GU:s publ- databas) Norska tidskr- listan Norska förlags- listan

5 Forts Databaslösning (”Bibmet”) GUP (GU:s publ- databas) GUP (GU:s publ- databas) Norska tidskr- listan Norska förlags- listan

6 Forts Databaslösning (”Bibmet”) Cross-tabeller (matchning) GUP (GU:s publ- databas) GUP (GU:s publ- databas) Norska tidskr- listan Norska förlags- listan

7 Ex matchningsscript Direct match on issn / di INSERT INTO cross_fridajournal_scigloo (pubid, issn, matched_round) SELECT DISTINCT u.pubid AS pubid, fj.issn AS issn, 'uplmainissn' FROM sg_uplmain u, frida_journal fj WHERE accept = 'yes' and deleted = 0 and translate(upper(u.issn),'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYWZ.- ','') = translate(upper(fj.issn),'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYWZ.- ','') ISBN-coupling publisher name INSERT INTO cross_fridapublisher_scigloo (pubid, publisher, matched_round) SELECT DISTINCT u.pubid AS pubid, fp.publisher AS publisher, 'isbnpublisher' FROM sg_uplmain u, isbn_prefix isbn, frida_publisher fp WHERE accept = 'yes' and deleted = 0 and translate(isbn.isbn_prefix,'- ','') = substr(translate(upper(u.isbn),'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYWZ.- ',''), 1, length(translate(isbn.isbn_prefix,'- ',''))) and u.isbn IS NOT NULL and substr(upper(isbn.publisher), 1, 25) = substr(upper(fp.publisher), 1, 25)

8 Forts Databaslösning (”Bibmet”) Cross-tabeller (matchning) GUP (GU:s publ- databas) GUP (GU:s publ- databas) Norska tidskr- listan Norska förlags- listan ISSNpubid o.s.v...

9 Forts Databaslösning (”Bibmet”) Tidigare års körningar återanvänds GUP (GU:s publ- databas) GUP (GU:s publ- databas) Norska tidskr- listan Norska förlags- listan Legnor tidskr Legnor förlag

10 Forts Databaslösning (”Bibmet”) Tidigare års körningar återanvänds GUP (GU:s publ- databas) GUP (GU:s publ- databas) Norska tidskr- listan Norska förlags- listan Legnor tidskr Legnor förlag pubidSourceissnrank Journal of child neurology Jahresblätter für japanische und deutsche Forschung in Japan Child & Family Social Work 2

11 Databearbetning - Excel

12 Databearbetning - Excel Egna bedömningar Dålig kvalitet publikationsdatabasen = arbetskrävande Fr o m 2012: Granskningsfunktion! Inga fält för upplaga och översättning i GUP Konferenser inte alltid publicerade Dålig transparens användarna


Ladda ner ppt "Www.gu.se Workshop om ”norska modellen”, Göteborgs UB 13 juni 2012 12.30 - 12.50 Välkommen 12.50 - 14.30 Presentationer av Göteborgs UB, Linköpings UB,"

Liknande presentationer


Google-annonser